Roneravond 11 november 2019

Maandagavond 11 november 2019 organiseerde de Historische Vereniging Roon haar 2e “Roneravond” van het seizoen.

Er werd zoals gewoonlijk in november met de Algemene Ledenvergadering begonnen. Dit jaar is er afscheid genomen van de voorzitter Dhr. Ep Krijthe en bestuurslid Dhr. Kees van der Meulen.

Ep Krijthe wenste Kees v.d. Meulen het beste en bedankte hem voor zijn inzet en hoopte dat hij nog het één en ander voor de vereniging kan betekenen

Ep Krijthe zelf werd aan het eind van de avond “uitgezwaaid” door de nieuwe voorzitter Anne Ananias. Anne memoreerde aan de “entree” en hoogtepunten van het voorzitterschap van Ep.

Ep Krijthe vertelde dat hij met veel plezier het voorzitterschap heeft uitgevoerd en wenste de vereniging nog veel succes.

Nieuwe bestuursleden zijn  Mevr. Tiny Renkema-Kemkers, Dhr. Jan Klaren (penningmeester) en Dhr. Jan Kemkers W.zn.

Na afloop van de vergadering werd het woord gegeven aan de heer Abel Darwinkel, geboren te Norg en voorheen werkzaam bij het “Hoes van de Taol”. Abel vertelde ons e.e.a. over het Drentse dialect en over de verschillen tussen de dialecten van heel Drenthe. Na de pauze werd de kennis van de aanwezigen getest door middel van een quiz samengesteld door Abel Darwinkel.

Al met al was het een leuke en leerzame avond.