PROGRAMMA 2021-2022

Langzamerhand gaat de maatschappij weer open en worden de RIVM maatregelen afgeschaald. We zijn dan ook blij dat we op 9 oktober hebben kunnen starten met ons programma over de Ronermaark. Deze middag was een groot succes. Een verslag met foto’s kunt op onze site vinden.

De entreeprijs voor de Roneravonden/middagen is verhoogd naar 9 euro. U krijgt hier zoals gewoonlijk 2 koppen koffie/thee met koek/cake en een consumptie voor.

Het programma dat onderstaand wordt vermeld is uiteraard nog steeds onder voorbehoud.

Roneravond van 8 november 2021.

Ledenvergadering met vervolgens een lezing door Marcel Niekus. Deze archeoloog schreef een boek over Neanderthaler vondsten in Drenthe.

Aanvang 19.30 uur

Locatie: De Pompstee

 

15 januari 2022: Babyboomers Blues

 

Jan Veenstra, Marga kool en Egbert Meijers zullen ons met de Babyboomers Blues een gezellige middag bezorgen d.m.v Drentse/Nederlandse/Engelse muziek, poëzie en literatuur.

Zij zijn net na de Tweede Wereldoorlog geboren en groeiden op in een tijd met twee gezichten. Aan de ene kant het oude geborgen plattelandsleven. Aan de andere kant ontzuiling, ontkerkelijking en seksuele revolutie. Een indrukwekkende periode die gemengd met hedendaagse thematiek doorklinkt in hun gedichten, verhalen en liedjes.

Aanvang 14 uur

Locatie: De Pomstee

 

Maandag 14 februari 2022:

Kees Timmerman komt met een lezing over hoe Johannes v.d. Bosch de armoede bestreed met het stichten van de Maatschappij van Weldadigheid.

aanvang 19.30 uur

Locatie: De Pompstee

 

Op vrijdagavond 18 maart (aanvang 19.30 uur) en zaterdagmiddag 19 maart 2022 (aanvang 14.00 uur): Toneeluitvoeringen

De toneelgroep is bezig met een nieuw toneelstuk waarvan de titel nog niet bekend is.

De kaarten die u in 2020 gekocht hebt zijn dan uiteraard nog geldig.

Locatie: De Pompstee

Op zaterdagmiddag 9 april  2022

Cees van der Kooij met 75 jr. Bevrijding (inmiddels 77) De middag wordt muzikaal aangevuld met koor Mensinghe Singers. Tevens wordt op 18 april 2022  in K 38 de tentoonstelling Kanaalstraat met verhalen gepresenteerd.

 

 

 

 

Bevrijding van Roden 13 april 1945

 

Meester Troelstra

Gebeurtenissen op vrijdag 13 april 1945 in Roden

Van verschillende kanten komen berichten over naderende gevechtshandelingen. De Canadezen hebben Assen bereikt. De Duitsers en hun aanhangers nestelen zich in de stad Groningen en nemen zich voor daar stand te houden. Het is onrustig in Roden. De vorige dag zijn een groot aantal Duitsers, landwachters en NSB-ers uit Zuid-Drenthe door het dorp getrokken richting Groningen. De burgerij begint al gauw de landwacht hier en daar na te roepen en NSB-gezinnen voelen zich bedreigd. Er ontstaan spanningen die elk moment tot uitbarsting kunnen komen. De hoofden van de lagere scholen in Roden bespreken de toestand en stappen samen naar de burgemeester. Het hoofd van de Bijzondere School in de Kanaalstraat, meester Troelstra, weet dat de landwachters in de gemeente de laatste dagen en nachten herhaaldelijk hebben vergaderd. In die kringen heerst grote zorg over de veiligheid van hun vrouwen en kinderen. Het staat vrijwel vast dat dat een aantal vooraanstaande inwoners vermoord zal worden voor men Roden zal verlaten. Troelstra is van oordeel dat tijdig ingrijpen waarschijnlijk veel leed kan voorkomen. Op vrijdagmorgen 13 april om half tien gaat hij naar het gemeentehuis en vraagt om een onderhoud met burgermeester Spijkerman. Als deze hoort waar het over gaat roept hij ook gemeentesecretaris Kemkers erbij. Troelstra wijst er op dat er grote veranderingen plaatsvinden en voorspelt dat deze vrijdag voor Roden de dag der bevrijding gaat worden. Hij raadt de burgemeester en secretaris aan om zich vrijwillig terug te trekken. Alleen dan is er nog kans dat een bloedbad wordt voorkomen. Deze zijn van mening dat het zover nog niet is. Ze hebben de radioberichten beluisterd en geloven nog steeds in de eindoverwinning van de Duitsers. Als de burgemeester en secretaris echter merken dat Troelstra op de hoogte is van de plannen in NSB en landwachtkringen, zeggen ze zich naar zijn aanwijzingen te zullen gedragen. Ze zijn bereid een vergadering met de landwacht op het gemeentehuis te beleggen om gezamenlijk aan te horen wat Troelstra te zeggen heeft. Nog dezelfde ochtend vindt deze vergadering plaats. Aanwezig zijn de burgemeester, de gemeentesecretaris, boerenleider Hagenauw en groepsleider NSB Van der Veen. Troelstra neemt gelijk het initiatief en stelt het volgende voor: Verder lezen Bevrijding van Roden 13 april 1945