PROGRAMMA 2020-2021

Ronermiddag op zaterdagmiddag 3 oktober 2020. Aanvang 14 uur.

In verband met de coronacrisis is de avond van 20 april j. verplaatst naar zaterdagmiddag 3 oktober 2020.

Dhr. C.v.d. Kooij komt met een voortzetting van zijn lezing die hij in 2018 voor ons heeft gehouden.

Onderwerp april/mei staking in 1943 en er wordt aandacht besteed aan het feit dat het 75 jaar geleden is dat Roden is bevrijd.

Medewerking wordt verleend door het gemengd koor de “Mensinghe Singers”.

(De middag over de Roonermaark die was aangekondigd, komt hierdoor te vervallen en zal plaatsvinden in oktober 2021. Heeft u nog foto’s of weet u nog mooie anekdotes? Ze zijn welkom op ons archief of eventueel bij Tiny Renkema)

 

Maandag 9 november 2020 aanvang 19.30 uur

Ledenvergadering met vervolgens een lezing door Marcel Niekus, archeoloog. Hij schreef een boek over neanderthaler vondsten in Drenthe.

 

Zaterdagmiddag 16 januari 2021 aanvang 14 uur

De Neijaorsveziete wordt dit jaar verzorgd door Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meijers met de Babyboomers Blues.

Een programma met Drentse, Nederlandse en Engelse muziek, poëzie en literatuur.

De Babyboomers, geboren net na de Tweede Wereldoorlog, groeiden op in een tijd met twee gezichten. Aan de ene kant het oude geborgene plattelandsleven. Aan de andere kant ontzuiling, ontkerkelijking en seksuele revolutie. Een indrukwekkende periode die, gemengd met hedendaagse thematiek, doorklinkt in hun gedichten, verhalen en liedjes.

 

Maandag 8 februari 2021 aanvang 19.30 uur

Dhr. Kees Timmerman uit Fochteloo komt met een lezing over het ontstaan van de Maatschappij van Weldadigheid.

Hoe Johannes v.d. Bosch de armoede bestreed met het stichten van de Maatschappij van Weldadigheid.

Dit belooft een interessante avond te worden, vooral als Veenhuizen rond die tijd op de werelderfgoedlijst komt te staan.

 

Vrijdagavond 12 maart (aanvang 19.30) en zaterdagmiddag 13 maart (aanvang 14 uur) 2021

In het kader van meertmaond-streektaolmaond brengt onze eigen toneelgroep het toneelstuk “Familie Bruinsma in de bocht – groeten van de Veluwe”. In verband met de coronavirus zijn de toneeluitvoeringen in 2020 afgelast. De reeds aangeschafte kaarten in 2020 zijn ook nu geldig.

 

Maandag 12 april 2021 aanvang 19.30 uur

Op deze laatste avond van het seizoen komt Pauline Broekema, oud verslaggever bij het NOS-journaal, een lezing verzorgen.

In Pauline Broekema’s boeken is de Tweede Wereldoorlog een terugkerend thema. Ze schreef o.a. “Het Boschhuis” en “Het uiterste der Zee”. Het accent ligt op haar boek “Het Uiterste der Zee”. Het speelt in het noorden en toont de veerkracht en moed van (joodse) mensen en laat op indringende wijze herleven wat door de oorlog en de tijd werd weggevaagd.