PROGRAMMA 2019 – 2020

14 Oktober 2019:

De Onlanden vroeger en nu door Johan Nicolai en Wil Schröder.

11 november 2019:

Algemene ledenvergadering. Daarna Abel Darwinkel met verhalen van hemzelf en anderen. Een Quiz over Roden vroeger en nu.

18 januari 2020:

Neijaorsveziete met Harm en Roelof

10 februari 2020:

Leden van het bestuur verzorgen een avond over de horeca van de oude gemeente Roden.

6, 7 maart 2020:

Toneel

20 april 2020:

Dhr. C. v.d. Kooij met een voortzetting van zijn lezing die hij in 2017 voor ons heeft gehouden. Onderwerp april/mei staking in 1943 en er wordt aandacht besteed aan het feit dat het 75 jaar geleden is dat Roden is bevrijd.

In september zal het programma uitgebreider op de site worden vermeld.