Laatste nieuws

ENTREE RONERAVONDEN

Helaas heeft de uitbater van de Pompstee de entree voor de Roneravonden moeten verhogen i.v.m. de steeds stijgende kosten. Was het jarenlang 7 euro, met ingang van het nieuwe seizoen wordt het nu 8 euro.

OPENINGSTIJDEN ARCHIEF

Het bestuur en de archiefmedewerkers hebben besloten dat de opening van het archief verruimd wordt. Vanaf mei zal het archief, naast de dinsdagmiddag, ook iedere eerste zaterdagmiddag van de maand van 14 – 16 uur geopend zijn. U kunt dan terecht voor vragen of misschien heeft u foto’s die wij kunnen gebruiken. Deze worden dan digitaal opgeslagen zodat u ze weer mee terug kunt nemen.

Het archief bevindt zich boven in het Koetshuis bij de Mensinge aan de Mensingeweg.

RONERAVOND 9 APRIL

Op 9 april hield de heer Cees v.d. Kooij voor een volle zaal een inleiding over de Rodenaren die in de oorlog om het leven zijn gebracht of ten gevolge ontberingen in de verschillende kampen in Duitsland stierven. Op het oorlogsmonument op de begraafplaats staan hun namen. Ieder jaar op 4 mei vindt er een herdenking plaats.

Cees v.d. Kooij is historicus en heeft veel onderzoek gedaan naar de omstandigheden in de oude gemeente Roden tijdens de bezetting van1940-1945. Bij het onderzoek heeft hij veel hulp gehad van o.a. de medewerkers van het archief van ROON. Cees v.d Kooij meent dat gezegd kan worden dat de inwoners van Roden de bezetting min of meer “gelaten” ondergingen. Enkele Rodenaren echter gingen het verzet in of zetten zich in voor het verzamelen van geld voor het Nationaal Steunfonds. Dit fonds bekostigde het verzet in Nederland. De meesten van hen (vaak verraden, ook door dorpsgenoten) zijn opgepakt, gemarteld en/of afgevoerd naar de kampen.  Ook joodse inwoners werden het slachtoffer en werden opgepakt en vermoord. Cees v.d. Kooij schetste een beeld van ontberingen en ellende. Hij vertelde over de Bloedploeg Norg en de martelingen die in de villa in Norg door deze groep werden uitgevoerd. Er zijn in Roden straten naar de omgekomen Rodenaren genoemd. Op de nieuwere borden is echter de melding “oorlog en verzetsslachtoffers” weggelaten waardoor het niet duidelijk is voor de inwoners waar deze namen aan gerelateerd zijn.

Het was een indrukwekkende avond en gezegd kan worden dat Cees v.d. Kooij zeer boeiend kan vertellen.

Om de herinnering levend te houden heeft Cees v.d. Kooij een aantal lesbrieven opgesteld voor de groepen 7 en 8 van de scholen in Roden en omstreken. Er moeten nog drie straatnamen onderzocht worden n.l. Van Bergenstraat, Bakkerstraat en de Torensmalaan. V.d. Kooij hoopt eind 2019 het hele project t.b.v. de schooljeugd van groep 7 en 8 af te ronden.

 

MAANDAG 9 APRIL 2018:

Deze avond zal zoals gewoonlijk in het teken staan van de oorlog en bevrijdingsdag.

We hebben dhr. C.G van der Kooy uitgenodigd een lezing te houden over de straatnamen van de Roner verzetsstrijders.

Deze avond vindt plaats in de Pompstee. Aanvang 19.30 uur. Zaal open om 18.30 uur.

Entree 7 euro waarvoor u 2 x koffie/thee en een consumptie krijgt.

 

Winnaars Streektoalstried 2018

Op vrijdagavond 23 maart jl werd in samenwerking met het Huus van de Taol en onder leiding van Abel Darwinkel, voor de vijfde keer de “Streektaolstried” bij cafe “Onder de Linden”  georganiseerd. Onze medewerkers van het Archief wisten hier de eerste prijs in de wacht te slepen. GEFELICITEERD !!!

Toneeluitvoeringen een groot succes

De toneeluitvoeringen van onze toneelgroep op vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart waren een groot succes. De voorzitter kon twee keer een volle zaal verwelkomen. De toneelgroep bracht een hilarisch stuk waarbij de lachsalvo’s niet van de lucht waren. Op onverwachte momenten werd zelfs de souffleur er bij betrokken. De verloting leverde leuke prijsjes op. Alle aanwezigen gingen heel tevreden naar huis.

VRIJDAGAVOND 9 MAART EN ZATERDAGMIDDAG 10 MAART 2018

Op vrijdagavond (aanvang 19.30 uur) en zaterdagmiddag (aanvang 14 uur) spelen leden van de historische vereniging weer een toneelstuk in het Drents in het kader van “meertmaond-streektaolmaond”.

Opgevoerd zal worden het stuk “Ope (opa) apesteertie punt NL”, een hilarisch stuk geschreven door B. ten Velde.

Inhoud:

Henk Wanders moet verhuizen naar een verzorgingstehuis. Zijn kinderen Frieda, Erik en Mini helpen hem met de verhuizing.

Uiteraard is dit voor Henk een hele stap en het leeghalen van zijn oude huis gaat dan ook gepaard met weemoed. Hij komt terecht in “Huize Avondrood, waar de pinnige juffrouw Kudelstaart (directrice) de scepter zwaait.

Gelukkig maken de zusters Bertha en Lucy het hem zoveel mogelijk naar de zin, ook de technische man Max wordt zijn goede vriend.

Juffrouw Kudelstaart  verbiedt Henk om zijn “pikante “ schilderij: ”Madonna in het Groen “op zijn kamer te hebben. Zijn gluiperige schoonzoon Adelbert heeft echter al lang een oogje op dit schilderij, wat later veel waard blijkt te zijn.

Is echter juffrouw Kudelstaart wel zo onfeilbaar?

De verwarde bovenbuurman Bertus Derks, met zijn trouwe hond “Fikkie” komt regelmatig langs; alleen is Bertus echt wel zo verward en misschien kan hij wel voor een oplossing zorgen.

Rolverdeling:

  • Henk Wanders :  Jan Westerhof
  • Frieda : Janna Hummel
  • Erik : Jan-Roelf Hartlief
  • Mini : Corien Hartlief
  • Adelbert : Erwin Westerling
  • Bertha : Truida Westerling
  • Lucy : Ria Bos
  • Max : Henk Hartlief
  • Bertus Derks : Tjebbel van der Velde
  • Juffrouw Kudelstaart: Wiep van der Horst

Regisseur  : Martinus Thijs

Souffleur:  Lammert Brouwer

KAARTEN ZIJN NOG AAN DE ZAAL VERKRIJGBAAR!!!

 

bmd

NEIJAORSVEZIETE 2018 HISTORISCHE VERENIGING ROON

Op 13 januari j.l. kon het bestuur van de Historischevereniging Roon een vrijwel uitverkochte zaal welkom heten op de jaarlijkse neijaorsverziete. Het cabaretduo Jong Belegen was uitgenodigd om op te treden. Dit resulteerde in een gezellige middag waarbij de lachsalvo’s niet van de lucht waren. Beide dames kregen een staande ovatie. Natuurlijk ontbraken de nieuwjaarsrolletjes, gebakken door de     “bakgroep”, ook dit jaar niet. De voorzitter haalde Willempje Boer naar voren en bedankte haar dat de “bakgroep” al 20 jaar rolletjes bakt. De laatste jaren gebeurt dat in de ” biljartkamer” van Willempje en haar man. Willempje werd verrast met een bloemetje.

Tevens keek de voorzitter vooruit en meldde dat het dit jaar het jaar van Peter v.d. Velde is. De Historische Vereniging zal hier i.s.m. anderenuitgebreid aandacht aan schenken. Ook meldde hij dat er samengewerkt wordt met het Scheepstrakabinet. Zo zal er vanaf april een expositie van het oude Roon in de gang van de oude Scheepstraschool worden ingericht

Dag van de Drentse Familiegeschiedenis!

Nieuwsgierig naar het verleden van je familie?
Kom naar de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis!
Iedereen die nieuwsgierig is naar zijn roots kan op zaterdag 27 januari 2018 terecht in het Drents Archief voor de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis.

Bezoekers kunnen inspiratie opdoen, krijgen tips van ervaren onderzoekers of kunnen gewoon een heel leuke dag beleven. Carolina Verhoeven kookt authentieke Drentse gerechten, taxateur Enno de Boer taxeert meegenomen familievoorwerpen en een redacteur van het bekende tv-programma Verborgen Verleden geeft een kijkje achter de schermen. Er zijn workshops, lezingen en rondleidingen rondom het thema ‘Van keukenkast tot kabinet’, met speciale aandacht voor de akten van Drentse notarissen die vanaf 27 januari online beschikbaar zijn. Natuurlijk is een bezoekje aan de schatkamers van het Drents Archief ook mogelijk! Kijk voor het hele programma op www.drentsarchief.nl/familie

11.00-16.30 uur
Gratis toegang
Reserveren voor een activiteit is niet mogelijk