Laatste nieuws

Ronermiddag 15 april2023

Zaterdag 15 april j.l. was de laatste Ronermiddag van de Historische Vereniging Roon van het seizoen 2022/2023.
De vereniging had Gerrit Assies uitgenodigd een lezing te houden geheten:

”Van Drenthe naar Neuengamme”

Gerrit Assies vertelde o.a. over zijn familie uit Veenhuizen.
Aan de orde kwamen o.a. de 16 mannen die zijn vermoord in Trimunt. Eèn van hen was Berend Assies, een broer van Gerrit zijn opa. Berend zat in het verzet. Hij bracht zijn verloofde terug naar haar woonplaats Marum en werd daar opgepakt.
Markus, een broer van Berend, zat tevens in het verzet (onder de schuilnaam Max) en werd ook opgepakt en via Vught kwam hij terecht in Neuengamme waar hij op 6 juni 1944 overleed.
Na de oorlog kreeg Markus postuum een verzetskruis welke door koningin Juliana aan de weduwe van Markus werd uitgereikt.
De opa van Gerrit Assies, boswachter in Appelscha, zat ook in het verzet. In de tuin werd een joodse jongen verborgen gehouden. Gerrit ging op ziekenbezoek naar zijn vrouw in het ziekenhuis te Assen in een Duits uniform. Hij werd namelijk ook gezocht door de Duitsers. Gerrit heeft de oorlog overleefd.
Het Oorlogsmonument op de begraafplaats in Roden werd ook besproken.
Benjamin Jan Scharft, Jakob Geluk, Evert Reinder Aukema zijn allemaal met hetzelfde transport in het concentratiekamp Neuengamme op 16 januari 1945 aangekomen. Ze zijn allemaal in dit kamp overleden.
Bij Neuengamme was een steenfabriek waar de mannen te werk werden gesteld. In het kamp zijn tussen de 50 en 60 duizend mannen vermoord.
Jaarlijks organiseert de Stichting Vriendenkring Neuengamme een herdenkingsreis naar het concentratiekamp.
Meer info kunt u vinden op de website van de Stichting.

Het bestuur van de Historische Vereniging Roon kijkt terug op een geslaagd seizoen 2022/2023.

Boek Tale Zondag

Dinsdagmiddag 21 maart kregen we bezoek uit Amerika op het archief!
Ed Zondag kwam een boek aanbieden. Het boek is met de hand geschreven door zijn overgrootvader Tale Zondag.
Tale Zondag (1850 – 1941) was hoofdonderwijzer, koster, organist, voorlezer in de Hervormde Kerk, godsdienstonderwijzer in de zondagsschool, verzorger van extra bijlessen, boer, verkoper van kunstmest, voorvechter van de stoomtram, promotor van toerisme, bestuurder en schrijver van artikelen.
Er zijn in Roden een school (nu De Marke) en een straat naar hem vernoemd.

Foto: Ed Zondag overhandigt het boek aan onze voorzitter Anne Ananias.      Anne bedankte de heer Zondag voor zijn gift.

Toneeluitvoering 10 en 11 maart

De toneelgroep van onze vereniging heeft weer flink haar best gedaan met dit keer de voorstelling “Moeke an de rekstok”. Het stuk staat helemaal in het teken van meertmaond streektaolmaond en wordt dan ook in het Drents opgevoerd. Het is geschreven door Helmut Schmidt en bewerkt door Ben v.d. Velde. Het gaat over weduwe Fenna die sukkelt met haar gezondheid. Ze besluit om op aanraden van de huisarts naar een kuuroord te gaan en komt als een herboren mens terug. Dit tot grote ergernis van de beide schoondochters die azen op haar geld en bezittingen omdat ze in financiële nood zijn. Ze bedenken van alles om Fenna uit de weg te ruimen. Maar zoals het in ieder blijspel, gaat hier natuurlijk ook veel mis en Fenna is hun te slim af. Het is een hilarisch stuk en er werd dan ook veel gelachen in de volle zaal. En natuurlijk hoort bij een toneelvoorstelling een verloting. Velen gingen na afloop met een leuke prijs naar huis.

 

 

 

Gezellige Roner pubquiz

Eigen bestuursleden, archief- en andere medewerkers binnen de Historische Vereniging hebben voor de Ronermiddag van 11 februari een heuse pubquiz in elkaar gedraaid. De 100 aanwezigen moesten af en toe flink de hersenen laten kraken om de juiste antwoorden op het papier te krijgen. Er waren verschillende rondes van 10 vragen. Er werden foto’s van vroegere tijden getoond waarover vragen werden gesteld als ” waar of wie is dit”. Ook kwamen er Drentse woorden en bijnamen als Harm Non en Velleman aan bod.

Tiny Renkema en Roel Brink namen de presentatie voor hun rekening en Roel vertelde tussendoor leuke wetenswaardigheden en soms hilarische anekdotes.

Uiteraard werd er koffie en thee met koek of cake geserveerd. En bij de borrel konden we zelfs van een bitterbal genieten.

Wederom een zeer geslaagde middag.

Succesvolle Neijoarsvesite met de Troebadoers 14 januari 2023

Zaterdag 14 januari konden we iedereen gelukkig weer ontvangen op onze jaarlijkse Neijoarsvesite.

Bij binnenkomst werd iedereen persoonlijk door het bestuur, het beste gewenst voor 2023. Na het welkomstwoord van de voorzitter en een korte terugblik op 2022 konden we genieten van de liedjes van “De Troebadoers”. Deze drie Groninger mannen zingen hun zelf geschreven liedjes in het Gronings. In de pauze werden we getrakteerd op eigengebakken Nieuwjaarsrolletjes naar grootmoeders recept.

Al met al een zeer geslaagde middag met een volle zaal.

Fotograaf Allet Huttinga

 

Programma seizoen 2024 – 2025

Alle middagen worden gehouden in de Pompstee en beginnen om 14.00 uur. De entreeprijs is € 10,00 hiervoor krijgt u koffie of thee met cake of koek en een consumptie.

Zaterdagmiddag 5 oktober 2024

De heer Taeke Boersma verzorgt een lezing met als onderwerp: “ Macht en Pracht van de Groninger Boeren” in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Zaterdagmiddag 9 november 2024

Eerst de Algemene Ledenvergadering en daarna wandelen we aan de hand van ‘ foto’s van nu en verhalen en foto’s van toen’ door het centrum van Roden.

Zaterdagmiddag 11 januari 2025

Op de traditionele Neijaorsverziete van de Historische Vereniging Roon komt deze keer duo  ‘Broesende Bessems’.

Het duo ‘Broesende Bessems’ bestaat uit Klaas Schultz en Gerrie van der Veen. In hun muzikale streektaalprogramma zingen zij eigen gemaakte Drentse teksten op bekende melodieën (o.a. van Beatles, Paul Anka, Elvis Presley), maar ook op eigen gecomponeerde muziek. Het programma biedt vrolijke muziek en mooie luisterliedjes.

Zaterdagmiddag 8 februari 2025

Na het succes van voorgaande jaren komen we die middag met onze pubquiz: ‘Wat weten we nog van Nu en van Toen’. Met foto’s – oude voorwerpen – geluidsfragmenten en verhalen maken we er weer een gezellige middag van.

Zaterdagmiddag 15 maart 2025

De heer Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum, vertelt over het boek “Voortvarende Vrouwen in de Veenkoloniale Zeevaart”. Wie zich terug in de tijd zou kunnen verplaatsen, zou rond 1850 in de Groninger Veenkoloniën honderden zeelieden tegen het lijf lopen. In die tijd had in bijna elk dorp, hoe klein of groot ook, wel een zeeschip haar domicilie. Zeevaart in ver van zee gelegen plaatsen wekt verwondering, maar ook bewondering, vooral als je weet dat het om relatief kleine schepen gaat waar vrouw en kinderen meer dan eens meevaren.

Zaterdagmiddag 12 april 2025.

De heer G.J. Dijkstra komt een lezing verzorgen over het boek van Anne de Vries ‘Reis door de Nacht’. Een van de verzetsmensen in Hooghalen was de schrijver Anne de Vries. Tijdens de oorlogsjaren heeft hij gegevens verzameld, die hij noteerde om ze vervolgens te verstoppen achter de balken op de zolder van Villa Dennerode. Voor verschillende van zijn publicaties heeft hij deze gegevens gebruikt o.a. voor zijn boek over het leven van verzetsstrijder Johannes Post. Wat tot dusver onbekend is gebleven, is het feit dat hij ook zijn kennis van de gebeurtenissen in de oorlogsjaren in de gemeente Beilen gebruikt heeft voor het schrijven van de omnibus ‘Reis door de Nacht’.

Open Monumenten Dagen zijn dit jaar op 14 en 15 september 2024.

Het thema voor 2024 is: “Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen”

Ook de Historische Vereniging Roon doet weer mee met de Open Monumenten Dagen in de gemeente Noordenveld. Raadpleeg t.z.t. de plaatselijke media voor het programma.