Laatste nieuws

Succesvolle Neijoarsvesite met de Troebadoers 14 januari 2023

Zaterdag 14 januari konden we iedereen gelukkig weer ontvangen op onze jaarlijkse Neijoarsvesite.

Bij binnenkomst werd iedereen persoonlijk door het bestuur, het beste gewenst voor 2023. Na het welkomstwoord van de voorzitter en een korte terugblik op 2022 konden we genieten van de liedjes van “De Troebadoers”. Deze drie Groninger mannen zingen hun zelf geschreven liedjes in het Gronings. In de pauze werden we getrakteerd op eigengebakken Nieuwjaarsrolletjes naar grootmoeders recept.

Al met al een zeer geslaagde middag met een volle zaal.

Fotograaf Allet Huttinga

 

Verslag jaarvergadering 7 november 2022

Secretaris Hennie Lutjes las voor de laatste keer het jaarverslag voor. Zij heeft na 12 jaar afscheid genomen van het bestuur. Ook Jaap Berends stopt als bestuurslid maar gaat wel de ledenadministratie doen. Zij worden opgevolgd door respectievelijk Trijny Scheedler en Roel Brink.

Na de goedkeuring van het secretariële-en financiële verslag bedankte de voorzitter de aftredende bestuursleden met een cadeaubon en een bos bloemen en verwelkomde de nieuwe bestuursleden.

Historicus Kees Timmerman vertelde nadien over de armoedebestrijding in de 19de eeuw en het leven van de oprichter van de Maatschappij van weldadigheid Johannes van den Bosch.

Hij vertelde het verhaal met drie wisselende hoeden op zijn hoofd. Zo verbeelde hij zich als verteller, Johannes van den Bosch en orthodoxe predikant. Het was een interessant verhaal en Kees is een heel boeiende verteller. Hij had zelfs aardappelbrood, naar een oud recept van Johannes van den Bosch gebakken en liet het ons proeven.

Al met al een geslaagde avond.

BABYBOOMER BLUES

EERSTE ACTIVITEIT SEIZOEN 2022-2023 GROOT SUCCES

Het nieuwe seizoen 2022-2023 werd op 6 oktober afgetrapt met de Babyboomer Blues met Jan Veenstra, Marga Kool en Egbert Meijers. Ze zouden al in januari bij ons optreden op de Neijoarsveziete maar u begrijpt het al, corona gooide roet in het eten. Gelukkig konden we ze opnieuw contracteren en dat het de moeite waard was bleek wel uit de vele aanwezigen (zo’n 120). Aangezien de voorzitter te maken kreeg met corona opende vice-voorzitter Tiny Renkema de avond. In haar openingswoord memoreerde ze aan het afgelopen seizoen waarin toch weer een paar activiteiten niet door konden gaan. Zo konden de Neijaorsveziete, de Roneravond in februari en het toneel in maart niet doorgaan. Tevens vertelde ze dat de actie van de Jumbo (fotoboek) waar ook medewerkers van de historische vereniging veel tijd in hebben gestoken een groot succes is geworden. (Wilt u uw boek nog graag compleet hebben dan kunt u contact opnemen met Geert Jannes Brink, Westerstraat 41 Roden tel. 050-5015264). Hij wil u, indien mogelijk, helpen.). Na de activiteiten van het komende seizoen te hebben benoemd gaf ze het woord aan de Babyboomers. Egbert Meijers trapte af met het liedje Mary Lou. De hele zaal kon het refrein meezingen. Jan, Marga en Egbert gingen met ons terug naar de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en vertelden eigen belevenissen en gebeurtenissen uit die tijd. De uitdrukking “Liever langharig dan kortzichtig” werd veel gebruikt door de jeugd van toen. Deze jeugd die nu de ouderen van deze tijd zijn en die nogal eens “Uitvreters” worden genoemd We kregen te maken met klachten als ADHD, stress, burn-out enzovoort. Egbert besprak oude zangers, rockers en zong liedjes en Marga kon op een prachtige manier de natuur, klaprozen, korenbloemen en leeuweriken beschrijven. En we kregen ook een kijkje in de manier waarop het echtpaar Veenstra/Kool met elkaar communiceert. Al met al een prachtige middag. Na afloop bedankte de vice-voorzitter hen en bood hen een drankje en bloemen aan.

STEDENSPEL 1982

Weet u het nog? Roden deed in 1982 mee aan het televisieprogramma Stedenspel. De vereniging is in het bezit van cd’s van dit gebeuren. Als u belangstelling voor deze cd heeft, dan kunt u deze bestellen via onze website  of bestellen bij de penningmeester Jan Klaren tel. 050-5018943.

BOEKEN EN FOTO’S

Bent u uw huis of die van uw ouders aan het opruimen en heeft u foto’s en boeken van Roden? Gooi ze dan niet weg. Waarschijnlijk heeft ons archief belangstelling. U kunt hierover contact opnemen met de secretaris tel. 050 5012222 , via secretaris@historischeverenigingroon.nl  of via archief@historischeverenigingroon.nl

PROGRAMMA 2022-2023

De activiteitencommissie heeft het programma voor 2022-2023 weer compleet. Net als andere jaren vinden de middagen en avonden plaats in De Pompstee te Roden. De eigenaar van de Pompstee heeft vanwege de verhoogde energiekosten de entreeprijs moeten verhogen. Het bedrag voor de middag of avond is goed voor twee koppen koffie/thee met koek/cake en een drankje. De prijs voor de avond of middag staat vermeld onder de datum.

-ZATERDAGMIDDAG 11  FEBRUARI 2023

Een gezellige Ronermiddag met beelden uit het archief van de Historische Vereniging ROON. Wat weten we nog van toen en nu? Een middag verzorgd door eigen leden.

Aanvang 14.00 uur
Entree Ꞓ 10,00

-VRIJDAGAVOND 10 MAART (AANVANG 19.30 UUR) EN ZATERDAGMIDDAG 11 MAART (AANVANG 14.00 UUR) 2023

Leden van onze vereniging spelen in het kader van meertmaond-streektaolmaond het toneelstuk “Moeke aan de rekstok”. Moe sukkelt de laatste jaren met haar gezondheid en gaat er een paar weken uit om aan haar gezondheid te werken in de Vogellanden. Haar beide schoondochters proberen dat idee met alle geweld tegen te houden. Ze hebben beiden zo hun financiële probleempjes en kunnen een afnemende gezondheid van moe maar wat goed gebruiken. De interieursverzorgster haalt moe (die goed bij kas zit) toch over te gaan. En ze komt als herboren thuis. Tot grote teleurstelling van de schoondochters Roefie en Bertha. Er worden creatieve ideeën bedacht om dat leven van moe ietwat te verkorten. Gesteund door hun kerels, die niet zo vreselijk veel te vertellen hebben, nemen ze grondige maatregelen… Maar moe heeft hele andere plannen en voelt zich weer een jonge fantast. Een blijspel in drie bedrijven.
In de 2e pauze van het toneelstuk zal er een verloting worden gehouden met aantrekkelijke prijzen.

De kaartvoorverkoop is op 2 maart van 15.00 tot 17.00 uur in de Pompstee.

Entree Ꞓ 12,50

-ZATERDAGMIDDAG 15 APRIL 2023

Gerrit Assies, secretaris van de stichting Vriendenkring Neuengamme, verzorgt een lezing met als titel “Van Drenthe tot Neuengamme” over het vrij onbekende Duitse Concentratiekamp Neuengamme nabij Hamburg.

Ook vijf inwoners uit Roden kwamen in dit kamp om het leven.

Aanvang 14.00 uur.
Entree Ꞓ 10,00