TONEELUITVOERING

Helaas hebben onze spelers van de toneelgroep moeten besluiten de uitvoeringen niet door te laten gaan. De repetities kunnen niet op een veilige manier plaats vinden. Als u kaarten heeft voor de uitvoeringen van vorig jaar dan kunt u die inleveren bij onze penningmeester Jan Klaren.

Zie Laatste Nieuws