23 April – 75 jaar bevrijding

Op zaterdagmiddag 23 april kon de Historische Vereniging Roon eindelijk de uitgestelde Ronermiddag organiseren over 75 jaar bevrijding (inmiddels 77 jaar).

Voorzitter Anne Ananias heette zo’n 200 aanwezigen welkom waaronder Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld.

Ook was er een hartelijk welkom voor de spreker van deze middag historicus Cees van der Kooij en het gemengd koor “De Mensinghe Singers” welke de middag muzikaal zal omlijsten.

Na zijn openingswoord kwam eerst het koor met drie liedjes o.a. de Speeltuin van Marco Borsato.

De heer Cees van der Kooij begon de lezing met de Kanaalstraat in beeld te brengen en wat daar in de oorlog allemaal is gebeurd.

Na de pauze zong het koor drie liedjes en werd de zaal verzocht om mee te zingen met de canon Donna Nobis Pacem – Geef ons Vrede. Hier werd spontaan door de aanwezigen op gereageerd.

De heer Cees van der Kooi vervolgde zijn lezing met de april-mei staking 1943. Op 29 april 1943 werd bekend gemaakt aan de Nederlandse bevolking dat militairen die aanvankelijk na de meidagen 1940 naar huis mochten, zich vrijwillig moesten melden als krijgsgevangene en in mei 1943 kregen alle jongemannen tussen 18 en 35 jaar een oproep om zich te melden voor de Arbeidsinzet in Duitsland. Op 1 mei zorgden Roners er voor dat de melkbussen op een wagen op weg naar de melkfabriek werden leeggegooid. Ook weigerden boeren hun melkbussen bij de weg te zetten en werden opgepakt. Dat die oproep ook in een dorp als Roden met met name op de Roderesch, zulke grote en trieste gevolgen had bleek uit zijn verhaal.

Na de tweede pauze sloot de spreker zijn lezing af met hoe de bevrijding in Roden tot stand kwam. Meester Troelstra wist de onrust in Roden te beteugelen en op 13 april 1945 verscheen er een “Proclamatie” waarin waarnemend burgemeester Deodatus opriep om kalm te blijven en zich te onthouden van onregelmatigheden. Ook las hij een stukje voor uit het Dagboek van Geertje Kemkers-Bartol waarin zij de bevrijding van Roden op treffende wijze beschreef.

Twee Doedelzakspelers van The Clan MacBeth Pipe Band kwamen de zaal binnen gemarcheerd en speelden Auld Lang Syne en Amazing Grace samen met het koor. Als laatste zongen De Mensinghe Singers het lied We’ll meet again en kon de voorzitter een geslaagde Ronermiddag afsluiten. Hij wenste iedereen een goede zomer en tot de middag op 8 oktober met de Baby Boomers Blues.

Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door de subsidie van de gemeente Noordenveld en de B.N.G. Erfgoedprijs.