Laatste nieuws

Verslag jaarvergadering 7 november 2022

Secretaris Hennie Lutjes las voor de laatste keer het jaarverslag voor. Zij heeft na 12 jaar afscheid genomen van het bestuur. Ook Jaap Berends stopt als bestuurslid maar gaat wel de ledenadministratie doen. Zij worden opgevolgd door respectievelijk Trijny Scheedler en Roel Brink.

Na de goedkeuring van het secretariële-en financiële verslag bedankte de voorzitter de aftredende bestuursleden met een cadeaubon en een bos bloemen en verwelkomde de nieuwe bestuursleden.

Historicus Kees Timmerman vertelde nadien over de armoedebestrijding in de 19de eeuw en het leven van de oprichter van de Maatschappij van weldadigheid Johannes van den Bosch.

Hij vertelde het verhaal met drie wisselende hoeden op zijn hoofd. Zo verbeelde hij zich als verteller, Johannes van den Bosch en orthodoxe predikant. Het was een interessant verhaal en Kees is een heel boeiende verteller. Hij had zelfs aardappelbrood, naar een oud recept van Johannes van den Bosch gebakken en liet het ons proeven.

Al met al een geslaagde avond.

BABYBOOMER BLUES

EERSTE ACTIVITEIT SEIZOEN 2022-2023 GROOT SUCCES

Het nieuwe seizoen 2022-2023 werd op 6 oktober afgetrapt met de Babyboomer Blues met Jan Veenstra, Marga Kool en Egbert Meijers. Ze zouden al in januari bij ons optreden op de Neijoarsveziete maar u begrijpt het al, corona gooide roet in het eten. Gelukkig konden we ze opnieuw contracteren en dat het de moeite waard was bleek wel uit de vele aanwezigen (zo’n 120). Aangezien de voorzitter te maken kreeg met corona opende vice-voorzitter Tiny Renkema de avond. In haar openingswoord memoreerde ze aan het afgelopen seizoen waarin toch weer een paar activiteiten niet door konden gaan. Zo konden de Neijaorsveziete, de Roneravond in februari en het toneel in maart niet doorgaan. Tevens vertelde ze dat de actie van de Jumbo (fotoboek) waar ook medewerkers van de historische vereniging veel tijd in hebben gestoken een groot succes is geworden. (Wilt u uw boek nog graag compleet hebben dan kunt u contact opnemen met Geert Jannes Brink, Westerstraat 41 Roden tel. 050-5015264). Hij wil u, indien mogelijk, helpen.). Na de activiteiten van het komende seizoen te hebben benoemd gaf ze het woord aan de Babyboomers. Egbert Meijers trapte af met het liedje Mary Lou. De hele zaal kon het refrein meezingen. Jan, Marga en Egbert gingen met ons terug naar de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en vertelden eigen belevenissen en gebeurtenissen uit die tijd. De uitdrukking “Liever langharig dan kortzichtig” werd veel gebruikt door de jeugd van toen. Deze jeugd die nu de ouderen van deze tijd zijn en die nogal eens “Uitvreters” worden genoemd We kregen te maken met klachten als ADHD, stress, burn-out enzovoort. Egbert besprak oude zangers, rockers en zong liedjes en Marga kon op een prachtige manier de natuur, klaprozen, korenbloemen en leeuweriken beschrijven. En we kregen ook een kijkje in de manier waarop het echtpaar Veenstra/Kool met elkaar communiceert. Al met al een prachtige middag. Na afloop bedankte de vice-voorzitter hen en bood hen een drankje en bloemen aan.

BOEKEN EN FOTO’S

Bent u uw huis of die van uw ouders aan het opruimen en heeft u foto’s en boeken van Roden? Gooi ze dan niet weg. Waarschijnlijk heeft ons archief belangstelling. U kunt hierover contact opnemen met de secretaris tel. 050 5012222 , via secretaris@historischeverenigingroon.nl  of via archief@historischeverenigingroon.nl

PROGRAMMA 2023-2024

Alle middagen worden gehouden in de Pompstee en beginnen om 14.00 uur. De entreeprijs is Ꞓ 10,00 hiervoor krijgt u koffie met cake of koek en een consumptie.

 

Nieuwjaarsveziete zaterdagmiddag 13 januari 2024

Duo Een en Ander – Erik Knoef en Anita Oldenhove uit het Achterhoekse Zelhem. Erik en Anita hebben samen een leuke muzikale cabaretvoorstelling samengesteld waarbij de lachspieren weer eens onvervalst gebruikt kunnen worden.

Zaterdagmiddag 10 februari 2024.

Net als vorig jaar een gezellige “ pub-quiz” met wat weten we nog van toen en nu. Met foto’s, mooie anekdotes en verhalen van toen.

Zaterdagmiddag 9 maart 2024.

Andries Middelbos uit Gasselternijveen komt met zijn programma “ de Tied van striepkoornbroek en wollen borstrok”. In het programma wisselen de verhalen en liedjes elkaar af. Andries begeleidt zichzelf op accordeon.

Zaterdagmiddag 13 april 2024.

Kees Timmerman houdt een lezing met als titel “ de kampen Ybenheer en Oranje, 25 jaren isolement aan de rand van het Fochtelooërveen” . In de jaren rond de Tweede Wereldoorlog stonden op afgelegen locaties buiten de Randstad tientallen kampen waar allerlei groepen verliezers tegen heug en meug terechtkwamen. Hun verhalen hebben tot voor kort nauwelijks aandacht gekregen. In de dichtbij elkaar gelegen kampen Ybenheer en Oranje kwamen in totaal tien verschillende groepen terecht, zoals Joodse dwangarbeiders, mannen van de Nederlandsche Arbeidsdienst, gezinnen die in de oorlog aan de foute kant hadden gestaan en Zuid-Molukse ex-militairen met hun gezinnen.

Op 9 en 10 september doet de Historische Vereniging Roon weer mee aan de Open Monumenten Dagen van de gemeente Noordenveld met als motto “ Levend Erfgoed” , als monumenten konden praten. Raadpleeg tegen die tijd de plaatselijke media voor het programma.