PROGRAMMA 2021-2022

Het spijt ons u mede te moeten delen dat we, in overleg met de uitbater van de Pompstee, hebben moeten besluiten dat onze Neijaorsveziete ook deze keer niet door kan gaan. De coronamaatregelen worden verlengd en dat geeft ons niet de ruimte u veilig te ontmoeten.

Ook de leden van de toneelvereniging hebben moeten besluiten de uitvoeringen te cancelen. Het is niet veilig om samen te repeteren.

Het bestuur denkt na over een manier waarop een andere invulling aan deze avond/middag kan worden gegeven. Uiteraard is alles nog steeds erg onzeker.

Ook de Roneravond van 14 februari gaat niet door.

Wat de rest van het programma betreft is dit is uiteraard onder voorbehoud.

 

Op zaterdagmiddag 9 april  2022

Cees van der Kooij met 75 jr. Bevrijding (inmiddels 77) De middag wordt muzikaal aangevuld met koor Mensinghe Singers. Tevens wordt op 18 april 2022  in K 38 de tentoonstelling Kanaalstraat met verhalen gepresenteerd.