PROGRAMMA 2021-2022

Langzamerhand gaat de maatschappij weer open en worden de RIVM maatregelen afgeschaald. Het bestuur heeft dan ook de hoop dat we in oktober weer kunnen beginnen met onze Roneravonden.

Het programma dat onderstaand wordt vermeld is uiteraard onder voorbehoud.

Zaterdagmiddag 9 oktober 2021 ROONERMAARK

Bestuursleden zullen deze middag aandacht besteden aan de geschiedenis van de Rodermarkt.

Er worden foto’s vertoond, verhalen verteld en gedichten voorgedragen en ons Bekketrekkerkoor zal een aantal liedjes ten gehore brengen.

Dit wordt een hele gezellige middag.

Aanvang 14.00 uur

 

Roneravond van 8 november 2021.

Ledenvergadering met vervolgens een lezing door Marcel Niekus. Deze archeoloog schreef een boek over Neanderthaler vondsten in Drenthe.

Aanvang 19.30 uur

 

15 januari 2022: Babyboomers Blues

Jan Veenstra, Marga kool en Egbert Meijers zullen ons met de Babyboomers Blues een gezellige middag bezorgen d.m.v Drentse/Nederlandse/Engelse muziek, poëzie en literatuur.

Zij zijn net na de Tweede Wereldoorlog geboren en groeiden op in een tijd met twee gezichten. Aan de ene kant het oude geborgen plattelandsleven. Aan de andere kant ontzuiling, ontkerkelijking en seksuele revolutie. Een indrukwekkende periode die gemengd met hedendaagse thematiek doorklinkt in hun gedichten, verhalen en liedjes.

Aanvang 14 uur

 

Maandag 14 februari 2022:

Kees Timmerman komt met een lezing over hoe Johannes v.d. Bosch de armoede bestreed met het stichten van de Maatschappij van Weldadigheid.

aanvang 19.30 uur

 

Op vrijdagavond 11 maart (aanvang 19.30 uur) en zaterdagmiddag 12 maart 2022 (aanvang 14.00 uur): Toneeluitvoeringen

Opgevoerd gaat worden het hilarische toneelstuk “Familie Bruinsma in de bocht – groeten van de Veluwe.

Onze toneelgroep zou dit in 2020 al opvoeren maar dit kon door de corona niet doorgaan. De kaarten die u toen al hebt gekocht hebt  zijn uiteraard nog geldig.

Op zaterdagmiddag 9 april of 16 april  2022

Cees van der Kooij met 75 jr. Bevrijding (inmiddels 77) De middag wordt muzikaal aangevuld met koor Mensinghe Singers. Tevens wordt op 18 april 2022  in K 38 de tentoonstelling Kanaalstraat met verhalen gepresenteerd.