Laatste nieuws

VOORVERKOOP KAARTEN

PER ABUIS IS ER IN ONS TIJDSCHRIFT EEN VERKEERDE DATUM GENOEMD VOOR DE VOORVERKOOP VAN DE KAARTEN VOOR DE RONERMIDDAG VAN 8 OKTOBER.

DE VOORVERKOOP IS OP 4 OKTOBER VAN 15 TOT 17 UUR.

WE BIEDEN ONZE EXCUSES AAN VOOR HET ONGEMAK DAT U HIERDOOR HEBT ONDERVONDEN.

RABO CLUB ACTIE

Ook dit jaar doet onze vereniging mee met de Rabo Club Support Als u lid bent van de Rabobank kunt u van 5 t/m 27 september uw stem uitbrengen op ROON. Hierdoor heeft de vereniging recht op een bepaald bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal stemmen dat op ons uitgebracht wordt. We hopen dan ook op veel stemmen

23 April – 75 jaar bevrijding

Op zaterdagmiddag 23 april kon de Historische Vereniging Roon eindelijk de uitgestelde Ronermiddag organiseren over 75 jaar bevrijding (inmiddels 77 jaar).

Voorzitter Anne Ananias heette zo’n 200 aanwezigen welkom waaronder Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld.

Ook was er een hartelijk welkom voor de spreker van deze middag historicus Cees van der Kooij en het gemengd koor “De Mensinghe Singers” welke de middag muzikaal zal omlijsten.

Na zijn openingswoord kwam eerst het koor met drie liedjes o.a. de Speeltuin van Marco Borsato.

De heer Cees van der Kooij begon de lezing met de Kanaalstraat in beeld te brengen en wat daar in de oorlog allemaal is gebeurd.

Na de pauze zong het koor drie liedjes en werd de zaal verzocht om mee te zingen met de canon Donna Nobis Pacem – Geef ons Vrede. Hier werd spontaan door de aanwezigen op gereageerd.

De heer Cees van der Kooi vervolgde zijn lezing met de april-mei staking 1943. Op 29 april 1943 werd bekend gemaakt aan de Nederlandse bevolking dat militairen die aanvankelijk na de meidagen 1940 naar huis mochten, zich vrijwillig moesten melden als krijgsgevangene en in mei 1943 kregen alle jongemannen tussen 18 en 35 jaar een oproep om zich te melden voor de Arbeidsinzet in Duitsland. Op 1 mei zorgden Roners er voor dat de melkbussen op een wagen op weg naar de melkfabriek werden leeggegooid. Ook weigerden boeren hun melkbussen bij de weg te zetten en werden opgepakt. Dat die oproep ook in een dorp als Roden met met name op de Roderesch, zulke grote en trieste gevolgen had bleek uit zijn verhaal. Verder lezen 23 April – 75 jaar bevrijding

RONERAVOND VAN 18 MAART 2022

Omdat de toneeluitvoeringen ook dit jaar niet door hebben kunnen gaan heeft het bestuur gemeend onze leden toch op 18 maart een gezellige avond aan te moeten bieden. Het kan en mag gelukkig weer. In zijn welkomswoord haalde de voorzitter de oorlog die op dit moment in OekraÏne woedt aan. Mogen wij dan wel een gezellige avond organiseren? We vinden dat dat kan. waarbij we absoluut niet voorbij willen gaan aan de ramp die zich daar voltrekt. Enkele bestuursleden hebben een quiz in elkaar gezet waarbij door de aanwezigen moest worden geraden welke oude gebouwen waar hebben gestaan, wie de bekende Roners zijn of welk evenement er bedoeld wordt met de foto. Hier en daar kwamen er hilarische antwoorden uit de bus. Bij bekende Roners werd bij de foto van Vasalis prinses Irene genoemd. Ook een bekende Nederlander maar niet specifiek een inwoner van Roden. Al met al mag worden gezegd dat het een gezellige avond was waarbij we weer veel geleerd hebben over Roden van toen en nu. We hebben zelfs nieuwe gezichten tussen de aanwezigen ontdekt.

 

We hopen u allen weer te kunnen ontmoeten op zaterdagmiddag 23 april waarbij we het feit herdenken dat we 77 jaar geleden bevrijd zijn. Zie onze aankondiging.

STEDENSPEL 1982

Weet u het nog? Roden deed in 1982 mee aan het televisieprogramma Stedenspel. De vereniging is in het bezit van cd’s van dit gebeuren. Als u belangstelling voor deze cd heeft, dan kunt u deze bestellen via onze website  of bestellen bij de penningmeester Jan Klaren tel. 050-5018943.

Jaarvergadering november 2021

Op 8 november kon voorzitter Anne Ananias zo’n 40 aanwezigen verwelkomen. Het was duidelijk dat de toegenomen aantal coronabesmettingen een deel van onze leden heeft doen besluiten niet aanwezig te zijn.

In deze vergadering werd het jaarverslag voorgelezen door secretaris Hennie Lutjes. Dit verslag vindt u op onze site. Penningmeester Jan Klaren nam de financiële positie en de begroting van de vereniging door. Dit alles was gecontroleerd en de kascommissie stelde bij monde van Jan Oosterhuis de aanwezige leden voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Dit werd aangenomen. Wilt u inzage in de financiën dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Bestuurslid Ria Sindorf stelde zich opnieuw voor 4 jaar beschikbaar en de vergadering ging akkoord.

Na de vergadering gaf de voorzitter het woord aan Marcel Niekus. Hij vertelde over Neanderthalers. Een korte samenvatting vindt u hieronder.

Lezing nav het boek ‘De Neanderthaler in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld’ dat begin oktober 2019 is verschenen. In dit rijk geïllustreerde boek, geschreven voor een breed publiek, worden de oudste bewoners van het Drents-Friese keileemplateau voor het voetlicht geplaatst. Verder lezen Jaarvergadering november 2021

Jaarverslag Seizoen 2020-2021

JAARVERSLAG SEIZOEN 2020 - 2021

(1 SEPTEMBER 2020– 31 AUGUSTUS 2021) 

Oprichting

De Historische Vereniging Roon is opgericht d.d. 23 oktober 1978.

Bestuur

Het Bestuur start op 1 september 2020 met 7 bestuursleden.

De samenstelling is:

Anne Ananias voorzitter
Hennie Lutjes-Giezen secretaris
Jan Klaren penningmeester
Jaap Berends bestuurslid/techniek website
Ria Sindorf-Bathoorn bestuurslid, cont.persoon pers,redactielid/facebook 
Jan Kemkers W.zoon bestuurslid
Tiny Renkema-Kemkers bestuurslid

Verder lezen Jaarverslag Seizoen 2020-2021

EERSTE RONERMIDDAG NA CORONA GROOT SUCCES

Op 9 oktober was het eindelijk, na anderhalf jaar, weer mogelijk een Roner activiteit te organiseren. Deze middag ging specifiek over de Ronermaarkdag door de jaren heen. Wel moest men de QRcode of bewijs van vaccinatie meenemen. Gelukkig was dat voor niemand een probleem. De voorzitter kon 150 aanwezigen welkom heten. Hij memoreerde aan de onrust die er van het ene op het andere  moment ontstond bij het bestuur, toneelspelers en de Pompstee. Alles werd afgeblazen. De toneelspelers waren al onderweg voor het grimeren omdat die avond de eerste uitvoering zou zijn. Ze konden onverrichte zake huiswaarts keren. We zijn nu anderhalf jaar verder en het kan gelukkig weer. Gelukkig gingen de schrijvers door om ons tijdschrift gevuld te krijgen. Het archief is weer open en er kan weer bezoek ontvangen worden. De voorzitter kijkt ook even vooruit: op 15 januari hebben we weer onze Neijaorsveziete met de Bayboomer Blues met Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meijers. De toneelgroep is weer begonnen met het repeteren van een nieuw stuk voor de uitvoering in maart 2022. Op 9 april zal Cees v.d. Kooij aandacht besteden aan 75 jaar (nu 77 jaar) bevrijding.

Na deze mededelingen geeft hij het woord aan Tiny Renkema-Kemkers. Tiny introduceert het Bekketrekkerkoor dat enige liedjes over de Ronermaark ten gehore zal brengen. Het koor start met het Coronalied op de melodie van het Ronermaarklied. Dit lied is vorig jaar gezongen door de bestuursleden van de Vereniging van Volksvermaken omdat de markt niet door ging. Verder lezen EERSTE RONERMIDDAG NA CORONA GROOT SUCCES

Verhoging entreeprijs Roneravonden

De uitbater van de Pompstee heeft de entreeprijs voor de Roneravonden verhoogd naar 10 Euro.

 

De entree voor de middag van 8 oktober 2022  waar Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meijers optreden met hun Babyboom Blues, is 12,50 euro. Dit geldt ook voor de Neijaorsveziete in januari 2023.

Voor dit geld krijgt u 2 koppen koffie/thee met koek/cake en een consumptie.