Laatste nieuws

Roneravond 10 februari 2020

RONERAVOND IN HET TEKEN VAN DE HORECA ROND 1950-1960

“Alcoholgebruik is zeer verkeerd!

Tot welke verderfelijke gevolgen het misbruik van sterke drank kan leiden: degeneratie; tot allerlei ondeugden en misdaden; tot verziekten, ook voor tuberculose en krankzinnigheid en verwoest levensgeluk van velen, zelfs dikwijls nog van een volgende geslacht.

Door het alcoholgebruik wordt de koopkracht van ons volk, maar ook van de Drenthenaren, zeer verminderd.

Wanneer er in Drenthe niet meer gedronken zou worden zouden de slagers, bakkers, schoenmakers, kruideniers daarvan zeer profileren.”

Met bovenstaande citaat uit het boekje “Drenthe en de jenever” uit 1914 opende voorzitter Anne Ananias van de Historische Vereniging ROON de Roneravond die in het teken stond van de horeca in de oude gemeente Roden rond 1950-1960.

Lees verder Roneravond 10 februari 2020

Toneelgroep druk bezig

Onze toneelgroep is weer druk aan het oefenen voor de uitvoeringen op 13 en 14 maart as. De voorverkoop van de kaarten is op 5 maart van 15 uur tot 17 uur in de Pompstee.

Neijaorsveziete 18 januari 2020

Met een uitverkochte zaal begon de Historische vereniging Roon op 18 januari het jaar 2020. Zo’n 350 aanwezigen vonden de weg naar de Pompstee om een middag te genieten van het Drents cabaretduo Harm en Roelof. De voorzitter heette iedereen welkom, keek terug op 2019 maar keek ook vooral vooruit naar de komende bijeenkomsten. Op 10 februari zullen bestuursleden middels foto’s en verhalen aandacht besteden aan de horeca rond 1950-1960 in de oude gemeente Roden. Op 13 en 14 maart voert de toneelgroep weer een hilarisch stuk op. Dan staat 20 april in het teken van oorlog, vrede en vrijheid in het kader van 75 jaar bevrijding. De heer Cees van der Kooij zal die avond aandacht besteden aan o.a. de april-mei staking in 1943. Het gemengd koor De Mensinghe Singers zullen liedjes over vrede en vrijheid ten gehore brengen. De voorzitter benadrukte dat dit wel een heel bijzondere avond wordt. Tevens meldt hij dat de vereniging zeer waarschijnlijk geen stand meer zal hebben op de Noorder Expo-Jaarbeurs Roden vanwege de hoge kosten (zo’n  Ꞓ 1300,00). Vervolgens is het de beurt aan Harm en Roelof. Met hilarische sketches waarbij ook de secretaris van de Iesvereniging Kris Kras weer zijn jaarverslag voorlas en de “Mooiste meid oet Sleen” (op veler verzoek) ten gehore werd gebracht, werd het een prachtige middag. Niet onvermeld mag blijven dat er in de pauze volgens traditie op heerlijke ” rollegies”, gebakken door de bakgroep, werd getrakteerd.

Verhalen over oorlog en bevrijding

RTV Drenthe lanceert vandaag de website: drenthe.75jaarvrijheid.nl. Op deze website staan verhalen over de oorlog en de bevrijding in Drenthe; overzichtelijk per regio, thema en periode. In de agenda staat een overzicht van alle activiteiten die volgend jaar in Drenthe worden georganiseerd om te herdenken dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is beëindigd en dat we sindsdien in vrijheid leven.

De website is onderdeel van 75jaarvrijheid.nl, waarop alle informatie per provincie is terug te vinden. Dit platform is ontstaan in samenwerking met het Vfonds en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Verhalen over bezetting en bevrijding
RTV Drenthe heeft in de loop der jaren tal van verhalen gepubliceerd over de periode dat Drenthe door de Duitsers is bezet. Over de deportatie van joodse burgers in 1942 naar Kamp Westerbork, over het gruwelijke lot dat hen vanuit daar te wachten stond, over de verzetsdaden van de inwoners van het dorp Nieuwlande, over de laatste oorlogsmaanden met Duitse represailles en de bevrijding door de Fransen, Polen en Canadezen. Al deze verhalen zijn terug te lezen op de website. De komende periode worden er ook nieuwe verhalen gepubliceerd.

Nieuwe series en podcast
TV Drenthe zendt vanaf januari twee nieuwe series uit. In Streekgenoten vertellen de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog over hun oorlogsherinneringen. In Strunen naar bevrijdingsverhalen gaat Harm Dijkstra op zoek naar bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen staat vanaf januari tot 5 mei elke week in het teken van 75 jaar bevrijding. Vanaf 15 maart kun je luisteren naar een podcastserie over oorlog en bevrijding in het dorp Gieten.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met projectcoördinator Margreet Gort via 0592-338080 of per mail m.gort@rtvdrenthe.nl.

Foto’s van de Tweede Wereldoorlog

Drenthe kiest de 50 meest aansprekende foto’s van de Tweede Wereldoorlog.

In het kader van 75 jaar Vrijheid wordt een landelijk fotoproject uitgevoerd in alle provincies. Uiteindelijk zullen er 100 foto’s uitgekozen worden die komen te hangen in de hal van de Tweede Kamer. Drenthe doet daar aan mee door 50 foto’s in te zenden voor de uiteindelijke keuze.

Iedereen kan foto’s uit de oorlog aanleveren. Wij zijn op zoek naar foto’s over: militaire strijd; vervolging en onderdrukking; collaboratie en verzet; dagelijks leven. De foto’s worden gescand en teruggegeven aan de eigenaar.In de maanden november en december zal op 4 plaatsen in de provincie een bijeenkomst georganiseerd worden waar mensen hun foto’s kunnen inbrengen en waar aandacht besteed wordt aan de oorlog in Drenthe. De plaatsen en de tijdstippen zullen via RTVDrenthe en de kranten worden aangekondigd.

Een aantal foto’s zal in de maanden april en mei 2020 op diverse plaatsen in de provincie worden tentoongesteld.

Het project wordt uitgevoerd namens het Platform WO2 en staat onder leiding van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. In de Drentse werkgroep zijn o.a. Drents Archief en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork vertegenwoordigd. De coördinatie is in handen van voormalig provinciaal historicus Michiel Gerding.

Contact:

m.gerding@home.nl

0654784741

Een foto zegt soms meer dan 100 woorden.

Roneravond 11 november 2019

Maandagavond 11 november 2019 organiseerde de Historische Vereniging Roon haar 2e “Roneravond” van het seizoen.

Er werd zoals gewoonlijk in november met de Algemene Ledenvergadering begonnen. Dit jaar is er afscheid genomen van de voorzitter Dhr. Ep Krijthe en bestuurslid Dhr. Kees van der Meulen.

Ep Krijthe wenste Kees v.d. Meulen het beste en bedankte hem voor zijn inzet en hoopte dat hij nog het één en ander voor de vereniging kan betekenen.

Ep Krijthe zelf werd aan het eind van de avond “uitgezwaaid” door de nieuwe voorzitter Anne Ananias. Anne memoreerde aan de “entree” en hoogtepunten van het voorzitterschap van Ep.

Ep Krijthe vertelde dat hij met veel plezier het voorzitterschap heeft uitgevoerd en wenste de vereniging nog veel succes.

Nieuwe bestuursleden zijn  Mevr. Tiny Renkema-Kemkers, Dhr. Jan Klaren (penningmeester) en Dhr. Jan Kemkers W.zn.

Na afloop van de vergadering werd het woord gegeven aan de heer Abel Darwinkel, geboren te Norg en voorheen werkzaam bij het “Hoes van de Taol”. Abel vertelde ons e.e.a. over het Drentse dialect en over de verschillen tussen de dialecten van heel Drenthe. Na de pauze werd de kennis van de aanwezigen getest door middel van een quiz samengesteld door Abel Darwinkel.

Al met al was het een leuke en leerzame avond.

 

Roneravond 8 april 2019

De Historische vereniging ROON heeft op 8 april j.l. haar laatste Roneravond van dit seizoen georganiseerd. In april wordt er altijd aandacht besteed aan gebeurtenissen in de oorlog of rondom de bevrijding. Deze avond stond in het teken van de evacuees uit Velden die in 1945 in Roden en omgeving werden ondergebracht. De pomp op het Julianaplein midden in RODEN doet ons herinneren aan de 600 (!!) evacuees die van januari tot juni 1945 in Roden en omgeving zijn ondergebracht. Deze pomp werd door de evacuees aangeboden aan de gemeente Roden als dank voor de gastvrijheid. Verhalen van die tijd werden opgetekend door Tiny Renkema, Alie v.d. Dong en Ria Sindorf. Dat hier erg veel belangstelling voor was bleek wel uit het aantal aanwezigen. Ruim honderd (niet) leden waren aanwezig. Onder deze aanwezigen was ook de heer Schreurs uit Siebengewald, Limburg, die als kind met zijn ouders en gezinsleden een onderkomen in Roden hebben gehad. Velden lag in de frontlinie en huizen werden ontruimd in opdracht van de Grune Polizei. Dat betekende dat men elders moest worden ondergebracht. Het noorden was het veiligst. De verhalen gingen over de barre tocht onder mensonterende en erbarmelijke omstandigheden naar het noorden. Dagen onder weg met vrachtwagen, trein (in veewagens met mest en stro), paard en wagen en in het geval van de heer Schreurs, met de hondenkar. En dat in de winter. Vaak wist men niet waar de reis naar toe ging. Angst was er voor de werkkampen. Verkleumd, hongerig en onder de luizen kwam men aan in Friesland, Groningen en Noord Drenthe. In Roden werd men in eerste instantie opgevangen door de evacuatiecommissie, bestaande uit mevrouw v.d. Tang, juffrouw van Balsvoort en de heren Kip (notaris), Koedijk (voorganger) en de gemeenteontvanger Heijenga. Omdat er veel meer mensen kwamen dan waar was op gerekend verliep de opvang enigszins chaotisch. Soms stonden er veel meer mensen voor de deur dan men verwachtte. Gezinnen werden uit elkaar gehaald en bij anderen ondergebracht. Dat gaf nog wel eens problemen, maar alles werd op een goede manier opgelost. Slaapplaatsen werden gemaakt op de grond, in de schuur, in het hooi of men sliep met een heel aantal in de bedstee. Bij de familie Holthuis werd een tweeling geboren. Een paar maanden later kreeg mevrouw Holthuis zelf een baby. Overal werden babykleertjes en wiegjes vandaan gehaald. Ook aan de Kanaalstraat bij de dames Barkema werd een baby geboren. De families Liewes, de Vries, Bastiaans, Scheepstra, Aukema, Dam, Doedens, Cazemier, Buter en nog vele anderen kregen gezinnen in huis. De meeste evacuees waren katholiek en wekelijks werd de mis opgedragen door kapelaan Meijs in hotel Zuiderveld. In juni 1945 kon men weer terug naar Velden. Veel huizen waren kapotgeschoten. Men moest vaak weer met niets beginnen.

Op uitstekende wijze werden de verhalen verteld door Tiny Renkema, waarbij veel foto’s werden vertoond. De dames kregen een groot applaus.

Wilt u het hele verhaal lezen dan kunt u zich wenden tot de secretaris Hennie Lutjes. Zij mailt het u met veel plezier door.

Wilt u de hele presentatie lezen, klik dan hier.

KLIK HIER VOOR EXTRA FOTO’S

Toneeluitvoering succes.

Op 8 en 9 maart traden de leden van de toneelvereniging van de Hist. Vereniging op voor een volle bak. Uitgevoerd werd het hilarische toneelstuk ” Keerl krek een standbeeld”. Van begin tot eind klonken de lachsalvo’s uit de zaal. Een groter compliment kun je de spelers niet geven. Het waren dan ook twee succesvolle uitvoeringen.

Klik hier voor nog meer foto’s

 

Neijaorsveziete 12 januari 2019

Dat het bestuur van de Historische vereniging ROON een goede beslissing heeft genomen om voor de tweede keer ‘DE TRAAN’ uit te nodigen bleek wel uit het aantal aanwezigen. Voorzitter Ep Krijthe kon een uitverkochte zaal, 350 aanwezigen, welkom heten. In zijn welkomswoord memoreerde hij nog even aan het afgelopen jaar waarin op verschillende Roneravonden veel mensen afkwamen. DE TRAAN beloofde de aanwezigen een middag met veel ‘leed’, waarbij heel veel liefdesverdriet voorbij kwam. Uiteraard gebracht met een kwinkslag. Wat te zeggen van “It’s now or never” van Elvis Presley, “Waarom fluister ik je naam nog” van Benny Neyman, “Love letters in the sand” van Pat Boone. En dan nog “Ganz in Weiss” waarbij je weer helemaal terug bent op de dag die de mooiste van je leven zou moeten zijn. Pure nostalgie dus. Een staande ovatie was dan ook het deel.

Tot onze verbazing en teleurstelling was Jans Polling, “drager” van De Traan, zonder afmelding niet aanwezig. We hebben begrepen dat dit ook voor veel aanwezigen heel teleurstellend was. Velen kwamen toch ook voor hem. Het bestuur heeft hem en De Traan schriftelijk op de hoogte gebracht van onze teleurstelling en ongenoegen en om een reactie gevraagd. Toch hopen we dat u ondanks dit een leuke middag hebt gehad.

Het bestuur hoopt iedereen weer te kunnen verwelkomen op de Neijaorsveziete 2020 waarbij nu al vast staat dat dit ook een succesvolle middag zal zijn. We kunnen verklappen dat we dan Harm en Roelof hebben gecontracteerd. DE NEIJAORSVEZIETE VAN 2020 ZAL EEN WEEK LATER ZIJN DAN GEWOONLIJK. DEZE BIJEENKOMST IS NU GEPLAND OP ZATERDAG 18 JANUARI 2020.

Roneravond op 12 november 2018 trok veel belangstelling

Op 12 november had de Historische Vereniging Roon z’n maandelijkse bijeenkomst. Deze avond stond in het teken van het honderdste geboortejaar van Peter (Petrus) van der Velde, drentse schrijver en dichter en mede-oprichter van ROON. Dat er veel belangstelling was voor deze avond bleek wel uit het feit dat de voorzitter, Ep Krijthe, zo’n 250 aanwezigen mocht verwelkomen. In het bijzonder kon hij mevrouw Alke van der Velde (weduwe van Peter en 95 jaar oud), Willem van de Velde (zoon), mede-oprichter van ROON Daan Ingelse, Abel Darwinkel en Herma Stroetinga welkom heten. Willem, Abel en Herma lazen verhalen en gedichten voor uit het werk Van Peter van der Velde. De penningmeester van de vereniging en mede organisator Anne Ananias beschreef het leven van de veelzijdige man. Een vijfkoppig koor zong enkele liedjes uit de periode dat hij nog verbonden was aan de Bekketrekker (hij was de oprichter van deze cabaretgroep) en de toneelgroep voerde de sketch “Leverworst” op.  Het was een goede en onroerende avond.