Secretaris Hennie Lutjes-Giezen onderscheiden

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om onze secretaris Hennie Lutjes-Giezen vandaag (24.04.20) te onderscheiden voor het vele vrijwilligerswerk, dat ze in de loop der jaren op velerlei terreinen heeft verricht.

Het bestuur van de Historische Vereniging Roon feliciteert haar hiermee van harte.