Jan Aukema onderscheiden

Het heeft Zijne Majesteit behaagd onze schrijver en redactielid van het tijdschrift Roon, Jan Aukema te bevorderen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Naast zijn schrijverschap in ons blad heeft Jan een aantal boeken geschreven en is hij betrokken bij het 4 mei comité in Roden. Maar bovenal is hij voorzitter van de stichting JAS (Jan Aukema Stichting). Deze stichting heeft als doelstelling: het behoud van agrarisch natuurbeheer, de cultuurhistorie van Roden en ondersteuning van onderwijs in ontwikkelingslanden. Tevens is hij actief bij Actiecomié  Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking, Wereldwinkel Flevoland, jongerengroep Amnesty International en vrijwilliger bij stichting Bondeko. Wilt u meer weten over Jan Aukema? In ons tijdschrift van april 2021 staat een uitgebreid interview met hem.