Maandag 10 april 2017

Deze avond zal zo als gewoonlijk in het teken staan van de oorlog en de bevrijdingsdag. We hebben de heer Jaap Spanninga bereid gevonden een lezing te houden over kamp De Beetse nabij Sellingenvan 1935 tot 1945.
Kamp De Beetse was oorspronkelijk bedoeld als opvang van werklozen die werden ingezet bij de ontginning van de woeste gronden in Oost Groningen.
In 1942 verbleven circa 500 Joodse mannen in dit kamp; in 1944 werden mannen in het kader van de Arbeidseinsatz hier opgevangen en te werk gesteld bij boeren in de omgeving.
Later verbleven hier NSB vrouwen met kinderen uit de Randstad en in 1945 werd kamp De Beetse een concentratiekamp voor politieke delinquenten. In 1948 is het kamp afgebroken en werden de barakken verkocht aan boeren in de omgeving. Na de lezing zien we twee korte films van mensen die het kamp hebben overleefd.