Sectie L: Leutingewolde

Sectie L  : Leutingewolde
De Westeraccer, een   muddelant het   Fort Kleilaan
De Achterste   Kamp Het   Gagelstuk Klein   Kampje
Achterste   Stuk de (Bolmerse)   Gauwe Kliendobbe
Haijenakker de Jarse   Gauwe De lage   Koeven
“Herberg   Amsterdam” de   Geerakker De   Koeven
Anemonenbosje de   Gloepakker De   Koeling
de   Baarakker De   Goldboorn het   Koopmansstuk
Baggelpetten De zes   graas de   Kortling(s)
de   Betjesmatten de grootte akkers   enden Kuilgat
de   Bitse de groot(en)   akkers de   Laanakkers
het   Blankenland de   Groote Laanakkers   enden
Bloemven De groote   kamp Mat van van der   Laan
de   Boelenven Grootmat Laan aan het   Matje
Bollesmaden de grote   ven De   Leegte
De   Bollezwaay Haaiom Leekster   kampje
De Korte Bos,   eeckenbosch het   Haarveen de   Legekamp
Oude   Braak Haarvene,op Stegemans in Sickengewaar het   Lieverderstuk
de   Breede Haayenkamp Lindenstein
de   Brink Het Halve   Mat Lindenstuk
Breede   Brink Het halve   Mat Lubbenakkers
het   Brinkstuk Hayema’s   akker Lubbevenne
Broeivaaltplaats de   Heidekamp Het   Matje
de   Buiterakker Heide achter de   Kampen het grote   Meierstuk
de   Bult Heimstuk Meijerstuk
Bultakker het   Hemmerik het kleine   Meijerstuk
De lage   bult Het   Hemrik kleine   Middelven(ne)
voor de   Bult de ven van   Hoenderken het voorste   Middelven
Carslottingeslag   (1) de   Nijenhof de Groote   Middelven
het   Cort De   Oldehof de   Middelven(ne)
De   Deeling Oude   Hof Achterste   Middelven
de   Delen Holbargen   bos Houtzaagmolen
Dijkplaats Holbargen Pel- en   Korenmolen
De   Dobberkamp Hoogkamp de   Molensloot
Drie akkers op de   Esch Hoogland   (Hoogkamp) Groote   Mudakker
de lage   drie het   Horntje De   Nederlanden
Driemat Veldhoven Nieuwkampsbosje
Dwarsperceel Huis, erf en   tuin Nieuwkampsakker
de Egberts   maat de Jarden (de   Jarren) Nijkamp
Elzenbroek de begraven   Jarden Hakbosch bij de   Nijkamp
Achter de   Es de lange   Jarden het   Nij(e)stuk
de korte   es de voorste   Jarden Stevens   Nijstuk
de lange   es de   Jarring het voorste (grote)   Nijstuk
(op) de   es De Kamp voor de   Esch-weide Het achterste   Nijstuk
voor de   es de Kamp over de   weg de   Oosterakker(s)
het voorste   Florisstuk de   Kampen de Oosteinderlaan   akker
het middenste   Florisstuk De   Klaverkamp Padakker
Florisstuk(ken) Schuilingsland “de   Klaverkamp” Papenven   (Paopenven)
het achterste   Florisstuk Smalle   akker Pompstuk
Reitmaat   (Reitmatten) Jacob Smits   hoogte het   Vierelmat
de achterste   Reitmaat de Spieker   akker de   Vijven
het   Reyntjesstuk Stevenskamp de   vlindakkersmatje
Bouwland   Riemers Stoppelkamp de Vlindakkers   (Flintakkers)
Hooiland   Riemers de   Stukkies het   vluidakkersmatje
Weiland   Riemers Grote   Stuk Vondermat
Santee’s   bosje Het Groote   Stuk De voorste   Kamp
Scheerhoorn Kleine   Stuk Vrouwenveen
het olde schip(s)sloot   matje Voorste   Stuk Walakker aan   Oortwijnsbosch
Schuilingsakker De   Tip de halve   Weerdsakker
achterste   Schuilingsland de   Tipakker de halve   Weerd
Schuilingsland voor de   Bitse de tip over de   vaart De Westerakker (op de   esch)
Schuilingsland over de   Bitse Tjerken   kampje De   Westerven
(voorste)   Schuilingsland Tonkensven Wietsenakker
Schuitema’s   ven Kamp achter de   tuin de   Winsinghsloot
het voorste   Sieland de   Turfweg de begraven   zanden
Stevens   Sieland het   Veld de   Zandgaten
het   Sieland Veldkamp de voorste   zanden
het kleine   Sieland De Groote   Veldkamp De   Zoutkamp
het achterste   Sieland De Kleine   Veldkamp het (groote)   Zulterstuk
Weg door het   Sieland Het   Veldstuk de zes zwaden (achter de   esch)
de Sinnigeven   (Sinningeven) Veldje zeven   zwaden
Huisengeslag,t.Luttingewolde/Nieuwediek De Groote   Ven drie zwaden in de begraven   Jarden
Middelste   Slag de (kleine)   Ven vier zwaden in de begraven   Jarden
het slag achter de Neye   kamp Sinningeven de   Zwienekamp
Op de   Slink de vier mat (in de   Middelven)
de   nieuwgravensloot de vier   mat