Verenigingsnieuws, jaargang 40

Historische films en foto’s

Heeft u nog oud film- en fotomateriaal? De Historische Vereniging zou dit graag in bruikleen van u willen ontvangen. Na gebleken geschiktheid worden de oude films in samenwerking met DAVA omgezet naar een digitale versie. Het originele materiaal, alsmede de digitale versie ervan, wordt bij u teruggebracht.

Het is de bedoeling dat deze films op bepaalde thema-avonden worden gepresenteerd.

De foto’s worden digitaal opgeslagen en de originelen krijgt u direct weer mee.

U kunt zich hiermee vervoegen bij het archief in het Koetshuis.

In het kader van de nieuwe privacywet zal u gevraagd worden een formulier te ondertekenen waarmee u toestemming geeft voor het gebruik van de foto’s, films e.d.

U bent op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom voor een bezoekje aan ons archief in het Koetshuis. De ingang is aan de achterkant, de grachtzijde van het gebouw bij het stoepje. Zie uithangbord.

Website HVR

U kunt ons via deze website bereiken zie www.historischeverenigingroon.nl .

Op de website is een onderdeel toegevoegd n.l. “genealogie”. Hierop staan de stambomen van oud-Rodenaren.

Cadeaubon

Wilt u nog iemand verrassen met een lidmaatschap van de Historische Vereniging Roon voor één jaar, neem dan contact op met de secretaris (tevens ledenadministratie) Hennie Lutjes. Prijs € 18,50

Ook voor meer informatie c.q. aankoop kunt u bij haar terecht.

Ontvangen materiaal:

Een heel aantal leden heeft materiaal in de vorm van foto’s, krantenknipsels enz. gebracht. We zijn iedereen hier heel erkentelijk voor.

Leden:

Een aantal leden heeft opgezegd en enkelen zijn overleden. We wensen de nabestaanden veel sterkte.

Het bestuur is een interessante ledenwerfactie gestart. Zie het voorwoord in het tijdschrift.

Verenigingsbijeenkomsten:

Gedurende het verenigingsseizoen worden de leden regelmatig uitgenodigd voor het bijwonen van de zogenaamde Roneravonden/middagen. Deze bijeenkomsten hebben ten doel de leden maximaal bij de vereniging te betrekken.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Pompstee. De aanvangstijd is zoals altijd ’s avonds 19.30 uur en ’s middags 14.00 uur. Door € 8,00 te betalen bij de ingang van de zaal, krijgt u twee kopjes koffie/thee met koek/cake en één consumptie. Over het algemeen zijn de bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk. Buren, vrienden of kennissen en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

De vereniging wil u met de Neijaorsveziete een mooi programma voorschotelen. Dit brengt echter extra kosten met zich mee. Op deze middag en de toneelmiddag/avond is de entree €10,00 Net als bij de gewone avonden krijgt u hiervoor koffie enz.