Laatste nieuws

Programma 2017/2018

Het programma van 2017/2018:

  • 9 oktober 2017 “Groeten uit Riga” Veenkoloniale scheepvaart
  • 13 november 2017 Algemene ledenvergadering
  • 13 januari 2018 Neijaorsvisite
  • 12 februari 2018 Foto’s en anekdotes middenstand Roon jaren 50/60/70
  • 9 maart 2018 Toneelstuk in het kader “meertmaond streektaolmaond” (avond voorstelling)
  • 10 maart 2018 Toneelstuk in het kader “meertmaond streektaolmaond” (middag voorstelling)
  • 9 april 2018 Avond in het teken van oorlog en bevrijdingsdag (straatnamen Roner verzetstrijders)

MAANDAG 9 OKTOBER 2017

Dhr. H. Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum in Veendam,  zal een zeer interessante lezing houden met als titel “Groeten uit Riga”.

Via dia’s neemt hij ons mee naar het midden van de 19e eeuw. Na de vervening ontstond een grote behoefte aan o.a. hout. De veenkoloniale zeevaart kwam op gang. Herinneringen uit de Oostzeevaart.

Maandag 10 april 2017

Deze avond zal zo als gewoonlijk in het teken staan van de oorlog en de bevrijdingsdag. We hebben de heer Jaap Spanninga bereid gevonden een lezing te houden over kamp De Beetse nabij Sellingenvan 1935 tot 1945.
Kamp De Beetse was oorspronkelijk bedoeld als opvang van werklozen die werden ingezet bij de ontginning van de woeste gronden in Oost Groningen.
In 1942 verbleven circa 500 Joodse mannen in dit kamp; in 1944 werden mannen in het kader van de Arbeidseinsatz Lees verder Maandag 10 april 2017

Vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart 2017

Leden van de historische vereniging spelen weer een toneelstuk in drie bedrijven in het Drents in het kader van “meertmaond – streektaolmaond”. De titel van het stuk is “Iesvereiniging Kris-Kras” geschreven door Harm Dijkstra.
Het belooft een dolkomische avond en middag te worden. Aanvang 10 maart om 19.30 uur en op 11 maart om 14.00 uur. Lees verder Vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart 2017

Maandag 13 februari 2017

Het bestuur verzorgt de avond met foto’s en anekdotes van verschillende Roder verenigingen. Op deze avond wordt het koor ” Woudklank” behandeld met foto’s en anekdotes. Het koor zelf zal een optreden verzorgen. Verder zal er ook een presentatie zijn van de historie en Vlug en Lenig (V&L)