Laatste nieuws

Toneeluitvoering succes.

Op 8 en 9 maart traden de leden van de toneelvereniging van de Hist. Vereniging op voor een volle bak. Uitgevoerd werd het hilarische toneelstuk ” Keerl krek een standbeeld”. Van begin tot eind klonken de lachsalvo’s uit de zaal. Een groter compliment kun je de spelers niet geven. Het waren dan ook twee succesvolle uitvoeringen.

Klik hier voor nog meer foto’s

 

Neijaorsveziete 12 januari 2019

Dat het bestuur van de Historische vereniging ROON een goede beslissing heeft genomen om voor de tweede keer ‘DE TRAAN’ uit te nodigen bleek wel uit het aantal aanwezigen. Voorzitter Ep Krijthe kon een uitverkochte zaal, 350 aanwezigen, welkom heten. In zijn welkomswoord memoreerde hij nog even aan het afgelopen jaar waarin op verschillende Roneravonden veel mensen afkwamen. DE TRAAN beloofde de aanwezigen een middag met veel ‘leed’, waarbij heel veel liefdesverdriet voorbij kwam. Uiteraard gebracht met een kwinkslag. Wat te zeggen van “It’s now or never” van Elvis Presley, “Waarom fluister ik je naam nog” van Benny Neyman, “Love letters in the sand” van Pat Boone. En dan nog “Ganz in Weiss” waarbij je weer helemaal terug bent op de dag die de mooiste van je leven zou moeten zijn. Pure nostalgie dus. Een staande ovatie was dan ook het deel.

Tot onze verbazing en teleurstelling was Jans Polling, “drager” van De Traan, zonder afmelding niet aanwezig. We hebben begrepen dat dit ook voor veel aanwezigen heel teleurstellend was. Velen kwamen toch ook voor hem. Het bestuur heeft hem en De Traan schriftelijk op de hoogte gebracht van onze teleurstelling en ongenoegen en om een reactie gevraagd. Toch hopen we dat u ondanks dit een leuke middag hebt gehad.

Het bestuur hoopt iedereen weer te kunnen verwelkomen op de Neijaorsveziete 2020 waarbij nu al vast staat dat dit ook een succesvolle middag zal zijn. We kunnen verklappen dat we dan Harm en Roelof hebben gecontracteerd. DE NEIJAORSVEZIETE VAN 2020 ZAL EEN WEEK LATER ZIJN DAN GEWOONLIJK. DEZE BIJEENKOMST IS NU GEPLAND OP ZATERDAG 18 JANUARI 2020.

RONERAVOND TROK VEEL BELANGSTELLING

Op 12 november had de Historische Vereniging Roon z’n maandelijkse bijeenkomst. Deze avond stond in het teken van het honderdste geboortejaar van Peter (Petrus) van der Velde, drentse schrijver en dichter en mede-oprichter van ROON. Dat er veel belangstelling was voor deze avond bleek wel uit het feit dat de voorzitter, Ep Krijthe, zo’n 250 aanwezigen mocht verwelkomen. In het bijzonder kon hij mevrouw Alke van der Velde (weduwe van Peter en 95 jaar oud), Willem van de Velde (zoon), mede-oprichter van ROON Daan Ingelse, Abel Darwinkel en Herma Stroetinga welkom heten. Willem, Abel en Herma lazen verhalen en gedichten voor uit het werk Van Peter van der Velde. De penningmeester van de vereniging en mede organisator Anne Ananias beschreef het leven van de veelzijdige man. Een vijfkoppig koor zong enkele liedjes uit de periode dat hij nog verbonden was aan de Bekketrekker (hij was de oprichter van deze cabaretgroep) en de toneelgroep voerde de sketch “Leverworst” op.  Het was een goede en onroerende avond.

Roneravond 8 oktober 2018

Na de jaarvergadering geeft voorzitter Ep Krijthe het woord aan Alie Folkerts-Kalfsbeek. Alie Folkerts is voorzitter van Stichting De Oude Scheepstraschool. Op humoristische wijze vertelt ze hoe haar passie voor lezen is ontstaan. Vooral de boekjes over Ot en Sien, geschreven door Hindericus Scheepstra, geboren in Roden, hadden haar belangstelling.

Met een vader die erg graag las was haar liefde voor lezen geboren en dat werd door hem gestimuleerd. Die liefde voor boeken begon bij de boekjes van Ot en Sien. Ook Bolke de beer en de boekjes van W.G. van de Hulst (die de kinderen kregen tijdens het kerstfeest) konden rekenen op haar belangstelling. Boeken werden geleend bij Piek. De heer Piek had een schildersbedrijf maar hij had ook een bibliotheek, net als boekhandel Roffel.

Je kon voor een paar centen boeken lenen en er werd door de Rodenaren veel gebruik van gemaakt. Als Alie voor haar vader boeken haalde bij Piek, vroeg hij haar of ze tegen pap wilde zeggen dat het hooi voor de konijnen op was. Pa las dus boeken in ruil voor hooi.

Lezen leerde Alie, net als honderdduizenden kinderen in het hele land, met de leesplank en de vertelselplaat van Jetses, de illustrator die de tekeningen maakte voor de boeken van Scheepstra.

Als onderwijzeres is Alie verbonden geweest aan een aantal scholen in Roden. Op de reunie van het honderdjarig bestaan van de Scheepstraschool bedacht ze samen met haar zus dat het gedachtengoed van Scheepstra bewaard moest blijven. Samen met een aantal anderen (de meesten  afkomstig uit de onderwijswereld) hebben ze na ongeveer tien jaar het Scheepstra Kabinet kunnen realiseren. Dit Scheepstra Kabinet is gesitueerd in de oude Scheepstraschool. Hier is elk jaar een nieuwe expositie over lezen te zien.

Na het verhaal over haar jeugd werd de interessante documentaire ” Hindericus Scheepstra schepper van Ot en Sien” vertoond. Jan A. Niemeijer, biograaf van Jetses, is de verteller en Peter Vegter de interviewer. Deze documentaire wordt in het Scheepstra Kabinet vertoond. Een bezoekje is zeker de moeite waard.

PROGRAMMA 2019 – 2020

14 Oktober 2019:

De Onlanden vroeger en nu door Johan Nicolai en Wil Schröder.

11 november 2019:

Algemene ledenvergadering. Daarna Abel Darwinkel met verhalen van hemzelf en anderen. Een Quiz over Roden vroeger en nu.

18 januari 2020:

Neijaorsveziete met Harm en Roelof

10 februari 2020:

Leden van het bestuur verzorgen een avond over de horeca van de oude gemeente Roden.

6, 7 maart 2020:

Toneel

20 april 2020:

Dhr. C. v.d. Kooij met een voortzetting van zijn lezing die hij in 2017 voor ons heeft gehouden. Onderwerp april/mei staking in 1943 en er wordt aandacht besteed aan het feit dat het 75 jaar geleden is dat Roden is bevrijd.

In september zal het programma uitgebreider op de site worden vermeld.

 

 

Verenigingsnieuws, jaargang 40

Historische films en foto’s

Heeft u nog oud film- en fotomateriaal? De Historische Vereniging zou dit graag in bruikleen van u willen ontvangen. Na gebleken geschiktheid worden de oude films in samenwerking met DAVA omgezet naar een digitale versie. Het originele materiaal, alsmede de digitale versie ervan, wordt bij u teruggebracht.

Het is de bedoeling dat deze films op bepaalde thema-avonden worden gepresenteerd.

De foto’s worden digitaal opgeslagen en de originelen krijgt u direct weer mee.

U kunt zich hiermee vervoegen bij het archief in het Koetshuis.

In het kader van de nieuwe privacywet zal u gevraagd worden een formulier te ondertekenen waarmee u toestemming geeft voor het gebruik van de foto’s, films e.d.

U bent op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom voor een bezoekje aan ons archief in het Koetshuis. De ingang is aan de achterkant, de grachtzijde van het gebouw bij het stoepje. Zie uithangbord.

Website HVR

U kunt ons via deze website bereiken zie www.historischeverenigingroon.nl .

Op de website is een onderdeel toegevoegd n.l. “genealogie”. Hierop staan de stambomen van oud-Rodenaren.

Cadeaubon

Wilt u nog iemand verrassen met een lidmaatschap van de Historische Vereniging Roon voor één jaar, neem dan contact op met de secretaris (tevens ledenadministratie) Hennie Lutjes. Prijs € 18,50

Ook voor meer informatie c.q. aankoop kunt u bij haar terecht.

Ontvangen materiaal:

Een heel aantal leden heeft materiaal in de vorm van foto’s, krantenknipsels enz. gebracht. We zijn iedereen hier heel erkentelijk voor.

Leden:

Een aantal leden heeft opgezegd en enkelen zijn overleden. We wensen de nabestaanden veel sterkte.

Het bestuur is een interessante ledenwerfactie gestart. Zie het voorwoord in het tijdschrift.

Verenigingsbijeenkomsten:

Gedurende het verenigingsseizoen worden de leden regelmatig uitgenodigd voor het bijwonen van de zogenaamde Roneravonden/middagen. Deze bijeenkomsten hebben ten doel de leden maximaal bij de vereniging te betrekken.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Pompstee. De aanvangstijd is zoals altijd ’s avonds 19.30 uur en ’s middags 14.00 uur. Door € 8,00 te betalen bij de ingang van de zaal, krijgt u twee kopjes koffie/thee met koek/cake en één consumptie. Over het algemeen zijn de bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk. Buren, vrienden of kennissen en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

De vereniging wil u met de Neijaorsveziete een mooi programma voorschotelen. Dit brengt echter extra kosten met zich mee. Op deze middag en de toneelmiddag/avond is de entree €10,00 Net als bij de gewone avonden krijgt u hiervoor koffie enz.