Laatste nieuws

PROGRAMMA 2022-2023

De activiteitencommissie heeft het programma voor 2022-2023 weer compleet. Net als andere jaren vinden de middagen en avonden plaats in De Pompstee te Roden. De uitbater van de Pompstee heeft vanwege de verhoogde energiekosten de entreeprijs moeten verhogen naar Ꞓ 10,00. Voor dit bedrag krijgt u twee koppen koffie/thee met koek/cake en een drankje.

-ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 SEPTEMBER ZIJN ER WEER OPEN MONUMENTENDAGEN.

Uiteraard gaat de vereniging hier ook weer zijn medewerking aan verlenen. Hou de pers, site en facebook in de gaten.

-23 T/M 27 SEPTEMBER RODERMARKT

De besturen van de Jaarbeurs en de Historische Vereniging ROON hebben 25 mei j.l. het contract ondertekend waarin bevestigd wordt dat onze vereniging weer op de beurs zal staan met een stand. Het bestuur is hier heel blij om.

-ZATERDAGMIDDAG 8 OKTOBER 2022

Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meijer brengen hun programma “Baby Boomers Blues”. Een programma met Drents-Engelse muziek, poëzie en literatuur. Ze zijn geboren net na de Tweede wereldoorlog en groeiden op in een tijd met twee gezichten. Aan de ene kant het oude plattelandsleven, aan de andere kant ontzuiling, ontkerkelijking en seksuele revolutie. Een indrukwekkende periode gemengd met hedendaagse thematiek klinkt door in hun gedichten, verhalen en liedjes.

AANVANG 14 UUR

-MAANDAGAVOND 7 NOVEMBER 2022

Op deze avond vindt eerst de ledenvergadering plaats.

Hierna zal Kees Timmerman een lezing houden over hoe Johannes v.d. Bosch de armoede met het stichten van de Maatschappij van Weldadigheid bestreed. Inmiddels staat Veenhuizen op de Wereld Erfgoedlijst.

Aanvang 19.30 uur.

-ZATERDAGMIDDAG 14 JANUARI 2023

Neijoarsveziete: de Troebadoers komen ons vermaken met Grunniger laidjes, schiere gitaren, staarke verhoalen en drij stemmen die klinken as een klokje.

Aanvang 14 uur.

-MAANDAGAVOND 13 FEBRUARI 2023

Een gezellige Roneravond met beelden uit het archief van de Historische Vereniging ROON. Wat weten we nog van toen en nu? Een avond verzorgd door eigen leden.

Aanvang 19.30 uur

-VRIJDAGAVOND 10 MAART (AANVANG 19.30 UUR) EN ZATERDAGMIDDAG 11 MAART (AANVANG 14.00 UUR) 2023

Leden van onze vereniging spelen in het kader van meertmaond-streektaolmaond het toneelstuk “Moeke aan de rekstok”. Een blijspel in drie bedrijven.

-ZATERDAGMIDDAG 15 APRIL 2023

Gerrit Assies, secretaris van de stichting Vriendenkring Neuengamme, verzorgt een lezing met als titel “Van Drenthe tot Neuengamme” over het vrij onbekende Duitse Concentratiekamp Neuengamme nabij Hamburg.

Ook vijf inwoners uit Roden kwamen in dit kamp om het leven.

Aanvang 14 uur.

 

 

 

 

 

 

 

Bevrijding van Roden 13 april 1945

 

Meester Troelstra

Gebeurtenissen op vrijdag 13 april 1945 in Roden

Van verschillende kanten komen berichten over naderende gevechtshandelingen. De Canadezen hebben Assen bereikt. De Duitsers en hun aanhangers nestelen zich in de stad Groningen en nemen zich voor daar stand te houden. Het is onrustig in Roden. De vorige dag zijn een groot aantal Duitsers, landwachters en NSB-ers uit Zuid-Drenthe door het dorp getrokken richting Groningen. De burgerij begint al gauw de landwacht hier en daar na te roepen en NSB-gezinnen voelen zich bedreigd. Er ontstaan spanningen die elk moment tot uitbarsting kunnen komen. De hoofden van de lagere scholen in Roden bespreken de toestand en stappen samen naar de burgemeester. Het hoofd van de Bijzondere School in de Kanaalstraat, meester Troelstra, weet dat de landwachters in de gemeente de laatste dagen en nachten herhaaldelijk hebben vergaderd. In die kringen heerst grote zorg over de veiligheid van hun vrouwen en kinderen. Het staat vrijwel vast dat dat een aantal vooraanstaande inwoners vermoord zal worden voor men Roden zal verlaten. Troelstra is van oordeel dat tijdig ingrijpen waarschijnlijk veel leed kan voorkomen. Op vrijdagmorgen 13 april om half tien gaat hij naar het gemeentehuis en vraagt om een onderhoud met burgermeester Spijkerman. Als deze hoort waar het over gaat roept hij ook gemeentesecretaris Kemkers erbij. Troelstra wijst er op dat er grote veranderingen plaatsvinden en voorspelt dat deze vrijdag voor Roden de dag der bevrijding gaat worden. Hij raadt de burgemeester en secretaris aan om zich vrijwillig terug te trekken. Alleen dan is er nog kans dat een bloedbad wordt voorkomen. Deze zijn van mening dat het zover nog niet is. Ze hebben de radioberichten beluisterd en geloven nog steeds in de eindoverwinning van de Duitsers. Als de burgemeester en secretaris echter merken dat Troelstra op de hoogte is van de plannen in NSB en landwachtkringen, zeggen ze zich naar zijn aanwijzingen te zullen gedragen. Ze zijn bereid een vergadering met de landwacht op het gemeentehuis te beleggen om gezamenlijk aan te horen wat Troelstra te zeggen heeft. Nog dezelfde ochtend vindt deze vergadering plaats. Aanwezig zijn de burgemeester, de gemeentesecretaris, boerenleider Hagenauw en groepsleider NSB Van der Veen. Troelstra neemt gelijk het initiatief en stelt het volgende voor: Verder lezen Bevrijding van Roden 13 april 1945