PROGRAMMA 2021-2022

Langzamerhand gaat de maatschappij weer open en worden de RIVM maatregelen afgeschaald. We zijn dan ook blij dat we op 9 oktober hebben kunnen starten met ons programma over de Ronermaark. Deze middag was een groot succes. Een verslag met foto’s kunt op onze site vinden.

De entreeprijs voor de Roneravonden/middagen is verhoogd naar 9 euro. U krijgt hier zoals gewoonlijk 2 koppen koffie/thee met koek/cake en een consumptie voor.

Het programma dat onderstaand wordt vermeld is uiteraard nog steeds onder voorbehoud.

Roneravond van 8 november 2021.

Ledenvergadering met vervolgens een lezing door Marcel Niekus. Deze archeoloog schreef een boek over Neanderthaler vondsten in Drenthe.

Aanvang 19.30 uur

Locatie: De Pompstee

 

15 januari 2022: Babyboomers Blues

 

Jan Veenstra, Marga kool en Egbert Meijers zullen ons met de Babyboomers Blues een gezellige middag bezorgen d.m.v Drentse/Nederlandse/Engelse muziek, poëzie en literatuur.

Zij zijn net na de Tweede Wereldoorlog geboren en groeiden op in een tijd met twee gezichten. Aan de ene kant het oude geborgen plattelandsleven. Aan de andere kant ontzuiling, ontkerkelijking en seksuele revolutie. Een indrukwekkende periode die gemengd met hedendaagse thematiek doorklinkt in hun gedichten, verhalen en liedjes.

Aanvang 14 uur

Locatie: De Pomstee

 

Maandag 14 februari 2022:

Kees Timmerman komt met een lezing over hoe Johannes v.d. Bosch de armoede bestreed met het stichten van de Maatschappij van Weldadigheid.

aanvang 19.30 uur

Locatie: De Pompstee

 

Op vrijdagavond 18 maart (aanvang 19.30 uur) en zaterdagmiddag 19 maart 2022 (aanvang 14.00 uur): Toneeluitvoeringen

De toneelgroep is bezig met een nieuw toneelstuk waarvan de titel nog niet bekend is.

De kaarten die u in 2020 gekocht hebt zijn dan uiteraard nog geldig.

Locatie: De Pompstee

Op zaterdagmiddag 9 april  2022

Cees van der Kooij met 75 jr. Bevrijding (inmiddels 77) De middag wordt muzikaal aangevuld met koor Mensinghe Singers. Tevens wordt op 18 april 2022  in K 38 de tentoonstelling Kanaalstraat met verhalen gepresenteerd.