BABYBOOMER BLUES

EERSTE ACTIVITEIT SEIZOEN 2022-2023 GROOT SUCCES

Het nieuwe seizoen 2022-2023 werd op 6 oktober afgetrapt met de Babyboomer Blues met Jan Veenstra, Marga Kool en Egbert Meijers. Ze zouden al in januari bij ons optreden op de Neijoarsveziete maar u begrijpt het al, corona gooide roet in het eten. Gelukkig konden we ze opnieuw contracteren en dat het de moeite waard was bleek wel uit de vele aanwezigen (zo’n 120). Aangezien de voorzitter te maken kreeg met corona opende vice-voorzitter Tiny Renkema de avond. In haar openingswoord memoreerde ze aan het afgelopen seizoen waarin toch weer een paar activiteiten niet door konden gaan. Zo konden de Neijaorsveziete, de Roneravond in februari en het toneel in maart niet doorgaan. Tevens vertelde ze dat de actie van de Jumbo (fotoboek) waar ook medewerkers van de historische vereniging veel tijd in hebben gestoken een groot succes is geworden. (Wilt u uw boek nog graag compleet hebben dan kunt u contact opnemen met Geert Jannes Brink, Westerstraat 41 Roden tel. 050-5015264). Hij wil u, indien mogelijk, helpen.). Na de activiteiten van het komende seizoen te hebben benoemd gaf ze het woord aan de Babyboomers. Egbert Meijers trapte af met het liedje Mary Lou. De hele zaal kon het refrein meezingen. Jan, Marga en Egbert gingen met ons terug naar de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en vertelden eigen belevenissen en gebeurtenissen uit die tijd. De uitdrukking “Liever langharig dan kortzichtig” werd veel gebruikt door de jeugd van toen. Deze jeugd die nu de ouderen van deze tijd zijn en die nogal eens “Uitvreters” worden genoemd We kregen te maken met klachten als ADHD, stress, burn-out enzovoort. Egbert besprak oude zangers, rockers en zong liedjes en Marga kon op een prachtige manier de natuur, klaprozen, korenbloemen en leeuweriken beschrijven. En we kregen ook een kijkje in de manier waarop het echtpaar Veenstra/Kool met elkaar communiceert. Al met al een prachtige middag. Na afloop bedankte de vice-voorzitter hen en bood hen een drankje en bloemen aan.