Laatste nieuws

NEIJAORSVEZIETE 2018 HISTORISCHE VERENIGING ROON

Op 13 januari j.l. kon het bestuur van de Historischevereniging Roon een vrijwel uitverkochte zaal welkom heten op de jaarlijkse neijaorsverziete. Het cabaretduo Jong Belegen was uitgenodigd om op te treden. Dit resulteerde in een gezellige middag waarbij de lachsalvo’s niet van de lucht waren. Beide dames kregen een staande ovatie. Natuurlijk ontbraken de nieuwjaarsrolletjes, gebakken door de     “bakgroep”, ook dit jaar niet. De voorzitter haalde Willempje Boer naar voren en bedankte haar dat de “bakgroep” al 20 jaar rolletjes bakt. De laatste jaren gebeurt dat in de ” biljartkamer” van Willempje en haar man. Willempje werd verrast met een bloemetje.

Tevens keek de voorzitter vooruit en meldde dat het dit jaar het jaar van Peter v.d. Velde is. De Historische Vereniging zal hier i.s.m. anderenuitgebreid aandacht aan schenken. Ook meldde hij dat er samengewerkt wordt met het Scheepstrakabinet. Zo zal er vanaf april een expositie van het oude Roon in de gang van de oude Scheepstraschool worden ingericht

Dag van de Drentse Familiegeschiedenis!

Nieuwsgierig naar het verleden van je familie?
Kom naar de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis!
Iedereen die nieuwsgierig is naar zijn roots kan op zaterdag 27 januari 2018 terecht in het Drents Archief voor de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis.

Bezoekers kunnen inspiratie opdoen, krijgen tips van ervaren onderzoekers of kunnen gewoon een heel leuke dag beleven. Carolina Verhoeven kookt authentieke Drentse gerechten, taxateur Enno de Boer taxeert meegenomen familievoorwerpen en een redacteur van het bekende tv-programma Verborgen Verleden geeft een kijkje achter de schermen. Er zijn workshops, lezingen en rondleidingen rondom het thema ‘Van keukenkast tot kabinet’, met speciale aandacht voor de akten van Drentse notarissen die vanaf 27 januari online beschikbaar zijn. Natuurlijk is een bezoekje aan de schatkamers van het Drents Archief ook mogelijk! Kijk voor het hele programma op www.drentsarchief.nl/familie

11.00-16.30 uur
Gratis toegang
Reserveren voor een activiteit is niet mogelijk

ZATERDAGMIDDAG 13 JANUARI 2018  AANVANG 14 UUR:

Onze jaarlijkse neijaorsveziete.

Het cabaret Jong Belegen zal ons met hun nieuwe programma “Wat een circus” een hilarische middag bezorgen.

Plaats: de Pompstee

Aanvang: 14.00 uur. Zaal open om 13.00 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar op donderdag 4 januari van 14 – 16 uur en van 19 – 20 uur in de Pompstee, Brink 25 te Roden.

Degenen die niet in staat zijn persoonlijk naar de Pompstee te komen kunnen telefonisch kaarten bestellen bij Anne Ananias tel. 050-5017682 en bij Hennie Lutjes tel. 0592-513180.

MAANDAG 13 NOVEMBER 2017

Algemene ledenvergadering. Op deze avond worden o.a. het financieel verslag van 2016-2017 besproken en de begroting voor 2017-2018 voorgelegd.

Ali v.d. Dong-Kemkers is aftredend en niet herkiesbaar.

Harma Kleve-Kleefman is aftredend en niet herkiesbaar

Het jaarverslag en het verslag van de jaarvergadering van 2016 en het financiële verslag zijn op te vragen bij de secretaris en de penningmeester.

Op deze avond kunt u ook alvast kaarten kopen voor de Neijaorsveziete op 13 januari 2018.

Na de vergadering zal Egbert Meyers een lezing geven over “Flint, zwerver uit de oertijd”. Hierbij staat de “flint” (steen) en z’n vele toepassingen van architectuur tot grafsteen centraal.

MAANDAG 9 OKTOBER 2017

Dhr. H. Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum in Veendam,  zal een zeer interessante lezing houden met als titel “Groeten uit Riga”.

Via dia’s neemt hij ons mee naar het midden van de 19e eeuw. Na de vervening ontstond een grote behoefte aan o.a. hout. De veenkoloniale zeevaart kwam op gang. Herinneringen uit de Oostzeevaart.

Maandag 10 april 2017

Deze avond zal zo als gewoonlijk in het teken staan van de oorlog en de bevrijdingsdag. We hebben de heer Jaap Spanninga bereid gevonden een lezing te houden over kamp De Beetse nabij Sellingenvan 1935 tot 1945.
Kamp De Beetse was oorspronkelijk bedoeld als opvang van werklozen die werden ingezet bij de ontginning van de woeste gronden in Oost Groningen.
In 1942 verbleven circa 500 Joodse mannen in dit kamp; in 1944 werden mannen in het kader van de Arbeidseinsatz Lees verder Maandag 10 april 2017

Vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart 2017

Leden van de historische vereniging spelen weer een toneelstuk in drie bedrijven in het Drents in het kader van “meertmaond – streektaolmaond”. De titel van het stuk is “Iesvereiniging Kris-Kras” geschreven door Harm Dijkstra.
Het belooft een dolkomische avond en middag te worden. Aanvang 10 maart om 19.30 uur en op 11 maart om 14.00 uur. Lees verder Vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart 2017

Maandag 13 februari 2017

Het bestuur verzorgt de avond met foto’s en anekdotes van verschillende Roder verenigingen. Op deze avond wordt het koor ” Woudklank” behandeld met foto’s en anekdotes. Het koor zelf zal een optreden verzorgen. Verder zal er ook een presentatie zijn van de historie en Vlug en Lenig (V&L)