Sectie G: Steenbergen

Sectie G  : Steenbergen
De achterste Akker in de   nieuwe Kamp Het Zuidelijk Bosch met   Akkers Zuidersche Binnenveld a/d   Stukken
Houtakkers Het Noordelijk   Bosch Gorenakker
De   Kalkakker Hooge   Stroetbosch Graafmaat
Landsakker Brandpoel Grootakker
Achter de lange   Akkers De Breede   akker De smalle   Groote
De Nieuwe   Akker Noordsche   Buitenveld De groote   Akker
De   Robbenakker Zuursche   Buitenveld De   Haanakker
Ruige   Akker Kleine   Kollenburg Hartliefsveen
Telgenakker Veld van   Datema Heideakker
De voorste Akker in de nieuwe   Kamp Derde   Stuk De   Hem
Akker voor de nieuwe   Kamp Diepmaat De   Spekhem
Bargakker De   Schaapdijk Voorste   Hilgenakker
Noordsche   Bargakker Doornakker Hilgenakker
Beppenakker Achter de   Drift Achterste   Hilgenakker
De   Bergakker(s) Duinakker Hoekien
Kollenberg De Noordsche   Duinen Hoekakker
Bij de   Konijnenberg De Noordsche   Zandduinen De hoge   Hoek
Noordsche   Binnenveld De Zuider   Zandduinen De   Legehoek
Zuursche   Binnenveld Zuidersche   Duinen Achterste   Hof
De   Bloemakker Duinen De   Hofakker
Middelste   Blok Voor de   duinen Het   Onderhof
Het   Middenblok Eerste   Stuk Schaaphok
Noordsche   Blok Noordesch Hollenburg of   Goldakkers
Het   Veenblok Steenbergeresch Huisakker
Het   Zuiderveldblok Faaijerd Scheperijhuis
Voorste   Kampakker Goorentje Ikenveld
Kleine   Kampakker Goorn De   Kamp
Kampje bij Jan   Harms Robberos Kampakker
Langkamp op de   Esch Ruige Zuidersche Binnenveld a/d   Duinen
Meulenkamp Scheiding Zuidersche   Buitenveld
Achterste   Nijekamp Hovenslag Het Noordsche   Veld
Voorste   Nijekamp Middelste   Slag Groote   Veldstuk
Noordsche   Kampien Noordsche   Slag Vierde   Stuk
Russchenkamp Smal Vijfde   Stuk
Het   Kampien De   Smalle Vlag
Katskop Smalle van   Lutten Het Voorste   Stuk
De   Kattekop Tegen ’t Veld (De   Staart) Wallechien
Knop Steenakker Bildewand
Kolkakker Brandpoel   Streep Westelijke akker van de groote Breewand
Kollenburg Stroet De kleine   Breewant
Kruismaat Achterste   Stroet De Breede   Wand
Laanakker Stroetbosch Lange   Veenwand
Landakker Hooge   Stroet Korte   Veenwanden
De Lange   Akker Lage   Stroet Huisweeld
Over de   Loop Nijstroet Kleine   Huisweer
Lutenkampje Voorste   Stroet Lange   Huisweer
Lutenstukkien Achterste   Stuk Huisweer
De   Maat Achterstuk Lange   Weer
Het Achterste   Maatje Het kleine   Stukje Huizeweerd
Diepmaatje Hooilandstukje Kleine   Langweering
Gravenmaat Stuk van   Lute De achterste Lange   Weering
De Groote   Maat Middenstuk bij   Brink Lange   Weering
Groote   Maat Het Middenste   Stuk Voor de Lange   Weering
Hoogemaat Het Middenste Stuk bij   Kalsbeek Bovenste   weg
De Kleine   Maat Zuidersche   stuk Wegenakker
De   Leegemaat Taaijert Schapenweide
Mande   Diepmaat Telgen   .. Zandakker
Het   Maatje Tellingakker Zesde   Stuk
Magerman Breedtiem Zuidersche   Maat
Middelduinen De groote   Tiems Zuiderstuk
Middelstuk Lange   Tiems De groote   Zuiverij
De   Molenkamp Voorste   Tiems De kleine   Zuiverij
Kleine   Muntstaart De   Tip Smalle   Zuiverij
De   Muntstaart De Tip aan het   Hof Zuiverij
Lange   Muntstaart Tweede   Stuk De   Zuursche
Korte   Muntstaart Achterste   Veen Zuursche   Akker
Nijkamp Het   Boerveen Achter de Zuursche   Akkers
Nijkampakker Bovenveen Zuursche   duinen
Nijmaat Denveen Zuursche   Kamp
Noordsche Vosseveen Zuursche   Maat
De Noordsche   Akker Veenwand Zuursche   Stroet
Noordsche   Duinen Het achterste   Veld Het Zuursche   Stuk
Noordse   Laan Veldakkers Zuverei
Noordstuk Veldakker(s) Zuverein
Padakker Noorder   Binnenveld Zwijnhof
Kleine   Brandpoel Het   Zuiderbinnenveld