Programma seizoen 2024 – 2025

Alle middagen worden gehouden in de Pompstee en beginnen om 14.00 uur. De entreeprijs is € 10,00 hiervoor krijgt u koffie of thee met cake of koek en een consumptie.

Zaterdagmiddag 5 oktober 2024

De heer Taeke Boersma verzorgt een lezing met als onderwerp: “ Macht en Pracht van de Groninger Boeren” in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Zaterdagmiddag 9 november 2024

Eerst de Algemene Ledenvergadering en daarna wandelen we aan de hand van ‘ foto’s van nu en verhalen en foto’s van toen’ door het centrum van Roden.

Zaterdagmiddag 11 januari 2025

Op de traditionele Neijaorsverziete van de Historische Vereniging Roon komt deze keer duo  ‘Broesende Bessems’.

Het duo ‘Broesende Bessems’ bestaat uit Klaas Schultz en Gerrie van der Veen. In hun muzikale streektaalprogramma zingen zij eigen gemaakte Drentse teksten op bekende melodieën (o.a. van Beatles, Paul Anka, Elvis Presley), maar ook op eigen gecomponeerde muziek. Het programma biedt vrolijke muziek en mooie luisterliedjes.

Zaterdagmiddag 8 februari 2025

Na het succes van voorgaande jaren komen we die middag met onze pubquiz: ‘Wat weten we nog van Nu en van Toen’. Met foto’s – oude voorwerpen – geluidsfragmenten en verhalen maken we er weer een gezellige middag van.

Zaterdagmiddag 15 maart 2025

De heer Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum, vertelt over het boek “Voortvarende Vrouwen in de Veenkoloniale Zeevaart”. Wie zich terug in de tijd zou kunnen verplaatsen, zou rond 1850 in de Groninger Veenkoloniën honderden zeelieden tegen het lijf lopen. In die tijd had in bijna elk dorp, hoe klein of groot ook, wel een zeeschip haar domicilie. Zeevaart in ver van zee gelegen plaatsen wekt verwondering, maar ook bewondering, vooral als je weet dat het om relatief kleine schepen gaat waar vrouw en kinderen meer dan eens meevaren.

Zaterdagmiddag 12 april 2025.

De heer G.J. Dijkstra komt een lezing verzorgen over het boek van Anne de Vries ‘Reis door de Nacht’. Een van de verzetsmensen in Hooghalen was de schrijver Anne de Vries. Tijdens de oorlogsjaren heeft hij gegevens verzameld, die hij noteerde om ze vervolgens te verstoppen achter de balken op de zolder van Villa Dennerode. Voor verschillende van zijn publicaties heeft hij deze gegevens gebruikt o.a. voor zijn boek over het leven van verzetsstrijder Johannes Post. Wat tot dusver onbekend is gebleven, is het feit dat hij ook zijn kennis van de gebeurtenissen in de oorlogsjaren in de gemeente Beilen gebruikt heeft voor het schrijven van de omnibus ‘Reis door de Nacht’.

Open Monumenten Dagen zijn dit jaar op 14 en 15 september 2024.

Het thema voor 2024 is: “Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen”

Ook de Historische Vereniging Roon doet weer mee met de Open Monumenten Dagen in de gemeente Noordenveld. Raadpleeg t.z.t. de plaatselijke media voor het programma.