Neijaorsveziete 18 januari 2020

Met een uitverkochte zaal begon de Historische vereniging Roon op 18 januari het jaar 2020. Zo’n 350 aanwezigen vonden de weg naar de Pompstee om een middag te genieten van het Drents cabaretduo Harm en Roelof. De voorzitter heette iedereen welkom, keek terug op 2019 maar keek ook vooral vooruit naar de komende bijeenkomsten. Op 10 februari zullen bestuursleden middels foto’s en verhalen aandacht besteden aan de horeca rond 1950-1960 in de oude gemeente Roden. Op 13 en 14 maart voert de toneelgroep weer een hilarisch stuk op. Dan staat 20 april in het teken van oorlog, vrede en vrijheid in het kader van 75 jaar bevrijding. De heer Cees van der Kooij zal die avond aandacht besteden aan o.a. de april-mei staking in 1943. Het gemengd koor De Mensinghe Singers zullen liedjes over vrede en vrijheid ten gehore brengen.  De voorzitter benadrukte dat dit wel een heel bijzondere avond wordt. Tevens meldt hij dat de vereniging zeer waarschijnlijk geen stand meer zal hebben op de Noorder Expo-Jaarbeurs Roden vanwege de hoge kosten (zo’n  Ꞓ 1300,00). Vervolgens is het de beurt aan Harm en Roelof. Met hilarische sketches waarbij ook de secretaris van de Iesvereniging Kris Kras weer zijn jaarverslag voorlas en de “Mooiste meid oet Sleen” (op veler verzoek) ten gehore werd gebracht, werd het een prachtige middag. Niet onvermeld mag blijven dat er in de pauze volgens traditie op heerlijke ” rollegies”, gebakken door de bakgroep, werd getrakteerd.