Holthuis

Stamboom van de familie Holthuis, 11 generaties terug

Parenteel van Willem Hyronimus per generatie.

 Generatie I

 

 1. WillemHyronimus, geb. voor 1716, ovl. te Eelde [DR] na 1750, tr. (NH) vermoedelijk te Eelde [DR] circa 1735 met Grietje Jans, geb. voor 1716, ovl. vermoedelijk te Eelde [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. AnnechienWillems, geb. te Eelde [DR] op 09‑09‑1736, ged. te Eelde [DR].
 2. JanWillems, geb. te Noordlaren [DR] circa 1740.
 3. RoelfWillems, geb. te Eelde [DR] op 20‑10‑1743, volgt II.

 

Generatie II

 

 1. RoelfWillems ;van Holthuizen, zoon van Willem Hieronymus en Grietien Jans, (zn. van I), geb. te Eelde [DR] op 20‑10‑1743, ged. ned.herv. te Eelde [DR], landbouwer op Holthuizen, ovl. te Roden [DR] ;Holthuizen, no 189 op 29‑05‑1813, begr. te Roden [DR], tr. (NH) te Roden [DR] op 26‑06‑1780 met Catharina Albers Olthof ; dochter van Albert C. Olthoff en Anna Steringa, geb. teEelde [DR] circa 1750, ovl. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willem RoelfsHolthuis, geb. te Roden [DR] op 22‑12‑1782, volgt III.

 

Generatie III

 

III.          Willem Roelfs Holthuis, (zn. van II), geb. te Roden [DR] op 22‑12‑1782, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer ;in het Oosteinde,no 197, ovl. te Roden [DR] op 01‑08‑1837 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 26‑05‑1808, kerk.huw. (ned.herv.) met Wemeltien Jans Schuring ;in de huwelijksakte van de zoon Jan Kruims Holthuis, 22-5-1845, genoemd: Wemeltien Jans Cruims Schuring, dr. van Jan Cruims Schuring (landbouwer te Foxwolde) en Jantje Datema, geb. te Roden [DR] ;Foxwolde, no 109 op 15‑10‑1786, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 22‑08‑1834;memorie van successie Assen, inv. 8, memnr. 406, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Catrina Willems, geb. te Roden [DR];Holthuizen, 189 op 22‑05‑1809, ged. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 13‑03‑1836, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑04‑1836 met Otto Hoenderken ; zoon van Reinder Kluiving Hoenderken, landbouwer te Hoornse Diep,Haren, en Janna van Bon, geb. te Haren [GN] in 1816, tapper te Haren ;Hoornse Diep.

Getuigen: – Jan Schuring, 53 jr. – Harm Schuring, 42 jr. Beiden landbouwers te Roden, ooms van de bruid. – Berend van Bon, 43 jr, landbouwer te Zuidlaren, oom v.d. bruidegom. – Jannes van Hemmen, 22 jr, bij de Voordijk, Groningen, onverwant.

 1. Jantje Willems, geb. te Roden [DR]op 16‑03‑1811, volgt IVa.
 2. Anna Willems, geb. te Roden [DR];Holthuizen, no 189 op 08‑01‑1814 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑05‑1842 met Melis Jacobs Melissen ; zoon van Jacob Melis Melissen, landbouwer te Tolbert, en Martha Leuringh, geb. te Tolbert [GN] op 24‑11‑1817, ged. te Tolbert [GN], landbouwer te Leek.

Getuigen: – Jan Schuring, 59 jr, landbouwer te Roden, oom v.d. bruid. – Egbert Hindrik de Haan, 50 jr, landbouwer te Leek, omverwant. – Otte Hoenderken, 26 jr, landbouwer te Haren, zwager v.d. bruid. – Johannes Jacobs Melissen, 25 jr, koopman/winkelier te Leek, broeder v.d. bruidegom.

 1. Roelfien Willems, geb. te Roden [DR]in 1816, ged. te Roden [DR].
 2. Jan Cruims, geb. te Roden [DR]op 17‑11‑1818, volgt IVb.
 3. Roelf Willems, geb. te Roden [DR]op 28‑03‑1821, volgt IVc.
 4. Niesien Willems, geb. te Roden [DR]op 11‑05‑1823 (d‑m‑j), volgt IVd.
 5. Albert Willems, geb. te Roden [DR]op 15‑02‑1826, volgt IVe.

 

Generatie IV

 

IVa.        Jantje Willems Holthuis, (dr. van III), geb. te Roden [DR] ;Holthuizen, no 189 op 16‑03‑1811, ged. te Roden [DR], otr. teVries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 03‑06‑1837 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Klazens Bezu ;zoon van Klaas Bezu, landbouwer te Winde, en van Henderkien Doedens, zn. van Klaas Jans Bezu (landbouwer te Vries) en Hendrikje Geerts Doedens (landbouwster te Bunne), geb. te Winde [DR] in 1814, ged. ned.herv. te Vries [DR], landbouwer te Winde.

Getuigen: -Roelof Staal, 51 jr, ijzersmid te Vries. – JUan Jansen, 45 jr, bakker te Vries. Beiden onverwant. – Jan Schuiring, 54 jr. – Jacob Schuiring, 40 jr.. Beiden landbouwers te Roden en ooms v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hendrekien, geb. te Winde [DR]circa 1840, ned.herv.

Hendrekien Bezu was getrouwd met Jan Davids, landbouwer te Vries.

 

IVb.        Jan Cruims Holthuis, (zn. van III), geb. te Roden [DR] op 17‑11‑1818, ged. te Roden [DR], landbouwer ; de Zulte 41. (BR 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 17‑11‑1858 ;memorie van successie Assen, inv. 78, memnr. 2/856, begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 22‑05‑1845 met Geessien Jans Aukema, dr. van Jan Aukema (landbouwer te Leutingewolde) en Eltien Jans Arends, geb. te Leutingewolde [DR] op 12‑03‑1815 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR]op 21‑06‑1850, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk: – Jan Aukema, 27 jr,landbouwer. – Roelf Aukema, 25 jr,landbouwer. Beiden broeders van de bruid. – Melis Jacobs Melissen, 27 jr,landbouwer te Leek, zwager v.d. bruidegom. – Roelf Willems Holthuis, 24jr,landbouwer, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willem, geb. te Roden [DR]op 17‑03‑1848, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 07‑08‑1913 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

;ongehuwd.

 

IVc.        Roelf Willems Holthuis, (zn. van III), geb. te Roden [DR] op 28‑03‑1821, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Roden, ovl. te Roden [DR] op 17‑08‑1852 ;memorie van successie, cassette 35/3,opnamenummer 122.-, begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑05‑1848 met Jantien Jans Luinge ; dochter van Jan Allerts Luinge, +06-10-1840, en Geessien Ensink, geb. te Peize [DR] op 26‑11‑1827, ged. ned.herv. te Peize [DR], ovl. te Roden [DR] op 10‑09‑1850 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Roelf Luinge, 47 jr, landbouwer te Peize, onverwant. – Bareld Luinge, 40 jr, landbouwer, stiefvader v.d. bruid. – Melis Jacobs Melissen, 31 jr, landbouwer te Tolbert, zwager v.d. bruidegom. – Jan Cruims Holthuis, 30 jr, landbouwer te Roden, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willem Roelfs, geb. te Roden [DR]op 15‑09‑1848, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Peize [DR] op 10‑04‑1857 (d‑m‑j) ;memorie van successie, kantoor Assen, inv. 78, mem.nr. 9103, begr. te Peize [DR].

 

IVd.        Niesien Willems Holthuis, (dr. van III), geb. te Roden [DR] op 11‑05‑1823 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teRoden [DR] ;Holthuizen op 01‑10‑1890 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 131, memnr. 6/884, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑10‑1847 (d‑m‑j) met Albert Tonnis Willems, zn. van Tonnis Willems (landbouwer te Foxwolde) en Trientje Jans Huizinga (dienstmeid te Foxwolde), geb. te Roden [DR] op 29‑07‑1825, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Foxwolde ; wonende te Roden, no 221.

Getuigen bij het huwelijk: – Willem Jans Everts, 35 jr, landbouwer te Foxwolde, zwager v.d. bruidegom. – Melis Jacobs Melissen, 29 jr, landbouwer, zwager v.d. bruid. – Jan Cruims Holthuis, 28 jr, landbouwer, broeder v.d. bruid. – Willem Tonnis Willems. 26 jr, landbouwer, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Willem Alberts, geb. te Roden [DR]op 20‑11‑1849, volgt Va.
 2. Wemeltien Alberts, geb. te Roden [DR]op 04‑09‑1852 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roderwolde [DR]op 28‑09‑1935, begr. te Roderwolde [DR], otr. te Roden [DR] op 02‑06‑1878 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]op 15‑06‑1878 met Hindrik Alles Averes ; zoon van Alle Klaassens Averes, landbouwer te Groningen, en Klaasje Bolhuis, geb. te Groningen [GN] in 1852, ged. ned.herv. te Groningen [GN], z.b. te Hoogkerk.

Getuigen: – Willem Brands, 46 jr, landbouwer te Noordlaren, zwager v.d. bruid. – Willem Willems, 28 jr, landbouwer te Roden, broeder v.d. bruid. – Gerardus Averes, 24 jr, landbouwer te Hoornsche Dijk, broeder v.d. bruidegom. – Geert de Vries, 23 jr, grofsmid te Groningen, zwager v.d. bruidegom.

 1. Catharina Alberts, geb. te Foxwolde [DR]op 01‑06‑1861 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Een [DR] op 14‑07‑1889, begr. teNorg [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑06‑1887 (d‑m‑j) met Arend JannesHofsteenge, zn. van Jannes Hofsteenge (landbouwer te Een) en Jantje Egberts, geb. te Een [DR] op 20‑03‑1861, ned.herv, landbouwer te Een.

Getuigen: – Roelf Hosteenge, 33 jr, landbouwer te Een, broeder v.d. bruidegom. – Hindrik Egberts, 54 jr, landbouwer te Norg, oom v.d. bruidegom. – Willem Willems, 37 jr, landbouwer te Roden, broeder v.d. bruid. – Hindrik Averes, 35 jr, landbouwer te Hoogkerk, zwager v.d. bruid.

 

IVe.        Albert Willems Holthuis, (zn. van III), geb. te Roden [DR] op 15‑02‑1826, ged. ned.herv. te Roden [DR], bakker, ovl. teRoden [DR] op 03‑07‑1891 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 133, memnr. 6/2141, begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑05‑1852, kerk.huw. (ned.herv.) met Jantien Hoiting, dr. van Tale Hoiting (bakker) en Geertien Eites Oosterhof, geb. te Roden [DR] op 15‑09‑1830, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 22‑03‑1906, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Tale, geb. te Roden [DR]op 02‑02‑1853, volgt Vb.
 2. Geertien, geb. te Roden [DR]op 20‑02‑1858, volgt Vc.

 

Generatie V

 

Va.        Willem Alberts Willems, (zn. van IVd), geb. te Roden [DR] op 20‑11‑1849, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Roden, ovl. te Roden [DR] op 16‑09‑1910, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑06‑1886 (d‑m‑j) met Grietje Jannes Hofsteenge, dr. van Jannes Hofsteenge (landbouwer te Een) en Jantje Egberts, geb. teEen [DR] op 18‑09‑1856, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 20‑10‑1926, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Willem Brands, 55 jr, landbouwer te Noordlaren. – Hindrik Averes, 34 jr, landbouwer te Hoogkerk. Beiden zwagers v.d. bruidegom. – Roelf Hofsteenge, 32 jr, landbouwer te Een, broeder v.d. bruid. – Hindrik Egberts, 53 jr, landbouwer te Norg, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Albert Willems, geb. te Roden [DR]op 12‑09‑1889 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer, ovl. te Roden [DR] op 18‑04‑1909, begr. te Roden [DR].
 2. Jannes Willems, geb. te Roden [DR]op 25‑05‑1891, volgt VIa.
 3. Niessien Jannes, geb. te Roden [DR]op 31‑05‑1894, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 01‑07‑1902 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

Vb.        Tale Holthuis, (zn. van IVe), geb. te Roden [DR] op 02‑02‑1853, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer, ovl. te Roden [DR]op 04‑08‑1909 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑05‑1881 met BouchienWinsingh, dr. van Hindrik Roelfs Winsingh (landbouwer) en Niessien Harms Schuring (landb.sche), geb. te Roden [DR] op 01‑11‑1861 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 20‑11‑1899, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jantien, geb. te Roden [DR]op 27‑09‑1881, volgt VIb.
 2. Hindrik, geb. te Roden [DR]op 07‑09‑1884 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], landbouwer, ovl. te Roden [DR] op 09‑11‑1918 (d‑m‑j) ;Hindrik Holthuis was echtgenoot van Geertien Middendorp, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑05‑1914 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Geertien Middendorp, geb. te Sandebuur [DR] op 24‑06‑1885, ovl. te Groningen [GN] op 13‑02‑1959.
 3. Niessien, geb. te Roden [DR]op 01‑05‑1889 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 03‑03‑1891, begr. te Roden [DR].
 4. Niessien, geb. te Roden [DR]op 17‑12‑1892, ovl. te Roden [DR] op 10‑06‑1958 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑01‑1925 met Egbert Willems, geb. te Foxwolde [DR] op 21‑04‑1891, landbouwer te Foxwolde, ovl. te Groningen [GN] op 15‑10‑1949, begr. te Roden [DR].

 

Vc.        Geertien Holthuis, (dr. van IVe), geb. te Roden [DR] op 20‑02‑1858, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 21‑02‑1938, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑06‑1886 (d‑m‑j) met Egbert Datema, zn. van Sikke Jans Datema (landbouwer/molenaar) en Annechien Floris Aukema (oliemolenaarsche), geb. te Roderwolde [DR] op 05‑03‑1861 (d‑m‑j), ged. te Roderwolde [DR], landbouwer te Roden, ovl. te Roden [DR] op 23‑10‑1940, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Floris Datema, 37 jr, landbouwer te Roderwolde, broeder v.d. bruidegom. – Jan Hillebrands, 40 jr, blauwverver te Nietap, zwager v.d. bruidegom. – Tale Holthuis, 33 jr, landbouwer, broeder v.d. bruid. – Albert Tunnis Willems, 60 jr, landbouwer, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Annechien Jantje, geb. te Roden [DR]op 09‑03‑1895 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 27‑03‑1902, begr. te Roden [DR].

 

Generatie VI

 

VIa.       Jannes Willems Willems, (zn. van Va), geb. te Roden [DR] op 25‑05‑1891, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Roden, ovl. te Groningen [GN] op 29‑05‑1957, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑04‑1918 met Wemeltje Douwes, dr. van Hindericus Douwes (landbouwer te Sandebuur) en Hinderkien Riemers (landb.sche), geb. te Foxwolde [DR] op 10‑01‑1893 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 20‑08‑1965, begr. teRoden [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willem Albert, geb. te Roden [DR]op 05‑02‑1919 (d‑m‑j), ned.herv.

 

VIb.        Jantien Holthuis, (dr. van Vb), geb. te Roden [DR] op 27‑09‑1881, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 13‑07‑1936, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 12‑06‑1906 (d‑m‑j) met Jan Assies, zn. van Hinderikus Winsingh Assies (landbouwer) en Helina Douwes, geb. te Roden [DR] op 26‑07‑1875, ged. ned.herv. teRoden [DR], landbouwer op het Zuidenveld, ovl. te Groningen [GN] op 17‑01‑1951, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Hinderikus Assies, 28 jr,landbouwer. – Willem Jannes Assies, 25 jr, z.b. Groningen. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Hindrik Holthuis, 21 jr,landbouwer, broeder v.d. bruid. – Egbert Datema, 45 jr,landbouwer, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Tale Jans, geb. te Roden [DR]op 22‑06‑1909, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 20‑07‑1909, begr. te Roden [DR].
 2. Martien Henderika, geb. te Roden [DR]in 1914, ovl. te Roden [DR] op 15‑02‑1915, begr. te Roden [DR].
 3. Hinderikus Winsingh, geb. te Roden [DR]op 28‑01‑1917, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer op het Zuidenveld, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑07‑1948 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Mina Berendina Roelfina Riegstra, geb. te Ruinen [DR] op 26‑09‑1920, ned.herv, verpleegkundige.