EERSTE RONERMIDDAG NA CORONA GROOT SUCCES

Op 9 oktober was het eindelijk, na anderhalf jaar, weer mogelijk een Roner activiteit te organiseren. Deze middag ging specifiek over de Ronermaarkdag door de jaren heen. Wel moest men de QRcode of bewijs van vaccinatie meenemen. Gelukkig was dat voor niemand een probleem. De voorzitter kon 150 aanwezigen welkom heten. Hij memoreerde aan de onrust die er van het ene op het andere  moment ontstond bij het bestuur, toneelspelers en de Pompstee. Alles werd afgeblazen. De toneelspelers waren al onderweg voor het grimeren omdat die avond de eerste uitvoering zou zijn. Ze konden onverrichte zake huiswaarts keren. We zijn nu anderhalf jaar verder en het kan gelukkig weer. Gelukkig gingen de schrijvers door om ons tijdschrift gevuld te krijgen. Het archief is weer open en er kan weer bezoek ontvangen worden. De voorzitter kijkt ook even vooruit: op 15 januari hebben we weer onze Neijaorsveziete met de Bayboomer Blues met Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meijers. De toneelgroep is weer begonnen met het repeteren van een nieuw stuk voor de uitvoering in maart 2022. Op 9 april zal Cees v.d. Kooij aandacht besteden aan 75 jaar (nu 77 jaar) bevrijding.

Na deze mededelingen geeft hij het woord aan Tiny Renkema-Kemkers. Tiny introduceert het Bekketrekkerkoor dat enige liedjes over de Ronermaark ten gehore zal brengen. Het koor start met het Coronalied op de melodie van het Ronermaarklied. Dit lied is vorig jaar gezongen door de bestuursleden van de Vereniging van Volksvermaken omdat de markt niet door ging.

De Ronermaark kent een geschiedenis van 294 jaar. De eerste markt was in 1727. In al die jaren is de markt maar twee keer overgegaan, de laatste in 2020. Vroeger was er twee dagen feest, heden ten dage bijna een hele week met tal van activiteiten.

In het oorlogsjaar 1941 was er weinig aanvoer van paarden. Peter v.d. Velde, bekende Roner dichter en schrijver, heeft hier in september 1941 een gedicht over geschreven:

RONERMAARK

Ronermaark was zunner bollen,
Zunner kovvie, zunner schink
Mor d’r wazzen toch nog peerden
An de straot en op Schoulbink
Ronermaark was zunner schelvis,
Zunner euliekoukenkraom.
Mor d’r wazzen jutteperen
En dat was nou huil veurnaom
Alle boeren die d’r wazzen
Hebben kilo’s peren had.
Anerdaogs was d’r gien eine
Die niet vaok op ’t hoezie zat
Ronermaark was zunner zangers
En harmonikaomuziek,
En d’r wazzen niet veul peerden,
Mor d’r was wel veul publiek.
Ronermaark was zunner draaimeulen,
En ‘k zaag ok gien hoepla staon,
Mor d’r was een autoscooter
En d’r was een duvelsbaon.
Ronermaark is goud verlopen;
’t heb gien ongelukken heurd,
Mor misschien isser toch in duustern
’s aovends laot nog wat gebeurd.
Ronermaark was aans as aanders,
Mor ’t was toch een mooie dag ….
Jammer, dat bai elke Roner
Gien geel zaand om hoes tou lag.

In 1964 werd de eerste “Rodermarktbaby” geboren. Deze baby werd overstelpt met cadeaus van de middenstand.

Wie herinnert zich niet de Jennegiesmarkt op de zondag vóór de marktdag? Er zijn ettelijke echtparen gevormd op deze “markt”.

Veel inwoners probeerden een graantje mee te pikken door koffie en/of brood ter serveren voor hun huis of een een bewaakte fietsenstalling te creëren.

Wereldberoemd werd echter de kippesoep van Hecker. Hier zijn een aantal spreuken en gedichten op gebaseerd.

Weken van tevoren waren de caféhouders al bezig met de voorbereidingen van soep, brood, inslaan van koffie en drank. Voor deze mensen was (en is) het hard werken rond de marktdagen.

Tiny vertoonde prachtige (zeer) oude foto’s van de gebeurtenissen van de markt.

Na haar verhaal was er een interview met Roel Brink (ook een bekende (liedjes)schrijver), Albert Jeichinus Ananias en Jan Kemkers H.zn (oudwethouder). Zij haalden herinneringen over Ronermaark op uit hun jeugd.

Al met al een prachtige middag. De voorzitter bedankte iedereen voor hun inbreng met een bloemetje. Genoemd moeten ook Jaap Berends en Flip Kiemel. Zij hebben de foto’s verzorgd en achter elkaar gezet. Chapeau!