Sectie I: De Zulte

Sectie I  : De Zulte
Aanwending Sweers anwende in Sickenge   waar De   Zoutkamp
Aanwinning Boschje aan de   straat Zuiderveld
De bruinaccer, een   accer Het   Bossie Halve   Akker
De Achterste   Kamp Boter   Akkertjes Melkheem
Achterstestuk Bouwkamp Heidekamp(je)
Akker op   Uiterlagenbosch de   Brink Heideveldstukken
Gozensakker Brunnegie Kamp aan   Heuker
Groote Akker op de   Steeg Swartsenburg Achterste   hof
Hagtingsakker Coevenne,op Stegemans in Sickengewaar Lammenhof
Akker achter de   Kamp Damakker Mandehof
Korte   Akkers De kleine   Dijkwant Het oude   Hof
Akker van   Kramer de   Dobben Het Achterste voor het   Noordholt
Lange Akker op het   Nijland Dobber   esch Het Middelste voor het   Noordholt
Louwenakker De   Dobberkamp De   Holtmankampen
Akker van   Mulder De   Dobberkamp Hooge   Kamp
Riemers   Akker Dobben bij J.   Riemers Jan   Lukashout
Akker van   Sinnige De   Dobbelsteen Groot   Noordhout
De   Tempelakker Doornakker Klein   Noordhout
Uiterlagenakker Lage en   Dwarskamp Diaconie-Armhuis
Akker van Geert de   Vries Dwarskamp Tolhuis
Wenakker op de   Zultheresch De Dwars in de   Wegen Werkhuis
Akker op Zulte bij de   Steeg Derde Dwars in de   Wegen Huisingeslag
Kamp bij het   Armhuis Dwarsjeswegen De   Hulsen
Bargkamp Tweede Dwars in de   Wegen Kamp achter de   hut
Beppenstukje Voorste Dwars in de   Wegen het   Jodenstuk
de   Bitse Bosch voor   Eekhof Achterste   Kampje
Aan de   Bitse Eekhofsbosch Achterste groote   Boekweitenkamp
Bitsekamp Breed   Einde Voorste   Boekweitenkamp
De   Blustrink Ekkelakker Kleine   Boekweitenkamp
Het   Boenakkerskampje De   Elzenakker De   Boschkamp
Opgaande   Bomen De   Elzen Achter   Bouwkampen
Bosje bij het   Veerhuis Wester   Esch Voorste   Bouwenkamp
Het   Boschje Geuskamp Achterste   Bouwenkamp
Achterste boschje voor het   Noordholt Oude   Greide Kampje van Evert   Brink
Boschakkertje op de   Zulteresch Ondergrond huis Roelf   Aukema Kamp voor R.   Ebbinge
Brumbosch De groote   kamp Kampje van Jan   Eitens
Dennenbosch De   Haag Elzenkamp
Bosch bij   Vogelkamp Lange   Haag Kamp achter Luchien   Geerts
Bosch voor het   Kampje Voorste   Haag Gortkampje
Middelbosch het Haagje   (Haogie) Kamp achter het   Hof
Boschje voor   Noordholt Man   Haagje Voor den Hoogen   Kamp
Witsteensbosch De   Hage Kampje bij het   Werkhuis
Het   Sterrebosch De wijtte hage,   oostende Kalverkampje
Telgenbosch De achterste   Hagen Kiewietskamp
Tipbosch Hagen   “Floris” De kleine   Kamp
Uiterlagensbosch De   Hagen De   Koerskamp
Hakbosch op de   Zulteresch Hagenlaan Kormanskamp
Kamp van   Kramer de voorste   Hagen Turfwegskampien
Kampje aan de   Laan Akker op het   Nijland Groote   Turfwegskamp
Nijlandskamp Het   Nijland Twee Akkers op het   Veld
Het lege   Kampien De Achterste op   Nijland Uiterlage(n)
Moppenkamp Achterste   Nijstuk de   Valkenveldsakker
Kampje bij Roelf   Brink Nijstuk Valkenveldbosch
Schuilingkamp Het middelste   Nijstuk Valkenveld
Kamp bij de   Veearts Het Voorste   Nijstuk Karsen   Warfveen
Groote   Vogelkamp Stevens   Nijstuk Voorste   Warfveen
Kleine   Vogelkamp Nijekamp Achterste   Warfveen
Vogelkamp Nijlandsakker Veennege slagh,in het   oostende
De Voorste Kamp in de   Steeg Voorste akker op het   Nijland Het Achterste   Veld
Kamp aan de   Weg Voorste   Nijland Veld bij   Borgers
Kamp aan de oude   Weg Bos ..   Nijland Veldgrond
De   Weidekamp Het Nijstuk aan de   Bitse Het Veld voor de   Haagen
De   Westeinderkamp De   Nolinie De   Veldkamp
Zulthereskamp Noordeinderkampen Veldkamp van   Krijthe
Klaverkamp Noordhout Veldje van   Krijthe
Klentakker De   Putkamp Het Middelste   Veld
De voorste   Koevenne Reigerskamp Veldstuksakker
Korenmolen Rijpvelt Het voorste   Veldstuk
De   Kormorskamp Roggenkamp Het   Veldstuk
Kostverloren Hooge en lage   scheuvelbaan Het   Veldstuk
Achter   Kostverloren Sickengewaar, in   Stegemansslag Het Veldstuk achter Jan   Veldstra
Kremershof Mandeslag voor ’tland in Hoitingewaar Het achterste   Veldstuk
Katlaan Mandeslagh,een   forrel Veldstuk
Laan naar het   Veld Akker op de   Stege De   Veldstukskamp
Bouwland van Jan   Aukema Boschakker op de   Stege Veltyn bij de   Turfweg
Nijland van A.   Mulder Stegemansslag bij Sweers   anwende Zuidenveld
Het achterste   Nijland Stegemansslagh, een   forrel Veldje
Nijland van Ter   Heijl Stoetenakkers Land van Veldstra over de   weg
Het oude   Land Stokerskamp Middenste   Veldstuk
Lange   Kamp Stoutenburg Frede ende   velt
De   Leegte Achterste   Streep Veltkamp
Westerloer Voorste   Streep Oostende   velt
Mandestuk Het   Stukje Veltien
Beerent Backers   marckte Achterste   Treestukken Coevenne,o.d.Klockenslag van   Roden
Olde Krijths marckte, halve   vorrel Voorste   Treestukken Koevenne, t.westen v.h.oude   diep
Mat achter de   Dobben Agterste   Volstuk Lieverder Koevenne,t.N.v.Nieuwe diep
Akker bij het   Middelboschje Swijncamp, op Stegemans in Sickengewaar De   Vogelzang
Middelste   stuk Tiggelwerk De   Voorste
Kleine   moestuin Tilkamp Voorste akker op de   Zulteresch
Molenbergskamp De   Tip De voorste   Kamp
Huis en erf bij de   molen De Tip achter het   huis Het voorste   Veld
De   Molenkamp De Tip   Westeresch Vrouwenveen
De voorste   Molenkamp Toutenburg Walakkertje
De achterste   Molenkamp De Tree, in de   Mandeslagh .. het   Warfveen
Kampje bij de   molen Het   Treestuk Weg tegen   Tipbosch
Molensteeg Lage   Treestukken Weg als   Heide
De   Mosterdpot De   Treestukken Breede   Zultereschakker
Veldje bij de   Mosterdpot Moestuin Zulteresakker
Nijkamp De   Aanwenning Zulther   es
Rijpveltster wegh, in   Stegemans slagh Westeindigersteeg Akker op de   Zulteresch
Wenakker .. op de   Westerbosch
Nabij de   Wenakker Westeresch   Akker