Oosterhof

Stamboom van de familie Oosterhof, 9 generaties terug

 

Parenteel van Eite Alberts Oosterhuis per generatie.

 Generatie I

 

 1. Eite AlbertsOosterhuis ; zoon van Albert Jans de Weert, boer en herbergier vanaf ongeveer 1693 te Matsloot. Volgens het haardstedenregister van Roderwolde 1694 was hij het meestvermogend van Matsloot. Albert Jans de Weert was een zoon van Jan Jans de Weert, +ca 1692 en van Mechteltje Mezeroij, dr. van Derk Lamberts Mezeroij en Anna Roelofs . Omstreeks 1640 was ene Jan Jan Jans de Weert kastelein van herberg “Het Roode Hert” te Roderwolde, geb. te Roderwolde [DR] voor 1705, tr. (NH) vermoedelijk te Roden [DR] circa 1720 met Geertruit Pieters, dr. van Pieter Egberts (landbouwer) en Cornelia Deodatus Neander, geb. te Roden [DR] circa 1696.

In het haardstedenregister van 1742 van het kerspel Roderwolde wordt vermeld: Eite Alberts weduwe te Matsloot. Ze had een herberg en een bakkerij. Bovendien een handel in tabak en bezat 2 paarden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Albert EytesOosterhof, geb. te Matsloot [DR] in 07‑1724, volgt IIa.
 2. Pieter EytensOosterhof, geb. te Matsloot [DR] in 02‑1727, volgt IIb.
 3. Eltje EitesOosterhof, geb. te Matsloot [DR] in 12‑1729, volgt IIc.
 4. Samuel EitesOosterhof, geb. te Matsloot [DR] in 10‑1733, volgt IId.

 

Generatie II

 

IIa.         Albert Eytes Oosterhof ;(Oosterhoff), (zn. van I), geb. te Matsloot [DR] in 07‑1724, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 23‑07‑1724, landbouwer,bakker,herbergier, ovl. te Roderwolde [DR] op 15‑03‑1799, begr. te Roderwolde [DR], tr. (NH) teRoderwolde [DR] op 20‑04‑1744 met Annigjen Sickens ; dochter van Sicke Garbrants, landbouwer te Leutingewolde, en Geertien Jans, geb. te Leutingewolde [DR] in 03‑1720, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 20‑03‑1720, ovl. te Roderwolde [DR] op 25‑05‑1808, begr. te Roderwolde [DR].

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Geertruit Alberts, geb. te Matsloot [DR]in 02‑1745, volgt IIIa.
 2. Geertien Alberts, geb. te Roderwolde [DR]in 04‑1747, volgt IIIb.
 3. Eyte Alberts, geb. te Roderwolde [DR]in 10‑1749, volgt IIIc.
 4. Trijntje Alberts, geb. te Matsloot [DR]in 10‑1751, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 24‑10‑1751.
 5. Sicke AlbertsOosterhoff, geb. te Matsloot [DR] in 03‑1754, volgt IIId.
 6. Gesien Alberts, geb. te Roden [DR]in 04‑1759, volgt IIIe.
 7. Pieter Alberts, geb. te Roderwolde [DR]in 06‑1760, volgt IIIf.
 8. Jan Alberts, geb. te Matsloot [DR]in 03‑1762, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 04‑04‑1762, tr. (NH) teGroningen [GN] circa 1790 met Hermina van der Mark ;dochter van Casparus van der Mark en Harmina Blom, geb. teGroningen [GN] in 02‑1747, ged. ned.herv. te Groningen [GN] op 03‑03‑1747, ovl. te Groningen [GN] op 07‑04‑1819 (d‑m‑j).
 9. Roelf Alberts, geb. te Matsloot [DR]in 10‑1764, volgt IIIg.

 

IIb.         Pieter Eytens Oosterhof, (zn. van I), geb. te Matsloot [DR] in 02‑1727, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 09‑03‑1727 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR], tr. (NH) te Roden [DR] circa 1760 met Grietien Ebbes, dr. van Ebbe Garbrants en Aeltien Roelefs, geb. te Roden [DR] in 04‑1735, ged. te Roden [DR] op 01‑05‑1735 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Geertruid Pieters, geb. te Roden [DR]in 05‑1760, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 11‑05‑1760 (d‑m‑j).
 2. Pieter Pieters, geb. te Roden [DR]in 10‑1761, volgt IIIh.

 

IIc.         Eltje Eites Oosterhof, (dr. van I), geb. te Matsloot [DR] in 12‑1729, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 01‑01‑1730, tr. (NH) teRoderwolde [DR] circa 1755 met Lucas Krijthe, zn. van Hinderikus Krijthe (landbouwer op de Weehorst) en Jantien Lucas, geb. teRoden [DR] in 04‑1721, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 19‑04‑1721, koopman/kerkvoogd, ovl. te Roden [DR] op 07‑05‑1796 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hinderikus Lukas, geb. te Roden [DR]in 02‑1758, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 15‑02‑1758.
 2. Eijte Lukas, geb. te Roden [DR]in 06‑1760, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 15‑06‑1760.
 3. Jantien Lukas, geb. te Roden [DR]in 06‑1762, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 06‑06‑1762.

 

IId.         Samuel Eites Oosterhof, (zn. van I), geb. te Matsloot [DR] in 10‑1733, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 11‑10‑1733 (d‑m‑j), bakker te Roden, ovl. te Roden [DR] op 19‑07‑1805, begr. te Roden [DR], otr. te Roderwolde [DR] op 15‑12‑1765, tr. (NH) te Roden [DR] op 12‑01‑1766 (d‑m‑j) met Jantien Krijthe ;dochter van Albert Allershof Krijthe en Trientien Roelfs Hiddinge, ged. 12-6-1718, dr. van Albert Allershof Krijthe (herbergier/brouwer) en Trientien Roelofs Hiddinge, geb. teRoden [DR] in 02‑1742, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 10‑03‑1742 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 10‑06‑1815 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Eite Samuels, geb. te Roden [DR]op 23‑12‑1766, volgt IIIi.
 2. Trientien Samuels, geb. te Roden [DR]in 10‑1770, volgt IIIj.
 3. Albert Samuels, geb. te Roden [DR]in 04‑1779, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 25‑04‑1779, landbouwer Albert Oosterhof woonde in 1840 in het Zuideinde, no 159. In 1852 te Roden, no 188. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR]op 02‑02‑1864, begr. te Roden [DR].

 

Generatie III

 

IIIa.        Geertruit Alberts Oosterhof, (dr. van IIa), geb. te Matsloot [DR] in 02‑1745, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 05‑03‑1745 (d‑m‑j), otr. te Roderwolde [DR], tr. (NH), kerk.huw. (ned.herv.) te Roderwolde [DR] op 28‑08‑1774 met Hindrik Geerts Hoiting, geb. te Hoogkerk [GN] op 24‑09‑1747, ned.herv, ovl. te Hoogkerk [GN] op 30‑04‑1806.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Aaltje Hendriks, geb. te Hoogkerk [GN]circa 1775, ned.herv, ovl. te Oostum [GN] op 02‑11‑1802 (d‑m‑j).

 

IIIb.        Geertien Alberts Oosterhof, (dr. van IIa), geb. te Roderwolde [DR] in 04‑1747, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 23‑04‑1747, ovl. te Matsloot [DR] op 18‑02‑1822, begr. te Roderwolde [DR], otr. te Roderwolde [DR], tr. (NH) teRoderwolde [DR] op 12‑10‑1777 (d‑m‑j) met Pouwel (Pauwel) Datema, zn. van Jan Datema (landbouwer te Sandebuur) en Wemeltje Bakes, geb. te Roderwolde [DR] in 01‑1750, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 25‑01‑1750, landbouwer te Matsloot, ovl. te Matsloot [DR] op 16‑07‑1812, begr. te Roderwolde [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Wemeltien, geb. te Roderwolde [DR]in 07‑1778, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 26‑07‑1778, ovl. teRoderwolde [DR] in 1795, begr. te Roderwolde [DR].
 2. Albert Pouwels, geb. te Lieveren [DR]op 25‑09‑1787, volgt IVa.

 

IIIc.        Eyte Alberts Oosterhof, (zn. van IIa), geb. te Roderwolde [DR] in 10‑1749, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 19‑10‑1749, ovl. te Roderwolde [DR] op 17‑10‑1810, begr. te Roderwolde [DR], otr. te Roderwolde [DR], tr. (NH) te Roderwolde [DR] op 06‑05‑1781 (d‑m‑j) met Jantje Datema, dr. van Derk Datema (landbouwer te Sandebuur) en Roelfjen Sickens (landb.sche), geb. teRoderwolde [DR] in 02‑1758, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 26‑02‑1758, ovl. te Roderwolde [DR] op 26‑06‑1802, begr. te Roderwolde [DR].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Roelfien Eitens, geb. te Roden [DR]in 04‑1782, volgt IVb.
 2. Albert de Weerd, geb. te Leutingewolde [DR]in 03‑1786, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 02‑04‑1786 (d‑m‑j), ovl. teLeutingewolde [DR] op 27‑01‑1845, begr. te Roden [DR].

ongehuwd.

 1. Annechien Eitens, geb. te Roderwolde [DR]op 23‑01‑1789, volgt IVc.
 2. Derk Datema, geb. te Roderwolde [DR]op 28‑06‑1794, volgt IVd.

 

IIId.        Sicke Alberts Oosterhoff, (zn. van IIa), geb. te Matsloot [DR] in 03‑1754, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 17‑03‑1754, landbouwer, ovl. te Leegkerk [GN] op 22‑05‑1817, tr. (NH) te Leegkerk [GN] op 25‑11‑1798 met Aaltje Berends Wieringa ; dochter van Berend Pieters en Hilje Hendriks, van Den Ham, geb. te Leegkerk [GN] in 07‑1772, ged. ned.herv. te Leegkerk [GN]op 12‑07‑1772 (d‑m‑j), ovl. te Leegkerk [GN] op 07‑09‑1842 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Annigjen Sikkes, geb. te Leegkerk [GN]in 03‑1799, ned.herv.

Annigjen Oosterhoff trouwde te Adorp 21-05-1821 met Eelke Klazens Haan, *Garnwerd 27-01-1799, schipper te Sauwerd, zoon van Klaas Eelkes Haan en Martje Kornelis.

 1. Pieter BerendsOosterhof ;(Oosterhoff), geb. te Leegkerk [GN] op 22‑12‑1801, ged. ned.herv. te Leegkerk [GN] op 27‑12‑1801, ovl. te Leegkerk [GN] op 06‑04‑1873 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Hoogkerk [GN] op 09‑06‑1836 (d‑m‑j) met Elisabeth Tonnis Wieringa ; dochter van Tonnis Bartelds Wieringa en Saakje Watzes Noord, geb. te Beswerd [GN]op 04‑08‑1814 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Leegkerk [GN] op 10‑01‑1886 (d‑m‑j).
 2. Hilligjen Sikkes, geb. te Leegkerk [GN]op 12‑09‑1803 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Leegkerk [GN] op 23‑09‑1803, ovl. teLeegkerk [GN] op 18‑07‑1837.

Hilligjen Oosterhoff trouwde te Hoogkerk 22-05-1828 met Marten Thiessens Mulder, *Hoogkerk 23-02-1792, dHoogkerk 01-04-1792, landbouwer te Leegkerk, zoon van Thies Martens Mulder en Knelske Harms.

 1. Trijntje Sikkes, geb. te Leegkerk [GN]op 17‑12‑1806, ged. ned.herv. te Leegkerk [GN] op 28‑12‑1806.

Trijntje Oosterhoff trouwde te Hoogkerk 22-05-1828 met Jacob Klaassens de Boer, *Oostum d 28-05-1797, landbouwer te Wierum, zoon van Klaas Jacobs de Boer en Martje Louwers.

 1. Albert Sickens;(Oosterhoff), geb. te Leegkerk [GN] op 13‑04‑1810, ged. ned.herv. te Leegkerk [GN] op 29‑04‑1810, ovl. te Leegkerk [GN] op 07‑04‑1877 (d‑m‑j), tr. (1) (Burgelijke stand) te Leegkerk [GN] circa 1840 met Tietje Jans Jager;dochter van Jan Pieters Jager en Jantje Jans Bastiaans, geb. te Leegkerk [GN] op 11‑06‑1819 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. teHoogkerk [GN] op 30‑01‑1848, tr. (2) (Burgelijke stand) vermoedelijk te Leek [GN] circa 1854 met Jantje Egberts Drent;dochter van Egbert Harms Drent en Martje Egberts Kuiper, geb. te Zevenhuizen [GN] op 09‑09‑1834, ned.herv, ovl. teHoogkerk [GN] op 23‑02‑1871.

 

IIIe.        Gesien Alberts Oosterhof, (dr. van IIa), geb. te Roden [DR] in 04‑1759, ged. te Roden [DR] op 08‑04‑1759 (d‑m‑j), landb.sche, ovl. te Sandebuur [DR] op 05‑02‑1838 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR], tr. (NH) te Roderwolde [DR] op 19‑05‑1804 met Otte Roelfs Oosterhuis ;zoon van Roelf Hendriks en Annegien Ottens, zn. van Roelf Hendriks (landbouwer) en Annegien Ottens, geb. te Langelo [DR] in 07‑1771, ged. ned.herv. te Norg [DR] op 14‑07‑1771, landbouwer ;in 1830 en 1840 te Sandebuur,no 36. In 1850 als weduwnaar te Foxwolde, no 129. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Foxwolde [DR] op 21‑02‑1852 ;memorie van successie,cassette 35/2,opnamenummer 135.(Drents archief), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jelte, geb. te Leek [GN]op 03‑03‑1831, volgt IVe.

 

IIIf.         Pieter Alberts Oosterhof, (zn. van IIa), geb. te Roderwolde [DR] in 06‑1760, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 04‑07‑1760 (d‑m‑j), landbouwer te Matsloot, ovl. te Matsloot [DR] op 24‑04‑1826 ;Memorie van Successie, cassette 12, opnamenummer 384.(RAD), begr. te Roderwolde [DR], tr. (NH) te Slochteren [GN] circa 1801 met Hiltje Fokkens, geb. teSlochteren [GN] circa 1770.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Albert Pieters, geb. te Roderwolde [DR]in 04‑1803, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 23‑04‑1803.
 2. Maria Pieters, geb. te Matsloot [DR]op 09‑04‑1805 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 25‑04‑1805, ovl. teMatsloot [DR] op 30‑05‑1817, begr. te Roderwolde [DR].
 3. Eite Pieters, geb. te Matsloot [DR]op 12‑02‑1808 (d‑m‑j), volgt IVf.
 4. Annechien Pieters, geb. te Oldekerk [FR]op 21‑04‑1817, ged. ned.herv. te Oldekerk [FR], otr. te Hoogkerk [GN] op 03‑04‑1842 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Hoogkerk [GN] op 21‑04‑1842, kerk.huw. (ned.herv.) met Arend Jans Staal;zoon van Jan Arends Staal, landbouwer te Hoogkerk, +Niekerk, en van Geertje Klaassens Reitsema, die in 2de huwelijk trad met Thies Thiesen Veenhuisen, landbouwer te Hoogkerk, geb. te Sebaldeburen [GN] in 1816, ned.herv, landbouwer te Hoogkerk.

Getuigen: – Johannes Alberts Hoiting, 32 jr, landbouwer te Hoogkerk, vriend v.d. bruidegom. – Hendrik Pieters de Goed, 53 jr, veldwachter te Hoogkerk, onverwant. – Eite Pieters Oosterhoff, 34 jr, koemelker te Groningen, broeder v.d. bruid. – Thies Thiesen Veenhuisen, 45 jr, landbouwer te Hoogkerk, stiefvader v.d. bruidegom.

 1. Marijke Pieters, geb. te Matsloot [DR]op 21‑04‑1817, ned.herv, ovl. te Matsloot [DR] op 30‑05‑1817, begr. teRoderwolde [DR].

 

IIIg.        Roelf Alberts Oosterhof, (zn. van IIa), geb. te Matsloot [DR] in 10‑1764, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 21‑10‑1764, landbouwer, ovl. te Roderwolde [DR] op 15‑06‑1825, begr. te Roderwolde [DR], tr. (NH) te Roderwolde [DR] op 19‑05‑1804 metHinderkien Roelfs Oosterhuis ; dochter van Roelf Hendriks en Annigje Ottens, dr. van Roelf Hendriks (landbouwer) en Annegien Ottens, geb. te Langelo [DR] in 03‑1773, ged. ned.herv. te Norg [DR] op 21‑03‑1773, landb,sche ;in 1830 als weduwe met 4 kinderen te Matsloot,no 47. In 1833 had Hendrikje een tapperij in Roderwolde, ovl. te Matsloot [DR] op 03‑02‑1847 (d‑m‑j), begr. teRoderwolde [DR].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Annechien Roelfs, geb. te Roderwolde [DR]op 16‑04‑1805, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 27‑04‑1805, ovl. teRoden [DR] op 10‑03‑1883 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 15‑09‑1833, tr. (Burgelijke stand) teGroningen [GN] op 03‑10‑1833 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Lukas Egberts Havinga ;zoon van Egbert Lukas Havinga, landbouwer te Groningen, +Gron. 07-01-1829, en van Jantien Jans, geb. te Groningen [GN] in 09‑1801, ged. ned.herv. te Groningen [GN] op 23‑09‑1801, landbouwer te Groningen.

Getuigen: – Jan Egberts Havinga, 33 jr, landbouwer te Groningen, broeder v.d. bruidegom. – Klaas Gerrits Kremer, 34 jr, landbouwer te Groningen, neef v.d. bruidegom. – Albert Roelfs Oosterhoff, 26 jr. – Otte Roelfs Oosterhoff, 23 jr. Beiden landbouwers te Roderwolde/Sandebuur, broeders v.d. bruid.

 1. Jantje Roelfs, geb. te Matsloot [DR]op 10‑08‑1806 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roderwolde [DR].
 2. Albert Roelfs, geb. te Roderwolde [DR]op 14‑04‑1808, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 28‑08‑1808. Ongehuwd. Overl. 30-6-1889 te Assen
 3. Otte Roelfs, geb. te Roden [DR]op 03‑03‑1812, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], ovl. te Hoogkerk [GN] op 27‑04‑1877, tr. (Burgelijke stand) te Hoogkerk [GN] circa 1849 met Tetje Jans Hoiting ;dochter van Jan Hindriks Hoiting en Annegien Thijsens Veenhuizen, geb. te Hoogkerk [GN] op 05‑12‑1819 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Hoogkerk [GN] op 03‑09‑1860 (d‑m‑j).
 4. Roelf Roelfs, geb. te Roden [DR]op 15‑04‑1815, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], ovl. te Groningen [GN] op 12‑07‑1869 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Hoogkerk [GN] circa 1840 met Geertruid Jans Hoiting ;dochter van Jan Hindriks Hoiting en Annegien Thijssens Veenhuizen, geb. te Hoogkerk [GN] circa 1816, ned.herv.
 5. Trijntje Roelfs, geb. te Matsloot [DR]op 29‑06‑1816, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], ovl. te Matsloot [DR] op 26‑02‑1817, begr. te Roderwolde [DR].

 

IIIh.        Pieter Pieters Oosterhof ;zoon van Pieter Eijtens en Grietien Ebes, (zn. van IIb), geb. te Roden [DR] in 10‑1761, ged. ned.herv. teRoden [DR] op 08‑11‑1761 (d‑m‑j), grutter ;in 1830 in het Oosteinde,no 169, ovl. te Roden [DR] op 26‑07‑1840, begr. teRoden [DR], tr. (NH) te Roden [DR] op 15‑01‑1786 met Antje Sietses, geb. te Noordwijk [GN] in 1758, ned.herv, ovl. teRoden [DR] op 27‑02‑1843, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Grietje Pieters, geb. te Roden [DR]op 30‑09‑1792, ged. ned.herv. te Roden [DR].
 2. Sapke Pieters, geb. te Roden [DR]op 28‑03‑1797, volgt IVg.
 3. Pieter Pieters, geb. te Roden [DR]op 31‑10‑1801, volgt IVh.

 

IIIi.          Eite Samuels Oosterhof, (zn. van IId), geb. te Roden [DR] op 23‑12‑1766, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 28‑02‑1767, bakker;in 1830 en 1840 in Zuideinde,no 158, ovl. te Roden [DR] op 19‑03‑1848, otr. te Roden [DR], tr. (NH) te Roden [DR] op 05‑05‑1799 met Jantien Jannes Krijthe, dr. van Jannes Krijthe (landbouwer) en Geertien Jans, geb. te Roden [DR] in 06‑1763, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 26‑06‑1763, ovl. te Roden [DR] op 13‑05‑1840, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Geertien Eites, geb. te Roden [DR]op 08‑05‑1802 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 16‑05‑1802, ovl. teRoden [DR] voor 1804, begr. te Roden [DR].
 2. Geertien Eites, geb. te Roden [DR]op 09‑05‑1804 (d‑m‑j), volgt IVi.

 

IIIj.        Trientien Samuels Oosterhof, (dr. van IId), geb. te Roden [DR] in 10‑1770, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 07‑10‑1770 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 10‑01‑1803 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (NH) te Roden [DR] op 09‑05‑1799 (d‑m‑j) met Roelf Pieters Deodatus, zn. van Pieter Deodatus (bakker) en Trientien Roelofs, geb. te Roden [DR] in 12‑1765, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 15‑12‑1765, bakker ;in 1830 in Zuideinde,no 160, ovl. te Roden [DR] op 11‑04‑1830 (d‑m‑j) ;Memorie van Successie, cassettenummer 15, opnamenummer 322. (RAD), begr. te Roden [DR], (Roelf Pieters tr. (2) (NH) te Roden [DR]op 12‑11‑1809 (d‑m‑j) met Trijntje Jans Van Gasteren.).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Pieter Roelofs, geb. te Roden [DR];no 155 op 08‑12‑1802 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 21‑02‑1814, begr. te Roden [DR].

 

Generatie IV

 

IVa.        Albert Pouwels Datema, (zn. van IIIb), geb. te Lieveren [DR] ;no 4 op 25‑09‑1787, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 07‑10‑1787 (d‑m‑j), landbouwer te Matsloot, ovl. te Matsloot [DR] op 19‑03‑1824, begr. te Roderwolde [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑09‑1814 (d‑m‑j) met Jantje Freerks Vroom ;dochter van Freerk Geerts Vroom, landbouwer, en Aafke Pieters, +1802, te Legemeeden, geb. te Aduard [GN] ;Legemeden in 07‑1794 ; volgens acte van bekendheid, ged. te Aduard [GN], ovl. vermoedelijk te Roderwolde [DR] na 1830, (Jantje Freerks tr. (2) (Burgelijke stand) te Aduard [GN] op 22‑10‑1825 met Pieter Ites Tornga, zn. van IJte Sijbrants Tornga (landbouwer) en Matje Pieters Scholtens.).

Getuigen: – Jannes Krijthe, landbouwer te Roderwolde, oom v.d. bruidegom. – Otto Roelfs, 43 jr, landbouwer te Sandebuur, oom v.d. bruidegom. – Pieter Elen, 37 jr, kastelein te Lagemeden, zwager v.d. bruid. – Geert Freerks Vroom, 22 jr, boerenknecht te Lagemeden, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Geertien Alberts, geb. te Matsloot [DR]circa 1814, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR].
 2. Pouwel Alberts, geb. te Matsloot [DR]circa 1815, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR].
 3. Aafke Alberts, geb. te Matsloot [DR]circa 1817, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR].
 4. Freerk Alberts, geb. te Matsloot [DR]circa 1820, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR].

 

IVb.        Roelfien Eitens Oosterhof, (dr. van IIIc), geb. te Roden [DR] in 04‑1782, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 12‑05‑1782 (d‑m‑j), ovl. te Leutingewolde [DR] op 13‑11‑1858 ;memorie van successie Assen, inv. 78, memnr. 2/935, begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (NH) te Roden [DR] op 08‑05‑1803 (d‑m‑j) met Steven Jans Sinninge, zn. van Jan Jacobs en Grietje Geerds, geb. te Roden [DR] in 1777, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Leutingewolde, ovl. te Roden [DR] op 11‑02‑1834 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 1. Jantien Stevens, geb. te Leutingewolde [DR]op 15‑07‑1804, volgt Va.
 2. Jan Stevens, geb. te Leutingewolde [DR];no 94 op 21‑05‑1806, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 01‑06‑1806 (d‑m‑j), otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 21‑12‑1853 met Lutgerdina Zwarts, dr. van Jan Abels Zwarts (landbouwer te Midwolde) en Jantien Alberts Knijes, geb. te Dwingelo [DR] in 1817, ned.herv, landb. te Midwolde.

Getuigen: – Harm Sinninge, 36 jr, z.b. te Leutingewolde, broeder v.d. bruidegom. – Roelf Alderts Steegen, 52 jr, landbouwer te Zevenhuizen, zwager v.d. bruidegom. – Alberts Zwarts, 32 jr, landbouwer te Leutingewolde, broeder v.d. bruid. – Lukas Stuut, 36 jr, landbouwer te Oosterwolde, zwager v.d. bruid.

 1. Grietien Stevens, geb. te Leutingewolde [DR]op 12‑12‑1807, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 27‑12‑1807, ovl. teLeutingewolde [DR] voor 1809, begr. te Roden [DR].
 2. Grietien Stevens, geb. te Leutingewolde [DR]op 09‑04‑1809 (d‑m‑j), volgt Vb.
 3. Eite Stevens, geb. te Leutingewolde [DR]op 10‑05‑1811 (d‑m‑j), volgt Vc.
 4. Jacob Stevens, geb. te Leutingewolde [DR];no 94 op 15‑07‑1813, ged. te Roden [DR], landbouwer te Leutingewolde ; later tapper te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 16‑07‑1869, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 22‑09‑1860 met Jantje Hindriks Polling, dr. van Hindrik Jans Polling (landbouwer) en Antje Alberts Koenes, geb. te Lieveren [DR] op 23‑07‑1827, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 11‑02‑1892 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], (Jantje Hindriks otr. (2) te Roden [DR] op 20‑04‑1873, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑05‑1873 (d‑m‑j) met Berend Jans Ensing.).

Getuigen: – Jan Jans Stel, 50 jr,landbouwer, zwager v.d. bruid. – Harm Stevens Sinninge,42 jr,arbeider,broeder v.d. bruidegom. – Albert Hindriks Polling,38 jr,landbouwer,broeder v.d. bruid. – Engbert Fokkes Fokkema, 29 jr, grutter, zwager v.d. bruidegom.

Getuigen: – Hindrik de Rink, 58 jr, landbouwer te Peize, zwager v.d. bruidegom . – Luink Ensing, 57 jr, landbouwer te Peize, neef v.d. bruidegom. – Albert Polling, 51 jr. – Eite Polling, 40 jr. Beiden landbouwers te Lieveren en broeders v.d. bruid.

 1. Harm Stevens, geb. te Leutingewolde [DR]op 04‑12‑1815 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Leutingewolde [DR] op 15‑03‑1817, begr. te Roden [DR].
 2. Harm Stevens, geb. te Leutingewolde [DR]op 27‑02‑1818, volgt Vd.
 3. Annechien Stevens, geb. te Roden [DR]op 12‑11‑1820 (d‑m‑j), volgt Ve.
 4. Hinderkien Stevens, geb. te Leutingewolde [DR]op 27‑04‑1823, ged. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑09‑1853 (d‑m‑j) met Tjeert Pebes Bandringa ; zoon van Pebe Menses Bandringa en Fettje Tjeerts Heemstra, landbouwer te Tolbert, geb. te Tolbert [GN] op 19‑12‑1817, ged. te Tolbert [GN], landbouwer te Tolbert.

Getuigen: – Jan Jans Noord, 56 jr, veldwachter, onverwant. – Jan Stevens Sinninge, 47 jr. – Jacob Stevens Sinninge, 39 jr. – Harm Stevens Sinninge, 36 jr. Alle drie landbouwers en broeders van de bruid.

 1. Trientien Stevens, geb. te Roden [DR]in 1828, ged. te Roden [DR].

 

IVc.        Annechien Eitens Oosterhof, (dr. van IIIc), geb. te Roderwolde [DR] op 23‑01‑1789, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 01‑02‑1789 (d‑m‑j), wolnaaister te Leutingewolde, ovl. te Roderwolde [DR] op 30‑12‑1815, begr. te Roderwolde [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑05‑1812 met Geert Pieters Ipema, zn. van Pieter Geerts Ipema (timmerman te Roderwolde) en Aaltien Okkes, geb. te Roderwolde [DR] in 09‑1788, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 14‑09‑1788, timmerman ;in 1830 te Roderwolde,no 25, ovl. te Roderwolde [DR] op 03‑10‑1859 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 79, memnr. 2/1989, begr. te Roderwolde [DR], (Geert Pieters tr. (2) (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 18‑05‑1819 met Jantje Pieters Ploeg, dr. van Pieter Jans Ploeg (landbouwer te Foxwolde) en Jantien Roelofs.).

Getuigen: – Otto Roelofs, 40 jr,landbouwer te Sandebuur, oom v.d. bruid. – Steven Jans, 36 jr,landbouwer te Leutingewolde, zwager v.d. bruid. – Remmelt Bavinge, 31 jr,landbouwer te Roderwolde, onverwant. – Albert de Weerd Oosterhof, 26 jr,boerenknecht te Sandebuur, broeder v.d. bruid.

Getuigen: – Roelf Jans, 58 jr, landbouwer, oom v.d. bruid. – Berend Roelfs Weering, 28 jr, kastelein, onverwant. Beiden wonend te Roderwolde. – Hindrik Bouwes Ipema, 32 jr, arbeider, neef v.d. bruidegom. – Roelf Pieters Ipema, 27 jr, boerenknecht, broeder v.d. bruidegom. Beiden te Sandebuur.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Aaltje Geerts, geb. te Roderwolde [DR]voor 1813, volgt Vf.
 2. Jantien Geerts, geb. te Roderwolde [DR]op 29‑11‑1814, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], ovl. te Roden [DR] op 22‑02‑1849, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑06‑1842 met Willem Roelfs Reitzema ; zoon van Roelf Reits Reitzema, arbeider te Nietap, + 15-07-1827, en Lieske Jans Huisinga, geb. teLeek [GN] op 19‑10‑1814, ged. te Leek [GN], arbeider te Roden ; eerder te Winsum.

Getuigen: – Gerrit Lucas Renkema, 48 jr, landbouwer. – Harm Schuring, 47 jr, landbouwer. – Jan Jans Noord, 45 jr, veldwachter. Alle drie getuigen te Roden en onverwant. – Lucas Jacobs Croes, 30 jr, kuiper te Leek, zwager v.d. bruidegom.

 

IVd.        Derk Datema Oosterhof, (zn. van IIIc), geb. te Roderwolde [DR] op 28‑06‑1794, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 06‑07‑1794 (d‑m‑j), landbouwer te Matsloot ; Matsloot, no 41, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Leek [GN] circa 1837 metAlbertje Johannes van der Veen, dr. van Johannes Koenes van der Veen (landbouwer te Midwolde) en Geertien Klaassens, geb. te Leek [GN] op 13‑10‑1804, ged. ned.herv. te Leek [GN] op 04‑11‑1804 (d‑m‑j), ovl. te Matsloot [DR], begr. te Roderwolde [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jantje Derks, geb. te Hoogkerk [GN]op 08‑05‑1838 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Hoogkerk [GN], tr. (1) te Hoogkerk [GN]circa 1860 met Pieter Jacobs de Boer ;zoon van Jacob Jans de Boer en Grietje Pieters Havinga, geb. te Hoogkerk [GN]op 22‑12‑1819, ned.herv, landbouwer, ovl. te Hoogkerk [GN] op 05‑11‑1876 (d‑m‑j), tr. (2) (Burgelijke stand) teHoogkerk [GN] circa 1880 met Lammert Bonnema ;zoon van Wolter Lammerts Bonnema en Jantje Pieters de Boer, geb. te Oldekerk [FR] op 14‑08‑1838, ned.herv, landgebruiker.
 2. Geertje Derks, geb. te Matsloot [DR]op 15‑11‑1839, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], ovl. te Hoogkerk [GN] op 02‑04‑1916 (d‑m‑j), tr. (1) (Burgelijke stand) te Hoogkerk [GN] circa 1860 met Heerke Jacobs de Boer ;zoon van Jacob Jans de Boer en Grietje Pieters Havinga, geb. te Hoogkerk [GN] op 26‑10‑1824, ned.herv, landgebruiker, ovl. teDorkwerd [GN] op 16‑11‑1870, tr. (2) (Burgelijke stand) te Bierum [GN] circa 1870 met Pieter Sijbrands Tornga, zn. van Sijbrand Alberts Ites Tornga (watermolenaar te Hoogkerk) en Wijtske Jans Van der Schaaff (dienstmeid te Hoogkerk), geb. te Hoogkerk [GN] op 13‑11‑1838, ned.herv, landgebruiker.
 3. Annechien DerksOosterhoff, geb. te Matsloot [DR] op 18‑02‑1844, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR].

Annechien Oosterhoff trouwde met Jacob Smith, *Niezijl 12-12-1828, tolpachter, zoon van Jacob Jans Smith en Grietje Kornelis.

 

IVe.        Jelte Oosterhuis, (zn. van IIIe), geb. te Leek [GN] op 03‑03‑1831, ged. GG te Leek [GN], landbouwer te Foxwolde, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Leek [GN] circa 1855, kerk.huw. (GG) met Geeske de Boer, dr. van Cornelis Jans De Boer en Jantje Jans Hillebrands, geb. te Roden [DR] op 14‑11‑1838, ged. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jantje, geb. te Leek [GN]op 30‑11‑1857, ged. GG te Leek [GN].
 2. Roelfke, geb. te Foxwolde [DR]op 08‑10‑1860 (d‑m‑j), ged. GG te Foxwolde [DR].

 

IVf.         Eite Pieters Oosterhof, (zn. van IIIf), geb. te Matsloot [DR] op 12‑02‑1808 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 28‑02‑1808, visser te Matsloot ; in 1842 was Eite Oosterhoff koemelker te Groningen. (huw.akte van zijn zuster Annechien, waar hij als getuige optrad), tr. (1) (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 31‑12‑1829 met Klaaske Mentes Reitsema ; dochter van Meinte Klasens Reitsema, tapper te Groningen, en Antje Jans Kremer, geb. te Oldekerk [FR] op 04‑11‑1803 (d‑m‑j), ged. teOldekerk [FR], dienstmeid te Grootegast, ovl. te Roden [DR] op 22‑04‑1831, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Klaas Alberts van der Heide, 50 jr, watermolenaar te Hoogkerk. – Harm Schuiring, 35 jr, landbouwer . – Jan Jans Noord, 33 jr, veldwachter. – Klaas Harms Buiter, 21 jr, wever. De laatste drie getuigen wonende te Roden; allen onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Pieter Eites, geb. te Matsloot [DR]op 18‑08‑1830, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR].

 

Eite Pieters Oosterhof, tr. (2) circa 1840 met Anje Waijes ;dochter van Rieuke Jacobs Waijes en Martje Klaassens, geb. teVliedorp [GN] op 20‑05‑1819, ned.herv.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IVg.      Sapke Pieters Oosterhof, (dr. van IIIh), geb. te Roden [DR] op 28‑03‑1797, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 09‑04‑1797 (d‑m‑j), landb.sche ;Sapke Oosterhof woonde in 1830 als weduwe van Pouwel Datema te Roderwolde,no 34, met 4 kinderen, ovl. teSandebuur [DR] op 09‑01‑1836 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR], otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑06‑1821 met Pouwel Bakes Datema, zn. van Bake Datema (landbouwer) en Grietien Roelfs Bakering, geb. te Sandebuur [DR]in 07‑1788, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 20‑07‑1788, landbouwer te Sandebuur ;in 1830 te Roderwolde,no 34, ovl. teSandebuur [DR] op 30‑03‑1829, begr. te Roderwolde [DR].

Getuigen: – Sikke Derks Datema, 59 jr, neef v.d. bruidegom. – Otto Roelfs, 49 jr, aangetrouwde neef v.d. bruid. – Beiden landbouwers en wonende te Sandebuur. – Roelf Bakering, 53 jr, landbouwer te Midwolde, halfbroeder v.d. bruidegom. – Hindrik Datema, 37 jr, landbouwer te Foxwolde, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Grietje Pouwels, geb. te Roderwolde [DR]in 1822, ged. te Roderwolde [DR].
 2. Antje Pouwels, geb. te Roderwolde [DR]in 1824, ged. te Roderwolde [DR].
 3. Margreta Pouwels, geb. te Roderwolde [DR]in 1828, ged. te Roderwolde [DR].

 

Sapke Pieters Oosterhof, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 30‑12‑1830 met Harm Hindriks Ipema, zn. van Hinderk Geerds (timmerman te Zevenhuizen) en Jantje Harms, geb. te Roden [DR] op 04‑10‑1787 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Sandebuur ;in 1830 in de Zulte, ovl. te Sandebuur [DR] na 1835, (Harm Hindriks tr. (1) (NH) teRoden [DR] op 18‑11‑1810 met Marchien Thijs.), (Harm Hindriks otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑05‑1823 (d‑m‑j) met Neessien Ananias, dr. van Ananias Jans (landbouwer te Lieveren) en Jantje Klaassen (arbeidster van de Zulthe).).

Getuigen: – Hindrik Datema, 47 jr,arbeider te Leutingewolde, zwager v.d. bruid. – Hindrik Thijs Stel, 42 jr, wagenmaker te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Geert Hindriks Ipema, 38 jr, arbeider te Leutingewolde, broeder v.d. bruidegom. – Pieter Pieters Oosterhof, 29 jr, landbouwer te Roden, broeder v.d. bruid.

Getuigen: – Jan Eitens, 41 jr, arbeider, zwager v.d. bruid. – Albert Geerts Geersing, 28 jr, inlands kramer, zwager v.d. bruid. – Geert Hindriks Ipema, 30 jr, arbeider, broeder v.d. bruidegom. Allen te Roden. – Harm Alberts, 36 jr, landbouwer te Ter Heijl, zwager v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IVh.        Pieter Pieters Oosterhof ; (Oosterhoff), (zn. van IIIh), geb. te Roden [DR] op 31‑10‑1801, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 15‑11‑1801, landbouwer/grutter ;in 1830 in het Oosteinde,no 169. In 1850 te Roden, no 198, als boekweitmolenaar . (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 07‑04‑1850 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (1) (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑06‑1824 met Katharina Freerks Wilkens, dr. van Frerik Wilkens (landbouwer) en Aaltien Harms, geb. te Peize [DR] op 22‑05‑1800, ged. tePeize [DR], ovl. te Roden [DR] op 28‑05‑1842, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Theodorus Huberts, 68 jr, schoenmaker te Roden, oom v.d. bruid. – Pouwel Datema, 35 jr, landbouwer te Sandebuur, zwager v.d. bruidegom. – Jan Sikkens Rademaker, 35 jr, landbouwer te Roden, neef v.d. bruidegom. Wilke Freriks Wilkens, 25 jr, landbouwer te Peize, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Aaltien Pieters, geb. te Roden [DR]op 11‑09‑1824 (d‑m‑j), volgt Vg.
 2. Antje Pieters, geb. te Roden [DR]op 19‑03‑1828, ged. te Roden [DR], ovl. te Zevenhuizen [GN] op 16‑03‑1871, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑04‑1861 met Lucas Gerrits Renkema ; zoon van Gerrit Lucas Renkema, landbouwer te Nietap, +Nietap 29-03-1866, (memorie van successie Assen, inv. 88, memnr. 2/9483) en Antje Klaassens Kasemier, +Nietap 28-11-1857, geb. te Nietap [DR] op 22‑01‑1829, landbouwer te Nietap ; hij woonde met zijn vrouw en zuster Klaaske, *Roden 1825, bij zijn ouders te Nietap, no 91. (BR 1852-1862), ovl. te Nietap [DR] op 02‑02‑1886;memorie van successie Assen, inv. 122, memnr. 5/4285, (Lucas Gerrits otr. (2) te Roden [DR] op 14‑04‑1872, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑04‑1872 met Grietje Jans Hulsebosch.), (Lucas Gerrits otr. (3) te Roden [DR] in 09‑1881, tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 10‑09‑1881 (d‑m‑j) met Johanna Hindriks Uiterwijk.).

Getuigen: – Jan Jans Noord, 64 jr, z.b. – Harm Jans Smit, 52 jr, smid. – Jan Willems Koning, 37 jr, kleermaker. – Berend Straat, 36 jr, bakker. Allen te Roden en onverwant aan het bruidspaar.

Getuigen: – Hindrik Eitens Schipper, 83 jr, z.b. – Harm Stuut, 53 jr, landbouwer. – Lucas Willems Weijtering, 46 jr, notarisklerk. – Roelof de Vries, 45 jr, veldwachter. Allen te Roden en onverwant.

 1. Grietien Pieters; (Oosterhoff), geb. te Roden [DR] op 02‑01‑1832 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid te Lettelbert, ovl. te Foxwolde [DR] op 31‑12‑1895 ;memorie van successie Assen, inv. 141, memnr. 6/9154, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR] op 26‑04‑1868, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑05‑1868 met Harmannus Abrahams Staal, zn. van Abraham Jans Staal (landbouwer te Foxwolde) en Hinderkien Harms, geb. te Foxwolde [DR] op 06‑09‑1813 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Roden, ovl. te Foxwolde [DR] op 04‑05‑1897 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Harm Freerk Wilkens, 66 jr, landbouwer te Peize, oom v.d. bruid. – Roelf Jans Aukema, 48 jr, landbouwer te Roden, zwager v.d. bruid. – Engbert Fokkema, 37 jr, grutter te Roden, onverwant. – Pieter Oosterhoff, 27 jr, landbouwer te Roden, broeder v.d. bruid.

 1. Frederika Pieters, geb. te Roden [DR]op 20‑06‑1835, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 28‑04‑1849, begr. te Roden [DR].
 2. Freerk Pieters, geb. te Roden [DR]op 04‑03‑1839 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 17‑03‑1839, begr. te Roden [DR].
 3. Pieter Pieters, geb. te Roden [DR]op 29‑11‑1841, volgt Vh.

 

Pieter Pieters Oosterhof, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 24‑04‑1847 met Grietien StevensSinninge, (dr. van IVb), geb. te Leutingewolde [DR] op 09‑04‑1809 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 16‑04‑1809 (zie Vb).

Getuigen bij het huwelijk: – Jan Jans Noord, 50 jr, veldwachter, onverwant. – Jan Stevens Sinninge, 41 jr. – Eite Stevens Sinninge, 36 jr. Beiden landbouwers en broeders v.d. bruid. – Geert Karst Boer, 29 jr, landbouwer, onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Steven Pieters, geb. te Roden [DR]op 10‑05‑1848 (d‑m‑j), volgt Vi.

 

IVi.         Geertien Eites Oosterhof, (dr. van IIIi), geb. te Roden [DR] op 09‑05‑1804 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 20‑05‑1804, ovl. te Roden [DR] op 27‑12‑1878 ;memorie van successie Assen, inv. 107, memnr. 4/4966, begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 22‑04‑1830, kerk.huw. (ned.herv.) met Tale Hoiting ;zoon van Roelf Hoiting, landbouwer te Noordlaren, en Anna Hiddingh, zn. van Roelof Hoiting (landbouwer te Noordlaren) en Anna Hidding, geb. teNoordlaren [DR] op 27‑02‑1809, ned.herv, bakker ; in 1852 te Roden, no 187. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 14‑06‑1886 ;memorie van successie Assen, inv. 122, memnr. 5/4764, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jannes Krijthe, 27 jr. – Albert Samuels Oosterhof, 51 jr. Beiden ooms v.d. bruid. – Geerd Hoiting, 47 jr, oom v.d. bruidegom. – Tonnis de Boer, 48 jr, landbouwer, aangetrouwde oom v.d. bruidegom. Beiden te Noordlaren.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jantien, geb. te Roden [DR]op 15‑09‑1830, volgt Vj.
 2. Anna Talens, geb. te Roden [DR]op 10‑09‑1833 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 14‑09‑1865, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑05‑1860 (d‑m‑j) metWillem Brandts ; zoon van Hindrik Brandts, landbouwer te Noordlaren, en Aaltje Hoiting, +19-10-1854, geb. teNoordlaren [DR] op 17‑02‑1831, landbouwer te Noordlaren ; Willem Brandts en Anna Hoiting woonden in 1860 te Roden, no 228. (BR Roden 1852-1862).

Getuigen: – Harm Seubering, 36 jr. – Hindrik Hoiting, 36 jr. Beiden landbouwers te Noordlaren, ooms v.d. bruid. – Albert Willems Holthuis, 34 jr, landbouwer te Roden, zwager v.d. bruid. – Roelof Brandts, 27 jr, landbouwer te Noordlaren, broeder v.d. bruidegom.

 1. Trientien Talens, geb. te Roden [DR]op 16‑05‑1837, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 25‑03‑1859 ;memorie van successie Assen, inv. 79, memnr. 2/1262, begr. te Roden [DR].

 

Generatie V

 

Va.        Jantien Stevens Sinninge, (dr. van IVb), geb. te Leutingewolde [DR] ;no 94 op 15‑07‑1804, ged. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑03‑1829 (d‑m‑j) met Roelf Alderts Steegen, zn. van Aldert Willems Steegen (landbouwer te Steenbergen) en IJkien Jans, geb. te Roden [DR] op 30‑05‑1801, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 07‑06‑1801 (d‑m‑j), landbouwer; Roelf Steegen was in 1829 boerenknecht in Leutingewolde;in 1840 landbouwer te Ter Heijl,no 60.

Getuigen: – Jacob Jans Sinninge, 57 jr, landbouwer in de Zulte. – Albert Oosterhof, 43 jr, arbeider te Foxwolde. Beiden ooms v.d. bruid. – Jan Alderts Steegen, 33 jr, landbouwer te Steenbergen, broeder v.d. bruidegom. – Jan Stevens Sinninge, 22 jr, landbouwer te Leutingewolde, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Aldert Roelfs, geb. te Oostwold [GN]op 04‑05‑1829 (d‑m‑j), volgt VIa.
 2. Steven Roelfs, geb. te Oostwold [GN]in 1831.
 3. Jantje Roelfs, geb. te Roden [DR]in 1833.
 4. Jacob Roelfs, geb. te Roden [DR]in 1834.
 5. Willem Roelfs, geb. te Roden [DR]in 1837.
 6. Roelfien Roelfs, geb. te Roden [DR]in 1839.

 

Vb.        Grietien Stevens Sinninge, (zie IVh).

 

Grietien Stevens Sinninge IVh, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑04‑1853 (d‑m‑j) met Engbert Fokkes Fokkema ; zoon van Fokke Gerbes Fokkema, arbeider te Ureterp, en Engeltje Engberts Poutsma, +20-02-1853, geb. teUreterp [FR] op 11‑12‑1830 (d‑m‑j), grutter te Ureterp, (Engbert Fokkes otr. (2) te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR]op 07‑05‑1880 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Annegien Harms Freerks.).

Getuigen: – Jakob Stevens Sinninge, 38 jr, landbouwer. – Harm Stevens Sinninge, 35 jr, z.b. Beiden broeders v.d. bruid. – Albert Jans Siegers, 28 jr, kramer, onverwant. – Jan Klaassens Hofsteenge, 26 jr, kuiper, onverwant.

Getuigen: – Harm Staal, 66 jr, landbouwer te Roden, onverwant. – Roelof Aukema, 60 jr, grondeigenaar te Roden, onverwant. – Koenraad Freerks, 42 jr, grutter te Peize. – Harm Freerks, 39 jr, landbouwer te Peize. Beiden broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk geen kinderen, IVh.

 

Vc.        Eite Stevens Sinninge, (zn. van IVb), geb. te Leutingewolde [DR] op 10‑05‑1811 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 06‑05‑1852 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jantje Rolink ; (Roelink); dochter van Robert Roelfs Rolink, wever te Peest, en van Grietje Jans Zuidhof, geb. te Peest [DR] op 24‑08‑1816, ged. ned.herv. te Norg [DR].

Getuigen: – Johannes Franciscus Timmer, 38 jr, koopman te Norg. – Thijs Zuideveld, 26 jr, gemeenteontvanger te Norg. – Sikko Johannes Swartwold Santes, 25 jr, landbouwer te Bunne. – Hendrik Sikkens Santes, 23 jr, landbouwer te Bunne. Allen onverwant met het paar.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Roelofje Eites, geb. te Vries [DR]op 27‑06‑1853, volgt VIb.
 2. Jan Eites, geb. te Vries [DR]op 16‑07‑1854, ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Bunne [DR] op 01‑08‑1854 (d‑m‑j).
 3. Grietien Eites, geb. te Vries [DR]op 21‑07‑1855, ged. ned.herv. te Vries [DR].
 4. Annechien Eites, geb. te Vries [DR]op 10‑03‑1857 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Norg [DR] op 19‑03‑1940, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 18‑06‑1898 met Hendrik Zuidhof ;zoon van Jan Zuidhof en Margje Bezu, geb. te Norg [DR] in 1861, ned.herv.
 5. Aaltien Eites, geb. te Vries [DR]op 16‑06‑1858, ged. ned.herv. te Vries [DR].
 6. Henderkien Eites, geb. te Vries [DR]op 17‑03‑1860, ged. ned.herv. te Vries [DR].

 

Vd.        Harm Stevens Sinninge, (zn. van IVb), geb. te Leutingewolde [DR] op 27‑02‑1818, ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Peize, ovl. te Peize [DR] op 12‑09‑1866 (d‑m‑j), otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 18‑06‑1856, kerk.huw. (ned.herv.) met Lina Jans Venekamp, dr. van Jan Thunnis Venekamp (wever te Peize) en Albertien Willems Brink, geb. tePeize [DR] op 15‑11‑1831, ovl. te Peize [DR] op 10‑12‑1898 (d‑m‑j), begr. te Peize [DR], (Lina Jans otr. (2) te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 16‑01‑1869 met Harm Roelofs Kemkers, zn. van Roelof Geerts Kemkers (koopman te Peize) en Annegien Huis.).

Getuigen: – Jan Venekamp, 33 jr, arbeider te Peize, halfbroeder v.d. bruid. – Willem Venekamp, 30 jr, wever te Roden, broeder v.d. bruid. – Jacob Stevens Sinninge, 41 jr, landbouwer te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Arend Kosters, 61 jr, politiebode te Peize, onverwant.

Getuigen: – Geert Kemkers, 27 jr, boerenknecht te Winde, broeder v.d. bruidegom. – Hendrik Beuving, 26 jr, arbeider te Peize, onverwant. – Teunis Venekamp, 23 jr, arbeider te Peize, broeder v.d. bruid. – Gerrit Muller, 36 jr, veldwachter te Peize, onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Roelofje, geb. op 13‑08‑1856, volgt VIc.
 2. Harm, geb. te Peize [DR]in 1861, arbeider te Peize, ovl. vermoedelijk te Peize [DR] na 1908, tr. (Burgelijke stand) tePeize [DR] op 10‑05‑1890 (d‑m‑j) met Harmtien Roelfs Brink, dr. van Roelf Teunis Brink (arbeider) en Annechien Alberts Geersing, geb. te Roden [DR] op 09‑05‑1854 (d‑m‑j), dienstmeid te Sandebuur, ovl. te Peize [DR] op 10‑07‑1908 (d‑m‑j), begr. te Peize [DR].

Getuigen: – Hinderikus Talens, 35 jr,arbeider te Peize, zwager v.d. bruidegom. – Jan Timmer, 28 jr,tapper, zwager v.d. bruidegom. – Tunnis Brink, 34 jr, arbeider te Leutingewolde, broeder v.d. bruid. – Henderikus Bartol, 33 jr, zwager v.d. bruid.

 

Ve.        Annechien Stevens Sinninge, (dr. van IVb), geb. te Roden [DR] op 12‑11‑1820 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR]op 03‑01‑1847 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 13‑07‑1844 met Thijs Hindriks Stel, zn. van Hindrik Thijs Stel (wagenmaker/kuiper) en Albertien Harms Laning (dienstmeid te Roden), geb. teRoden [DR] op 02‑12‑1817 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], stelmaker te Roden ; in 1850 te Roden, no 209. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] voor 1869, begr. te Roden [DR], (Thijs Hindriks tr. (2) (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 13‑09‑1849 met Ike Hindriks Papenborg, dr. van Hindrik Everts Papenborg (landbouwer te Foxwolde) en Roelfien Sickes Datema.).

Getuigen: – Jacob Jans Sinninge, 72 jr, landbouwer, oom v.d. bruid. – Jan Hindriks Riemers, 53 jr, landbouwer, oom v.d. bruidegom. – Roelf Alderts Steegen, 43 jr, landbouwer, zwager v.d. bruid. – Jan Stevens Sinninge, 38 jr, landbouwer, broeder v.d. bruid.

Getuigen: – Jan Jans Noord, 52 jr, veldwachter, onverwant. – Evert Hindriks Papenborg, 35 jr. – Sicke Datema Papenborg, 32 jr. – Derk Hindriks Papenborg, 25 jr. Alle drie landbouwers te Foxwolde en broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hendrik Thijs, geb. te Roden [DR]in 1846, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 14‑10‑1853 ;Memorie van Successie Assen, cassette 36/2, begr. te Roden [DR].

 

Vf.         Aaltje Geerts Ipema, (dr. van IVc), geb. te Roderwolde [DR] voor 1813, ged. te Roderwolde [DR], tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Roden [DR] circa 1840, kerk.huw. (ned.herv.) met Jacob Ites Tornga, zn. van IJte Sijbrants Tornga (landbouwer) en Matje Pieters Scholtens, geb. te Roden [DR] in 1804, ged. te Roderwolde [DR], boereknecht ;in 1830 bij zijn broer Pieter, landbouwer te Matsloot,no 40.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Martinus Jacobs, geb. te Roden [DR]op 31‑10‑1842, ged. ned.herv. te Roden [DR].
 2. Jantje Jacobs, geb. te Roden [DR]op 09‑11‑1844 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR].
 3. Liefke Jacobs, geb. te Roden [DR]op 07‑05‑1848 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR].
 4. Siebrand Jacobs, geb. te Aduard [GN]op 26‑12‑1850, ged. ned.herv. te Aduard [GN].

 

Vg.        Aaltien Pieters Oosterhof, (dr. van IVh), geb. te Roden [DR] op 11‑09‑1824 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 21‑07‑1855, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑06‑1846 met Roelf JansAukema, zn. van Jan Aukema (landbouwer te Leutingewolde) en Eltien Jans Arends, geb. te Leutingewolde [DR] op 09‑12‑1819 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], landbouwer te Leutingewolde, ovl. te Leutingewolde [DR] op 02‑03‑1902 (d‑m‑j);memorie van successie Assen, inv. 154, memnr. 7/8831, begr. te Roden [DR], (Roelf Jans tr. (2) (Burgelijke stand) teGasselte [DR] op 15‑06‑1860 met Everdina Harmannus Bakker.).

Getuigen: Hindrik Jans Ebbinge, 46 jr, landbouwer te Peize. – Harm Freerks Wilkens, 44 jr, landbouwer te Peize. Beiden ooms v.d. bruid. – Jan Jans Aukema, 28 jr, landbouwer, broeder v.d. bruidegom. – Jan Cruims Holthuis, 27 jr, landbouwer, zwager v.d. bruidegom.

Getuigen: Wiebe Bakker, 51 jr, koopman te Gasselte. – Willem Bakker, 48 jr, landbouwer te Gasselte. Beiden broeders van der bruid. – Wiebertus Meinderts Bakker, 38 jr, landbouwer. – Wiebe Bakker, 27 jr, koopman. Beiden wonende te Gasselternijveen en neefs van de bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Eltien Roelofs, geb. te Roden [DR]op 01‑01‑1847, volgt VId.
 2. Catharina Roelofs, geb. te Roden [DR]op 06‑03‑1850 (d‑m‑j), volgt VIe.
 3. Dina, geb. te Roden [DR]circa 1852, ged. te Roden [DR].
 4. Geessien Roelofs, geb. te Roden [DR]op 14‑09‑1853, volgt VIf.

 

Vh.        Pieter Pieters Oosterhof, (zn. van IVh), geb. te Roden [DR] op 29‑11‑1841, ged. te Roden [DR], landbouwer te Foxwolde ; in 1861 was hij boerenknecht in de Zulte, ovl. te Foxwolde [DR] op 27‑11‑1892 ;memorie van suvccessie Assen, inv. 135, memnr. 6/4109, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑05‑1861 (d‑m‑j) met Grietien JansHarms, dr. van Jan Harms (landbouwer te Foxwolde) en Zwaantien Willems Arkies (landbouwerse te Foxwolde), geb. teFoxwolde [DR] op 09‑01‑1838 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Foxwolde [DR] op 19‑04‑1888, begr. te Roden [DR].

;memorie van successie Assen, inv. 126, memnr. 5/7207.

Getuigen: – Hindrik Ebbinge, 63 jr, landbouwer te Peize, oom v.d. bruidegom. – Harm Staal, 47 jr, landbouwer te Foxwolde, neef v.d. bruid. – Steverijn Jans Rademaker, 42 jr, landbouwer te Foxwolde, onverwant. – Willem Hagenauw, 30 jr, wever te Peize, neef v.d. bruid.

Voogden voor Pieter Oosterhof waren Harm Freerks Wilkens, landbouwer te Peize en Roelf Jans Aukema, landbouwer in de Zulte. Beiden ooms v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Pieter Pieters, geb. te Foxwolde [DR]op 12‑06‑1862 (d‑m‑j), volgt VIg.
 2. Jan Pieters, geb. te Foxwolde [DR]op 27‑07‑1863, ged. ned.herv. te Roden [DR], Hoofd der school te Bunne, ovl. teGroningen [GN] op 25‑05‑1946.

Jan Pieters Oosterhof trouwde verm. Hoogezand ca 1890 met Grietje Zijl, *Hoogezand 15-06-1871, +Bunne 31-03-1897. kind: Grietje, *Foxhol 23-11-1890, +Groningen 09-09-1942, tr. Sierd Veenstra, geb. 1923. Jan Oosterhof trouwde in tweede huwelijk te Aduard met Geertruida Johanna Balkema, *1879, +1928.

 1. Harm Pieters, geb. te Foxwolde [DR]op 15‑06‑1866, volgt VIh.
 2. Catharina Pieters, geb. te Foxwolde [DR]op 01‑11‑1870 (d‑m‑j), volgt VIi.

 

Vi.         Steven Pieters Oosterhof, (zn. van IVh en Vb), geb. te Roden [DR] op 10‑05‑1848 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], grutter te Roden, ovl. te Groningen [GN] op 14‑10‑1919, begr. te Roden [DR], otr. te Rolde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Rolde [DR] op 03‑01‑1880 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Roelofje Eites Sinninge, (dr. van Vc), geb. te Vries [DR] op 27‑06‑1853, ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Roden [DR] op 11‑04‑1894 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR] (zie VIb).

Getuigen: – Jan Rodenboog, 40 jr, landbouwer te Rolde, neef v.d. bruid. – Jan Eitens, 38 jr, landbouwer te Rolde, onverwant. – Thie Ratering, 34 jr, boerenknecht te Rolde, onverwant. – Lucas Eitens, 35 jr, timmerman te Rolde, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Eite Stevens, geb. te Roden [DR]op 09‑09‑1880, volgt VIj.
 2. Grietje Stevens, geb. te Roden [DR]op 24‑01‑1882, volgt VIk.
 3. Pieter Stevens, geb. te Roden [DR]op 25‑09‑1883, volgt VIl.
 4. Jantje Stevens, geb. te Roden [DR]op 05‑10‑1886 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], Jantje woonde van 16-09-1916 tot 09-05-1917 te Slochteren. Na terugkeer in Roden vertrok zij 17-11-1919 naar Hoogkerk. (BR Roden 1900-1922).

 

Vj.          Jantien Hoiting, (dr. van IVi), geb. te Roden [DR] op 15‑09‑1830, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 22‑03‑1906, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑05‑1852, kerk.huw. (ned.herv.) met Albert Willems Holthuis, zn. van Willem Roelfs Holthuis (landbouwer) en Wemeltien Jans Schuring, geb. te Roden [DR] op 15‑02‑1826, ged. ned.herv. te Roden [DR], bakker, ovl. te Roden [DR] op 03‑07‑1891 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 133, memnr. 6/2141, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Tale, geb. te Roden [DR]op 02‑02‑1853, volgt VIm.
 2. Geertien, geb. te Roden [DR]op 20‑02‑1858, volgt VIn.

 

Generatie VI

 

VIa.        Aldert Roelfs Steegen, (zn. van Va), geb. te Oostwold [GN] ;Leek op 04‑05‑1829 (d‑m‑j), timmerman te Lieveren ; in 1861 in het huis van Geert Jans Kruims, tapper te Lieveren, no 9. (BR 1852-1862), ovl. te Lieveren [DR] voor 1900, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 21‑12‑1861 met Janna Birze, dr. van Pieter Alberts Birze (landbouwer te Peize) en Hanna Jans Coers, geb. te Peize [DR] op 05‑05‑1829, ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 20‑09‑1904, begr. te Roden [DR].

Aldert Steegen woonde in 1852 bij zijn ooms en tante Jan, Hindrik en Renske Steegen, landbouwers te Steenbergen, no 31. (BR 1852-1862).

Getuigen: – Hindrik Alderts Steegen, 56 jr, landbouwer, oom v.d. bruidegom. – Jan Willems Ananias, 42 jr, landbouwer, onverwant. – Jan Jans Zuidersma, 34 jr, koopman, onverwant. – Jan Haijema, 28 jr, landbouwer, onverwant. Allen wonende te Roden.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hanna, geb. te Lieveren [DR]in 1864, volgt VIIa.
 2. Roelof, geb. te Lieveren [DR]in 1867, arbeider te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 13‑05‑1920, begr. te Roden [DR].
 3. Pieter, geb. te Lieveren [DR]in 1871, boerenknecht te Langelo.

 

VIb.        Roelofje Eites Sinninge, (zie Vi).

 

VIc.        Roelofje Sinninge, (dr. van Vd), geb. op 13‑08‑1856, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 09‑03‑1878 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Hinderikus Talens, zn. van Willem Jannes Talens (arbeider te Peize) en Geertruida Been, geb. tePeize [DR] op 22‑09‑1854, ned.herv, molenaarsknecht te Peize.

Getuigen bij het huwelijk: – Jan Talens, 32 jr, arbeider te Roden. – Albert Talens, 30 jr, arbeider te Vries. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Hinderikus Wilkens, 38 jr, landbouwer te Vries, zwager v.d. bruid. – Jan Alberts Thie, 39 jr, veldwachter te Peize, onverwant.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Willem Hinderikus, geb. te Peize [DR]in 1878, ged. ned.herv. te Peize [DR], landbouwer te Peize.
 2. Harm Hinderikus, geb. te Peize [DR]in 1881, ged. ned.herv. te Peize [DR], landbouwer te Peize.
 3. Jan Hinderikus, geb. te Peize [DR]op 12‑01‑1885 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Peize [DR], landbouwer te Peize, otr. tePeize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 14‑03‑1912 met Willemtien Roelfs Vogelzang, dr. van Roelf Jans Vogelzang (landbouwer te Roderwolde) en Wemeltien Jans Luinge (landb.sche), geb. te Roden [DR] in 1891, ged. ned.herv. te Roden [DR].

Getuigen: – Willem Talens, 34 jr. – Harm Talens, 31 jr. Beiden landbouwers te Peize, broeders v.d. bruidegom. – Harm Douwes, 39 jr, landbouwer te Roden, zwager v.d. bruid. – Jan Stel, 60 jr, landbouwer te Roden, onverwant.

 1. Roelof, geb. te Peize [DR]op 01‑07‑1898 (d‑m‑j), volgt VIIb.
 2. Everdina Hinderikus, geb. te Peize [DR]op 12‑05‑1887 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) tePeize [DR] op 27‑12‑1913 met Geert de Vries, zn. van Marten Geerts De Vries (inlandsch kramer) en Hinderkien Willems Scheepstra (dienstbode), geb. te Roden [DR] op 15‑05‑1890, ned.herv, hulppostbode te Roden.

Getuigen: – Willem de Vries, 28 jr, smid te Gasselte, broeder v.d. bruidegom. – Jan Talens, 28 jr, landbouwer te Peize, broeder v.d. bruid.

 

VId.        Eltien Roelofs Aukema, (dr. van Vg), geb. te Roden [DR] op 01‑01‑1847, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 12‑04‑1916 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 23‑07‑1868 met Egbert Roelfs Krijthe, zn. van Roelof Krijthe (landbouwer te Roden) en Lummina Jans Rademaker, geb. te Roden [DR] op 31‑07‑1843, ned.herv, landbouwer te Lieveren, ovl. te Groningen [GN] op 06‑02‑1907 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Floris Aukema, 55 jr. – Jan Aukema, 50 jr. Ooms v.d. bruid. – Geert Jans Rademaker, 45 jr, oom v.d. bruidegom. – Jan Krijthe, 23 jr, broeder v.d. bruidegom. Allen landbouwers en wonende te Roden.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 1. Roelof Hindrik, geb. te Lieveren [DR]op 24‑12‑1868, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer in de Zulte, ovl. teRoden [DR] op 28‑12‑1909, begr. te Roden [DR].

; ongehuwd.

 1. Aaltien Egberts, geb. te Lieveren [DR]in 1871, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 19‑05‑1899 met Geert Ebbinge ;zoon van Gelmer Ebbinge en Annechien Luinge, geb. te Peize [DR] in 1867, ged. ned.herv. te Peize [DR], dir. Zuivelfabr. Blijham.

Getuigen: – Roelf Peling Ebbinge, 37 jr, landbouwer, broeder v.d. bruidegom. – Jan Ensing, 56 jr, landbouwer te Peize, zwager v.d. bruidegom. – Roelof Hindrik Krijthe, 30 jr, landbouwer in de Zulte, broeder v.d. bruid. – Floris Datema, 50 jr, landbouwer te Roderwolde, oom v.d. bruid.

 1. Roelf Egberts, geb. te Lieveren [DR]op 09‑02‑1873 (d‑m‑j), onderwijzer te Dwingelo, ovl. te Lieveren [DR] op 28‑12‑1892;memorie van successie Assen, inv. 135, memnr. 3/3704/3761, begr. te Roden [DR].
 2. Jan, geb. te Lieveren [DR]op 05‑11‑1875 (d‑m‑j), ned.herv.
 3. Floris Egberts, geb. te Roden [DR]op 29‑04‑1879, ned.herv, landbouwer te Roden, ovl. te Roden [DR] op 07‑11‑1905 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 4. Lummina, geb. te Lieveren [DR]op 08‑04‑1882 (d‑m‑j), ned.herv.
 5. Pieter Egberts, geb. te Lieveren [DR]op 12‑11‑1884 (d‑m‑j), volgt VIIc.
 6. Aafien, geb. te Lieveren [DR]op 12‑12‑1885, ned.herv.
 7. Everdina Catharina, geb. te Lieveren [DR]op 28‑05‑1887, ned.herv.
 8. Geert, geb. te Lieveren [DR]op 07‑11‑1888 (d‑m‑j), ned.herv.
 9. Harmannus, geb. te Lieveren [DR]op 03‑04‑1890 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 02‑07‑1891 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

VIe.       Catharina Roelofs Aukema, (dr. van Vg), geb. te Roden [DR] op 06‑03‑1850 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. teLeutingewolde [DR] op 18‑01‑1880 ;memorie van successie Assen, inv. 110, memnr. 4/6240, begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑05‑1874 (d‑m‑j) met Floris Datema, zn. van Sikke Jans Datema (landbouwer/molenaar) en Annechien Floris Aukema (oliemolenaarsche), geb. te Roderwolde [DR] op 14‑10‑1848, ged. teRoderwolde [DR], landbouwer te Leutingewolde, ovl. te Roderwolde [DR] op 26‑05‑1925, begr. te Roderwolde [DR].

Getuigen: – Roelf Boer, 43 jr, landbouwer, oom v.d. bruidegom. – Egbert Krijthe, 30 jr, landbouwer, zwager v.d. bruid. – Jan Hillebrands, 28 jr, stoffenverver, zwager v.d. bruidegom. – Jan Aukema, 26 jr, landbouwer, neef v.d. bruid. Allen wonende te Roden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Annechien, geb. te Roden [DR];De Zulte op 24‑03‑1875, ged. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 11‑11‑1897 met Eeltje Haitzes Bonnema ; zoon van Haitze Bonnema en Maaike Anema te Groningen, geb. te Arum [FR] in 1871, ned.herv, slager te Groningen, ovl. vermoedelijk te Groningen [GN].

Getuigen: – Jan Haitzes Bonnema, 33 jr, leraar te Leeuwarden. – Thomas Haitzes Bonnema, 28 jr, z.b. te Groningen. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Jan Riemers, 42 jr, landbouwer te Sandebuur. – Egbert Datema, 36 jr, landbouwer te Roden. Beiden ooms v.d. bruid.

 1. Aaltje, geb. te Roden [DR];De Zulte op 21‑03‑1876, ged. te Roden [DR], Aaltje woonde in 1890 bij Harmannus Staal en zijn vrouw Grietien Oosterhof te Foxwolde 512, ovl. te Roderwolde [DR] op 31‑05‑1927, begr. te Roderwolde [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑10‑1902 met Thijs Jans Riemers, zn. van Jan Thijs Riemers (landbouwer te Sandebuur) en Jantje Sikkes Datema, geb. te Sandebuur [DR] op 08‑05‑1880 (d‑m‑j), ged. teRoderwolde [DR], ovl. te Roderwolde [DR] op 08‑02‑1941 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR].

Getuigen: – Jan Riemers, 69 jr, z.b. te Leutingewolde. – Hinderikus Douwes, 57 jr, landbouwer te Sandebuur. Beiden ooms v.d. bruidegom. – Sikke Datema, 24 jr, landbouwer te Roderwolde, broeder v.d. bruid. – Eeltje Bonnema, 30 jr, slager te Groningen, zwager v.d. bruid.

 1. Everdina, geb. te Roden [DR];De Zulte op 28‑05‑1877, ged. te Roden [DR].
 2. Sikke, geb. te Roden [DR];De Zulte op 03‑09‑1878 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roderwolde [DR] op 15‑04‑1951, begr. te Roderwolde [DR].

 

VIf.         Geessien Roelofs Aukema, (dr. van Vg), geb. te Roden [DR] ;De Zulte op 14‑09‑1853, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR]op 24‑01‑1903, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 29‑06‑1883 met Pieter RoelofsDeodatus, zn. van Roelf Roelfs Deodatus (bakker te Roden) en Eeffien Floris Aukema, geb. te Roden [DR] op 11‑01‑1848 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 23‑03‑1895 ;memorie van successie Assen, inv. 140, memnr. 6/8052, begr. te Roden [DR], (Pieter Roelofs otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑04‑1875 met Eltien FlorisAukema, dr. van Floris Jans Aukema (landbouwer in De Zulte) en Jantien Jans Westerhuis (dienstmeid).).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Roelof Pieters, geb. te Roden [DR]op 03‑04‑1884 (d‑m‑j), volgt VIId.
 2. Aaltien Pieters, geb. te Roden [DR]op 08‑07‑1885 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 17‑02‑1886, begr. te Roden [DR].
 3. Aaltien Pieters, geb. te Roden [DR];De Zulte op 10‑11‑1886 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑11‑1911, kerk.huw. (ned.herv.) met Ate Abel Meijer ; zoon van Ate Meijer, hoofd der school te Miwolde, en van Jantien Oostergetel, geb. te Midwolde [GN] in 1883, ned.herv, arts te Kollum.

Getuigen: – Roelof Meijer, 30 jr, meubelmaker te Assen, broeder v.d. bruidegom. – Willem Frederik Smid, 31 jr, gemeentesecretaris te Hoogkerk, zwager v.d. bruidegom. – Roelof Deodatus, 27 jr, landbouwer te Roden, broeder v.d. bruid. – Harmannus Aukema, 44 jr, landbouwer te Zulte/Roden, oom v.d. bruid.

 1. Eeffien, geb. te Roden [DR]op 01‑08‑1888 (d‑m‑j), volgt VIIe.
 2. Rolina Pieters, geb. te Roden [DR];De Zulte op 24‑02‑1891, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 16‑05‑1893, begr. te Roden [DR].

 

VIg.        Pieter Pieters Oosterhof, (zn. van Vh), geb. te Foxwolde [DR] op 12‑06‑1862 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Foxwolde, ovl. te Foxwolde [DR] op 07‑03‑1948 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 01‑10‑1898 (d‑m‑j) met Roelfien Hindriks Westerhuis, dr. van Hindrik Jans Westerhuis (landbouwer te Roden) en Jaapje Geerts Van Esch, geb. te Roden [DR] op 30‑09‑1866, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roderwolde [DR] op 21‑07‑1947.

Getuigen: – Jan Oosterhof, 35 jr, Hoofd der school te Bunne. – Harm Oosterhof, 32 jr, landbouwer te Foxwolde. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Jan Thie, 46 jr, molenaar te Roden. – Jannes Thie, 43 jr, landbouwer. Beiden neefs v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Grietje Johanna Pieters, geb. te Foxwolde [DR]op 02‑12‑1898 (d‑m‑j), ned.herv.
 2. Hindrik Pieters, geb. te Foxwolde [DR]op 15‑04‑1900, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 28‑05‑1984, begr. teRoden [DR].

Hindrik Oosterhof trouwde verm. Marum ca 1925 met Feikje Dijk, *Marum 09-02-1902, +Foxwolde 09-06-1988.

 1. Johannes Pieters, geb. te Foxwolde [DR]op 02‑09‑1902 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 25‑01‑1963.
 2. Pieter Pieters, geb. te Foxwolde [DR]op 02‑09‑1902 (d‑m‑j), ned.herv, klerk; accountant, ovl. te Foxwolde [DR] op 29‑05‑1980, begr. te Roden [DR].

 

VIh.        Harm Pieters Oosterhof, (zn. van Vh), geb. te Foxwolde [DR] op 15‑06‑1866, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Foxwolde ;in 1901 was hij molenaar te Nietap, ovl. te Nietap [DR] op 10‑05‑1931 (d‑m‑j), otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) tePeize [DR] op 01‑05‑1901 (d‑m‑j) met Jeichien Cornelis De Jonge ; dochter van Cornelis de Jonge, bakker te Peize, en Jantien Staal, geb. te Peize [DR] op 13‑08‑1873, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 18‑03‑1950, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jannes Thie, 42 jr, landbouwer te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Pieter Oosterhof, 38 jr, landbouwer te Foxwolde, broeder v.d. bruidegom. – Jan de Jonge, 41 jr, koopman te Peize. – Jannes de Jonge, 32 jr, z.b. te Peize. Beiden broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Pieter Cornelis, geb. te Nietap [DR]op 17‑10‑1902, ned.herv, ovl. op 20‑06‑1961.

Pieter Oosterhof trouwde ca 1930 te Engeland met Aaltje Bakker, *19-10-1903, +19-09-1987.

 1. Jantje Grietje, geb. te Nietap [DR]op 27‑03‑1904, ned.herv.

Jantje Oosterhof trouwde ca 1930 te Ezinge met Aldert Jan Bakker, *Eelderwolde ca 1896, landbouwer, zoon van Klaas Bakker en Alberdina Ebbinge.

 1. Grietje Catharina, geb. te Nietap [DR]op 15‑12‑1905, ned.herv.

 

VIi.         Catharina Pieters Oosterhof, (dr. van Vh), geb. te Foxwolde [DR] op 01‑11‑1870 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teRoden [DR] op 28‑11‑1946, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑02‑1899 (d‑m‑j) met Jannes Thie, zn. van Jan Jans Thie (landbouwer te Roden) en Johanna Jans Westerhuis, geb. te Roden [DR] op 15‑05‑1855, ged. te Roden [DR], landbouwer, ovl. te Roden [DR] op 17‑01‑1945, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jan Jannes, geb. te Roden [DR]op 26‑03‑1900, elektro-technicus, ovl. te Roden [DR] op 27‑01‑1959, begr. teRoden [DR].
 2. Pieter, geb. te Roden [DR]op 03‑12‑1901 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 11‑09‑1929 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) circa 1925 met Lammechien Bakker, geb. op 03‑05‑1902 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 12‑05‑1907 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 3. Johannes, geb. te Roden [DR]op 20‑02‑1905, elektro-technicus, ovl. te Roden [DR] op 27‑04‑1960, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] circa 1930 met Wilhelmina G. Hahn, geb. te Groningen [GN] op 21‑10‑1904, raadslid/wethouder, ovl. te Assen [DR] op 27‑07‑1987, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk drie kinderen: Jannes (1931), Zacharias Willy (1933) en Jan Pieter (1935).

 

VIj.         Eite Stevens Oosterhof, (zn. van Vi en VIb), geb. te Roden [DR] op 09‑09‑1880, ged. ned.herv. te Roden [DR], timmerman te Roden, ovl. te Roden [DR] op 09‑10‑1960 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 13‑12‑1913, kerk.huw. (ned.herv.) met Aaltien Hindriks Palthe, dr. van Hindrik Harms Palthe (grofsmid te Roderwolde) en Elsien Hinderikus Holtman, geb. te Roderwolde [DR] op 18‑05‑1887, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 15‑10‑1986, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Steven Eites, geb. te Roden [DR]op 20‑04‑1914, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 01‑09‑1939 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 2. Hindrik Eites, geb. te Roden [DR]op 21‑12‑1915, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 12‑10‑1938 (d‑m‑j).
 3. Roelfien Eites, geb. te Roden [DR]op 01‑05‑1918 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 21‑04‑1945, kerk.huw. (ned.herv.) met Jannes Willem Lieffering, geb. op 15‑05‑1918, ned.herv, ovl. teLeek [GN].

Twee kinderen: Stientje Aaltien en Eite Willem Jannes.

 

VIk.        Grietje Stevens Oosterhof, (dr. van Vi en VIb), geb. te Roden [DR] op 24‑01‑1882, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. tePeize [DR] op 14‑08‑1903, tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 29‑08‑1903, kerk.huw. (ned.herv.) met Pieter Jans Pieters, zn. van Jans Pieters (timmerman te Peize) en Antien Brouwer (z.b. te Peize), geb. te Peize [DR] op 26‑02‑1880, ned.herv, timmerman te Peize ; woonde vanaf 1910 te Alteveer 55a,89a,80a,578 en Roden 90 (BR 1900-1922 van Roden).

Getuigen: – Berend Danker, 24 jr, landbouwer te Peest, neef v.d. bruidegom. – Hendrik Zuidhof, 22 jr, landbouwer te Peest, oom v.d. bruid. – Jans Ottens, 24 jr, landbouwer te Peize, onverwant. – Louwe Tigelaar, 47 jr, kleermaker te Norg, oom v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Antje, geb. te Roden [DR]op 11‑01‑1904 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid ;kwam 01-06-1909 uit Haren. (BR Roden 1900-1922).
 2. Steven, geb. te Peize [DR]op 28‑07‑1905, ned.herv.
 3. Roelfien, geb. te Haren [GN]op 10‑12‑1907 (d‑m‑j), ned.herv.
 4. Jantje, geb. te Roden [DR]op 26‑05‑1910, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 08‑05‑1911 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 5. Jantina, geb. te Roden [DR]op 26‑05‑1910, ned.herv.
 6. Jantje Pieters, geb. te Alteveer [DR]op 03‑04‑1912 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Alteveer [DR] op 29‑05‑1916, begr. teRoden [DR].
 7. Jannes, geb. te Alteveer [DR]op 22‑01‑1915, ned.herv.
 8. Jantje, geb. te Roden [DR]op 11‑04‑1917 (d‑m‑j), ned.herv.
 9. Geert Pieters, geb. te Roden [DR]op 17‑01‑1919, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 03‑04‑1919 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

VIl.         Pieter Stevens Oosterhof, (zn. van Vi en VIb), geb. te Roden [DR] op 25‑09‑1883, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer.Pieter vertrok 14-07-1908 naar Bergen. (BR Roden 1900-1922). In 1912 was Pieter bedrijfsboer van de Ned. Heidemij te Oosterwijk, otr. te Rolde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Rolde [DR] op 18‑05‑1912, kerk.huw. (ned.herv.) met Roelfien Draaijer;dochter van Harm Draaijer, timmerman te Rolde, en van Hendrikje Kamps, +v1912, geb. te Rolde [DR] in 1886, ned.herv, dienstmeid te Roden.

Getuigen: – Eite Oosterhof, 31 jr, timmerman te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Lucas Eitens, 37 jr, timmerman te Rolde, oom v.d. bruidegom. – Jacob Vlieghuis, 75 jr, timmerman te Rolde, grootvader v.d. bruid. – Geert Kamps, 39 jr, smid te Rolde, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Roelfien Pieters, geb. te Oosterwijk [NB]op 13‑03‑1913, ned.herv.
 2. Hindrikje Pieters, geb. te Oosterwijk [NB]in 1916.
 3. Steven Pieters, geb. te Oosterwijk [NB]in 1920.
 4. Harm Pieters, geb. te Oosterwijk [NB]in 1921.

 

VIm.      Tale Holthuis, (zn. van Vj), geb. te Roden [DR] op 02‑02‑1853, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer, ovl. te Roden [DR] op 04‑08‑1909 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑05‑1881 met BouchienWinsingh, dr. van Hindrik Roelfs Winsingh (landbouwer) en Niessien Harms Schuring (landb.sche), geb. te Roden [DR] op 01‑11‑1861 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 20‑11‑1899, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jantien, geb. te Roden [DR]op 27‑09‑1881, volgt VIIf.
 2. Hindrik, geb. te Roden [DR]op 07‑09‑1884 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], landbouwer, ovl. te Roden [DR] op 09‑11‑1918 (d‑m‑j) ;Hindrik Holthuis was echtgenoot van Geertien Middendorp, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑05‑1914 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Geertien Middendorp, geb. te Sandebuur [DR] op 24‑06‑1885, ovl. te Groningen [GN] op 13‑02‑1959.
 3. Niessien, geb. te Roden [DR]op 01‑05‑1889 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 03‑03‑1891, begr. te Roden [DR].
 4. Niessien, geb. te Roden [DR]op 17‑12‑1892, ovl. te Roden [DR] op 10‑06‑1958 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑01‑1925 met Egbert Willems, geb. te Foxwolde [DR] op 21‑04‑1891, landbouwer te Foxwolde, ovl. te Groningen [GN] op 15‑10‑1949, begr. te Roden [DR].

 

VIn.        Geertien Holthuis, (dr. van Vj), geb. te Roden [DR] op 20‑02‑1858, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 21‑02‑1938, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑06‑1886 (d‑m‑j) met Egbert Datema, zn. van Sikke Jans Datema (landbouwer/molenaar) en Annechien Floris Aukema (oliemolenaarsche), geb. te Roderwolde [DR] op 05‑03‑1861 (d‑m‑j), ged. te Roderwolde [DR], landbouwer te Roden, ovl. te Roden [DR] op 23‑10‑1940, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Floris Datema, 37 jr, landbouwer te Roderwolde, broeder v.d. bruidegom. – Jan Hillebrands, 40 jr, blauwverver te Nietap, zwager v.d. bruidegom. – Tale Holthuis, 33 jr, landbouwer, broeder v.d. bruid. – Albert Tunnis Willems, 60 jr, landbouwer, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Annechien Jantje, geb. te Roden [DR]op 09‑03‑1895 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 27‑03‑1902, begr. te Roden [DR].

 

Generatie VII

 

VIIa.       Hanna Steegen, (dr. van VIa), geb. te Lieveren [DR] in 1864, ovl. te Warnsveld [GL] op 30‑04‑1920, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑06‑1900 (d‑m‑j) met Wietse Jans Postema, zn. van Jan Wietses Postema (arbeider) en Annechien Hindriks Hajema, geb. te Roden [DR] in 1857, ned.herv, boerenknecht te Leutingewolde ;in 1900 was Wietse Postema landbouwer, ovl. te Lieveren [DR] op 07‑01‑1920 (d‑m‑j), (Wietse Jans otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]op 09‑09‑1882 met Hinderika Hinderikus Van der Velde, dr. van Henderikus Tjebbels Van der Velde (landbouwer te Foxwolde) en Jantien Jans Douwes.).

Getuigen bij het huwelijk: – Hindrik Postema, 46 jr,arbeider. – Jan Postema, 34 jr,koopman. Beiden te Roden en broeders van de bruidegom . – Roelof Steegen, 33 jr,arbeider te Lieveren. – Pieter Steegen, 29 jr,boerenknecht te Langelo. Broeders van de bruid.

Getuigen bij het huwelijk: – -Hindrik Postema, 29 jr,boerenknecht te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Lukas Veninga, 33 jr,arbeider in de Zulthe,zwager v. d. bruidegom. – Egbert Veninga, 51 jr,landbouwer te Foxwolde. – Tiem Emmens, 33 jr,timmerman te Zeijen. De beide laatste getuigen zwagers v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. LinaSteegen ; dochter van Hanna Steegen, geb. te Roden [DR] in 1886, ned.herv, otr. te Peize [DR] op 20‑06‑1908, tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 04‑07‑1908 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Willem Roelofs Bathoorn, zn. van Roelof Bathoorn (bezembinder te Peize) en Geessien Belga (dienstmeid te Peize), geb. te Peize [DR] in 1888, ned.herv, timmerman te Peize.

Getuigen: – Derk Bathoorn, 40 jr, landbouwer te Peize. – Hinderikus Bathoorn, 37 jr, landbouwer te Roden. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Roelof Steegen, 41 jr. – Pieter Steegen, 37 jr. Beiden landbouwers te Roden en ooms v.d. bruid.

 

VIIb.       Roelof Talens, (zn. van VIc), geb. te Peize [DR] op 01‑07‑1898 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Peize [DR], veehouder, ovl. teGroningen [GN] op 26‑09‑1978, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Roden [DR] op 28‑04‑1934 met Aaltje Ipema, dr. van Tjerk Hendriks Ipema (landbouwer te Roderwolde) en Roelfien Hindriks Van Zanten (dienstmeid te Foxwolde), geb. te Roderwolde [DR]op 03‑02‑1899 (d‑m‑j), ovl. te Roderwolde [DR] op 21‑10‑1975, begr. te Roderwolde [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Henderikus, geb. te Roderwolde [DR]op 02‑03‑1935 (d‑m‑j).
 2. Tjerkina, geb. te Roderwolde [DR]op 16‑04‑1938.

 

VIIc.      Pieter Egberts Krijthe, (zn. van VId), geb. te Lieveren [DR] op 12‑11‑1884 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer, ovl. te Roden [DR] op 24‑02‑1952, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑05‑1916 (d‑m‑j) met AafkeZuiderveld, dr. van Sieger Zuiderveld (stoombootkapitein) en Ebeltje Heidema, geb. te Roden [DR] op 28‑02‑1896.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Eltien, geb. te Roden [DR]op 15‑09‑1916, volgt VIIIa.
 2. Egbert Roelof, geb. te Roden [DR]op 09‑03‑1924 (d‑m‑j), volgt VIIIb.
 3. Ebelina Afina, geb. te Roden [DR]op 05‑11‑1933 (d‑m‑j), volgt VIIIc.

 

VIId.       Roelof Pieters Deodatus, (zn. van VIf), geb. te Roden [DR] ;De Zulte op 03‑04‑1884 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], landbouwer/wethouder ; wonende in de Zulte, otr. te Baflo [GN] op 27‑08‑1909, tr. te Baflo [GN] op 07‑09‑1909 (d‑m‑j) metHiekelina Geertruida Doornbos ; dochter van Arien Doornbos en Geertruid Tammens te Saaxumhuizen, geb. teSaaxumhuizen [GN] op 18‑01‑1887, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 03‑11‑1987 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Pieter Arien, geb. te Roden [DR]op 17‑07‑1910, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 14‑05‑1911, begr. te Roden [DR].
 2. Pieter Arien, geb. te Roden [DR]op 13‑03‑1912, ged. ned.herv. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk teGroningen [GN] circa 1940 met Johanna Henderika Petronella Bakker, geb. te Groningen [GN] op 18‑04‑1912, ovl. teAssen [DR] op 23‑04‑2000, begr. ;begraafplaats “Heiderust” te Worth-Rheden op 28‑04‑2000.

; drie kinderen: Neander,(Assen), Frans, (Oosterwolde) en Yolanda.(Amsterdam). Johanna heeft een broer, Eelhart Bakker genaamd, getrouwd met Annie Faber. (Irnsum).

 1. Jan Arien, geb. te Roden [DR]op 17‑06‑1914, volgt VIIId.

 

VIIe.       Eeffien Deodatus, (dr. van VIf), geb. te Roden [DR] ;De Zulte op 01‑08‑1888 (d‑m‑j), ovl. te Amsterdam [NH] op 24‑11‑1955, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Roden [DR] op 16‑04‑1917 met Sijpko Hendrik Scheepstra, zn. van Hindericus Scheepstra (leraar/auteur schoolboekjes) en Willemina Klaassiena Houwen, geb. te Dokkum [FR] op 11‑07‑1889 (d‑m‑j), Huidarts te Groningen, ovl. te Groningen [GN] op 04‑05‑1976 (d‑m‑j).

;het huwelijk werd voor 1946 ontbonden; Sijpke Scheepstra trouwde op 11-5-1946 te Groningen met P.J.Cromjongh.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Hindericus Pieter, geb. te Waalwijk [NB]op 01‑02‑1919 (d‑m‑j), ovl. te Groningen [GN] op 30‑11‑1921.
 2. Gesela Wilhelmina, geb. te Groningen [GN]op 25‑06‑1921, volgt VIIIe.
 3. Willemina, geb. te Groningen [GN]op 22‑11‑1922, volgt VIIIf.
 4. Eva Catharina, geb. te Groningen [GN]op 17‑09‑1924, volgt VIIIg.

 

VIIf.        Jantien Holthuis, (dr. van VIm), geb. te Roden [DR] op 27‑09‑1881, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 13‑07‑1936, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 12‑06‑1906 (d‑m‑j) met Jan Assies, zn. van Hinderikus Winsingh Assies (landbouwer) en Helina Douwes, geb. te Roden [DR] op 26‑07‑1875, ged. ned.herv. teRoden [DR], landbouwer op het Zuidenveld, ovl. te Groningen [GN] op 17‑01‑1951, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Hinderikus Assies, 28 jr,landbouwer. – Willem Jannes Assies, 25 jr, z.b. Groningen. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Hindrik Holthuis, 21 jr,landbouwer, broeder v.d. bruid. – Egbert Datema, 45 jr,landbouwer, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Tale Jans, geb. te Roden [DR]op 22‑06‑1909, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 20‑07‑1909, begr. te Roden [DR].
 2. Martien Henderika, geb. te Roden [DR]in 1914, ovl. te Roden [DR] op 15‑02‑1915, begr. te Roden [DR].
 3. Hinderikus Winsingh, geb. te Roden [DR]op 28‑01‑1917, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer op het Zuidenveld, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑07‑1948 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Mina Berendina Roelfina Riegstra, geb. te Ruinen [DR] op 26‑09‑1920, ned.herv, verpleegkundige.

 

Generatie VIII

 

VIIIa.      Eltien Krijthe, (dr. van VIIc), geb. te Roden [DR] op 15‑09‑1916, ned.herv, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN]op 18‑05‑1951 met Willem Venema ;zoon van Wietze Venema en Trijntje van der Veen, geb. te Tolbert [GN] op 23‑06‑1915, ned.herv, landbouwer te Tolbert.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Wietze Pieter, geb. te Tolbert [GN]op 06‑03‑1952 (d‑m‑j).
 2. Aafke Trijntje, geb. te Tolbert [GN]op 21‑08‑1954.

 

VIIIb.      Egbert Roelof Krijthe, (zn. van VIIc), geb. te Roden [DR] op 09‑03‑1924 (d‑m‑j), ned.herv, Kantoorbediende te Groningen, otr. teBremen [DL], tr. (Burgelijke stand) te Bremen [DL] op 04‑08‑1951 (d‑m‑j) met Jutta Charlotte Pohlmann ;dochter van Ella Louise Pohlmann en Herbert Georg Hermann Sohns, geb. te Berlijn [DL] op 12‑05‑1931 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Brigitte Ella Afina, geb. te Groningen [GN]op 19‑04‑1954.

 

VIIIc.      Ebelina Afina Krijthe, (dr. van VIIc), geb. te Roden [DR] op 05‑11‑1933 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑03‑1955 met Jacob Wouterse ;zoon van Marinus Wouterse en Roelfina van Zanten, geb. teNorg [DR] op 30‑01‑1931, ned.herv, waterfitter te Roden, ovl. te Groningen [GN].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Marinus Pieter, geb. te Roden [DR]op 27‑09‑1955.

 

VIIId.      Jan Arien Deodatus, (zn. van VIId), geb. te Roden [DR] op 17‑06‑1914, ged. ned.herv. te Roden [DR], kunstenaar, ovl. teHoorn [NH] ;Terschelling op 28‑11‑1986, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Zierikzee [ZL] circa 1946, kerk.huw. (ned.herv.) metHelena Janne Marie Veersema ;dochter van Dirk Veerseman (Utrecht) en Catalina Helena Ochtman (Zierikzee), geb. teZierikzee [ZL] op 22‑08‑1916, ned.herv, Noorderkroon te Roden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Cateleyne, geb. te Groningen [GN]op 17‑03‑1947, ned.herv, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 12‑06‑1983 (d‑m‑j) met Jan Erik van der Bij, geb. te Amsterdam [NH] op 27‑01‑1947, ned.herv.

Cateleyne is in Groningen getrouwd geweest met Adrianus Gerrit Vroon, geb. Noordeloos 29-09-1944. Dit huwelijk werd in mei 1983 ontbonden. Ze hebben een dochter Veerle Marie, *Groningen 03-03-1980.

 1. Roelof Diederik, geb. te Groningen [GN]op 06‑06‑1950, ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 25‑05‑1952, begr. teRoden [DR].
 2. Caspar Roelof, geb. te Groningen [GN]op 28‑03‑1953, ned.herv, wp. Utrecht.
 3. Floris Dirk, geb. op 20‑09‑1955, volgt IX.

 

VIIIe.      Gesela Wilhelmina Scheepstra, (dr. van VIIe), geb. te Groningen [GN] op 25‑06‑1921, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 16‑11‑1948 met Bernard J.A. Groenewoud ;zoon van Berend H. Groenewoud en Louise Anna Schlieder, geb. te Emmen [DR] op 30‑08‑1919, architect.

;het huwelijk is thans door scheiding ontbonden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Wilma, geb. te Amsterdam [NH]op 11‑01‑1949 (d‑m‑j).
 2. Carry, geb. te Amsterdam [NH]op 31‑05‑1950.

 

VIIIf.       Willemina Scheepstra, (dr. van VIIe), geb. te Groningen [GN] op 22‑11‑1922, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) teAmsterdam [NH] op 19‑11‑1949 met Karst Jan Metz, geb. te Vlissingen [ZL] op 27‑09‑1922.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Mirthe, geb. te Amsterdam [NH]op 20‑05‑1950.
 2. Alexandra, geb. te Amsterdam [NH]op 26‑06‑1951.
 3. Hendrik, geb. te Haarlem [NH]op 28‑12‑1956.
 4. Jan Willem, geb. te Haarlem [NH]op 02‑04‑1961 (d‑m‑j), ovl. te Leiden [ZH] op 15‑02‑1969.

 

VIIIg.     Eva Catharina Scheepstra, (dr. van VIIe), geb. te Groningen [GN] op 17‑09‑1924, ovl. te Hilversum [NH] op 27‑12‑1969, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Hilversum [NH] op 02‑05‑1949 (d‑m‑j) met J.J. Van Beinum, geb. circa 1920.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hanko, geb. vermoedelijk te Hilversum [NH]op 17‑02‑1951.
 2. Michael E., geb. vermoedelijk te Hilversum [NH]op 27‑01‑1953.
 3. Elmer, geb. vermoedelijk te Hilversum [NH]op 24‑11‑1955.

 

Generatie IX

 

 1. Floris DirkDeodatus, (zn. van VIIId), geb. op 20‑09‑1955, ned.herv, bioloog te Leusden, tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN]in 1987 met Jacqueline Ellen Groenewold, geb. te Groningen [GN] op 20‑09‑1962, ned.herv.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jan Arne, geb. te Malawi [AF]op 16‑05‑1991, ned.herv.
 2. Dorien Aïssatou, geb. te Groningen [GN]op 20‑09‑1993, ned.herv.
 3. Helene Machteld, geb. op 09‑01‑1957 (d‑m‑j), ned.herv.