Smit

Stamboom van de familie Smit, 9 generaties terug

Parenteel van Harm Lucas per generatie.

Generatie I

 1. HarmLucas, geb. te Anloo circa 1715, ged. ned.herv. te Anloo, otr. te Anloo, tr. (NH) te Anloo op 21‑06‑1739 met JantjeJanssen, geb. te Gasteren [DR] circa 1715, ged. ned.herv. te Anloo.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. LukasHarms, geb. te Anloo in 08‑1738, ged. ned.herv. te Anloo op 23‑08‑1739, ovl. te Anloo voor 08‑1743, begr. teAnloo.
 2. JanHarms, geb. te Anloo in 02‑1741, ged. ned.herv. te Anloo op 12‑03‑1741 (d‑m‑j).
 3. LukasHarms, geb. te Anloo in 08‑1743, ged. ned.herv. te Anloo op 25‑08‑1743.
 4. GeesjeHarms, geb. te Anloo in 02‑1746, ged. ned.herv. te Anloo op 13‑03‑1746, ovl. te Anloo voor 03‑1754, begr. teAnloo.
 5. Jannes HarmsSmit, geb. te Anloo in 10‑1751, volgt II.
 6. GeesjeHarms, geb. te Anloo in 03‑1754, ged. ned.herv. te Anloo op 17‑03‑1754 ; getuige bij de doop was Geesje Alberts, dochter van Albert Wever van Bonnen.
 7. AaltjeHarms, geb. te Anloo in 12‑1756, ged. ned.herv. te Anloo op 19‑12‑1756 ;getuige bij het huwelijk was Aaltje Janssens, vrouw van Berent Geerts.

 

Generatie II

 

 1. Jannes HarmsSmit, (zn. van I), geb. te Anloo in 10‑1751, ged. ned.herv. te Anloo op 24‑10‑1751 ; getuige bij de doop was Hindrikje Buter, ovl. te Roden [DR] op 04‑06‑1838 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (NH) vermoedelijk te Norg [DR] circa 1780 metHarremanna Harms, geb. te Norg [DR] in 1754, ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Roden [DR] op 04‑07‑1814 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jantien JansKoops, geb. te Roden [DR] op 17‑06‑1777, volgt IIIa.
 2. Geessien JannesKoops, geb. te Roden [DR] in 03‑1782, volgt IIIb.
 3. Jan Jannes, geb. te Roden [DR]in 03‑1786, volgt IIIc.

 

Generatie III

 

IIIa.        Jantien Jans Koops Bev.Reg.Roden,1830:Smit, (dr. van II), geb. te Roden [DR] op 17‑06‑1777, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 06‑07‑1777 (d‑m‑j), ;Jantien Jans Smit woonde in 1840 te Roden, Zuideinde 133, ovl. te Roden [DR] op 05‑03‑1860 (d‑m‑j), otr. teRoden [DR] op 04‑05‑1800 (d‑m‑j), tr. (NH) te Roden [DR] op 18‑05‑1800 met Hindrik Jans Noord, zn. van Jan Jans Noord (voerman) en Elsien Pieters, geb. te Roden [DR], ged. ned.herv. te Roden [DR] op 21‑07‑1771, landbouwer, ovl. te Roden [DR] op 02‑01‑1834 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR]. Woonde in 1830 in Roden,Oosteinde 167.
Hendrik Jans Noord woonde in 1810 te Roden, Zuideinde 128, later het kostershuis.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Elsien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 08‑01‑1801 (d‑m‑j), volgt IVa.
 2. Jannes Hindriks, geb. te Roden [DR]op 10‑03‑1804 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], smidsknecht, ovl. teRoden [DR] extract v.h. sterfregister van Roden naar Assen op 28 apr.1832 op 17‑04‑1832, begr. te Roden [DR].
 3. Harmtien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 21‑12‑1805, volgt IVb.
 4. Jan Hindriks, geb. te Roden [DR]op 03‑11‑1808 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 20‑11‑1808, ovl. teRoden [DR] op 11‑02‑1811 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 5. Jan Hindriks, geb. te Roden [DR]op 29‑09‑1814, volgt IVc.

 

IIIb.        Geessien Jannes Koops, (dr. van II), geb. te Roden [DR] in 03‑1782, ged. te Roden [DR], vroedvrouw, ovl. te Roden [DR] op 31‑01‑1855, begr. te Roden [DR], tr. (NH) vermoedelijk te Roden [DR] circa 1810 met Emanuel Coopman ; zoon van Lodewijk Coopman, zn. van Lodewijk Jacob Coopman en Joanna Theresia (Clara) Pilaeys, geb. te Ostende [België] op 11‑08‑1785 (d‑m‑j), ged. te Ostende [België], verver ;in 1830 in Zuideinde,no 129;in 1840 in het Oosteinde, no 182a. In 1850 woonde het gezin van Emanuel Coopman, glazenmaker, te Roden, no 214. (BR Roden 1852- 1862)

In de huwelijksakte van zijn zoon Lodewijk, 14-06-1856, wordt Emanuel vermeld als ‘krankzinnigenhuishouder’, ovl. te Roden [DR]op 18‑07‑1863, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Harmanna Emanuels, geb. te Roden [DR]in 09‑1812, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 14‑09‑1812, dienstmeid te Roderwolde, ovl. vermoedelijk te Groningen [GN] voor 1865, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑11‑1834 met Jan Floris Staal, zn. van Floris Jans (timmerman) en Jantje Geerts Oosterhuis, geb. te Roderwolde [DR] in 07‑1811, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR] op 13‑07‑1811, timmerman te Roden ;in 1840 in het Oosteinde, no 182. In 1835 was hij timmerman te Leek. Voor 1850 woonde het gezin van Jan Floris Staal te Roden, no 213. In juni 1850 vertrok het gezin, vader, moeder en dochter Jantje, naar Helpman. (BR Roden 1852-1862).

; Jan Floris Staal kwam op 23-10-1866 als weduwnaar uit Groningen en werd ingeschreven als bewoner van het armenwerkhuis te Roden. -.

Getuigen: – Harm Jacobs de Vries, 37 jr, koopman te Roden, onverwant. – Jannes Busscher, 37 jr, mutsenmaker te Roden, neef v.d. bruid. – Reinder Hindriks Oosterhuis, 40 jr, landbouwer te Leek, neef v.d. bruidegom. – Geerd Jans Belga, 24 jr, arbeider te Roden, neef v.d. bruidegom. —————————————–.

 1. Lucas Emanuels, geb. te Roden [DR]op 13‑03‑1814, volgt IVd.
 2. Petronella Emanuels, geb. te Roden [DR]op 31‑10‑1816, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 16‑11‑1816, begr. te Roden [DR].
 3. Lodewijk Emanuels, geb. te Roden [DR]op 11‑04‑1820 (d‑m‑j), volgt IVe.
 4. Jannes Emanuels, geb. te Roden [DR]op 30‑06‑1821, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 17‑06‑1822, begr. te Roden [DR].

 

IIIc.        Jan Jannes Smit, (zn. van II), geb. te Roden [DR] in 03‑1786, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 02‑04‑1786 (d‑m‑j), otr. teLeek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 15‑05‑1808, kerk.huw. (ned.herv.) met Trijntje Jentes Ruiter Trientje Smit, dr. van Jente Hindriks Ruiter en Eltje Hindriks, geb. te Roden [DR] op 25‑07‑1786, ged. PG te Leek [GN], ovl. te Roden [DR] op 23‑08‑1863, begr. te Roden [DR].

Trijntje Jentes Ruiter woonde in 1855 op het adres Roden,no 229, bij haar dochter Jentien Jans Smit, die in december 1855 met haar gezin naar Smilde verhuisde.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Harm Jans, geb. te Roden [DR]op 24‑02‑1809, volgt IVf.
 2. Aaltien, geb. te Roden [DR]op 08‑10‑1810 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 22‑10‑1810, ovl. te Roden [DR]voor 1829, begr. te Roden [DR].
 3. Harmanna Jans, geb. te Roden [DR]op 03‑02‑1813 (d‑m‑j), volgt IVg.
 4. Maaike Jans, geb. te Roden [DR]op 22‑08‑1815, volgt IVh.
 5. Jantien Jans, geb. te Roden [DR]op 17‑10‑1817, volgt IVi.
 6. Harm Lucas, geb. te Roden [DR]op 31‑05‑1820, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 04‑06‑1820 (d‑m‑j).
 7. Jentien Jans, geb. te Roden [DR]op 23‑11‑1823, volgt IVj.
 8. Johanna Jans, geb. te Roden [DR]op 23‑11‑1823, ged. te Roden [DR] op 02‑02‑1824, dienstmeid ; in 1840 bij Jannes Busscher, mutsenmaker, Zuideinde 157.
 9. Jannes Jans, geb. te Roden [DR]op 30‑06‑1826, volgt IVk.
 10. Aaltje Jans, geb. te Roden [DR]op 18‑05‑1829, volgt IVl.

Generatie IV

IVa.        Elsien Hindriks Noord, (dr. van IIIa), geb. te Roden [DR] op 08‑01‑1801 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 17‑01‑1802, ovl. te Roden [DR] op 20‑11‑1888, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 12‑04‑1827 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Geerts Ensing, zn. van Gerrit Jans en Geertruid Hindriks, geb. te Peize [DR] op 17‑02‑1799, koopman, ovl. te Roden [DR] op 28‑05‑1882. Woonplaats in 1830: Zuideinde 148 te Roden.
Adres in 1840:Zuideinde 129.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Harmannus Jansvoorkind van Eltien Hindriks Noord, geb. te Roden [DR] op 18‑09‑1826, ged. ongehuwd, militair ; in 1850 was Harmannus smidsleerling bij Harm Jans Smit, smid te Roden, no 167. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 17‑11‑1876.
 2. Geertruid, geb. te Roden [DR]op 11‑02‑1829 (d‑m‑j), ovl. te Norg [DR] op 15‑03‑1915 weduwe van Nicolaas Mulder van Zuidvelde, begr. te Norg [DR].
 3. Hendrik Jans, geb. te Roden [DR]op 05‑05‑1831, ged. te Roden [DR], boerenknecht te Westervelde, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 08‑05‑1860 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Henderkien Jans Barkhof ; dochter van Jan Sijbrants Barkhof, z.b. te Norg, en Hillechien Lamberts, geb. te Norg [DR] op 08‑08‑1826, ged. ned.herv. teNorg [DR].

Getuigen: – Sijbrand Barkhof, 42 jr, verver te Norg, broeder v.d. bruid. – Hinddrik van Wijk, 26 jr, bakker te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Gerrit Vedder, 46 jr, logementhouder te Norg, onverwant. – Harm Suurd, 34 jr, veldwachter te Norg, onverwant. ————————————————–.

 1. Jantien Jans, geb. te Roden [DR]op 14‑10‑1833, ged. te Roden [DR], dienstmeid ; in 1850 bij Tunnis Tooms, slagter te Leutingewolde, no 100a, ovl. te Roden [DR] op 12‑06‑1911 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 13‑04‑1862, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑05‑1862 (d‑m‑j) met Berend Posthuis, zn. van Jan Willems Posthuis (schoenmaker te Yde) en Geesien Berends Koehoorn, geb. te Vries [DR] op 31‑01‑1834, ged. te Vries [DR], ovl. te Roden [DR] voor 1911, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: -Hendrik Alberts, 43 jr,landbouwer. -Roelof Weekema, 36 jr,arbeider. -Roelof de Vries, 35 jr,veldwachter. -Geert Krijthe Schuring, 31 jr,landbouwer. Alle vier getuigen onverwant en wonende te Roden.

——————————————————————

 1. Geert Jans, geb. te Roden [DR]op 08‑05‑1835 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 29‑07‑1843, begr. teRoden [DR].
 2. Johanna Jans, geb. te Roden [DR]op 23‑08‑1837, volgt Va.
 3. Jan Jans, geb. te Roden [DR]op 18‑07‑1839, volgt Vb.
 4. Geessien Jans, geb. te Roden [DR]op 23‑02‑1841, volgt Vc.
 5. Harmtien Jans, geb. te Roden [DR]op 02‑02‑1843, ged. te Roden [DR], dienstbode te Norg, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 07‑05‑1875 (d‑m‑j) met Lukas Jans Brink, zn. van Jan Lucas Brink (boerenknecht) en Marchien Klaassens Venekamp, geb. te Roden [DR] op 09‑09‑1844, ned.herv, vader v.h. armhuis ; Lukas Brink vertrok in mei 1860 naar Vries; in 1875 was Lucas arbeider te Alteveer.

Getuigen: – Andries Brink, 30 jr,dienstknecht te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Nicolaas Mulder, 38 jr,arbeider, zwager v.d. bruid. – Hendrik Ensing, 42 jr,arbeider, broeder v.d. bruid. – Jan Bastiaan Vedder, 25 jr, landbouwer. De laatste drie wonende te Norg.

 1. Geert Jans, geb. te Roden [DR]op 11‑08‑1846 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 19‑04‑1874, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑05‑1874 (d‑m‑j) met Jantje Willems Slofstra, dr. van Willem Lammerts Slofstra (arbeider te Zevenhuizen) en Antje Jans Vochteloo, geb. te Haule [FR] in 1852, ned.herv, dienstmeid te Lieveren.

Getuigen: – Berend Posthuis, 40 jr, arbeider, zwager v.d. bruidegom. – Jan Ensing, 34 jr, arbeider, broeder v.d. bruidegom. – Willem Hagedoorn, 29 jr, arbeider, zwager v.d. bruidegom. – Roelof de Vries, 47 jr, veldwachter, onverwant.

IVb.      Harmtien Hindriks Noord, (dr. van IIIa), geb. te Roden [DR] op 21‑12‑1805, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 29‑12‑1805, ovl. teRoden [DR] op 06‑05‑1865 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 86, memnr. 2/8341, begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 24‑12‑1824, kerk.huw. (ned.herv.) met Jannes Busscher, zn. van Geertruid Jans (arbeidster), geb. te Roden [DR] op 06‑01‑1797 (d‑m‑j), mutsenmaker ;in 1830 in Zuideinde, no 155; in 1840 op het adres: Zuideinde 157. In 1852 staat Jannes vermeld als tapper te Roden, no 186. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 09‑01‑1871 (d‑m‑j).  Adres in 1830: Zuideinde 155 te Roden.

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

 1. Hindrik, geb. te Roden [DR]op 06‑02‑1825 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR].
 2. Geert Jannes, geb. te Roden [DR]op 19‑07‑1826, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 30‑10‑1842.
 3. Jannes, geb. te Roden [DR]op 03‑02‑1828 (d‑m‑j), volgt Vd.
 4. Geertruid, geb. te Roden [DR]op 09‑10‑1829 (d‑m‑j), volgt Ve.
 5. Jacob, geb. te Roden [DR]op 28‑09‑1831, ged. te Roden [DR], landbouwer te Assen.
 6. Johannes, geb. te Roden [DR]op 26‑02‑1833, volgt Vf.
 7. Harm Jans, geb. te Roden [DR]op 19‑07‑1834, volgt Vg.
 8. Jan, geb. te Roden [DR]op 15‑04‑1837, ged. te Roden [DR].
 9. Jantien, geb. te Roden [DR]op 10‑09‑1838 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], otr. te Beilen [DR], tr. (Burgelijke stand) teBeilen [DR] op 03‑02‑1877 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Hendrik Jans Oosterwijk ;zoon van Jan Oosterwijk, landbouwer te Spier, en van Niesje Gerding, +v1877, geb. te Beilen [DR] in 1851, ned.herv, landbouwer te Spier.

Getuigen: – Willem Snijder, 75 jr, landbouwer. – Jan Koops Schierbeek, 61 jr, landbouwer. – Cornelis Bakker, 35 jr, veldwachter. – Derk Hof, 45 jr, landbouwer. Allen te Beilen en onverwant aan de partijen. ———————————————.

 1. Annegien, geb. te Roden [DR]op 17‑09‑1840, ged. ned.herv. te Roden [DR], z.b, ovl. te Roden [DR] op 25‑04‑1905, begr. te Roden [DR].

ongehuwd.

 1. Geerd, geb. te Roden [DR]op 07‑09‑1843 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], schoenmaker te Eext.
 2. Lucas, geb. te Roden [DR]op 14‑07‑1848, volgt Vh.

IVc.        Jan Hindriks Noord, (zn. van IIIa), geb. te Roden [DR] op 29‑09‑1814, ged. te Roden [DR], grofsmid In 1830 was hij boerenknecht bij Jannes Krijthe, Oosteinde 198 te Roden, ovl. te Assen [DR] op 01‑08‑1873 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 97, memnr. 3/8316, begr. te Assen [DR], otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 02‑05‑1845 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Metje De Vries, dr. van Hindrik Jacobs De Vries (koopman te Roden) en Geesjen Geerts Tooms (dienstmeid te Roden), geb. te Roden [DR] in 1825, ged. te Roden [DR], winkelier.

Getuigen: – Frans Carel van Liebenstein, 70 jr, politiebode. – Bate de Vries, 50 jr, brigadier veldwachter. – Jacob Alberts Polling, 40 jr, jachtopziener. – Pieter Havinga Brugmans, 26 jr, z.b. Allen te Vries en onverwant aan het paar.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Hendrik, geb. te Assen [DR]in 1845, volgt Vi.
 2. Geesien, geb. te Assen [DR]op 02‑05‑1848 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 13‑06‑1848, begr. te Assen [DR].
 3. Geesien, geb. te Assen [DR]op 29‑04‑1849, ovl. te Assen [DR] op 27‑02‑1852 ;memorie van successie, cassette 35/2, opnamenummer 9. (Dr. archief), begr. te Assen [DR].
 4. Geziena, geb. te Assen [DR]in 1853, volgt Vj.
 5. Jantje, geb. te Assen [DR]op 20‑12‑1855, ovl. te Assen [DR] op 29‑11‑1894, begr. te Assen [DR], otr. (1) te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 30‑07‑1882 met Ludovicus Carolus Arnoldus Franken, zn. van Wilhelmus Alowisius Franken (koopman) en Carolina Adriana Van Orten, geb. te ‘s Hertogenbosch [NB] in 1839, Commies der Rijksbelastingen, ovl. te Assen [DR] voor 1886, otr. (2) te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 26‑05‑1886 met Hendrik Kramer, zn. van Harm Kramer (smidsknecht) en Kornelisje Blomsma, geb. te Smilde [DR] in 1854, bakker, ovl. te Assen [DR].
 6. Henderikus, geb. te Assen [DR]op 31‑01‑1858, volgt Vk.
 7. Johanna, geb. te Assen [DR]op 04‑02‑1862 (d‑m‑j).
 8. Johannes, geb. te Assen [DR]op 04‑02‑1865 (d‑m‑j), volgt Vl.

IVd.        Lucas Emanuels ; in de huwelijksakte vermeld als Harm Lucas Coopman Coopman, (zn. van IIIb), geb. te Roden [DR] op 13‑03‑1814, ged. te Roden [DR], smid te Roden ; eerder te Haren. In 1869 was Harm Lucas Coopman grofsmid te Groningen, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑06‑1842 (d‑m‑j) met Johanna Jans De Jonge ; dochter van Jan Stel de Jonge, + 28-07-1835, en Willemtien Berends Bosman, +29-12-1835, geb. te Haren [GN] op 24‑09‑1820, dienstmeid te Haren.

Getuigen: – Jannes Busscher, 45 jr, mutsenmaker. – Jan Geerts Ensing, 42 jr, koopman. Beiden te Roden en neven v.d. bruidegom. – Harm Jacobs de Vries, 44 jr, koopman, onverwant. – Jan Tuinman, 25 jr, arbeider te Haren, zwager v.d. bruid.

Voogden voor Johanna de Jonge waren: Jan Berends Bosman, landbouwer te Haren, en Kornelis Medendorp, bakker te Haren.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Emanuel Harms, geb. te Roden [DR]in 1844, ged. ned.herv. te Roden [DR], grofsmid te Adorp, otr. te Eelde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Eelde [DR] op 24‑04‑1869 met Wubbechien Arends ; dochter van Jan Arends Arends en Aaltien Bonder, arbeiders te Paterswolde, beiden in 1869 reeds overleden, geb. te Paterswolde [DR] in 1834, ned.herv.

Getuigen: – Harm Arends, 46 jr. – Hendrik Arends, 44 jr. Beiden arbeiders te Paterswolde. – Derk Arends, 41 jr, kleermaker te Paterswolde. – Geert Arends, 27 jr, boerenknecht te Hoornsedijk/Groningen. Allen broeders v.d. bruid.

IVe.        Lodewijk Emanuels Coopman, (zn. van IIIb), geb. te Roden [DR] op 11‑04‑1820 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], timmerman te Roden ;in 1856 te Roden, no 214. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 01‑05‑1858 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR], tr. (1) (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑04‑1844 (d‑m‑j) met Jantje Freerks Hoeksema, dr. van Freerk Carsens Hoeksema (herbergier te Nietap) en Geessien Jans Assies, geb. te Nietap [DR] op 29‑01‑1818, ged. ned.herv. teRoden [DR], ovl. te Roden [DR] op 30‑01‑1848 ;memorie van successie Assen, dagreg. dl. 14, folio 6, no 320, begr. teRoden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Karst Freerks Hoeksema, 35 jr, bakker te Leek, broeder v.d. bruid. – Eelke Jans van Houten, 30 jr, timmerman, zwager v.d. bruidegom, eveneens te Leek. – Harm Lucas Coopman, 31 jr, smid, broeder v.d. bruidegom. – Riemer Harms de Vries, 25 jr, koopman, onverwant. Beiden wonende te Roden.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Geessien Lodewijks, geb. te Roden [DR]op 11‑05‑1845 (d‑m‑j), volgt Vm.
 2. Freerk Lodewijks, geb. te Roden [DR]op 16‑05‑1846, volgt Vn.
 3. Emanuel Lodewijks, geb. te Roden [DR]in 10‑1847, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 05‑06‑1848 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

Lodewijk Emanuels Coopman, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 13‑10‑1849 met Katrijna FreerksHoeksema, dr. van Freerk Carsens Hoeksema (herbergier te Nietap) en Geessien Jans Assies, geb. te Nietap [DR] op 02‑04‑1813 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 25‑05‑1853, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk: – Jan Gaukes Reitsema, 41 jr, arbeider te Leek, zwager v.d. bruidegom. – Jan Derks Hollander, 41 jr, schoenmaker, onverwant. – Evert Gerrits Brink, 41 jr, smid, onverwant. – Jan Floris Staal, 38 jr, timmerman, zwager v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Emanuel Lodewijks, geb. te Roden [DR]op 30‑11‑1850, volgt Vo.
 2. Jan Lodewijks, geb. te Roden [DR]op 23‑11‑1852, ged. ned.herv. te Roden [DR], schipper te Zevenhuizen, otr. teLeek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 01‑06‑1889 (d‑m‑j) met Catrina Theodorus Huberts, dr. van Theodorus Huberts (kleermaker) en Lutgertien Van der Spoel, geb. te Roden [DR] op 05‑07‑1855 (d‑m‑j), ged. ned.herv. teRoden [DR], arb. te Zevenhuizen, (Catrina Theodorus otr. (1) te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 16‑09‑1882, kerk.huw. (ned.herv.) met Roelf Everts Huizing, zn. van Evert Roelfs Huizing (arbeider te Peize) en Hillegien Jans Talens.).

tuigen: – Harm Tunnis Poppema, 39 jr, kastelein. – Harm Noord, 36 jr, veldwachter. – Daniel Hoeksema, 32 jr, schoenmaker. – Jan Kuipers, 25 jr, verversknecht. Allen te Leek en onverwant aan de partijen.

 

Lodewijk Emanuels Coopman, otr. (3) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 14‑06‑1856 met Harmke Wijnstok; dochter van Jan Wijnstok, tamboer-majoor bij de schutterij te Groningen, en Geertruida Nienhuis, geb. te Groningen [GN] op 10‑02‑1820 (d‑m‑j), ged. te Groningen [GN].

Getuigen: – Jannes Busscher, 59 jr, mutsenmaker, aangetrouwde neef v.d. bruidegom. – Jan Derks Hollander, 48 jr, schoenmaker, onverwant. – Harm Jans Smit, 47 jr, smid, neef v.d. bruidegom. – Riemer Harms de Vries, 38 jr, winkelier, onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jan Jans Lodewijks, geb. te Roden [DR]op 12‑05‑1857 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 08‑01‑1858 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

IVf.         Harm Jans Smit, (zn. van IIIc), geb. te Roden [DR] op 24‑02‑1809, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 05‑03‑1809 (d‑m‑j), smid ; in 1850 te Roden, no 167. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 25‑02‑1894, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Tilburg [NB] in 1836 met Elizabeth Van Deventer ; dochter van Philippus van Deventer en Cornelia van der Berg, geb. te Culemborg [GL] op 01‑07‑1811 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 01‑03‑1892 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 134, memnr. 6/3165, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Cornelia Catrina, geb. te Tilburg [NB]in 1836, ovl. te Roden [DR] op 27‑12‑1867.
 2. Johanna Harms, geb. te Tilburg [NB]op 25‑11‑1837.

– Johanna kwam van Tilburg naar Roden in april 1855. -.

 1. Philippus Johannes, geb. te Tilburg [NB]in 1839, volgt Vp.
 2. Catrina Maria, geb. te Tilburg [NB]in 1840.

Catharina Smit was gehuwd met Anton van Bokhoven, schipper te Delft.

 1. Gezina Frederica, geb. te Tilburg [NB]op 20‑01‑1843, ned.herv, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 31‑05‑1867, kerk.huw. (ned.herv.) met Hendrik Hendriks Kramer ;zoon van Hendrik Kramer en van Anna de Vries, beiden +Norg v 1867, geb. te Norg [DR] op 25‑02‑1843, ned.herv, kleermaker te Norg ;in 1892 was hij treinconducteur te Groningen.

Getuigen: – Gerrit Vedder, 53 jr, logementhouder. – Jan Dokter, 51 jr, landbouwer. – Harm Suurd, 51 jr, veldwachter. – Jacob Oosting, 40 jr, blauwverversknecht. Allen wonende te Norg en onverwant aan het paar.

 1. Harmanna, geb. te Roden [DR]in 1846, volgt Vq.
 2. Arie Harms, geb. te Roden [DR]op 27‑05‑1848, rijksambt. te Odoorn/Valthe, otr. te Roden [DR] op 16‑05‑1880, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 04‑06‑1880 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Anke Venema, dr. van Willem Klaassen Venema (landbouwer) en Geertruida Pieters Fonck (dienstmeid), geb. te Tolbert [GN] op 23‑02‑1849, ged. PG teTolbert [GN].

Getuigen bij het huwelijk: – Geert Fonck, 52 jr,schoenmaker,oom v.d. bruidegom.- Philippus Johannes Smit, 41 jr,smid,broeder v.d. bruidegom. -Pieter Venema, 38 jr,landbouwer te Zevenhuizen. – Adrianus Venema, 35 jr,landbouwer te Roden.Beiden broeders v.d. bruid.

IVg.        Harmanna Jans Smit, (dr. van IIIc), geb. te Roden [DR] op 03‑02‑1813 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 14‑02‑1813, ; Harmanna was in 1830 dienstmeid bij Jan Ananias Te Lieveren, no 11, ovl. te Norg [DR] na 1852, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑01‑1840 (d‑m‑j) met Douwe Feddes Van der Veen, zn. van Fedde Douwes Van der Veen (arbeider te Foxwolde) en Harmke Pieters, geb. te Roden [DR] op 14‑04‑1815, arbeider Douwe van der Veen en Harmanna Smit en hun zoontje Jan woonden in 1840 bij Jan Jannes Smit, smid in het Zuideinde, no 150b.Het gezin verhuist daarna naar Leek en vestigt zich uit Leek in Roden op 1 mei 1851. Vertrek van het gezin Van der Veen naar Norg in mei 1852. (BR Roden 1852-1862)

Douwe Feddes van der Veen was in 1830 boereknecht bij Jan Jans Venekamp, landbouwer te Roderwolde,no 2, ovl. vermoedelijk te Norg [DR] na 1852.

Getuigen bij dit huwelijk: – Jan Westerhuis, 54 jr, korenmolenaar, onverwant. – Willem Roelfs Polling, 49 jr, arbeider, onverwant. – Jannes Busscher, 43 jr, mutsenmaker, neef van de bruid. – Geerd Engberts van Esch, 35 jr, bakker, onverwant.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Fedde Douwes;(voorkind), geb. te Roden [DR] op 30‑01‑1837, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 06‑04‑1837 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Jan Douwes;(voorkind), geb. te Roden [DR] op 27‑05‑1838.
 3. Trientje Douwes, geb. te Leek [GN]in 1840.
 4. Fedde Douwes, geb. te Leek [GN]in 1842.
 5. Fietje Douwes, geb. te Leek [GN]in 1847.
 6. Harm Douwes, geb. te Leek [GN]in 1849.

 

IVh.        Maaike Jans Smit, (dr. van IIIc), geb. te Roden [DR] op 22‑08‑1815, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] na 1880, otr. (1) teRoden [DR] op 16‑08‑1837, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 23‑09‑1837 met Gerrit Jannes Snijder, zn. van Jannes Lammerts Snijder (kleermaker; arbeider) en Gesien Jans Talens, geb. te Peize [DR] op 26‑11‑1817, ged. ned.herv. te Peize [DR], landbouwer ; het gezin van Gerrit Snijder, arbeider, woonde in 1850 te Roden, no 176. ( Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 14‑11‑1859.

Harm Lucas Coopman, 31 jr,smid, neef vd bruid. – Lodewijk Coopman, 25 jr,timmerman, neef vd bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Jannes Gerrits, geb. te Roden [DR]op 08‑01‑1838 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], boerenknecht ; in 1850 als Jannes Gerrits Smit bij Hindrik Ananias, landbouwer te Lieveren, no 11. (BR 1852-1862).
 2. Jan Gerrits, geb. te Roden [DR]in 1842, ged. ned.herv. te Roden [DR], boerenknecht te Een, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 26‑05‑1869 met Janna Hofman ; dochter van Klaas Hofman, landbouwer te Een, +v1869, en Jantje van der Scheer, geb. te Een [DR] in 1836, ged. ned.herv. te Norg [DR], dienstmeid te Een.

Getuigen: – Gerrit Vedder, 55 jr, logementhouder. – Harm Suurd, 53 jr, veldwachter. – Jacob Oosting, 42 jr, blauwverver. – Geert Sikkens, 40 jr, bakker. Allen te Norg en onverwant.

 1. Geert Gerrits, geb. te Roden [DR]in 1845, ned.herv, milicien 8e reg.inf, ovl. te Leeuwarden [FR] op 15‑07‑1865.
 2. Trientje Gerrits, geb. te Roden [DR]op 13‑03‑1849, volgt Vr.
 3. Geessien Gerrits, geb. te Roden [DR]op 18‑02‑1854, dienstmeid te Norg ; Geessien woonde in 1862 in het armenwerkhuis te Roden. Zij vertrok op 12-11- 1862 naar Peize. (BR Roden 1862-1880), otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 21‑04‑1882 met Sander Buist ; zoon van Dieuwke Buist, +v1882, geb. te Zevenhuizen [GN] in 1854, ged. ned.herv. te Zevenhuizen [GN], boerenknecht te Zuidvelde.

Getuigen: – Barteld Tiesinga, 46 jr, slagter/rietdekker te Norg. – Barteld Tiesinga, 43 jr, arbeider te Peize, zwager v.d. bruid. – Jan Snijder, 39 jr, arbeider te Eelde, broeder v.d. bruid. – Harm ter Brugge, 41 jr, veldwachter te Westervelde, onverwant.

 

Maaike Jans Smit, otr. (2) te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 04‑10‑1862 (d‑m‑j) met Jacob Hindriks Buning, zn. van Hendrik Berends Buning (arbeider te Peize) en Hinderkien Meijer, geb. te Peize [DR] in 1825, arbeider te Peize, (Jacob Hindriks otr. (1) te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 19‑05‑1849 met Grietje Tonnis Tooms, dr. van Tonnis Tonnis Tooms (visser) en Grietje Jans Kuipers.).

Getuigen: – Harm Smit, 53 jr,smid te Roden, broeder v.d. bruid. – Jan Derks Laning, 47 jr,arbeider, zwager v.d. bruidegom. – Geert Vonk, 34 jr, schoenmaker, zwager v.d. bruid. – Henderikus Belga, 47 jr,landbouwer, zwager v.d. bruid.

Getuigen: – Jannes Ensing, 63 jr, landbouwer. – Berend Ensing, 41 jr, landbouwer. – Hindrik Ottens, 53 jr, landbouwer. – Pieter Steenbergen, 37 jr, arbeider. Allen te Peize en onverwant aan het paar.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

IVi.         Jantien Jans Smit, (dr. van IIIc), geb. te Roden [DR] op 17‑10‑1817, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 09‑11‑1817 (d‑m‑j), otr. teRoden [DR] op 14‑03‑1847, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑05‑1847 met Jan Ites Tornga, zn. van IJte Sijbrants Tornga (landbouwer) en Matje Pieters Scholtens, geb. te Roden [DR] op 04‑11‑1812 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], schoenmaker ; in 1840 bij Pieter Fonck, schoenmaker te Roderwolde, no 8.

Getuigen bij het huwelijk waren:- Sijbrant Ites Tornga, 48 jr, watermolenaar te Hoogkerk, broeder vd bruidegom. – Albert Ites Tornga, 33 jr, boerenknecht te Hoogkerk, broeder vd bruidegom. – Harm Jans Smit, 38 jr, smid, broeder vd bruid. – Eene Tjerks Scheepstra, 36 jr, landbouwer, onverwant.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Martha Jans, geb. te Roden [DR]in 1848, volgt Vs.
 2. Trientje Jans, geb. te Roderwolde [DR]op 13‑03‑1850, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], otr. te Roden [DR] op 19‑06‑1870, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑07‑1870 (d‑m‑j) met Jurjen Pieters Van Dijken ; zoon van Pieter Hindriks van Dijken en Jaapje Hindriks Zuidema te Adorp, geb. te Adorp [GN] in 1848, ned.herv, arbeider te Adorp.

Getuigen: – Harm Jans Smit, 62 jr, grofsmid te Roden, oom v.d. bruid. – Geert Adrianus Fonck, 42 jr, schienmaker te Roden, oom v.d. bruid. – Jan Bandringa, 36 jr, landbouwer te Roderwolde, onverwant. – Sjoerd Kok, 26 jr, boerenknecht te Hoogkerk, onverwant.

 1. Aaltje Jans, geb. te Roden [DR]op 05‑07‑1854 (d‑m‑j).
 2. Ite Jans, geb. te Roden [DR]in 1857, ned.herv, boerenknecht te Roden, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) teLeek [GN] op 13‑10‑1877 met Geeske Garmts van Polen ;dochter van Garmt van Polen, wever te Leek, en Jantje Rienewer, geb. te Saaxum in 1860, ned.herv.

Getuigen: – Willem ten Hoor, 59 jr, veldwachter. – Harm Tonnis Poppema, 26 jr. kastelein. – Willem Beereboom, 27 jr, schoenmaker. – Sjoerd Piek, 56 jr, arbeider. Allen te Leek en onverwant aan het paar.

IVj.         Jentien Jans Smit, (dr. van IIIc), geb. te Roden [DR] op 23‑11‑1823, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 02‑02‑1824, ovl. vermoedelijk te Smilde [DR] na 1859, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑09‑1845, kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Jacobs Van der Werff, zn. van Jacob Sjerks Van der Werff (klaptrekker te Nietap) en Fenna Jans Wolters, geb. te Roden [DR] op 07‑06‑1821 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], kramer ; het gezin woonde tot 1855 te Roden, no 229, waarna het in dec. 1855 naar Smilde vertrok. (BR Roden 1852-1862), ovl. vermoedelijk te Smilde [DR] na 1859.

Vertrekt in december 1855 met het gezin naar Smilde.

Getuigen bij het huwelijk: – Harm Jans Smit, 37 jr, smid, broeder v.d. bruid. – Harm Lucas Coopman, 31 jr, smid, neef v.d. bruid. – Lodewijk Coopman, 25 jr, timmerman, neef v.d. bruid. – Harm Lucas Smit, 25 jr, smidsknecht te Leek, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Jan Jans, geb. te Roden [DR]op 04‑08‑1848 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 24‑07‑1849, begr. te Roden [DR].
 2. Fenna Jans, geb. te Roden [DR]op 05‑08‑1848 (d‑m‑j), volgt Vt.
 3. Trientje Jans, geb. te Roden [DR]op 15‑02‑1850, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. te Smilde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Smilde [DR] op 22‑03‑1873 met Hendrik Kornelis Tabak ;zoon van Kornelis Tabak en Jantje Hendrika Snippe, arbeiders te Smilde, geb. te Smilde [DR] in 1852, ged. ned.herv. te Smilde [DR], arbeider te Smilde.

Getuigen: – Hendrikus Bakker, 65 jr, secretaris. – Jan Kornelis Homan, 40 jr, logementhouder. – Gerrit Klaassens, 36 jr, veldwachter. – Hilbert Kalbfleisch, 31 jr, veldwachter.

 1. Jacob Jans, geb. te Roden [DR]op 10‑07‑1852 (d‑m‑j), volgt Vu.
 2. Anke Jansvan der Werff, geb. te Smilde [DR] in 1859, ged. ned.herv. te Smilde [DR], otr. te Smilde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Smilde [DR] op 25‑07‑1884 met Christiaan Jans Schuiling ;zoon van Jan Schuiling en Grietje Sickens, geb. teSmilde [DR] in 1847, ged. ned.herv. te Smilde [DR], arbeider te Smilde.

Getuigen: – Duurd Blomsma, 42 jr, landbouwer te Smilde. – Jan Goiinga, 68 jr, molenaarsknecht te Steenwijkerwold. – Albert Joffers, 58 jr, veenbaas te Smilde . – Sander Kooger, 34 jr, secretaris te Smilde. Allen onverwant aan het paar.

IVk.        Jannes Jans Smit, (zn. van IIIc), geb. te Roden [DR] op 30‑06‑1826, ged. ned.herv. te Roden [DR], smid te Vries, ovl. teAssen [DR] op 03‑07‑1876 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR] afkondiging:25-2 en 4-3-1855, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 17‑03‑1855, kerk.huw. (ned.herv.) met Fenna Jacobs Van der Werff, dr. van Jacob Sjerks Van der Werff (klaptrekker te Nietap) en Fenna Jans Wolters, geb. te Roden [DR] op 24‑03‑1830, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Assen [DR] op 24‑05‑1897.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Geertje Jannes, geb. te Roden [DR]op 01‑06‑1855 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR].
 2. Trientje Jannes, geb. te Roden [DR]op 20‑07‑1857, ged. te Roden [DR].
 3. Claas Jannes, geb. te Assen [DR]op 13‑01‑1875, volgt Vv.

 

IVl.         Aaltje Jans Smit, (dr. van IIIc), geb. te Roden [DR] op 18‑05‑1829, ged. PG te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 20‑05‑1910, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] in 11‑1855, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑12‑1855, kerk.huw. (ned.herv.) teRoden [DR] op 19‑12‑1855 met Geert Adrianus Fonck, zn. van Adrianus Henderikus Fonck (dagloner/schoenmaker) en Grietje Geerts Kok (inlands kramersche), geb. te Tolbert [GN] op 12‑02‑1828 (d‑m‑j), ged. PG te Tolbert [GN], schoenmaker/barbier, ovl. te Roden [DR] op 27‑04‑1887, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jannes Busscher, 58 jr, mutsenmaker, aangetrouwde neef v.d. bruid. – Jan Derks Hollander, 48 jr, schoenmaker, onverwant. – Harm Jans Smit, 46 jr, smid, broeder v.d. bruid. – Lodewijk Coopman, 35 jr, timmerman, neef v.d. bruid. Allen wonende te Roden.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. GrietjeFonk, geb. te Roden [DR] op 18‑05‑1856, volgt Vw.
 2. Jan GeertsFonk, geb. te Roden [DR] op 01‑08‑1858 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 12‑09‑1858 (d‑m‑j), ovl. teRoden [DR] op 29‑06‑1859, begr. te Roden [DR].
 3. Trientje, geb. te Roden [DR]op 03‑07‑1860 (d‑m‑j), volgt Vx.
 4. JohannaFonk, geb. te Roden [DR] op 18‑11‑1862, volgt Vy.
 5. JanFonk, geb. te Roden [DR] op 07‑01‑1865 (d‑m‑j), volgt Vz.
 6. Adrianus Henderikus, geb. te Roden [DR]op 29‑09‑1868, volgt Vaa.
 7. Harm, geb. te Roden [DR]op 02‑11‑1871 (d‑m‑j), volgt Vab.

Generatie V

Va.        Johanna Jans Ensing, (dr. van IVa), geb. te Roden [DR] op 23‑08‑1837, ged. te Roden [DR], dienstmeid te Roden ;vertrekt 1-5-1852 naar Norg; in 1860 weer terug in Roden, ovl. te Roden [DR] op 12‑06‑1860 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 80, memnr. 2/2750, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 14‑04‑1860 met Hindrik Van Wijk, zn. van Jan van Wijk (bakker) en Marijtje Korst, geb. te Roden [DR] op 10‑01‑1834 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], bakker te Roden ; Hendrik van Wijk vertrok op 18-07-1860 met zijn zoontje Jan naar Rolde (Roden 1852-1862).

Getuigen: – Derk van Wijk, 43 jr, timmerman te Roden. – Jan van Wijk, 32 jr, bakker te Roden. – Arnoldus van Wijk, 30 jr, bakker te Eelde. Alle drie getuigen broeders v.d. bruidegom. – Hindrik Jans Ensing, 28 jr, boerenknecht te Norg, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jan Hendriksvan Wijk, geb. te Roden [DR] op 06‑06‑1860, ned.herv.

 

Vb.        Jan Jans Ensing, (zn. van IVa), geb. te Roden [DR] op 18‑07‑1839, ged. te Roden [DR], vertrekt 02-11-1897 naar Norg. Naar Roden vanuit Norg op 05-09-1898, ovl. te Roden [DR] na 1916, otr. te Roden [DR] op 09‑05‑1880 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 22‑05‑1880 met Jantien Eitens Hagedoorn, dr. van Eite Hindriks Hagedoorn (voerman) en Jantien Willems Koning, geb. te Roden [DR] op 24‑01‑1848, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 13‑03‑1916, begr. teRoden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk: – Berend Posthuis, 46 jr,arbeider. Lukas Brink,35 jr,vader v.h. armhuis. Beiden zwagers v.d. bruidegom. -Willem Hagedoorn, 34 jr, arbeider. -Hendrik Hagedoorn, 28 jr,klompenmaker. Beiden broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jan Jans, geb. te Alteveer [DR]op 31‑03‑1882, ned.herv.
 2. Eite Jans, geb. te Alteveer [DR]op 27‑03‑1884, ned.herv.

 

Vc.        Geessien Jans Ensing, (dr. van IVa), geb. te Roden [DR] op 23‑02‑1841, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] na 1915, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑08‑1870 met Willem Eitens Hagedoorn, zn. van Eite Hindriks Hagedoorn (voerman) en Jantien Willems Koning, geb. te Roden [DR] op 07‑06‑1844 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Roden, ovl. te Roden [DR] op 30‑04‑1915, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Roelof de Vries, 44 jr,veldwachter, onverwant. – Berend Posthuis, 36 jr,arbeider, zwager v.d. bruidegom. – Jan Ensing, 30 jr,boereknecht. – Geert Ensing, 24 jr,boereknecht. Beiden wonende te Norg en broeders v.d.bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jantien Willems, geb. te Roderesch [DR]op 26‑10‑1870, volgt VIa.
 2. Egbert Willems, geb. te Alteveer [DR]op 20‑04‑1873, ned.herv.

 

Vd.        Jannes Busscher, (zn. van IVb), geb. te Roden [DR] op 03‑02‑1828 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], timmerman, ovl. te Roden [DR]op 10‑07‑1873 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 28‑03‑1868 met Niessien Alberts Geersing, dr. van Albert Geerts Geersing (tapper te Leutingewolde) en Harmtien Ananias, geb. te Roden [DR] op 28‑09‑1833, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teRoden [DR] voor 1899, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: -Riemer Harms de Vries, 49 jr,winkelier,zwager v.d. bruid. -Geert Geersing, 44 jr,tapper, broeder v.d. bruid. -Johannes Busscher, 35 jr,timmerman, broeder v.d. bruidegom. -Harm Busscher, 33 jr, timmerman,broeder v.d. bruidegom. Allen wonende te Roden.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jannes, geb. te Leutingewolde [DR]in 1871, volgt VIb.

 

Ve.        Geertruid Busscher, (dr. van IVb), geb. te Roden [DR] op 09‑10‑1829 (d‑m‑j) (BR *10-6-1829);, ged. te Roden [DR], ovl. teRoden [DR] in 12‑1857, begr. te Roden [DR],

1 kind:

 1. PetrusBusscher, geb. te Roden [DR] op 15‑06‑1853, volgt VIc.

 

Vf.         Johannes Busscher, (zn. van IVb), geb. te Roden [DR] op 26‑02‑1833, ged. te Roden [DR], timmerman Hij vertrekt in mei 1856 naar Nijkerk (BR 1852-1862), ovl. vermoedelijk te Foxwolde [DR] na 1897, otr. te Roden [DR] op 13‑09‑1857, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑09‑1857 met Jantien Teunis Brink, dr. van Teunis Hindriks Brink (arbeider) en Elsien Roelfs Mulder, geb. teRoden [DR] op 02‑12‑1830 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Assen [DR] op 23‑03‑1907.

Jantien Brink woonde in 1907 te Assen.

Getuigen bij het huwelijk:- Roelf Teunis Brink, 30jr,arbeider, broeder v.d. bruid. – Jannes Busscher, 29 jr,timmerman, broeder v.d. bruidegom. – Marten Harms de Vries, 27 jr,timmerman, zwager v.d. bruid. – Berend Hindriks Enting, 27 jr,timmerman, onverwant.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Geerd Johannes, geb. te Roden [DR]op 03‑06‑1856 (d‑m‑j), ned.herv, timmerman, ovl. te Roden [DR] op 29‑07‑1886, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑05‑1882 met Grietien Derks Wiekema, dr. van Derk Tiemes Wiekema (arbeider) en Janke Kalsbeek (dienstbode), geb. te Roden [DR] op 16‑09‑1856, ged. ned.herv. teRoden [DR], ovl. te Roden [DR] op 20‑12‑1897, begr. te Roden [DR], (Grietien Derks otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 24‑05‑1890 met Hindrik Eppes, zn. van Andries Eppes (kleermaker) en Geesje Fokken.).

Getuigen bij het huwelijk: – Harm Busscher, 47 jr,timmerman te Foxwolde. -Jan Brink, 40 jr,rietdekker. Ooms v.d. bruidegom. – Wybe Wiekema, 23 jr,arbeider, neef v.d. bruid. -Tunnis Been, 29 jr,arbeider,onverwant.

Getuigen bij het huwelijk: – Christiaan Schoffelmeer, 46 jr,z.b. te Vries. – Jan v.d. Woude, 54 jr,z.b. – Gerrit Schuil, 27 jr,koetsier. – Jannes Busscher, 23 jr,timmerman. De laatste drie wonende te Roden en onverwant.

 1. Elsien Johannes, geb. te Roden [DR]op 05‑06‑1859 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 05‑10‑1859 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Elsien Johannes, geb. te Roden [DR]op 14‑12‑1860, ged. ned.herv. te Roden [DR].
 3. Harmtien, geb. te Roden [DR]op 30‑09‑1863, ned.herv.
 4. Jannes Johannes, geb. te Roden [DR]op 27‑10‑1866, ned.herv, z.b, ovl. te Roden [DR] ; t.h.v. Jan Dijk op 02‑01‑1907 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 5. Geertruida Johannes, geb. te Roden [DR]op 22‑11‑1869, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑04‑1897 (d‑m‑j) met Jacob Harms Busscher, (zn. van Vg), geb. te Foxwolde [DR] op 22‑03‑1873, ned.herv, timmerman te Foxwolde.

Getuigen bij het huwelijk: – Hindrik Busscher, 30 jr,timmerman. – Louwe Busscher, 27 jr,timmerman. Beiden te Foxwolde en breoders van de bruidegom. Johannes Franciscus Josephus Koets, 54 jr,bierhandelaar te Leek. – Jan Dijk, 40 jr,machinist te Roden. Beiden zwagers van de bruid.

 

Vg.        Harm Jans Busscher, (zn. van IVb), geb. te Roden [DR] op 19‑07‑1834, ged. ned.herv. te Roden [DR], timmerman ; wonende in 1851 te Roden, no 143a, eerder te Roden, no 186. (BR Roden 1852- 1862), ovl. te Roden [DR] na 1904, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑10‑1857 met Annechien Louwes Klaassens, dr. van Louwe Louwes Klaassens (arbeider/kramer/winkelier) en Geesje Lammerts Noord, geb. te Roden [DR] op 16‑01‑1835, ged. te Roden [DR], ovl. teRoden [DR] op 25‑05‑1904, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk: – Harm Schuring, 63 jr,logementhouder, onverwant. – Geerd Alberts Geersing, 34 jr,arbeider,zwager v.d. bruid. – Jannes Busscher, 29 jr,timmerman, broeder v.d. bruidegom. – Johannes Busscher, 24 jr,timmerman, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Jannes Harms, geb. te Roden [DR]op 03‑02‑1858 (d‑m‑j), volgt VId.
 2. Geessien Harms, geb. te Roden [DR]op 25‑09‑1859, volgt VIe.
 3. Geert Harms, geb. te Roden [DR]op 19‑12‑1861, volgt VIf.
 4. Marchien Harms, geb. te Roden [DR]op 17‑03‑1864, volgt VIg.
 5. Hendrik Harms, geb. te Foxwolde [DR]op 03‑10‑1866 (d‑m‑j), volgt VIh.
 6. Louwe Harms, geb. te Foxwolde [DR]op 02‑10‑1869 (d‑m‑j), volgt VIi.
 7. Jacob Harms, geb. te Foxwolde [DR]op 22‑03‑1873, ned.herv, timmerman te Foxwolde, tr. met Geertruida JohannesBusscher, (dr. van Vf) (zie Vf).
 8. Harmtien Harms, geb. te Foxwolde [DR]op 24‑06‑1879, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 02‑03‑1901 (d‑m‑j) met Markus Aart Laferte, zn. van Aart Laferte en Grietje Wolf, geb. te Assen [DR] op 02‑12‑1877 (d‑m‑j), sigarenmaker te Dokkum.

Getuigen bij het huwelijk: – Jannes Busscher, 43 jr,timmerman te Foxwolde. – Louwe Busscher, 31 jr,timmerman te Foxwolde. – Hendrik Busscher, 34 jr,timmerman te Roderwolde. Broeders van de bruid. – Jannes Hagenouw, 38 jr,arbeider te Foxwolde, zwager van de bruid.

 

Vh.        Lucas Busscher, (zn. van IVb), geb. te Roden [DR] op 14‑07‑1848, ged. te Roden [DR], klompenmaker te Veenhuizen ;in 1879 timmerman te Zevenhuizen, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 15‑02‑1879, kerk.huw. (ned.herv.) metMeintien Harms Veldhuis, dr. van Harm Stevens Veldhuis (landbouwer te Roden) en Roelfien Willems Breemhaar, geb. teRoden [DR] op 18‑03‑1853, ged. ned.herv. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Roelfien Lucas, geb. te Zevenhuizen [GN]in 1880, ned.herv, z.b. te Veenhuizen, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 16‑05‑1903, kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Egberts Palthe, zn. van Egbert Harms Palthe (smid te Assen) en Femmigje Derks Snoeijerbos, geb. te Assen [DR] in 1876, ned.herv, smid te Assen.

Getuigen: – Albert Tingen, 47 jr, veldwachter te Norg, onverwant. – Jan Barels, 37 jr, gemeentesecretaris te Norg, onverwant. – Harm Palthe, 34 jr, smid te Assen, broeder v.d. bruidegom. – Nicolaas Haseloop, 45 jr, fabrieksbaas te Veenhuizen, onverwant.

 

Vi.          Hendrik Noord, (zn. van IVc), geb. te Assen [DR] in 1845, koopman/spekslagter, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) teAssen [DR] op 13‑11‑1872 met Geertruida Willemina De Roo, dr. van Jacob Simons De Roo (landbouwer) en Geertruid Grawers, geb. te Coevorden [DR] in 1842.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Jacobus Simon, geb. te Assen [DR]op 02‑03‑1873 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 04‑03‑1873 (d‑m‑j), begr. teAssen [DR].
 2. Metje, geb. te Assen [DR]op 02‑03‑1873 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 19‑04‑1873, begr. te Assen [DR].
 3. Jacobus Simon, geb. te Assen [DR]op 05‑03‑1874 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 09‑06‑1874 (d‑m‑j), begr. teAssen [DR].
 4. Jantina, geb. te Assen [DR]op 26‑07‑1879.
 5. Jan, geb. te Coevorden [DR]op 27‑01‑1884, ned.herv, tr. (Burgelijke stand) te Coevorden [DR] op 10‑07‑1908 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jantje Schuring, geb. te Diever [DR] in 1884, ned.herv.

 

Vj.          Geziena Noord, (dr. van IVc), geb. te Assen [DR] in 1853, ovl. te Assen [DR] op 23‑02‑1929, begr. te Assen [DR], otr. (1) teAssen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 01‑05‑1878 (d‑m‑j) met Jouke Jans Oostingh, zn. van Jan Oostingh en Froukje Alberts Kromkamp, geb. te Ooststellingwerf [FR] in 1845, huisschilder.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. JohannaNoord (voorkind van Geesina Noord), geb. te Assen [DR] op 07‑09‑1875 (d‑m‑j).

 

Geziena Noord, otr. (2) te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 16‑11‑1898 met August Edlbeck, zn. van Margaretha Edlbeck, geb. te Munchen [DL] in 1846.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vk.         Henderikus Noord, (zn. van IVc), geb. te Assen [DR] op 31‑01‑1858, winkelier a/d Rolderstraat, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 25‑04‑1883 met Hendrikje Vos, dr. van Gerrit Vos (landbouwer) en Margje Vos, geb. te Smilde [DR] in 1864.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Maria, geb. te Assen [DR]op 19‑08‑1884.
 2. Margaretha, geb. te Assen [DR]op 25‑08‑1885.
 3. Jan, geb. te Assen [DR]op 18‑08‑1886.
 4. Hendrik, geb. te Assen [DR]op 18‑03‑1889.
 5. Sietsje, geb. te Assen [DR]op 28‑08‑1890.
 6. Johannes, geb. te Assen [DR]op 26‑03‑1892.
 7. Henderikus, geb. te Assen [DR]op 04‑01‑1894 (d‑m‑j).
 8. Hendrika, geb. te Assen [DR]op 08‑03‑1895 (d‑m‑j).
 9. Margina, geb. te Assen [DR]op 24‑09‑1902.

 

Vl.          Johannes Noord, (zn. van IVc), geb. te Assen [DR] op 04‑02‑1865 (d‑m‑j), huisschilder te Assen, ovl. te Assen [DR], otr. teGieten [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 01‑04‑1885 (d‑m‑j) met Lina Ennen, dr. van Feitse Ennen (arbeider) en Janna Westerveld, geb. te Gieten [DR] circa 1865, ovl. te Assen [DR].

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Jan, geb. te Assen [DR]op 04‑07‑1885 (d‑m‑j).
 2. Feitse, geb. te Assen [DR]op 09‑02‑1887 (d‑m‑j).
 3. Betje, geb. te Assen [DR]op 29‑07‑1888, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 26‑04‑1911 met CentVisser, zn. van Rutgerus Visser (koopman) en Bartha Van Ginkel, geb. te Assen [DR] in 1888, sigarenmaker.
 4. Johanna, geb. te Assen [DR]op 18‑12‑1889, ovl. te Assen [DR] op 25‑05‑1891, begr. te Assen [DR].
 5. Jantje, geb. te Assen [DR]aan de Steendijk op 27‑04‑1891, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 03‑01‑1912 (d‑m‑j) met Willem De Roo, zn. van Petrus De Roo (Boekhouder) en Geertje Stevens, geb. te Assen [DR] in 1889, wegwerker, ovl. te Assen [DR].
 6. Hendrikus, geb. te Assen [DR]op 09‑01‑1893 (d‑m‑j).
 7. Johanna, geb. te Assen [DR]aan de Steendijk op 07‑05‑1895 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 10‑02‑1899 (d‑m‑j).
 8. Roelof, geb. te Assen [DR]aan de Groningerstraatweg op 25‑01‑1897, ovl. te Assen [DR] op 27‑12‑1898, begr. teAssen [DR].
 9. Johanna, geb. te Assen [DR]aan de Groningerstraatweg op 27‑03‑1899.
 10. August Gezinus, geb. te Groningen [GN]op 22‑04‑1906, volgt VIj.

 

Vm.       Geessien Lodewijks Coopman, (dr. van IVe), geb. te Roden [DR] op 11‑05‑1845 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 17‑03‑1887 ;memorie van successie Assen, inv. 124, memnr. 5/5787, begr. te Roden [DR], otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 29‑10‑1870 met Teunis Geerts Ubels, zn. van Geert Tonnis Ubels (kramer) en Jantien Jans Vogelzang (winkeliersche), geb. te Roden [DR] op 10‑03‑1847 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider, ovl. te Roden [DR] op 26‑07‑1871, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Riemer Harms de Vries, 51 jr,winkelier,onverwant. – Freerk Teunis, 40 jr,oom v.d. bruidegom. – Hindrik Boer, 38 jr,landbouwer,onverwant. – Albert Birze, 33 jr,arbeider, stiefvader v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Geert Teunis, geb. te Roden [DR]op 17‑02‑1870, boerenknecht te Westervelde, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) teNorg [DR] op 09‑05‑1901 (d‑m‑j) met Jantje Egberts, dr. van Hendrik Egberts (landbouwer te Westervelde) en Marchien Geerts Bezu, geb. te Zevenhuizen [GN] in 1876, dienstmeid te Zuidvelde.

Getuigen: – Freerk Coopman, 54 jr, arbeider, oom v.d. bruidegom. – Evert Ubels, 42 jr, koopman, oom v.d. bruidegom. – Tiem Egberts, 42 jr, landbouwer, oom v.d. bruid. – Koop Egberts, 34 jr, arbeider, oom v.d. bruid. Allen wonende te Norg.

 1. Lodewijk Teunis, geb. te Roden [DR]op 06‑04‑1871 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 01‑11‑1895 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

Geessien Lodewijks Coopman, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑03‑1880 met Geerd Theodorus Huberts, zn. van Theodorus Huberts (kleermaker) en Lutgertien Van der Spoel, geb. te Alteveer [DR] op 14‑01‑1859, ned.herv, arbeider te Alteveer, ovl. te Alteveer [DR] op 19‑08‑1925, begr. te Roden [DR], (Geerd Theodorus otr. (2) teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑08‑1887 met Marchien Barelds Sinkgraven, dr. van Bareld Sinkgraven (arbeider te Alteveer) en Martje Gerrits De Groot (dienstmeid te Norg).).

Getuigen: – Arend van der Spoel, 45 jr,arbeider te Roden, oom v.d. bruidegom. – Freerk Coopman, 33 jr,arbeider te Norg, broeder v.d. bruid. – Jan Ubels, 31 jr, arbeider te Ter Heijl, zwager v.d. bruid. – Frens Kalter, 29 jr, gem.veldwachter, onverwant.

Getuigen bij het huwelijk: – Klaas v.d. Spoel, 35 jr,arbeider te Langelo, halfbroer v.d. bruidegom. – Geerd Huizinga. 25 jr, timmerman te Lieveren, zwager v.d. bruidegom. – Johannes Sinkgraven, 28 jr,arbeider te Roden,broeder v.d.bruid. – Timen Beuving, 37 jr,arbeider te Alteveer, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Doris Geerds, geb. te Roden [DR]op 24‑01‑1882, ned.herv, ovl. te Alteveer [DR] op 23‑07‑1882, begr. te Roden [DR].
 2. Lutske Geerds, geb. te Alteveer [DR]op 04‑04‑1883, ned.herv, dienstmeid te Een, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 26‑03‑1909 met Hendrik Blaauw ; zoon van Tiete Hindriks Blaauw en Roelofje Sjoerts van der Velde, geb. te Haulerwijk [FR] in 1874, ned.herv, arbeider te Haulerwijk.

Getuigen: – Douwe Huberts, 25 jr, boerenknecht te Steenbergen, broeder v.d. bruid. – Jan Gerrits, 33 jr, voerman te Roden. – Markus Huizinga, 21 jr, neef v.d. bruid. – Geert Huizinga, 46 jr, timmerman te Roden, oom v.d. bruid.

 1. Doris Geerds, geb. te Roden [DR]op 04‑04‑1883, ned.herv, arbeider, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) tePeize [DR] op 04‑05‑1912 (d‑m‑j) met Annegien Hendriks Wekema, dr. van Hendrik Wekema (arbeider te Peize) en Niessien Kregel, geb. te Peize [DR] in 1889, ned.herv.

Getuigen: – Bareld Huberts, 24 jr, arbeider. – Jan Huberts, 21 jr,arbeider te Roden. Broeders v.d. bruidegom. – Klaas Wekema, 34 jr,arbeider te Roden, – Jannes Wekema, 26 jr,arbeider te Peize. Broeders v.d. bruid.

 1. Douwe Geerds, geb. te Alteveer [DR]in 1884, ned.herv, boerenknecht te Een.

 

Vn.        Freerk Lodewijks Coopman, (zn. van IVe), geb. te Roden [DR] op 16‑05‑1846, ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Langelo; Freerk kwam 24-05-1871 uit Roden, ovl. te Norg [DR] op 04‑03‑1910 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR], otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 16‑10‑1874 met Geertje Wolters Buiter, dr. van Wolter Harms Buiter (wever te Langelo) en Jeigien Harms Van der Veen (dienstmeid te Langelo), geb. te Langelo [DR] op 11‑06‑1849 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Norg [DR]op 19‑02‑1927, begr. te Norg [DR].

Getuigen: – Harm Suurd, 59 jr, veldwachter te Norg. – Hendrik Hansen, 44 jr, landbouwer te Langelo, zwager v.d. bruid. – Albert Buiter, 26 jr, wever te Langelo, broeder v.d. bruid. – Harm Barelds, 26 jr, landbouwer te Langelo.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Lodewijk Freerks, geb. te Norg [DR]op 18‑01‑1875, volgt VIk.
 2. Jeichien Freerks, geb. te Norg [DR]op 13‑07‑1876, volgt VIl.
 3. Jantje Freerks, geb. te Norg [DR]op 14‑10‑1879, volgt VIm.
 4. Henderkien Freerks, geb. te Norg [DR]op 11‑05‑1882 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Norg [DR] op 09‑11‑1964 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR], otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 16‑05‑1903 met Jan Harms Buiter, zn. van Harm Wolters Buiter (schaapherder te Zuidvelde) en Annechien Jans Mulder, geb. te Norg [DR] op 04‑01‑1877 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer te Norg, ovl. te Norg [DR] op 06‑02‑1951 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR].

Twee kinderen: Freerk en Harm.

Getuigen bij het huwelijk: – Hendrik Kuiper, 57 jr, landbouwer te Norg. – Wolter v.d. Spoel, 40 jr, arbeider te Norg, neef v.d. bruidegom. – Lodewijk Coopman, 28 jr, arbeider te Norg, neef v. bruidegom en bruid. – Bareld Barelds, 32 jr, vrachtrijder te Norg.

 1. Wolter Freerks, geb. te Norg [DR]op 18‑06‑1888, ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Norg [DR] op 09‑10‑1956 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR].

 

Vo.        Emanuel Lodewijks Coopman, (zn. van IVe), geb. te Roden [DR] op 30‑11‑1850, ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Roden ; Emanuel Coopman kwam op 14-05-1866 uit Leek en werd ingeschreven als bewoner van het armenwerkhuis te Roden, otr. te Roden [DR] op 15‑06‑1879, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 28‑06‑1879 met Jantje Lucas Laan, dr. van Lukas Lukas Laan (arbeider) en Hinderkien Hindriks Koops (dienstmeid te Foxwolde), geb. te Roderwolde [DR] op 17‑04‑1850, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], naaister te Roden, ovl. te Roderwolde [DR] op 30‑04‑1917, begr. te Roderwolde [DR].

Getuigen: – Freerk Coopman, 33 jr, arbeider te Norg, broeder v.d. bruidegom. – Jan Geersing, 34 jr, arbeider te Roderwolde, zwager v.d. bruid. – Hendrik Wieland, 34 jr, arbeider te Roderwolde, zwager v.d. bruid. – Gerrit Ubels, 26 jr, arbeider te Roden, onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Trientje Emanuels, geb. te Roden [DR]in 1882, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 16‑02‑1920, begr. te Roden [DR], otr. tePeize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 10‑05‑1913 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Hendrik Buring, zn. van Hendrik Buring (schipper te Peize) en Hinderkien Benning (dienstmeid te Peize), geb. te Peize [DR] op 02‑01‑1877 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider te Peize, ovl. te Peize [DR] op 19‑03‑1917, begr. te Peize [DR].

Getuigen: – Jacob Buring, 38 jr. – Albert Buring, 30 jr. Arbeiders te Roden, broeders v.d. bruidegom. – Lodewijk Coopman, 26 jr, timmerman te Roden. – Hendrik Coopman, 24 jr, arbeider te Roden, broeder v.d. bruid.

 1. Lukas Emanuels, geb. te Roderwolde [DR]op 23‑01‑1884, ned.herv, arbeider, ovl. te Roderwolde [DR] op 05‑09‑1909 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR].

 

Vp.        Philippus Johannes Smit, (zn. van IVf), geb. te Tilburg [NB] in 1839, smid, ovl. te Roden [DR] op 05‑10‑1916 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR] op 31‑03‑1872, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑04‑1872, kerk.huw. (ned.herv.) metAukje Van der Brug, dr. van Libbe Van der Brug (stelmaker) en Jacobje Taekes Bosakker, geb. te Opeinde [FR] ;Smallingerlandop 28‑01‑1842, dienstbode te Leek, ovl. te Roden [DR] op 28‑11‑1888 ;memorie van successie Assen, inv. 127, memnr. 3/7976, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: -Harm Jans Smit,63 jr,grofsmid,vader v.d. bruidegom.- Engbert van Esch, 30 jr,bakker,zwager v.d. bruid. -Arie Smit, 23 jr,grofsmid, broeder v.d. bruidegom. -Roelof de Vries, 45 jr, veldwachter,onverwant.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Harm, geb. te Roden [DR]op 01‑03‑1873 (d‑m‑j), volgt VIn.
 2. Libbertus, geb. te Roden [DR]op 13‑05‑1876, volgt VIo.
 3. Jacoba, geb. te Roden [DR]op 13‑03‑1875, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 21‑02‑1903, kerk.huw. (ned.herv.) met Hendrik Rudolfs Venekamp, zn. van Rudolph Reinders Venekamp (landbouwer te Grollo) en Lammigje Gommer, geb. te Rolde [DR] op 19‑08‑1875, ged. ned.herv. te Rolde [DR], smid te Exloo.

Getuigen: – Ebertus Venekamp, 29 jr, dir. zuivelfabriek Balinge, broeder v.d. bruidegom. – Hendrikus Venema, 29 jr, landbouwer te Grollo, zwager v.d. bruidegom. – Harm Smit, 29 jr, smid. – Libbertus Smit, smid. Beiden broeders v.d. bruid.

 

Vq.        Harmanna Smit, (dr. van IVf), geb. te Roden [DR] in 1846, ovl. te Roden [DR] na 1899 ;v. 1911, otr. te Roden [DR] op 16‑04‑1871, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑05‑1871 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Hindrik Jans Brink, zn. van Jan Willems Brink (arbeider te Peize) en Janke Jacobs Reiber (dienstmeid te Roden), geb. te Peize [DR] op 19‑06‑1846, ged. ned.herv. te Peize [DR], boerenknecht te Foxwolde, ovl. te Peize [DR] op 11‑07‑1913 (d‑m‑j), begr. te Peize [DR].

Getuigen bij het huwelijk: -Lammert Hajema, 40 jr,arbeider,zwager v.d. bruidegom. – Willem Brink, 39 jr,arbeider, broeder v.d bruidegom. -Philippus Johannes Smit, 32 jr,grofsmid, broeder v.d. bruid. -Jacob Brink, 28 jr, arbeider, broeder v.d bruidegom.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Jan Hendriks, geb. te Peize [DR]op 01‑12‑1872 (d‑m‑j), volgt VIp.
 2. Harm Hindriks, geb. te Peize [DR]in 1875, koopman te Peize.
 3. Albertus, geb. te Peize [DR]in 1879, arbeider te Oldehove.
 4. Jannes Hindriks, geb. te Peize [DR]op 09‑12‑1883 (d‑m‑j), ned.herv.
 5. Elizabeth Hindriks, geb. te Peize [DR]op 02‑08‑1885 (d‑m‑j), ned.herv.
 6. Janke Hindriks, geb. te Peize [DR]op 04‑10‑1887 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR]op 29‑04‑1911 met Derk Klunder, zn. van Gerardus Klunder (kleermaker te Peize) en Antje Oosterhof, geb. teRoden [DR] in 1885, arbeider te Peize.

Getuigen: – Hendrik Brink, 40 jr,voerman te Peize, neef v.d. bruid. – Harm Brink, 36 jr,koopman te Peize, broeder v.d. bruid. – Albertus Brink, 32 jr, arbeider te Oldehove, broeder v.d. bruid. – Derk Mollema, 30 jr,arbeider te Oldehove, zwager v.d. bruid.

 1. Johannes Hindriks, geb. te Peize [DR]op 23‑02‑1890, ned.herv.

 

Vr.         Trientje Gerrits Snijder, (dr. van IVh), geb. te Roden [DR] op 13‑03‑1849, ned.herv, dienstmeid te Peize, ovl. te Peize [DR] op 19‑04‑1898, begr. te Peize [DR], otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 08‑05‑1880 (d‑m‑j) met BarteldTiesinga, zn. van Roelf Bartels Tiesinga (arbeider) en Aaltje Jans Boer, geb. te Roden [DR] op 19‑09‑1838, ned.herv, boereknecht te Peize, ovl. te Peize [DR] op 16‑01‑1907, begr. te Peize [DR].

Getuigen: – Reinder Zuiderveld, 41j,landbouwer. – Derk Huizing, 37j,arbeider. – Engbert Stroetinga, 31j,arbeider. – Alle getuigen wonende in Peize en onverwant. – Willem Bloembergen, 29j,klompenmaker te Peize, onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Maaike Bartels, geb. te Peize [DR]op 27‑02‑1881, ned.herv, dienstbode te Foxwolde, ovl. te Nieuw‑Roden [DR] op 03‑03‑1934, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 04‑05‑1912 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Alberts Mulder, zn. van Albert Roelfs Mulder (schoenmaker) en Aaltien Geerts Van der Oor, geb. te Roden [DR] in 1844, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 25‑11‑1939, begr. te Roden [DR], (Jan Alberts otr. (1) teRoden [DR] op 26‑04‑1874, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 22‑05‑1874 met Grietien Roelofs Weits, dr. van Roelf Jacobs Weits (wever te Foxwolde) en Margien Jans Beuving (dienstmeid).).

Getuigen: – Roelf Tiesinga, 26 jr, koopman te Peize, broeder v.d. bruid. – Pieter Mulder, 33 jr, voerman te Roden, neef v.d. bruidegom. – Roelf Roelfsema, 39 jr, tolpachter te Peize. – Willem Arends, 46 jr, landbouwer te Foxwolde. Beiden onverwant aan het paar.

Getuigen: – Tunnis Weis, 54 jr, arbeider, oom v.d. bruid. – Klaas Beuving, 42 jr, houtkoper, oom v.d. bruid. – Roelf Mulder, 32 jr, schoenmaker, broeder v. d. bruidegom. – Jan Aukema, 27 jr, landbouwer, onverwant. Allen te Roden.

 1. Roelof Bartels, geb. te Peize [DR]in 1886, ged. ned.herv. te Peize [DR], koopman, ovl. te Foxwolde [DR] op 20‑11‑1918, begr. te Roden [DR].

 

Vs.        Martha Jans Tornga, (dr. van IVi), geb. te Roden [DR] in 1848, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 28‑04‑1872, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑05‑1872 (d‑m‑j) met Sjoert Kok ; zoon van Sjoert Geerts Kok, arbeider te Leek, en Geertje Gosses de Jager, geb. te Grijpskerk [GN] in 1844, ged. ned.herv. te Grijpskerk [GN], arbeider te Leek.

Getuigen: Geert Adrianus Fonck, 44 jr, schoenmaker, aangetrouwde oom v.d. bruid. – Tiem Odding, 43 jr, landbouwer, onverwant. – Markus Scheepstra, 40 jr, koopman, onverwant. – Floris Datema, 23 jr, landbouwer, onverwant. Allen te Roden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jantje Sjoerts, geb. te Roden [DR]op 20‑08‑1871, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 07‑05‑1892 (d‑m‑j) met Hendrik Hendriks Been ; zoon van Hendrik Been en Lina Eitens te Peize, geb. te Peize [DR] in 1865, ged. ned.herv. te Peize [DR], koopman te Peize.

Getuigen: – Berend Been, 49 jr, landbouwer. – Hendrik Been, 46 jr, landbouwer . Beiden neefs v.d. bruidegom. – Harm Eitens, 24 jr, boerenknecht te Haren, neef v.d. bruidegom. – Gerrit Kok, 44 jr, landbouwer te Peize, onverwant.

 1. Geertje Sjoerts, geb. te Roden [DR]in 1873, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 30‑11‑1895 met Otte Jacobs Velthuis, zn. van Jacob Ottens Velthuis en Stofferdina Hindriks Rozema, geb. te Roden [DR] in 1870, ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Roden.

Getuigen: – Hindrik Velthuis, 28 jr, arbeider te Leek, broeder v.d. bruidegom. – Simon Gunter, 33 jr, arbeider te Nietap, zwager v.d. bruidegom. – Hindrik Been, 32 jr, koopman te Peize, zwager v.d. bruid. – Hendrik Rozema, 26 jr, arbeider te Roderveld, neef v.d. bruidegom.

 

Vt.         Fenna Jans Van der Werff, (dr. van IVj), geb. te Roden [DR] op 05‑08‑1848 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teRoden [DR] na 1903, otr. te Roden [DR] op 05‑04‑1874 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑05‑1874 (d‑m‑j) metSake Tonnis Barkhuis, zn. van Tonnis Sakes Barkhuis (arbeider te Foxwolde) en Geertien Barelds Doedens (dienstmeid te Roderwolde), geb. te Roden [DR] op 01‑08‑1843 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Foxwolde, ovl. te Roden [DR]op 18‑01‑1912, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: -Geert Adrianus Fonck, 46 jr,schoenmaker,oom v.d. bruid. -Hindrik Winter, 50 jr,logementhouder, onverwant. -Hindrik Brink, 33 jr,arbeider, zwager v.d. bruidegom. -Roelof de Vries, 47 CONTROLE

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Tunnis Sakes, geb. te Roden [DR]op 09‑11‑1874 (d‑m‑j), volgt VIq.
 2. Jan Sakes, geb. te Foxwolde [DR]op 07‑11‑1877 (d‑m‑j), ned.herv, conducteur N.S. te Zutphen ;hij vertrok 30-01-1900 naar Zutphen, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑03‑1901 met Aaltien Mulder, dr. van Jan Alberts Mulder en Grietien Roelofs Weits, geb. te Roden [DR] in 1880.

Getuigen bij het huwelijk: – Tunnis Barkhuis, 26 jr,arbeider te Foxwolde,broeder v.d. bruidegom. – Pieter Mulder, 26 jr,verver te Zulte, broeder van de bruid.- Roelf Mulder, 59 jr,voerman, oom v.d. bruid. – Geert Vogelzang, 31 jr, winkelier, neef v.d. bruid.

 1. Geert Sakes, geb. te Roden [DR]op 13‑12‑1879, PR, telegrafist N.S. te Beilen, ovl. te Zuidlaren [DR] op 14‑05‑1953, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑11‑1905, kerk.huw. (PR) met JantjeDouwes, dr. van Hindrik Berends Douwes (boerenknecht) en Hinderkien Eenes Scheepstra, geb. te Roden [DR] op 25‑11‑1878, PR, dienstmeid, ovl. te Roden [DR] op 28‑04‑1950, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Tunnis Barkhuis, 31 jr,arbeider te Foxwolde, broeder v.d. bruidegom. – Jan Alders, 28 jr,wegwerker N.S. te Assen, zwager v.d. bruidegom. Eene Douwes, 23 jr,arbeider te Roderwolde, broedr v.d. bruid. – Egbert Talens, 35 jr,arbeider te Leutingewolde, zwager v.d. bruid.

 1. Jente Sakes, geb. te Foxwolde [DR]op 22‑03‑1883, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 23‑03‑1883, begr. teRoden [DR].
 2. Jentien Sakes, geb. te Roden [DR]op 25‑03‑1884, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑11‑1903 (d‑m‑j) met Jan Jans Alderts, zn. van Jan Jans Alderts (landbouwer te Peize) en Klara Abels Koops (dienstmeid te Foxwolde), geb. te Peize [DR] in 1877, boerenknecht te Roden.

Getuigen: – Reintje Alders, 68 jr,kleermaker te Peize, oom v.d. bruidegom. – Tunnis Barkhuis, 28 jr,arbeider te Foxwolde, broeder v.d. bruid. – Hinderikus Winsingh, 53 jr,landbouwer. – Jan Geersing, 45 jr, klerk. Beiden onverwant.

 1. Hindrik Sakes, geb. te Foxwolde [DR]op 07‑09‑1886 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 09‑03‑1891 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Hindrik Sakes, geb. te Foxwolde [DR]op 05‑01‑1892 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 05‑03‑1893 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

Vu.        Jacob Jans Van der Werff, (zn. van IVj), geb. te Roden [DR] op 10‑07‑1852 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. teSmilde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Smilde [DR] op 10‑09‑1886 (d‑m‑j) met Wobke Wiebes Koops ; dochter van Wiebe Jans Koops en Jantje Egberts Stoker te Smilde, geb. te Ruinerwold [DR] in 1866, ged. ned.herv. te Ruinerwold [DR].

Getuigen: – Jan Hogewinden, 40 jr, schoenmaker. – Henderikus Kramer, 39 jr, bakker. – Johannes Kramer, 37 jr, koopman. – Sander Kooger, 39 jr, secretaris. Allen wonende te Smilde.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jentien Jacobsvan der Werff, geb. te Smilde [DR] in 1887, ged. ned.herv. te Smilde [DR], otr. te Smilde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Smilde [DR] op 17‑05‑1912 met Peter Niklaas Veld ;zoon van Niklaas Veld, arbeider te Assen, en van Adriaantje Werkema, geb. te Ezinge [GN] in 1884, ged. ned.herv. te Ezinge [GN], melkweger a/e zuivelfabriek.

Getuigen: – Klaas de Vries, 23 jr, landbouwer. – Albertus de Vries, 28 jr, landbouwer. – Hendrik Hoogeveen, 30 jr, kastelein. – Jan Stoker, 27 jr, arbeider. Allen onverwant aan het paar en wonende in Smilde.

 

Vv.         Claas Jannes Smit, (zn. van IVk), geb. te Assen [DR] op 13‑01‑1875, ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 11‑12‑1941 (d‑m‑j), begr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Bellingwolde [GN] circa 1905, kerk.huw. (ned.herv.) met Bouwina Hartman, geb. te Bellingwolde [GN] op 08‑09‑1880 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 31‑10‑1943, begr. te Groningen [GN].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Wubbina, geb. te Emmen [DR]op 08‑02‑1906 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 08‑05‑1991 (d‑m‑j).
 2. Jannes Jans Hendrik, geb. te Groningen [GN]op 06‑01‑1909 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Groningen [GN] voor 1980.
 3. Henderika Fenna Bouwina, geb. te Groningen [GN]op 22‑09‑1912, ned.herv.
 4. Hendrik, geb. te Vries [DR]op 22‑08‑1918, ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 08‑05‑1988 (d‑m‑j).
 5. Claas, geb. te Groningen [GN]op 19‑11‑1923, ned.herv.

 

Vw.        Grietje Fonk, (dr. van IVl), geb. te Roden [DR] op 18‑05‑1856, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 22‑06‑1856, ovl. te Roden [DR]op 15‑05‑1919, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 21‑05‑1881, kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Jans Vogelzang, zn. van Jan Pieters Vogelzang (landbouwer/voerman) en Aaltien Roelfs Ipema, geb. teRoderwolde [DR] op 09‑09‑1855, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], veldarbeider/bakkersknecht, ovl. te Roden [DR] op 08‑12‑1927 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Philippus Johannes Smit, 42 jr, grofsmid te Roden, neef v.d. bruid . – Pieter Vogelzang, 34 jr, arbeider te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Geert Vogelzang, 30 jr, arbeider te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Roelf Vogelzang, 28 jr, arbeider te Roderwolde, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Aaltien, geb. te Roden [DR]op 12‑03‑1882 (d‑m‑j), volgt VIr.
 2. Alida, geb. te Roden [DR]op 27‑02‑1883, volgt VIs.
 3. Jan, geb. te Roden [DR]op 27‑05‑1886, volgt VIt.
 4. Geertien, geb. te Roden [DR]op 08‑10‑1888 (d‑m‑j), volgt VIu.
 5. Geert, geb. te Roden [DR]op 19‑03‑1891, volgt VIv.
 6. Grietje, geb. te Roden [DR]op 15‑02‑1894, volgt VIw.
 7. Pieter, geb. te Roden [DR]op 12‑01‑1896 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 07‑06‑1896 (d‑m‑j), landbouwer/kruidenier, ovl. te Oosterwolde [FR] op 11‑02‑1973 (d‑m‑j), begr. te Nieuw‑Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑08‑1923 (d‑m‑j) met Pieterdina Tonnis De Graaf, geb. te Zuidhorn [GN] op 10‑11‑1900 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Nieuw‑Roden [DR] op 28‑03‑1966, begr. te Nieuw‑Roden [DR].
 8. Trientje, geb. te Roden [DR]op 07‑06‑1898 (d‑m‑j), volgt VIx.

 

Vx.         Trientje Fonck, (dr. van IVl), geb. te Roden [DR] op 03‑07‑1860 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 02‑09‑1860 (d‑m‑j), ovl. te Norg [DR] op 22‑08‑1936, begr. te Norg [DR], otr. te Norg [DR] in 04‑1883, tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 05‑05‑1883, kerk.huw. (ned.herv.) met Wijtze Holt Wietse, zn. van Jan Harms Holt (boerenknecht) en Jantien Wietses Postema, geb. teRoden [DR] op 24‑08‑1859, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 02‑10‑1859 (d‑m‑j), landbouwer te Norg Vertrekt 16-10-1880 naar Norg, ovl. te Norg [DR] op 22‑08‑1936, begr. te Norg [DR] ;Advertentie in de Prov.Dr.en Asser Courant: Heden overleed,zeer onverwacht te Norg, onze geliefde vader, behuwd en grootvader WIETSE HOLT, inde ouderdom van 77 jr, sedert 1915 weduwnaar van Trientje Vonck. Norg, 22-8-1936 Paterswolde: G.Holt G.Holt-Waindrich H.Holt Assen: W.Holt-Stel F.Holt E.Holt.

Getuigen: – Geert Vogelzang, 23 jr, arbeider te Roderwolde, zwager v.d. bruidegom. – Jan Vogelzang, 28 jr, bakkersknecht te Roden, zwager v.d. bruid. – Abel Huls, 28 jr. – Lambert Oortwijn, 25 jr. Beiden landbouwers te Langelo en onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jan, geb. te Norg [DR]op 04‑06‑1884 (d‑m‑j), volgt VIy.
 2. Geert, geb. te Norg [DR]op 26‑03‑1889, volgt VIz.

 

Vy.         Johanna Fonk, (dr. van IVl), geb. te Roden [DR] op 18‑11‑1862, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Assen [DR] op 20‑04‑1948, begr. te Assen [DR], otr. te Groningen [GN] in 05‑1886, tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 30‑05‑1886, kerk.huw. (ned.herv.) met Albert Nicolaas, zn. van Egbert Nicolaas (arbeider) en Aaltien Tjemmen, geb. te Tynaarlo [DR] op 15‑09‑1864, ged. ned.herv. te Vries [DR], spoorwegbeambte, ovl. te Tynaarlo [DR] op 18‑05‑1936, begr. te Vries [DR].

Getuigen: – Jan Vogelzang, 30 jr, bakker te Roden. – Wietse Holt, 27 jr, arbeider te Norg. Beiden arbeiders v.d. bruid. – Egbert van Esch, 44 jr, voerman te Roden, onverwant. – Andries Nijdam, 25 jr, arbeider te Groningen, onverwant.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Aaltje, geb. te Tinaarlo [DR]op 23‑07‑1892, volgt VIaa.
 2. Geert, geb. te Tinaarlo [DR]op 27‑09‑1894, volgt VIab.
 3. Egbert, geb. te Tinaarlo [DR]op 25‑02‑1897, volgt VIac.

 

Vz.        Jan Fonk, (zn. van IVl), geb. te Roden [DR] op 07‑01‑1865 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 02‑04‑1865 (d‑m‑j), postbode, ovl. te Roden [DR] op 11‑12‑1949 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] in 04‑1889, tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 04‑05‑1889 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Harmanna Holt, dr. van Jan Harms Holt (boerenknecht) en Jantien Wietses Postema, geb. te Roden [DR] op 19‑08‑1864, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 02‑10‑1864 (d‑m‑j), ovl. te Enschede [OV]op 02‑03‑1954 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Jan Vogelzang, 33 jr, bakkersknecht te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Wietse Holt, 29 jr, arbeider te Norg, broeder v.d. bruid. – Lammert Venekamp, 31 jr, arbeider te Peize, zwager v.d. bruid. – Geert Vogelzang, 29 jr, landbouwer te Roderwolde, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Geert Adrianus, geb. te Roden [DR]op 19‑07‑1889, volgt VIad.
 2. Jan, geb. te Roden [DR]op 08‑08‑1891, volgt VIae.
 3. Adrianus Henderikus, geb. te Roden [DR]op 22‑12‑1893, volgt VIaf.
 4. Wietse, geb. te Roden [DR]op 18‑08‑1896, volgt VIag.
 5. Aaltje, geb. te Roden [DR]op 07‑09‑1898 (d‑m‑j), volgt VIah.
 6. Jantien, geb. te Roden [DR]op 30‑12‑1902, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 17‑05‑1903, ovl. te Roden [DR] op 30‑01‑1905, begr. te Roden [DR].
 7. Harm, geb. te Roden [DR]op 30‑12‑1904, volgt VIai.
 8. Jantien, geb. te Roden [DR]op 25‑09‑1906, volgt VIaj.
 9. Berend, geb. te Roden [DR]op 13‑08‑1908, volgt VIak.
 10. Grietje, geb. te Roden [DR]op 24‑12‑1909, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 08‑05‑1910 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 16‑07‑1927, begr. te Roden [DR].

 

Vaa.      Adrianus Henderikus Fonck, (zn. van IVl), geb. te Roden [DR] op 29‑09‑1868, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 24‑01‑1869, spoorwegbeambte, ovl. te Haren [GN] op 22‑08‑1962, begr. te Glimmen [DR], otr. (1) te Vries [DR] in 04‑1894, tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 05‑05‑1894, kerk.huw. (ned.herv.) met Sjoukien Brink, dr. van Abel Eitens Brink (slagter,rietdekker Westervelde) en Hendrikje Wolters Buiter (dienstbode te Langelo), geb. te Anlo [DR] op 29‑01‑1872, ged. ned.herv. te Anlo [DR], ovl. te Glimmen [DR] op 10‑08‑1907 (d‑m‑j), begr. te Glimmen [DR].

Getuigen: – Lammert Oortwijn, 37 jr, landbouwer te Norg. – Wietse Holt, 37 jr, arbeider te Norg, zwager v.d. bruidegom. – Albert Nicolaas, 29 jr, spoorwegwachter te Tinaarlo, zwager v.d. bruidegom. – Eite Brink, 28 jr, bakker te Donderen, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Geert Adrianus, geb. te Tinaarlo [DR]op 25‑02‑1895, ged. ned.herv. te Vries [DR], krantenbezorger, ovl. teGlimmen [DR] op 05‑02‑1962 (d‑m‑j), begr. te Glimmen [DR].

lichamelijk gehandicapt (dwerg).

 1. Hendrikje, geb. te Tinaarlo [DR]op 17‑05‑1896, volgt VIal.
 2. Abel, geb. te Tinaarlo [DR]op 12‑07‑1898 (d‑m‑j), volgt VIam.
 3. Jan, geb. te Tinaarlo [DR]op 26‑11‑1901, ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Tinaarlo [DR] op 10‑12‑1902 (d‑m‑j).
 4. Aaltje, geb. te Glimmen [DR]op 29‑09‑1903, ged. ned.herv. te Glimmen [DR], ovl. te Glimmen [DR] op 21‑02‑1911, begr. te Glimmen [DR].

 

Adrianus Henderikus Fonck, otr. (2) te Haren [GN] in 06‑1908, tr. (Burgelijke stand) te Haren [GN] op 03‑07‑1908 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Titia Ter Steeg, dr. van Jan Ter Steeg en Egbertje Ottens, geb. te Glimmen [DR] op 31‑01‑1876, ged. ned.herv. te Glimmen [DR], ovl. te Groningen [GN] op 19‑09‑1951, begr. te Glimmen [DR].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Jan Egbertus, geb. te Glimmen [DR]op 07‑07‑1910, ged. ned.herv. te Glimmen [DR], kapper, ovl. te Groningen [GN] Is bij een brand om het leven gekomen op 18‑08‑1979.
 2. Harm, geb. te Glimmen [DR]op 17‑02‑1912, ged. ned.herv. te Glimmen [DR], slagersknecht, ovl. te Groningen [GN] op 17‑07‑1945.
 3. Hendrik, geb. te Glimmen [DR]op 27‑07‑1913, volgt VIan.
 4. Aaltje, geb. te Glimmen [DR]op 11‑12‑1915 (d‑m‑j), volgt VIao.
 5. Egbertina, geb. te Glimmen [DR]op 03‑05‑1917 (d‑m‑j), volgt VIap.
 6. Allert, geb. te Glimmen [DR]op 30‑05‑1919, volgt VIaq.
 7. Titia, geb. te Glimmen [DR]op 05‑06‑1921 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Glimmen [DR], ovl. te Glimmen [DR] op 14‑09‑1921.

 

Vab.      Harm Fonck, (zn. van IVl), geb. te Roden [DR] op 02‑11‑1871 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 18‑02‑1872, veehouder/broodbezorger, ovl. te Roden [DR] op 06‑07‑1953 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] in 04‑1902, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑05‑1902 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Aaltien Vogelzang, dr. van Pieter Jans Vogelzang (gemeentewerkman) en Willemtien Ananias, geb. te Roden [DR] op 26‑03‑1876, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 11‑06‑1876 (d‑m‑j), ovl. te Groningen [GN] op 22‑07‑1957, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jan Fonk, 37 jr, brievenbesteller te Roden. – Adrianus Henderikus Fonck, 33 jr, schoenmaker te Tinaarlo. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Jan Buter, 27 jr, arbeider te Roden, zwager v.d. bruid. – Willem Ananias, 61 jr, brievengaarder te Roden, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Pieter, geb. te Roden [DR]op 28‑07‑1903, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 18‑10‑1903, landbouwer, ovl. teOosterwolde [FR] op 30‑04‑1977, begr. te Roden [DR].
 2. Aaltje, geb. te Roden [DR]op 21‑04‑1905, volgt VIar.
 3. Willemtien, geb. te Roden [DR]op 09‑05‑1907 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 01‑09‑1907 (d‑m‑j), ovl. teHippolytushoef [NH] in 1991, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 24‑10‑1946 met FeddeBroersma, zn. van Harmen Minzes Broersma en Trijntje Feddes Bosma, geb. te Akkerwoude [FR] op 05‑02‑1907 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Akkerwoude [FR], landbouwer.
 4. Grietje, geb. te Roden [DR]op 31‑03‑1909, volgt VIas.
 5. Anna, geb. te Roden [DR]op 02‑10‑1911 (d‑m‑j), volgt VIat.
 6. Geert, geb. te Roden [DR]op 11‑02‑1918 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 02‑06‑1918 (d‑m‑j), Tech. gemeenteambtenaar, otr. te Uithuizermeeden [GN], tr. (Burgelijke stand) te Uithuizermeeden [GN] op 13‑10‑1948 metAnnie Heun, dr. van Klaas Heun en Geeske Kolk, geb. te Groningen [GN] op 16‑03‑1922, ged. ned.herv. teGroningen [GN].

 

Generatie VI

 

VIa.        Jantien Willems Hagedoorn, (dr. van Vc), geb. te Roderesch [DR] op 26‑10‑1870, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 12‑11‑1892 (d‑m‑j) met Lammert Alberts, zn. van Hilbrand Stoffers (arbeider te Donderen) en Lammechien Alberts (dienstmeid te Donderen), geb. te Vries [DR] op 28‑09‑1869.

Getuigen: – Jan Stoffers, 27 jr, boerenknecht te Yde. -Jan Been, 26 jr, arbeier te Donderen. – Geert Geersing, 43 jr, arbeider te Roden. – Jan Geersing, 34 jr, klerk te Roden. Allen onverwant aan de partijen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Geessien Lammerts, geb. te Alteveer [DR]op 13‑08‑1893, ned.herv.
 2. Hillebrand Lammerts, geb. te Alteveer [DR]op 02‑10‑1895 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Alteveer [DR] op 08‑09‑1896 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 3. Lammechien Lammerts, geb. te Alteveer [DR]op 31‑12‑1897, ned.herv.

 

VIb.       Jannes Busscher, (zn. van Vd), geb. te Leutingewolde [DR] in 1871, boerenknecht te Leutingewolde, ovl. te Roderveld [DR] op 14‑01‑1917 ;’doodgevonden’, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 13‑05‑1899 metJantien Berends Douwes, dr. van Berend Hindriks Douwes (landbouwer te Leutingewolde) en Geessien Jans Buter (landb.sche), geb. te Leutingewolde [DR] op 02‑01‑1874 (d‑m‑j), ovl. te Leutingewolde [DR] op 08‑04‑1956 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], (Jantien Berends tr. (2) (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 17‑08‑1918 met Jannes Klazens de Rink, zn. van Klaas Hendriks De Rink (landbouwer te Foxwolde) en Leentje Egberts Boer.).

Getuigen: – Harm Busscher, 64 jr,timmerman te Foxwolde,oom v.d.bruidegom. – Jan Douwes, 38 jr,arbeider te Roden. – Arend Douwes, 29 jr,landbouwer. – Jan Aukema, 45 jr,landbouwer, onverwant. De tweede en derde getuige broeders v.d. bruid.

Jannes de Rink was weduwnaar van Jantien Wekema.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Berend, geb. te Leutingewolde [DR]in 1902, arbeider te Foxwolde.
 2. Geessien, geb. te Leutingewolde [DR]in 1904, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑08‑1926 (d‑m‑j) met Geert Pater ;zoon van Jan Pater en Jantje Aalders, geb. te Roderveld [DR] in 1904, arbeider te Roderveld.

Getuigen: – Tiddens Pater, 37 jr,arbeider te Roderveld,broeder v.d. bruidegom. – Berend Busscher, 24 jr,arbeider te Foxwolde, broeder v.d. bruid.

 1. Jannes, geb. te Leutingewolde [DR]in 1905, arbeider te Foxwolde, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 18‑12‑1926 met Grietje Huizing ;dochter van Evert Huizing,geb. 1878 en Jantien Geersing,geb. 1875, geb. te Peize [DR] in 1909.

Getuigen: – Hendrik Steenbergen, 32 jr,arbeider te Roderesch, zwager v.d. bruidegom. – Roelof Huizing, 26 jr,arbeider te Eelde, broeder v.d. bruid.

 1. Annechien Jannes, geb. te Leutingewolde [DR]op 01‑12‑1907 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Leutingewolde [DR] op 31‑01‑1910, begr. te Roden [DR].

 

VIc.        Petrus Busscher, (zn. van Ve), geb. te Roden [DR] op 15‑06‑1853, ned.herv, fietsenmaker, ovl. te Roden [DR] op 28‑10‑1908, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑05‑1885 met Jantje Jans Brink, dr. van Jan Lucas Brink (boerenknecht) en Marchien Klaassens Venekamp, geb. te Roden [DR] op 12‑07‑1851 (d‑m‑j), ned.herv, dienstbode, ovl. te Roden [DR] op 25‑02‑1917, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Jacob Busscher, 53 jr,landbouwer te Assen. – Geerd Busscher, 41 jr,schoenmaker te Eext.Beiden ooms v.d. bruidegom. – Lukas Brink, 40 jr,vader v.h. armhuis. – Andries Brink, 40 jr,arbeider te Alteveer.Broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jan Jannes, geb. te Roden [DR]in 1886, ned.herv, landbouwer te Roden, otr. te Smilde [DR] op 12‑05‑1916 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Smilde [DR] in 05‑1916, kerk.huw. (ned.herv.) met Henderkien Geerts Feunekes ;dochter van Geert Feunekes, landbouwer te Smilde, en van Annechien Drenthen, geb. te Smilde [DR] in 1894, ned.herv.

 

VId.        Jannes Harms Busscher, (zn. van Vg), geb. te Roden [DR] op 03‑02‑1858 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], timmerman te Foxwolde, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑08‑1884 met Emelia van Zonneveld, dr. van Marinus Van Zonneveld (arbeider te Roderwolde) en Geertruid Roelfs Geersing, geb. te Roden [DR] op 23‑12‑1862, ned.herv, ovl. teFoxwolde [DR] op 24‑02‑1950, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Geerd Busscher, 28 jr,timmerman te Roden. – Louwe Geersing, 24 jr,smidsknecht te Peize.Beiden neefs v.d. bruidegom. – Tjerk Scheepstra, 27 jr,boerenknecht te Foxwolde,onverwant. – Egbert Willems, 24 jr,arbeider te Roderesch,onverwant.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Annechien, geb. te Foxwolde [DR]op 11‑06‑1885 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 18‑08‑1906, kerk.huw. (PR) met Tiemen Harkema, zn. van Jan Harkema (arbeider) en Jeltje Feenstra, geb. te Roderveld [DR] in 1884, PR, arbeider te Roderveld.

Getuigen: – Tjeert Veenstra, 37 jr,scharenslijper te Peize, oom v.d. bruidegom . – Markus Aart Laferte, 28 jr,sigarenmaker te Foxwolde,oom v.d. bruid. – Jan Siegers, 48 jr, arbeider te Roderveld, onverwant. – Jan Ting, 24 jr, arbeider te Roderveld, onverwant.

 1. Geertruid, geb. te Foxwolde [DR]op 02‑09‑1887 (d‑m‑j), volgt VIIa.
 2. Goukje Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 17‑10‑1889, ned.herv.
 3. Harmtien Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 08‑02‑1892 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 03‑02‑1894 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 4. Harm Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 22‑11‑1894, ned.herv.
 5. Marina Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 06‑05‑1897 (d‑m‑j), ned.herv.

 

VIe.        Geessien Harms Busscher, (dr. van Vg), geb. te Roden [DR] op 25‑09‑1859, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR]na 1905, begr. te Roden [DR],

5 kinderen:

 1. HarmBusscher, geb. te Foxwolde [DR] op 15‑11‑1883, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 15‑11‑1883, begr. teRoden [DR].
 2. HendrikjeBusscher, geb. te Foxwolde [DR] op 20‑07‑1884, ned.herv.
 3. AnnechienBusscher, geb. te Foxwolde [DR] op 26‑05‑1888, ned.herv.
 4. JannesBusscher, geb. te Foxwolde [DR] op 19‑06‑1892, ovl. te Foxwolde [DR] op 26‑05‑1896, begr. te Roden [DR].
 5. MarchienBusscher, geb. te Foxwolde [DR] op 19‑06‑1892, ned.herv.

 

Geessien Harms Busscher, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑02‑1895 met Jannes Hagenouw, zn. van Jan Hindriks Hagenouw (arbeider) en Wubbegien Suurd (dienstmeid te Peize), geb. te Peize [DR] op 10‑08‑1862 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider te Foxwolde, ovl. te Roden [DR] op 16‑04‑1903, begr. te Roden [DR], (Jannes otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑05‑1885 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Hillechien Kornelis Holt, dr. van Kornelis Harms Holt (arbeider) en Elisabeth Jurgens Sprick.).

Getuigen bij het huwelijk: – Harm Busscher, 60 jr,timmerman,vader v.d. bruid. – Jannes Busscher, 37 jr,timmerman,broeder v.d. bruid. – Louwe Busscher, 25 j. r,timmerman,broeder v.d. bruid. – Jan Geersing, 36 jr,klerk,onverwant.

Getuigen bij dit huwelijk: – Pieter van Delden, 39 jr,arbeider,stiefvader v.d. bruid. – Geert Borgers, 36 jr,koopman. – Abel Cazemier, 34 jr,boerenknecht. – Hendrik Oostinga, 30 jr,gem.veldwachter te Foxwolde. De laatste drie onverwant.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Trientje Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 27‑03‑1895, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 13‑03‑1896, begr. teRoden [DR].
 2. Trientje, geb. te Roden [DR]op 10‑06‑1896 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR].
 3. Harm, geb. te Roden [DR]op 21‑02‑1899, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Foxwolde [DR] op 08‑06‑1900 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 4. Harmtien, geb. te Roden [DR]op 17‑09‑1900, ged. te Roden [DR].

 

Geessien Harms Busscher, otr. (3) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 14‑01‑1905, kerk.huw. (PR) metKlaas Everts De Vries, zn. van Evert De Vries (arbeider) en Geeske Zorge, geb. te Zevenhuizen [GN] in 1870, ned.herv, boerenknecht te Leutingewolde, (Klaas Everts otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑02‑1892 metAaltien Jans Brink, dr. van Jan Jans Brink (boerenknecht te Lieveren) en Trientien Kramer (dienstbode te Lieveren).).

Getuigen: – Hindrik Brink, 64 jr,arbeider te Lieveren, oom v.d. bruidegom. – Jannes Busscher, 46 jr,timmerman te Foxwolde, broeder v.d. bruid. – Jacob Brink, 62 jr,karreman, oom v.d. bruid. – Jan Brink, 35 jr,arbeider te Lieveren, onverwant.

Getuigen bij het huwelijk: – Jan Talens, 37 jr,arbeider in de Zulthe. – Sikko Santes, 23 jr,boerenknecht in de Zulthe. – Roelf Arens, 43 jr,arbeider te Roden. – Jan Geersing, 33 jr,klerk. Allen onverwant.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIf.         Geert Harms Busscher, (zn. van Vg), geb. te Roden [DR] op 19‑12‑1861, ged. ned.herv. te Roden [DR], timmerman te Norg, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 12‑11‑1891 (d‑m‑j) met Egbertien Auwema, dr. van Harm Auwema (arbeider) en Aaltje Kuipers, geb. te Norg [DR] in 1873.

Getuigen: – Lambert Vedder, 44 jr,landbouwer. – Geert Rebbers, 49 jr, landbouwer. – Jan de Vries, 28 jr,landbouwer. – Jan de Weerd, 32 jr, landbouwer. Allen wonende te Norg.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Annechien Geerds, geb. te Norg [DR]op 05‑10‑1891 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Norg [DR].

 

VIg.        Marchien Harms Busscher, (dr. van Vg), geb. te Roden [DR] op 17‑03‑1864, ovl. te Foxwolde [DR] op 17‑12‑1923, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑05‑1888 met Jannes Lammerts Klaassens, zn. van Lambert Louwes Klaassens (boerenknecht te Langelo) en Geessien Jans Janeker, geb. te Roden [DR] op 30‑01‑1862, ned.herv, boerenknecht te Leutingewolde ;in 1900 arbeider te Foxwolde.(BR Roden 1882-1900), ovl. te Foxwolde [DR] op 21‑03‑1946, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Frederik Biemold, 44 jr,arbeider te Peize,zwager v.d. bruidegom. – Jannes Busscher, 30 jr,timmerman te Foxwolde,broeder v.d. bruid. – Johannes Sinkgraven, 29 jr,arbeider te Roden,zwager v.d.bruidegom. -Abel Cazemier, 39 jr,boerenknecht te Leutingewolde,onverwant.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Hendrikje Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 20‑07‑1884, volgt VIIb.
 2. Geessien Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 29‑08‑1888, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 13‑12‑1906, begr. teRoden [DR].
 3. Annechien Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 18‑07‑1889, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 12‑04‑1891 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 4. Harm Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 09‑07‑1893 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 30‑12‑1894, begr. teRoden [DR].
 5. Harm Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 28‑02‑1896, ned.herv.
 6. Lammert Jannes, geb. te Foxwolde [DR]op 07‑04‑1898 (d‑m‑j), ned.herv.

 

VIh.        Hendrik Harms Busscher, (zn. van Vg), geb. te Foxwolde [DR] op 03‑10‑1866 (d‑m‑j), ned.herv, timmerman te Roderwolde, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 31‑07‑1897 met Froukien Tolner, dr. van Teunis Barelds Tolner (arbeider te Foxwolde) en Grietje Sapes Scheepstra, geb. te Foxwolde [DR] op 12‑02‑1878 (d‑m‑j).

Getuigen bij het huwelijk: – Louwe Busscher, 27 jr,timmerman te Foxwolde. – Jacob Busscher, 24 jr,klompenmaker. Beiden broeders van de bruidegom. – Jan Tolner, 27 jr,arbeider. – Roelf Scheepstra, 33 jr,arbeider. Beiden wonende te Peize en ooms van de bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Annechien Hendriks, geb. te Roderwolde [DR]op 26‑08‑1903, ned.herv, ovl. te Roderwolde [DR] op 15‑03‑1905, begr. te Roderwolde [DR].

 

VIi.         Louwe Harms Busscher, (zn. van Vg), geb. te Foxwolde [DR] op 02‑10‑1869 (d‑m‑j), timmerman te Foxwolde, ovl. teFoxwolde [DR] op 30‑10‑1944, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑05‑1898 (d‑m‑j) met Jantje Alberts van der Veen, dr. van Albert van der Veen (landbouwer te Peize) en Grietje Ottens (landb.sche), geb. te Peize [DR] op 05‑10‑1873 (d‑m‑j), dienstmeid te Roderwolde, ovl. te Roden [DR] op 25‑08‑1917, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Jannes Busscher, 40 jr,timmerman te Foxwolde. – Hendrik Busscher, 31 jr,timmerman te Roderwolde. Beiden broeders v.d.bruidegom. – Harm van der Veen, 28 jr,arbeider te Roderwolde,neef v.d. bruidegom. – Abraham van Zanten, 48 jr,landbouwer te Foxwolde, onverwant.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Annegien Louwes, geb. te Roden [DR]in 1899, ned.herv, otr. te Oosterwolde [FR] op 29‑11‑1918, tr. (Burgelijke stand) te Oosterwolde [FR] in 1918, kerk.huw. (ned.herv.) met Riekele Aukes Poutsma ;zoon van Auke Hendericus Poutsma, winkelier te Haulerwijk, en van Aukje Trul, geb. te Haulerwijk [FR] in 1894, ned.herv, arbeider te Haulerwijk.
 2. Albert, geb. te Foxwolde [DR]op 09‑04‑1901 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 01‑04‑1977 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 3. Harm, geb. te Foxwolde [DR]op 16‑03‑1904, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 06‑04‑1981 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 4. levenloos, geb. te Foxwolde [DR]op 30‑05‑1916, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 30‑05‑1916, begr. te Roden [DR].
 5. Jantina, geb. te Foxwolde [DR]in 08‑1917, ovl. te Foxwolde [DR] op 24‑01‑1918.

 

VIj.         August Gezinus Noord, (zn. van Vl), geb. te Groningen [GN] op 22‑04‑1906, steenhouwer, ovl. te Assen [DR] in 1978, begr. teAssen [DR], otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] circa 1935 met Roelfien Aukien Willems, dr. van Frans Willems en Hendrikje Suichies, geb. te Assen [DR] op 25‑09‑1913, ovl. te Assen [DR] in 12‑1988, begr. te Assen [DR].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Johannes, geb. te Assen [DR]op 18‑07‑1937, volgt VIIc.
 2. Frans, geb. te Assen [DR]op 30‑03‑1942.
 3. Hendrikje, geb. te Assen [DR]op 29‑04‑1946.
 4. Lina, geb. te Assen [DR]op 17‑09‑1947.

 

VIk.       Lodewijk Freerks Coopman, (zn. van Vn), geb. te Norg [DR] op 18‑01‑1875, ged. ned.herv. te Norg [DR], arbeider te Norg, ovl. te Norg [DR] op 05‑11‑1948 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR], otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 11‑05‑1901 (d‑m‑j) met Aaltien Slagmolen ; dochter van Geert Slagmolen, arbeider te Norg, en van Jobkien Kregel, geb. tePeize [DR] op 13‑09‑1878, ned.herv, ovl. te Norg [DR] op 30‑01‑1932, begr. te Norg [DR].

Getuigen: – Jan Buiter, 24 jr, landbouwer te Norg, neef v.d. bruidegom. – Jan Slagmolen, 37 jr, landbouwer te Westervelde, oom v.d. bruid. – Andries Hummel, 23 jr, arbeider te Vries, zwager v.d. bruidegom. – Evert Ubels, 42 jr, koopman te Norg, onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Freerk Lodewijks, geb. te Norg [DR]op 08‑12‑1901 (d‑m‑j), volgt VIId.

 

VIl.         Jeichien Freerks Coopman, (dr. van Vn), geb. te Norg [DR] op 13‑07‑1876, ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Vries [DR] op 11‑01‑1943 (d‑m‑j), begr. te Vries [DR], otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 06‑05‑1899 (d‑m‑j) met Andries Lambertus Hummel ; zoon van Lambertus Hummel, bakker te Vries, en van Hillechien van Wijk, geb. te Vries [DR] op 18‑03‑1878, ged. ned.herv. te Vries [DR], bakker te Vries, ovl. te Vries [DR] op 15‑03‑1950, begr. te Vries [DR].

Getuigen: – Harm Enting, 68 jr, landbouwer te Vries. – Floris Kluivingh, 49 jr, winkelier te Vries. – Albert Jansen, 40 jr, landbouwer te Vries. – Pieter Weites, 55 jr, armenhuisvader te Vries. Allen onverwant aan het paar.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Roelfien, geb. op 24‑06‑1909, ned.herv, dienstmeid te Norg, ovl. te Vries [DR]op 18‑05‑1913, begr. te Vries [DR].

 

VIm.      Jantje Freerks Coopman, (dr. van Vn), geb. te Norg [DR] op 14‑10‑1879, ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Norg [DR] op 23‑08‑1964, begr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] circa 1899 met Albert Eleveld, geb. te Norg [DR] op 15‑09‑1876, ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Norg [DR] op 01‑06‑1966 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Geert Alberts, geb. te Essen [DL]op 07‑09‑1900 (d‑m‑j), ovl. te Norg [DR] op 25‑08‑1985, begr. te Norg [DR].
 2. Freerk Alberts, geb. te Essen [DL]op 10‑11‑1903 (d‑m‑j), ovl. te Norg [DR] op 02‑04‑1991 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR].
 3. Willem Alberts, geb. te Essen [DL]op 15‑09‑1905, ovl. te Norg [DR] op 30‑09‑1990, begr. te Norg [DR].

 

VIn.        Harm Smit, (zn. van Vp), geb. te Roden [DR] op 01‑03‑1873 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], smid, ovl. te Roden [DR] op 29‑02‑1956, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑05‑1903 (d‑m‑j) met IJtjeDuursma, dr. van Jan Duursma (arbeider) en Antje Roelfs Posthuma, geb. te Jubbega [FR] op 15‑08‑1876, ned.herv, ovl. teRoden [DR] op 29‑03‑1951, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Libbertus Smit, 27 jr,smid, broeder v.d. bruidegom. – Hendrik Venekamp, 27 jr,smid te Exloo, zwager v.d. bruidegom. – Wieger Posthuma, 53 jr, hoofd der school Ter Heijl, oom v.d. bruid. – Lippe van Esch, 33 jr,voerman, neef v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. levenloos, geb. te Roden [DR]op 10‑12‑1918 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 10‑12‑1918 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

VIo.        Libbertus Smit, (zn. van Vp), geb. te Roden [DR] op 13‑05‑1876, ged. ned.herv. te Roden [DR], smid/melkslijter, ovl. teRoden [DR] op 23‑08‑1957, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑05‑1905 (d‑m‑j) met Tietje Ax, dr. van Sjouke Ax (schoenmaker te Peize) en Hinderkien Kruims, geb. te Peize [DR] op 19‑02‑1877, ged. ned.herv. te Peize [DR], ovl. te Roden [DR] op 03‑05‑1951 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Harm Smit, 32 jr,smid te Peize, broeder v.d. bruidegom. – Jan Ax, 25 jr,schoenmaker te Peize, broeder v.d. bruid. – Lippe van Esch, 35 jr, voerman te Roden, neef v.d. bruidegom. – Barteld Gritter, 29 jr,postbode te Zuidlaren, neef v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Philippus Johannes, geb. te Roden [DR]op 16‑07‑1906, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. op 21‑04‑1994, begr. teRoden [DR].
 2. Aukje Elizabeth, geb. te Roden [DR]op 10‑11‑1910 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] ;(doopsgezind), ovl. teAssen [DR] op 29‑05‑1995, begr. te Roden [DR] op 02‑06‑1995 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] circa 1935 met Dirk Tuininga, geb. te Witmarsum [FR] op 25‑05‑1903, melkslijter, ovl. te Groningen [GN] op 25‑06‑1955, begr. teRoden [DR].

 

VIp.        Jan Hendriks Brink, (zn. van Vq), geb. te Peize [DR] op 01‑12‑1872 (d‑m‑j), boerenknecht te Leutingewolde ;in 1880 arbeider te Foxwolde 569.(BR Roden 1882-1900), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑05‑1899 met BouwinaBijsma, dr. van Luitzen Hielkes Bijsma (arbeider te Leek) en Hiltje Eits Westerhuis, geb. te Siegerswoude [FR] op 13‑02‑1872, ned.herv, dienstmeid te Leutingewolde, ovl. te Sandebuur [DR] op 19‑07‑1914, begr. te Roderwolde [DR].

Getuigen: -Albert Rademaker, 58 jr,landbouwer, zwager v.d. bruid. – Hindericus Douwes,54 jr,landbouwer te Sandebuur. – Pieter Venema, 57 jr,landbouwer te Leutingewolde.- Bake Ipema, 46 jr,landbouwer te Leutingewolde. -De laatste drie getuigen onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Hendrika Hillechina, geb. te Tolbert [GN]op 12‑03‑1893 (d‑m‑j), ned.herv.
 2. Hindrik Jans, geb. te Foxwolde [DR]op 02‑10‑1899 (d‑m‑j), ned.herv.

 

VIq.        Tunnis Sakes Barkhuis, (zn. van Vt), geb. te Roden [DR] op 09‑11‑1874 (d‑m‑j), boerenknecht te Roden, ovl. te Roden [DR] op 28‑01‑1958, begr. te Roden [DR], otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 14‑10‑1899 met Aaltien JansStoffers, dr. van Jan Stoffers (arbeider te Peize) en Afien Postema, geb. te Peize [DR] op 06‑11‑1871 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. teRoden [DR] op 22‑07‑1909, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Hindrik Brink, 59 jr,arbeider te Lieveren,oom v.d. bruidegom. – Sietze Stoffers, 30 jr,arbeider te Steenbergen. – Wopke Stoffers, 24 jr,boerenknecht te Winde. Beiden broeders van de bruid. – Jannes Thie, 44 jr,landbouwer te Roden, onverwant.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Sake Hendrik, geb. te Foxwolde [DR]op 06‑02‑1900 (d‑m‑j), ned.herv.
 2. Jan Teunis, geb. te Foxwolde [DR]op 12‑06‑1904 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 18‑08‑1904, begr. teRoden [DR].
 3. Fenna Teunis, geb. te Foxwolde [DR]op 27‑08‑1905, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Foxwolde [DR] op 14‑08‑1906, begr. te Roden [DR].
 4. Jan Teunis, geb. te Foxwolde [DR]op 13‑03‑1907, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 27‑03‑1907, begr. te Roden [DR].

 

Tunnis Sakes Barkhuis, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑12‑1916, kerk.huw. (ned.herv.) metAlbertje Westerhof, geb. op 17‑01‑1876, ovl. te Roden [DR] op 05‑07‑1967 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIr.        Aaltien Vogelzang, (dr. van Vw), geb. te Roden [DR] op 12‑03‑1882 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 21‑05‑1882, coll.ab.”Leekster Courant”, ovl. te Roden [DR] op 21‑11‑1973, begr. te Roden [DR], otr. te Zuidlaren [DR], tr. (Burgelijke stand) teZuidlaren [DR] op 20‑07‑1912, kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Krans, geb. te Anloo op 12‑03‑1885 (d‑m‑j), ned.herv, koopman, ovl. te Zuidlaren [DR] op 22‑11‑1918.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Grietje, geb. te Zuidlaren [DR]circa 1915, volgt VIIe.
 2. Hillechien, geb. te Zuidlaren [DR]circa 1915, volgt VIIf.
 3. Jan Gerrit, geb. te Roden [DR]in 1918, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 27‑03‑1919, begr. teRoden [DR].

 

VIs.        Alida Vogelzang, (dr. van Vw), geb. te Roden [DR] op 27‑02‑1883, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 03‑06‑1883 (d‑m‑j), ovl. teGroningen [GN] op 11‑10‑1942 (d‑m‑j), begr. te Nieuw‑Roden [DR], otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]op 12‑05‑1906 (d‑m‑j) met Lucas Luinge, geb. te Vries [DR] op 16‑12‑1873, ged. ned.herv. te Vries [DR], landbouwer, ovl. teLieveren [DR] op 06‑01‑1920 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Albert, geb. te Lieveren [DR]in 1907, ovl. te Hamilton [CA] op 27‑07‑1938.
 2. Grietje, geb. te Lieveren [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]met Geert Bandringa, geb. teNieuw‑Roden [DR], slager.

geemigreerd naar Canada.

 1. Jan, geb. te Lieveren [DR], ovl. te Nietap [DR]in 1985, tr. (Burgelijke stand) met Jantje Hekman.
 2. Annie, geb. te Lieveren [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]met Pebe Bandringa.

geemigreerd naar Canada.

geëmigreerd naar Canada.

 1. Hendrik, geb. te Lieveren [DR]in 1918, ovl. te Nieuw‑Roden [DR] op 18‑03‑1936.

 

Alida Vogelzang, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑02‑1921 met Derk Roffel ;zoon van Jan Roffel, timmerman te Roden, en van Trijntje van Esch, geb. te Nieuw‑Roden [DR] op 01‑08‑1881 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider, ovl. teNieuw‑Roden [DR] op 27‑07‑1966, begr. te Nieuw‑Roden [DR], (Derk otr. (1) te Marum [GN] op 21‑04‑1905, tr. (Burgelijke stand) te Marum [GN] in 1905, kerk.huw. (ned.herv.) met Jetske Sjoerds Boonstra.).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Geert, geb. te Nieuw‑Roden [DR].
 2. Roelof, geb. te Nieuw‑Roden [DR].
 3. Aaltinus, geb. te Nieuw‑Roden [DR], otr. te Marum [GN], tr. (Burgelijke stand) te Marum [GN]met Elly Diertens, (dr. van VIw), geb. te Marum [GN].

nicht van Aaltinus Roffel.

neef en nicht, zie ook pers.nr.618.

 

VIt.         Jan Vogelzang, (zn. van Vw), geb. te Roden [DR] op 27‑05‑1886, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 25‑07‑1886, Beambte N.T.M, ovl. te Roden [DR] op 02‑12‑1976 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 04‑06‑1910 (d‑m‑j) met Klaaske Linker, geb. te Leek [GN] op 12‑12‑1887, ged. te Leek [GN], ovl. te Vleuten [UT] op 01‑09‑1971 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jan Roelof, geb. te Roden [DR]op 10‑03‑1912 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 14‑03‑1914, begr. te Roden [DR].
 2. Roelof Jan, geb. te Roden [DR]op 29‑04‑1913, ged. te Roden [DR], dir.Scholengem, otr. te Idaarderadeel [FR], tr. (Burgelijke stand) te Idaarderadeel [FR] op 07‑03‑1944 (d‑m‑j) met Aebeltsje De Grouw, geb. te Grouw [FR] op 22‑03‑1923.
 3. Jan Roelof, geb. te Roden [DR]op 16‑03‑1915, volgt VIIg.
 4. Klaaske Grietje, geb. te Veenwouden [FR]op 24‑08‑1922, tr. (Burgelijke stand) te Dantumadeel [FR] op 07‑03‑1946 (d‑m‑j) met Pieter Schouwerwou, geb. te Wadenoyen [GL] op 07‑09‑1921 (d‑m‑j), beambte N.S. te Vleuten.

 

VIu.        Geertien Vogelzang, (dr. van Vw), geb. te Roden [DR] op 08‑10‑1888 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 16‑12‑1888, ovl. te Groningen [GN] op 28‑12‑1947, begr. te Nieuw‑Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑05‑1913 (d‑m‑j) met Niklaas Blaauwijkel, geb. te Roden [DR] op 17‑05‑1888, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer, ovl. te Nieuw‑Roden [DR] op 07‑01‑1969 (d‑m‑j), begr. te Nieuw‑Roden [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Roelof, geb. te Nieuw‑Roden [DR], ovl. te Oosterwolde [FR]op 16‑08‑1986, relatie met J. Been.
 2. Jan, geb. te Nieuw‑Roden [DR].
 3. Wubbina, geb. te Nieuw‑Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]met J. Middel.

 

VIv.        Geert Vogelzang, (zn. van Vw), geb. te Roden [DR] op 19‑03‑1891, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 28‑06‑1891, schilder, ovl. teDrachten [FR] op 28‑03‑1967, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 05‑04‑1913 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Hendriktje Barelds ;dochter van Harm Barelds, landbouwer te Langelo, en van Geertien Ubels, geb. te Norg [DR] op 28‑12‑1892, ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Drachten [FR] op 10‑11‑1956 (d‑m‑j).

Getuigen: – Pieter Vogelzang, 66 jr, wegwerker te Roden, oom v.d. bruid. – Lucas Luinge, 39 jr, landbouwer te Lieveren, zwager v.d. bruidegom. – Aldert Barelds, 26 jr, landbouwer te Langelo. – Jan Barelds, 22 jr, timmerman te Langelo. Beiden broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jan, geb. te Roden [DR]op 14‑06‑1913, ged. te Roden [DR], ovl. te Langelo [DR] op 21‑07‑1913, begr. te Norg [DR].
 2. Geertien, geb. te Roden [DR]op 14‑08‑1914, volgt VIIh.
 3. Grietje, geb. te Roden [DR]op 25‑09‑1915, ged. te Roden [DR], ovl. te Drachten [FR], otr. (1) te Drachten [FR], tr. (Burgelijke stand) te Drachten [FR] op 20‑12‑1940 met Sietse De Wit, geb. te Drachten [FR] op 26‑04‑1912, ged. teDrachten [FR], ovl. te Drachten [FR] op 19‑02‑1970, otr. (2) te Drachten [FR], tr. (Burgelijke stand) te Drachten [FR] op 15‑02‑1974 met Pieter Dijkman, geb. te Het Bildt [FR] op 29‑01‑1914, ovl. te Drachten [FR] op 11‑12‑1985 (d‑m‑j).
 4. Jan, geb. te Drachten [FR]op 22‑11‑1924, volgt VIIi.

 

VIw.       Grietje Vogelzang, (dr. van Vw), geb. te Roden [DR] op 15‑02‑1894, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 27‑05‑1894, ovl. teRoden [DR] op 07‑06‑1989 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑05‑1916 met Jan Diertens, geb. te Roden [DR] op 13‑11‑1888, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 06‑11‑1972 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Steven, geb. te Marum [GN], relatie met A.Bron, ovl. te Leek [GN].
 2. Jan, geb. te Marum [GN], tr. (Burgelijke stand) met J.Bergsma.
 3. Hendrik, geb. te Marum [GN], tr. (Burgelijke stand) met S.Van der Meulen.
 4. Geert, geb. te Marum [GN].

door de Duitsers gefusilleerd.

 1. Elly, geb. te Marum [GN], tr. met AaltinusRoffel, (zn. van VIs) (zie VIs).
 2. Pieter, geb. te Marum [GN], tr. (Burgelijke stand) met P.Van Rij.
 3. Grietje, geb. te Marum [GN], tr. (Burgelijke stand) met Y.Looper.
 4. Elly, geb. te Marum [GN].

 

VIx.        Trientje Vogelzang, (dr. van Vw), geb. te Roden [DR] op 07‑06‑1898 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 04‑09‑1898 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 17‑05‑1983, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] met Klaas Wolfis, geb. te Bedum [GN] op 12‑11‑1897 (d‑m‑j), ned.herv, besteller PTT, ovl. te Roden [DR] op 16‑03‑1985, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jan, geb. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]met Jannie Apotheker, geb. teRoden [DR].
 2. Grietje, geb. te Roden [DR].
 3. Hendrikje, geb. te Roden [DR], volgt VIIj.
 4. Aaltje, geb. te Roden [DR].

 

VIy.        Jan Holt, (zn. van Vx), geb. te Norg [DR] op 04‑06‑1884 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Norg [DR], landbouwer, ovl. te Norg [DR] op 18‑12‑1924, begr. te Norg [DR], otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 22‑04‑1911 met Wubbechien Stel, dr. van Lambert Stel (schoenmaker te Vries) en Ebeltje Van der Zanden, geb. te Vries [DR] op 06‑11‑1888 (d‑m‑j), ged. te Vries [DR], boerin, ovl. te Voorschoten [ZH] op 10‑06‑1968 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Trientje, geb. te Norg [DR]op 29‑11‑1911, volgt VIIk.
 2. Lambert, geb. te Norg [DR]op 05‑12‑1914 (d‑m‑j), ged. te Norg [DR], ovl. te Norg [DR] op 28‑02‑1915.
 3. Ebeltje, geb. te Norg [DR]op 10‑05‑1916 (d‑m‑j), volgt VIIl.

 

VIz.      Geert Holt, (zn. van Vx), geb. te Norg [DR] op 26‑03‑1889, ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Eelde [DR] op 12‑01‑1947 (d‑m‑j), begr. te Eelde [DR], otr. te Eelde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Eelde [DR] in 1917 met Geertien Waindrich, geb. te Eelde [DR] op 09‑09‑1886, ged. ned.herv. te Eelde [DR], ovl. te Groningen [GN] op 06‑12‑1960 (d‑m‑j), begr. te Eelde [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hinderkien, geb. te Eelde [DR]op 03‑06‑1917 (d‑m‑j), ged. te Eelde [DR], ovl. te Eelde [DR] op 17‑08‑1947, begr. teEelde [DR].

 

VIaa.      Aaltje Nicolaas, (dr. van Vy), geb. te Tinaarlo [DR] op 23‑07‑1892, ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Assen [DR] op 09‑08‑1979 (d‑m‑j), otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] voor 1914 met Arent Stoffers, geb. te Anlo [DR] op 05‑05‑1890, ged. ned.herv. te Anlo [DR], ovl. te Assen [DR] op 07‑06‑1949 (d‑m‑j), begr. te Assen [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Hazina, geb. te Tinaarlo [DR]op 26‑03‑1914, ovl. te Assen [DR], otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR]op 14‑03‑1946 met Roelof Jan Vinkes, geb. te Gasselte [DR] op 28‑03‑1907, ovl. te Assen [DR] op 09‑04‑1981 (d‑m‑j).
 2. Albert, geb. te Assen [DR]op 08‑03‑1916 (d‑m‑j), volgt VIIm.

 

VIab.      Geert Nicolaas, (zn. van Vy), geb. te Tinaarlo [DR] op 27‑09‑1894, ged. ned.herv. te Vries [DR], Ambtenaar N.S, ovl. te Tiel [GL]op 06‑10‑1965 (d‑m‑j), otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 13‑09‑1919 met Annechien Koops, geb. teVries [DR] op 04‑04‑1898, ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Tiel [GL] op 10‑10‑1975, begr. te Tiel [GL].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Albert, geb. te Vries [DR]op 18‑07‑1920, volgt VIIn.

 

VIac.      Egbert Nicolaas, (zn. van Vy), geb. te Tinaarlo [DR] op 25‑02‑1897, ged. ned.herv. te Vries [DR], Techn.ambtenaar PTT, ovl. teApeldoorn [GL] op 26‑04‑1968, begr. te Apeldoorn [GL], otr. te Marum [GN], tr. (Burgelijke stand) te Marum [GN] op 25‑04‑1926 met Renske Posthuma, geb. te Marum [GN] op 03‑08‑1898 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Marum [GN], ovl. te Apeldoorn [GL] op 09‑07‑1955 (d‑m‑j), begr. te Apeldoorn [GL].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Johan, geb. te Groningen [GN]op 12‑10‑1927 (d‑m‑j), volgt VIIo.

 

VIad.      Geert Adrianus Fonk, (zn. van Vz), geb. te Roden [DR] op 19‑07‑1889, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 09‑10‑1892 (d‑m‑j), veehouder/vervoerder, ovl. te Vries [DR] op 27‑10‑1976, otr. te Vries [DR] in 02‑1912, tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 16‑03‑1912, kerk.huw. (ned.herv.) met Annechien Darneviel, dr. van Pieter Darneviel (landbouwer) en Anna Takens, geb. teVries [DR] op 21‑09‑1889, ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 29‑07‑1965.

Getuigen: – Wiebe Stoffers, 34 jr, arbeider te Donderen, oom v.d. bruidegom. – Pieter Doedens, 46 jr, landbouwer te Donderen, onverwant. – Hendrik Drent, 25 jr, arbeider te Donderen, zwager v.d. bruid. – Pieter Takens, 52 jr, arbeider te Zeijen, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Harmanna, geb. te Vries [DR]op 16‑06‑1912, volgt VIIp.
 2. Anna, geb. te Vries [DR]op 23‑04‑1914, volgt VIIq.
 3. Jan, geb. te Vries [DR]op 26‑02‑1916, volgt VIIr.
 4. Pieter, geb. te Vries [DR]op 13‑10‑1919, volgt VIIs.
 5. Willem, geb. te Vries [DR]op 05‑09‑1923 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Vries [DR] op 30‑10‑1945.
 6. Jantien Aaltje, geb. te Vries [DR]op 07‑07‑1929, ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Vries [DR] op 12‑12‑1945.

 

VIae.      Jan Fonk, (zn. van Vz), geb. te Roden [DR] op 08‑08‑1891, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 09‑10‑1892 (d‑m‑j), kruidenier, ovl. te Vries [DR] op 09‑11‑1946 (d‑m‑j), begr. te Vries [DR], otr. te Vries [DR] in 01‑1917, tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 10‑02‑1917 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Geertje De Rink, dr. van Frederikus De Rink (arbeider te Vries) en Hinderkien Westerhof, geb. te Vries [DR] op 20‑02‑1891, ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Vries [DR] op 13‑07‑1966, begr. te Vries [DR].

Getuigen: – Geert Adrianus Fonk, 27 jr, landbouwer te Vries, broeder v.d. bruidegom. – Hendrik de Vries, 51 jr, timmerman te Roden, onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Harmanna, geb. te Roden [DR]op 25‑06‑1917, volgt VIIt.
 2. Hinderkien, geb. te Vries [DR]op 03‑02‑1922 (d‑m‑j), volgt VIIu.

 

VIaf.       Adrianus Henderikus Fonk, (zn. van Vz), geb. te Roden [DR] op 22‑12‑1893, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 14‑04‑1894, rijwielhersteller/-handelaar, ovl. te Zuidlaren [DR] op 24‑10‑1986, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] ;huwelijksaangifte 04-07-1917 te Zaandam op 04‑07‑1917 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 04‑08‑1917 (d‑m‑j), kerk.huw. (GG) metTiesina Meijer, dr. van Jan Meijer (landbouwer te Foxwolde) en Egberdina Sok, geb. te Groningen [GN] op 24‑03‑1894, GG, ovl. te Groningen [GN] op 15‑04‑1961, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Geert Fonk, 28 jr, landbouwer te Vries, broeder v.d. bruidegom. – Johannes Meijer, 21 jr, rijwielhersteller te Roden, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jan, geb. te Roden [DR]op 20‑12‑1917, ged. GG te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 15‑08‑1922, begr. teRoden [DR].
 2. Egberdina, geb. te Roden [DR]op 21‑07‑1922, volgt VIIv.
 3. Jan, geb. te Roden [DR]op 28‑10‑1923, volgt VIIw.

 

VIag.      Wietse Fonk, (zn. van Vz), geb. te Roden [DR] op 18‑08‑1896, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 06‑03‑1897 (d‑m‑j), fabrieksmachinist, ovl. te Roden [DR] op 12‑11‑1984 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] in 08‑1922, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑09‑1922 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Johanna Juliana Wieland, dr. van Hendrik Wieland (rietdekker te Westervelde) en Jantien Bruggink, geb. te Norg [DR] op 03‑01‑1903 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. teRoden [DR] op 26‑01‑1977, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Geert Adrianus Fonk, 33 jr, arbeider te Donderen, broeder v.d. bruidegom. – Hendrik de Vries, 57 jr, timmerman te Roden, onverwant.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jan, geb. te Roden [DR]op 17‑02‑1923, volgt VIIx.
 2. Jantien, geb. te Roden [DR]op 02‑01‑1925 (d‑m‑j), volgt VIIy.
 3. Grietje Harmanna, geb. te Roden [DR]op 14‑02‑1928, volgt VIIz.

 

VIah.      Aaltje Fonk, (dr. van Vz), geb. te Roden [DR] op 07‑09‑1898 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 05‑02‑1899 (d‑m‑j), ovl. teEnschede [OV] op 10‑10‑1975, begr. te Enschede [OV], otr. te Roden [DR] in 04‑1919, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 22‑05‑1919, kerk.huw. (ned.herv.) met Jacobus Van der Velde, zn. van Roelof Van der Velde (landbouwer) en Jantje Timmerman (dienstmeid te Smilde), geb. te Smilde [DR] op 14‑06‑1890, ged. ned.herv. te Smilde [DR], deurwaarder, ovl. te Enschede [OV] op 23‑02‑1988.

Getuigen: – Jan Timmer, 31 jr, arbeider te Smilde, zwager v.d. bruidegom. – Geert Adrianus Fonk, 29 jr, landbouwer te Vries, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Roelof, geb. te Ooststellingwerf [FR]op 18‑04‑1920, volgt VIIaa.
 2. Jan Berend, geb. te Ooststellingwerf [FR]op 17‑08‑1924, ged. ned.herv. te Ooststellingwerf [FR], verkoopbeambte, otr. te Enschede [OV], tr. (Burgelijke stand) te Enschede [OV] op 10‑12‑1960 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Frederika Femmy De Liefde, geb. te Haarlem [NH] op 25‑10‑1933, ged. te Haarlem [NH].
 3. Hendrik Johannes, geb. te Enschede [OV]op 01‑09‑1927 (d‑m‑j), volgt VIIab.
 4. Harmanna Jantje, geb. te Enschede [OV]op 20‑10‑1930, volgt VIIac.

 

VIai.       Harm Fonk, (zn. van Vz), geb. te Roden [DR] op 30‑12‑1904, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 07‑05‑1905 (d‑m‑j), rijwielhersteller/-handelaar, ovl. te Roden [DR] op 19‑06‑1978, begr. te Roden [DR] op 24‑06‑1978, otr. te Roden [DR] in 03‑1933, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑04‑1933 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Alberta Jans Noord, dr. van Jan Willems Noord (landbouwer) en Jantje Roona (boerin), geb. te Roden [DR] op 25‑03‑1913, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 01‑06‑1913 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 04‑01‑2000 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR] op 08‑01‑2000 (d‑m‑j).

Getuigen bij het huwelijk: – Geert Adrianus Fonk, 43 jr, landbouwer te Donderen, broeder v.d. bruidegom. – Willem Noord, 35 jr, landbouwer te Ubbena, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Jan, geb. te Roden [DR]op 25‑07‑1933, volgt VIIad.
 2. Jan Willem, geb. te Roden [DR]op 03‑10‑1935 (d‑m‑j), volgt VIIae.
 3. Harry Jan, geb. te Roden [DR]op 25‑06‑1944, volgt VIIaf.
 4. Jantinus Albertus, geb. te Roden [DR]op 13‑08‑1948, volgt VIIag.
 5. Jantje, geb. te Groningen [GN]op 15‑04‑1950, volgt VIIah.

 

VIaj.       Jantien Fonk, (dr. van Vz), geb. te Roden [DR] op 25‑09‑1906, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 07‑04‑1907 (d‑m‑j), ovl. teGroningen [GN] op 06‑09‑1991 (d‑m‑j), begr. te Opende [GN] op 11‑09‑1991 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR] in 07‑1927, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 22‑08‑1927, kerk.huw. (ned.herv.) met Anne Eilander, zn. van Johannes Eilander (landbouwer) en Elizabeth Drost, geb. te Opende [GN] op 10‑08‑1906 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Opende [GN], smid/rijwielhandelaar, ovl. teOpende [GN] op 21‑05‑1957, begr. te Opende [GN].

Getuigen: – Geert Adrianus Fonk, 38 jr, koopman te Donderen, broeder v.d. bruid. – Ietsen Pool, 31 jr, mandemaker te Opende, behuwd oom v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Johannes, geb. te Roden [DR]op 27‑12‑1927, volgt VIIai.
 2. Harmanna Aaltje, geb. te Opende [GN]op 25‑09‑1930, volgt VIIaj.
 3. Elizabeth, geb. te Opende [GN]op 23‑05‑1936, volgt VIIak.

 

VIak.      Berend Fonk, (zn. van Vz), geb. te Roden [DR] op 13‑08‑1908, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 08‑11‑1908 (d‑m‑j), meubelmaker/besteller PTT, ovl. te Roden [DR] op 01‑05‑1987 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Leek [GN] in 05‑1935, tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 02‑06‑1935 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Tjitske Noordhof, dr. van Klaas Noordhof (spoorwegbeambte) en Catharina Noordhof, geb. te Leek [GN] op 14‑06‑1912, ged. ned.herv. te Leek [GN].

Getuigen: – Derk Staal, 24 jr, gemeentebode te Oostwold. – Hendrik Harm Gaaikema, 34 jr, commies der secretarie te Leek. Beiden onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Klaas Jan, geb. te Roden [DR]op 25‑08‑1947, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 27‑08‑1947, begr. te Roden [DR].

 

VIal.       Hendrikje Fonck, (dr. van Vaa), geb. te Tinaarlo [DR] op 17‑05‑1896, ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Oldehove [GN] op 23‑09‑1947, begr. te Oldehove [GN], otr. te Bedum [GN] in 11‑1918, tr. (Burgelijke stand) te Bedum [GN] in 11‑1918, kerk.huw. (PG) met Gerard Noorda, geb. te Bedum [GN] op 05‑03‑1890 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Bedum [GN], rijwielhandelaar, ovl. teZuidhorn [GN] op 01‑02‑1978 (d‑m‑j), begr. te Zuidhorn [GN].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Sjoukje, geb. te Oldehove [GN]op 04‑11‑1918 (d‑m‑j), volgt VIIal.
 2. Willem, geb. te Oldehove [GN]op 25‑02‑1921, volgt VIIam.

 

VIam.    Abel Fonck, (zn. van Vaa), geb. te Tinaarlo [DR] op 12‑07‑1898 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Vries [DR], Ambtenaar techn.dienst PTT, ovl. te Zuidlaren [DR] op 17‑09‑1983, begr. te Zuidlaren [DR], otr. te Bedum [GN], tr. (Burgelijke stand) te Bedum [GN] op 27‑05‑1922 met Wilhelmina Scheepstra, dr. van Hindrik Willems Scheepstra (boterhandelaar te Bedum) en Geeske Lieuwes, geb. te Leek [GN] op 22‑07‑1897, ged. PG te Leek [GN], ovl. te Zuidlaren [DR] op 28‑08‑1991, begr. te Groningen [GN] crematie Selwerd/Groningen op 02‑09‑1991 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Gezina Sjoukje Titia, geb. te Groningen [GN]op 15‑04‑1924, volgt VIIan.
 2. Adriana Henderika, geb. te Groningen [GN]op 09‑08‑1936 (d‑m‑j), volgt VIIao.

 

VIan.      Hendrik Fonck, (zn. van Vaa), geb. te Glimmen [DR] op 27‑07‑1913, ged. ned.herv. te Glimmen [DR], KNIL-militair, ovl.omgekomen in een Japans krijgsgevangenenkamp aan de Birma spoorweg op 18‑03‑1943, otr. te Bandoeng [Indonesië], tr. (Burgelijke stand) te Bandoeng [Indonesië] op 16‑08‑1939 met Augustina Wilhelmina Jansen, geb. te Bandoeng [Indonesië] op 19‑08‑1913.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Bobby Andreas, geb. te Singaradja [Indonesië]op 13‑06‑1940, volgt VIIap.

 

VIao.      Aaltje Fonck, (dr. van Vaa), geb. te Glimmen [DR] op 11‑12‑1915 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Glimmen [DR], ovl. teGroningen [GN] op 24‑06‑1996, begr. te Haren [GN] ;”Eshof”, relatie met Gerard Bakker.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 1. Marijke Alida, geb. te Glimmen [DR]op 13‑06‑1946, volgt VIIaq.
 2. Titia Alie, geb. te Glimmen [DR]op 01‑04‑1952 (d‑m‑j), volgt VIIar.
 3. Gerda Egbertina, geb. te Glimmen [DR]op 15‑11‑1956.

 

VIap.      Egbertina Fonck, (dr. van Vaa), geb. te Glimmen [DR] op 03‑05‑1917 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Glimmen [DR], otr. teHaren [GN], tr. (Burgelijke stand) te Haren [GN] op 18‑07‑1941 met Mathias Van de Pavert, geb. te Purmerend [NH] op 18‑12‑1916, ged. te Purmerend [NH], Opzichter N.S.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Titia, geb. te Amsterdam [NH]op 29‑03‑1944, volgt VIIas.
 2. Jannetje, geb. te Amsterdam [NH]op 18‑12‑1946, volgt VIIat.

 

VIaq.      Allert Fonck, (zn. van Vaa), geb. te Glimmen [DR] op 30‑05‑1919, ged. ned.herv. te Glimmen [DR], besteller PTT, ovl. teGlimmen [DR] op 02‑10‑1992 (d‑m‑j), begr. te Haren [GN] op 06‑10‑1992 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 28‑11‑1953 met Wilhelmina De Vries, geb. te Roderwolde [DR] op 22‑02‑1922, ged. ned.herv. teRoderwolde [DR], naaister, ovl. te Groningen [GN] op 23‑07‑1974.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hendrika H., geb. te Glimmen [DR]op 23‑01‑1955, ovl. te Glimmen [DR] op 10‑04‑1955 (d‑m‑j).
 2. Adrianus Henderikus, geb. te Glimmen [DR]op 28‑04‑1956, hovenier, otr. te Zuidlaren [DR], tr. (Burgelijke stand) teZuidlaren [DR] op 24‑05‑1985 met Fenna Pot, geb. te Zuidlaren [DR] op 21‑04‑1956.
 3. Willem, geb. te Glimmen [DR]op 29‑10‑1959, volgt VIIau.

 

VIar.      Aaltje Fonck, (dr. van Vab), geb. te Roden [DR] op 21‑04‑1905, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 20‑08‑1905, ovl. te Leek [GN]op 05‑06‑2001 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR] op 08‑06‑2001 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑06‑1933 (d‑m‑j) met Frans Hut, zn. van Karst Hut en Janke Houtsma, geb. te Roden [DR] op 20‑11‑1905, ged. ned.herv. teRoden [DR], vee- en pluimveehouder, ovl. te Zuidhorn [GN] op 15‑12‑1996.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Karst, geb. te Roden [DR]op 04‑03‑1935 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Groningen [GN] op 27‑04‑1935.
 2. Karst, geb. te Roden [DR]op 21‑06‑1936, volgt VIIav.
 3. Harm, geb. te Roden [DR]op 23‑10‑1943, volgt VIIaw.

 

VIas.      Grietje Fonck, (dr. van Vab), geb. te Roden [DR] op 31‑03‑1909, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 04‑07‑1909 (d‑m‑j), ovl. teRoden [DR] ; Verzorgingscentrum “De Hullen” op 17‑02‑1997, begr. te Roden [DR] op 22‑02‑1997, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 04‑06‑1932 (d‑m‑j) met Roelf Vogelzang, zn. van Harm Vogelzang (landarbeider/veehouder) en Martje De Boer, geb. te Marum [GN] op 10‑02‑1907 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Marum [GN], kruidenier, ovl. te Roden [DR] op 07‑04‑1979 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Harm, geb. te Marum [GN]op 11‑08‑1933 (d‑m‑j), volgt VIIax.
 2. Harry, geb. te Marum [GN]op 20‑03‑1935, volgt VIIay.
 3. Frederik, geb. te Marum [GN]op 12‑08‑1937 (d‑m‑j), ged. te Marum [GN], onderwijzer, otr. te Marum [GN], tr. (Burgelijke stand) te Marum [GN] op 20‑07‑1967 met Trijntje De Vries, geb. te Duurswoude [FR] op 29‑12‑1937, PG.
 4. Aaltien, geb. te Marum [GN]op 12‑11‑1939 (d‑m‑j), volgt VIIaz.
 5. Jan Geert, geb. te Marum [GN]op 25‑06‑1947, volgt VIIba.
 6. Pieter, geb. te Marum [GN]op 28‑02‑1950, volgt VIIbb.

 

VIat.       Anna Fonck, (dr. van Vab), geb. te Roden [DR] op 02‑10‑1911 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 05‑12‑1912 (d‑m‑j), otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 05‑05‑1934 met Jacob Wolters, zn. van Dirk Wolters en Ynskje Momsma, geb. te Dantumawoude [FR] op 05‑02‑1910 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Dirk, geb. te Hippolytushoef [NH]op 01‑05‑1935 (d‑m‑j), volgt VIIbc.
 2. Harm, geb. te Slootdorp [NH]op 27‑10‑1936, volgt VIIbd.
 3. Eelke, geb. te Slootdorp [NH]op 01‑11‑1938 (d‑m‑j), volgt VIIbe.
 4. Pieter, geb. te Slootdorp [NH]op 26‑01‑1943, volgt VIIbf.
 5. Zietse, geb. te Alkmaar [NH]op 08‑05‑1947 (d‑m‑j), ambtenaar, otr. te Heilo [NH], tr. (Burgelijke stand) te Heilo [NH] op 18‑08‑1970 met Wilhelmina B.M. Zoon, geb. te Heilo [NH] op 25‑08‑1947, ovl. te Wieringerwerf [NH] op 30‑05‑1988.
 6. Geert, geb. te Slootdorp [NH]op 28‑10‑1951, ambtenaar, otr. te Delft [ZH], tr. (Burgelijke stand) te Delft [ZH] op 13‑02‑1987 met Anneke M. Muller, geb. te Rotterdam [@] op 13‑04‑1947.

 

Generatie VII

 

VIIa.       Geertruid Busscher, (dr. van VId), geb. te Foxwolde [DR] op 02‑09‑1887 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 23‑03‑1912 met Thomas Pruim, zn. van Girbe Pruim en Janna Pruim, geb. te Zevenhuizen [GN] in 1879, arbeider te Zevenhuizen.

Getuigen: – Abraham Roede, 48 jr,arbeider te Roderesch. – Freerk Wolfis, 49 jr,kleermaker. – Jan Fonk, 47 jr,brievenbesteller. – Berend Huizing, 38 jr,schoenmaker. Allen onverwant en wonende te Roden.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jannes;voorkind van Geertruid Busscher, geb. te Foxwolde [DR] op 28‑03‑1910.

 

VIIb.       Hendrikje Jannes Klaassens, (dr. van VIg), geb. te Foxwolde [DR] op 20‑07‑1884, ned.herv,

1 kind:

 1. MarchienKlaassens, geb. te Foxwolde [DR] op 06‑08‑1908 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 22‑07‑1909, begr. te Roden [DR].

 

Hendrikje Jannes Klaassens, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 04‑09‑1909 (d‑m‑j), kerk.huw. (PR) met Baart Brink, zn. van Willem Brink (boerenknecht te Zuidvelde) en Marchien Jans Holt, geb. te Norg [DR] op 19‑07‑1874, ged. te Norg [DR], arbeider te Een, ovl. te Norg [DR] op 04‑05‑1939 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR], (Baart otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 14‑12‑1901 met Martien Johannes Sinkgraven, dr. van Johannes Barelds Sinkgraven (arbeider te Alteveer) en Aaltien Lammerts Klaassens.).

Getuigen: – Jan Brink, 36 jr,arbeider te Een, broeder v.d. bruidegom. – Geert Brink, 29 jr,arbeider te Een, broeder v.d bruidegom. – Geert Geerts, 43 jr,arbeider te Foxwolde, oom v.d. bruid. – Evert van der Veen, 65 jr, arbeider te Leutingewolde, onverwant.

Getuigen: – Jan Brink, 29 jr,landbouwer te Een, broeder v.d. bruidegom. – Arend Hofsteenge, 40 jr,landbouwer te Een. – Geert Geersing, 52 jr, arbeider, – Jan Geersing, 43 jr, klerk. De laatste drie getuigen onverwant.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIc.       Johannes Noord, (zn. van VIj), geb. te Assen [DR] op 18‑07‑1937, rijksambtenaar, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) teAssen [DR] op 06‑06‑1963 met Hinke Ali Arentsen, dr. van Gerhardus Albertus Arentsen (horlogemaker) en Abeltje Bloemsma, geb. te Assen [DR] op 05‑03‑1942 (d‑m‑j), verpleegkundige.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Gerrie, geb. te Hoogkerk [GN]op 18‑06‑1966, tr. (Burgelijke stand) circa 1990 met Menno Martin Jacobs, geb. teGroningen [GN] op 09‑09‑1964, stuurman handelsvaart.
 2. Guus, geb. te Hoogkerk [GN]op 06‑06‑1968.

 

VIId.       Freerk Lodewijks Coopman, (zn. van VIk), geb. te Norg [DR] op 08‑12‑1901 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. teNorg [DR] op 30‑03‑1970, begr. te Norg [DR], tr. circa 1928 met Wemeltien Douwes, geb. te Sandebuur [DR] op 15‑07‑1900, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], ovl. te Assen [DR] op 24‑04‑1987.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Lodewijk Freerks, geb. te Norg [DR]op 16‑04‑1929, volgt VIIIa.

 

VIIe.       Grietje Krans, (dr. van VIr), geb. te Zuidlaren [DR] circa 1915, otr. te Roden [DR], tr. te Roden [DR] met Cornelis Boonstra.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Cornelis, geb. te Hippolytushoef [NH].

 

VIIf.       Hillechien Krans, (dr. van VIr), geb. te Zuidlaren [DR] circa 1915, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] metSijtse Van der Wiel, zn. van Johannes Van der Wiel (concierge te Roden) en Martje Korf, geb. in 1914, politieambtenaar, ovl. teHarlingen [FR] op 18‑03‑1991, begr. te Harlingen [FR] op 22‑03‑1991.

4 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Joh., volgt VIIIb.
 2. E.H., volgt VIIIc.

 

VIIg.       Jan Roelof Vogelzang, (zn. van VIt), geb. te Roden [DR] op 16‑03‑1915, ged. te Roden [DR], Hoofd VGLO-school Vlaardingen, tr. (Burgelijke stand) te Dantumadeel [FR] op 15‑05‑1941 met Grietje Leegstra, geb. te Kollummerzwaag [FR] op 27‑09‑1913, ovl. te ‘s Gravenhage [ZH] op 15‑07‑1990.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Klaaske Ebeles Dieuwke, geb. te Drachten [FR]op 05‑02‑1942 (d‑m‑j), volgt VIIId.
 2. Dieuwke Klaaske, geb. te Drachten [FR]op 07‑05‑1944 (d‑m‑j), volgt VIIIe.
 3. Jan, geb. te Opeinde [FR]op 03‑10‑1947 (d‑m‑j), volgt VIIIf.
 4. Rudolf Peter Eduard, geb. te Lunteren [GL]op 28‑06‑1952, fysiotherapeut, tr. (Burgelijke stand) te Vlaardingen [ZH] op 26‑06‑1974 met Heintje Kok, geb. te Vlaardingen [ZH] op 23‑06‑1953.

 

VIIh.       Geertien Vogelzang, (dr. van VIv), geb. te Roden [DR] op 14‑08‑1914, ged. te Roden [DR], ovl. te Drachten [FR], otr. teDrachten [FR], tr. (Burgelijke stand) te Drachten [FR] op 02‑10‑1936 (d‑m‑j) met Alle Van Bruggen, geb. te Drachten [FR] op 11‑07‑1909 (d‑m‑j), ged. te Drachten [FR], ovl. te Drachten [FR] op 01‑01‑1978, begr. te Drachten [FR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Douwe, geb. te Drachten [FR]op 26‑07‑1938.
 2. Hendriktje, geb. te Drachten [FR]op 07‑06‑1943 (d‑m‑j).

 

VIIi.        Jan Vogelzang, (zn. van VIv), geb. te Drachten [FR] op 22‑11‑1924, ged. te Drachten [FR], dir.Hoofdpostkantoor Lwarden, otr. teRijperkerk [FR], tr. (Burgelijke stand) te Rijperkerk [FR] op 23‑05‑1951 met Anna Gerberdina Veenstra, geb. te Rijperkerk [FR]op 13‑03‑1924, ovl. te Leeuwarden [FR] op 23‑12‑1989.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Geert, geb. te Groningen [GN]op 09‑07‑1954 (d‑m‑j), volgt VIIIg.
 2. Jacoba Feikje, geb. te Leeuwarden [FR]op 27‑06‑1960, medew.Centr.Bibl.Friesland, otr. te Leeuwarden [FR], tr. (Burgelijke stand) te Leeuwarden [FR] op 11‑05‑1989 (d‑m‑j) met Peter Antonius Maria Van der Logt, geb. teEtten‑Leur [NB] op 20‑01‑1953, leraar L.O.

 

VIIj.        Hendrikje Wolfis, (dr. van VIx), geb. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] met HarmHingstman, zn. van Willem Hingstman (timmerman) en Reina Renske Cazemier, geb. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willem, geb. te Groningen [GN]op 28‑09‑1957, volgt VIIIh.

 

VIIk.       Trientje Holt, (dr. van VIy), geb. te Norg [DR] op 29‑11‑1911, ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Oosterwolde [FR] op 27‑02‑1998, begr. te Oosterwolde [FR] op 04‑03‑1998 (d‑m‑j), otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 18‑05‑1940 met Hasker G. Jonkman, geb. te Oosterwolde [FR] op 23‑03‑1906, ged. te Oosterwolde [FR], ovl. teOosterwolde [FR] op 10‑01‑1983 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Wubbechiena S., geb. te Oosterwolde [FR]op 22‑04‑1943, volgt VIIIi.
 2. Jan H.G., geb. te Oosterwolde [FR]op 15‑02‑1946, volgt VIIIj.

 

VIIl.        Ebeltje Holt, (dr. van VIy), geb. te Norg [DR] op 10‑05‑1916 (d‑m‑j), ged. te Norg [DR], ovl. te Norg [DR] op 16‑08‑1994, begr. teNorg [DR] op 19‑08‑1994, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 18‑06‑1948 met Gerhard Botter, geb. teAssen [DR] op 21‑04‑1915, ged. te Assen [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Barend Jan, geb. te Assen [DR]op 12‑04‑1950 (d‑m‑j), volgt VIIIk.

 

VIIm.      Albert Stoffers, (zn. van VIaa), geb. te Assen [DR] op 08‑03‑1916 (d‑m‑j), ged. te Assen [DR], otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 14‑03‑1946 met Catharina J. Luttje, geb. te Groningen [GN] op 31‑03‑1920, ged. teGroningen [GN].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Johan, geb. te Amsterdam [NH]op 14‑08‑1946, volgt VIIIl.
 2. Robert, geb. te Amsterdam [NH]op 24‑05‑1948, volgt VIIIm.

 

VIIn.       Albert Nicolaas, (zn. van VIab), geb. te Vries [DR] op 18‑07‑1920, ged. te Vries [DR], gemeenteambtenaar, otr. teGeldermalsen [GL], tr. (Burgelijke stand) te Geldermalsen [GL] op 29‑06‑1951 met Jacoba G. De Gram, geb. teGeldermalsen [GL] op 19‑03‑1929.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Annemarie, geb. te Geldermalsen [GL]op 08‑01‑1956 (d‑m‑j).
 2. Johan, geb. te Tiel [GL]op 07‑12‑1960 (d‑m‑j).
 3. Maria J.J., geb. te Geldermalsen [GL]op 31‑10‑1961.

 

VIIo.       Johan Nicolaas, (zn. van VIac), geb. te Groningen [GN] op 12‑10‑1927 (d‑m‑j), ged. te Groningen [GN], ingenieur, otr. teApeldoorn [GL], tr. (Burgelijke stand) te Apeldoorn [GL] op 03‑05‑1960 (d‑m‑j) met Jacqueline H. Langereis, geb. teEindhoven [NB] op 03‑08‑1938 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Renate E., geb. te Apeldoorn [GL]op 20‑11‑1960.
 2. Karin M., geb. te Goor [OV]op 08‑12‑1964 (d‑m‑j).
 3. Henriette Theodora, geb. te Goor [OV]op 01‑02‑1968 (d‑m‑j).

 

VIIp.       Harmanna Fonk, (dr. van VIad), geb. te Vries [DR] op 16‑06‑1912, ned.herv, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR]op 02‑10‑1937 (d‑m‑j) met Hendrik Haayema, geb. te Vries [DR] op 03‑01‑1907 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Haren [GN] op 12‑07‑1984 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Annechien, geb. te Vries [DR]op 06‑10‑1932 (d‑m‑j), volgt VIIIn.
 2. Gerrit, geb. te De Punt [DR]op 16‑03‑1938, volgt VIIIo.
 3. Geert Adrianus, geb. te De Punt [DR]op 09‑02‑1943 (d‑m‑j), volgt VIIIp.

 

VIIq.       Anna Fonk, (dr. van VIad), geb. te Vries [DR] op 23‑04‑1914, ned.herv, otr. (1) te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR]op 18‑12‑1937 met Gerrit Sinkgraven, geb. te Vries [DR] op 19‑12‑1915, ned.herv, timmerman, ovl. te Groningen [GN] op 10‑01‑1945 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Theodorus, geb. te Vries [DR]op 26‑05‑1938, volgt VIIIq.

 

Anna Fonk, otr. (2) te Eelde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Eelde [DR] op 18‑07‑1946 met Hendrik Hendriks, geb. te Eelde [DR]op 14‑11‑1914, ned.herv, chauffeur, ovl. te Eelde [DR] op 22‑09‑1984, begr. te Eelde [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Annechien J.A., geb. te Eelde [DR]op 31‑07‑1948, volgt VIIIr.

 

VIIr.        Jan Fonk, (zn. van VIad), geb. te Vries [DR] op 26‑02‑1916, ned.herv, landbouwer/veehouder, ovl. te Donderen [DR] op 09‑03‑1984 (d‑m‑j), otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 04‑04‑1942 met Alberdina Wittenaar, geb. teVries [DR] op 12‑02‑1919 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 15‑11‑2001, begr. te Assen [DR] ;crematorium “De Boskamp” op 19‑11‑2001.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Geert Adrianus, geb. te Vries [DR]op 06‑09‑1942 (d‑m‑j), volgt VIIIs.
 2. Janke Jantina, geb. te Donderen [DR]op 02‑06‑1948 (d‑m‑j), volgt VIIIt.

 

VIIs.       Pieter Fonk, (zn. van VIad), geb. te Vries [DR] op 13‑10‑1919, ned.herv, insp. verzekeringen, otr. te Haren [GN], tr. (Burgelijke stand) te Haren [GN] op 05‑09‑1942 (d‑m‑j) met Hinderkien Boddeveld, geb. te Haren [GN] op 10‑12‑1919 (d‑m‑j), ned.herv.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Meintje, geb. te Haren [GN]op 17‑03‑1943, volgt VIIIu.
 2. Geert Adrianus Willem, geb. te Vries [DR]op 23‑12‑1948, ned.herv, bouwkundige/keramisch kunsten, otr. teAssen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 23‑02‑1972 met Albertha Koekoek, geb. te Assen [DR] op 02‑02‑1951, secretaresse.

 

VIIt.        Harmanna Fonk, (dr. van VIae), geb. te Roden [DR] op 25‑06‑1917, ned.herv, ovl. te Vries [DR] op 02‑08‑2004 (d‑m‑j), begr. teAssen [DR] ;crematorium “De Boskamp” op 06‑08‑2004 (d‑m‑j), otr. (1) te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 23‑11‑1940 met Hindrik Warring, geb. te Anlo [DR] op 02‑04‑1920 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 29‑11‑1955.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Gezina, geb. te Vries [DR]op 10‑05‑1941 (d‑m‑j), volgt VIIIv.
 2. Jan, geb. te Vries [DR]op 28‑12‑1942, tr. relatie met Jan Cornelis Hamming (477) met Jan Cornelis Hamming, geb. teAduard [GN] op 24‑01‑1946.
 3. Geertje, geb. te Vries [DR]op 05‑12‑1946 (d‑m‑j), volgt VIIIw.

 

Harmanna Fonk, otr. (2) te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 01‑12‑1959 (d‑m‑j) met Jans Vrijs, geb. teVries [DR] op 18‑10‑1924, ned.herv, gemeenteambtenaar, ovl. te Vries [DR] op 13‑11‑2002, begr. te Assen [DR] op 18‑11‑2002;crematie “De Boskamp” te Assen.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Pieja, geb. te Vries [DR]op 21‑06‑1960, volgt VIIIx.

 

VIIu.       Hinderkien Fonk, (dr. van VIae), geb. te Vries [DR] op 03‑02‑1922 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) teVries [DR] op 14‑11‑1942 met Albert Geerligs, geb. te Oldehove [GN] op 04‑12‑1920 (d‑m‑j), ned.herv, kruidenier, ovl. teVries [DR] op 28‑05‑1978, begr. te Vries [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jan, geb. te Vries [DR]op 14‑04‑1948, volgt VIIIy.
 2. Gerrit, geb. te Vries [DR]op 09‑03‑1952 (d‑m‑j), volgt VIIIz.
 3. Geert, geb. te Vries [DR]op 05‑09‑1958 (d‑m‑j), magazijnchef, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 28‑09‑1988 met Hennie Eising, geb. te Vries [DR] op 15‑06‑1960.

 

VIIv.       Egberdina Fonk, (dr. van VIaf), geb. te Roden [DR] op 21‑07‑1922, ged. GG te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 31‑05‑1946, kerk.huw. (GG) te Roden [DR] met Albert Assies, geb. te Ooststellingwerf [FR] op 06‑03‑1917 (d‑m‑j), GG, burgemeester, ovl. te Loppersum [GN] op 26‑09‑1981, begr. te Vries [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jans, geb. te Aalten [GL]op 01‑03‑1947 (d‑m‑j), volgt VIIIaa.
 2. Adrianus Henderikus, geb. te Lichtenvoorde [GL]op 26‑09‑1948, volgt VIIIab.
 3. Markus, geb. te Aalten [GL]op 19‑02‑1953, volgt VIIIac.

 

VIIw.     Jan Fonk, (zn. van VIaf), geb. te Roden [DR] op 28‑10‑1923, ged. GG te Roden [DR], belastingambtenaar, ovl. te Ulft [GL] op 18‑04‑1995, begr. te Roden [DR] op 23‑04‑1995, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 20‑04‑1949, kerk.huw. (GG) te Leek [GN] met Eilke Schuil ; dochter van Arend Schuil, schoenmaker te Leek, en Jantje Mulder, geb. te Leek [GN] op 25‑10‑1923, ged. GG te Leek [GN].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jannie Tiesina, geb. te Enschede [OV]op 12‑06‑1950 (d‑m‑j), volgt VIIIad.
 2. Tiesina Jannie E., geb. te Zuidwolde [DR]op 03‑06‑1953 (d‑m‑j), volgt VIIIae.
 3. Adrianus Henderikus, geb. te Groningen [GN]op 07‑04‑1962 (d‑m‑j), ged. GG te Roden [DR].

 

VIIx.       Jan Fonk, (zn. van VIag), geb. te Roden [DR] op 17‑02‑1923, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 08‑07‑1923 (d‑m‑j), boekhouder, ovl. te Roden [DR] op 13‑03‑1990, otr. (1) te Marum [GN], tr. (Burgelijke stand) te Marum [GN] op 09‑12‑1948 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Titia Dieuwke Boersma, geb. te Marum [GN] op 14‑02‑1927, ged. ned.herv. te Marum [GN].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Wietse Klaas, geb. te Groningen [GN]op 07‑11‑1953 (d‑m‑j), volgt VIIIaf.
 2. Richard Theo, geb. te Groningen [GN]op 13‑06‑1955, ned.herv.
 3. Leonard Ewout, geb. te Groningen [GN]op 10‑03‑1964 (d‑m‑j), ned.herv.

 

Jan Fonk, tr. (2) (Burgelijke stand) op 22‑12‑1978, kerk.huw. (ned.herv.) met Hinke Veldman, geb. te Roodeschool [GN] op 11‑03‑1929 (d‑m‑j), ged. te Roodeschool [GN].

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIy.       Jantien Fonk, (dr. van VIag), geb. te Roden [DR] op 02‑01‑1925 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 23‑08‑1925, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑05‑1947 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Koop Albert Meijer, geb. teRoden [DR] op 14‑12‑1922, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Roelof Wietse, geb. te Norg [DR]op 01‑10‑1948 (d‑m‑j).
 2. Wietse Roelof, geb. te Norg [DR]op 10‑09‑1952 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 09‑07‑1981 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 3. Johanna Juliana, geb. te Norg [DR]op 12‑12‑1961, ned.herv.

 

VIIz.      Grietje Harmanna Fonk, (dr. van VIag), geb. te Roden [DR] op 14‑02‑1928, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 26‑08‑1928, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑12‑1946 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Aaldert Kamminga, geb. teRoden [DR] op 11‑01‑1922 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], garagehouder.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Albert Jan, geb. te Roden [DR]op 16‑03‑1947, volgt VIIIag.
 2. Willy, geb. te Roden [DR]op 30‑03‑1950, ned.herv, ovl. te Arnhem [GL] op 03‑08‑1973 (d‑m‑j), begr. teNieuw‑Roden [DR].
 3. Herman, geb. te Roden [DR]op 28‑11‑1954, ned.herv.
 4. Johan Julian, geb. te Roden [DR]op 08‑11‑1963 (d‑m‑j), ned.herv.

 

VIIaa.     Roelof Van der Velde, (zn. van VIah), geb. te Ooststellingwerf [FR] op 18‑04‑1920, ged. ned.herv. te Ooststellingwerf [FR], Pr.manager Ford-Nederland, ovl. te Heerhugowaard [NH] op 27‑03‑1979, otr. te Enschede [OV], tr. (Burgelijke stand) teEnschede [OV] op 23‑11‑1945, kerk.huw. (ned.herv.) met Elisabeth Johanna Florijn, geb. te Enschede [OV] op 29‑05‑1919, ged. te Enschede [OV].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jacobus Lodewijk, geb. te Enschede [OV]op 11‑11‑1946, volgt VIIIah.

 

VIIab.     Hendrik Johannes Van der Velde, (zn. van VIah), geb. te Enschede [OV] op 01‑09‑1927 (d‑m‑j), ged. ned.herv. teEnschede [OV], onderwijzer, otr. te Enschede [OV], tr. (Burgelijke stand) te Enschede [OV] op 15‑10‑1957, kerk.huw. (ned.herv.) met Engelina Hermina Lukassen, geb. te Enschede [OV] op 11‑05‑1934 (d‑m‑j), ged. te Enschede [OV].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Frank, geb. te Enschede [OV]op 29‑12‑1958, PG, ambtenaar PTT.
 2. Bertil, geb. te Enschede [OV]op 29‑04‑1961, PG, rechercheur.

 

VIIac.     Harmanna Jantje Van der Velde, (dr. van VIah), geb. te Enschede [OV] op 20‑10‑1930, ged. ned.herv. te Enschede [OV], ovl. teAmstelveen [NH] in 09‑1997, otr. te Enschede [OV], tr. (Burgelijke stand) te Enschede [OV] op 17‑05‑1963, kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Konijnenberg, geb. te Amsterdam [NH] op 03‑06‑1934 (d‑m‑j), ged. te Amsterdam [NH], techn. hoofdambtenaar.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Alice, geb. te Amsterdam [NH]op 30‑06‑1964, drs.medicijnen.

 

VIIad.     Jan Fonk, (zn. van VIai), geb. te Roden [DR] op 25‑07‑1933, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 08‑10‑1933 (d‑m‑j), Adj.dir.Scholengem, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 08‑05‑1957 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) teRoden [DR] op 08‑05‑1957 (d‑m‑j) met Sjoukje Storteboom, dr. van Gerrit Storteboom (kruidenier/slager) en Johanna Van der Heide, geb. te Groningen [GN] op 20‑08‑1931, ged. ned.herv. te Groningen [GN], telefoniste, ovl. te Roden [DR] op 04‑05‑2004 (d‑m‑j), begr. te Assen [DR] ;bijzetting in gedenkmuur op de algemene begraafplaats te Roden op 08‑05‑2004 (d‑m‑j);crematie “De Boskamp” te Assen.

Getuigen: – Jan Willem Fonk, 21 jr, rijwielhersteller te Roden, broeder v,d. bruidegom. – Wiebe Storteboom, 31 jr, fabrieksarbeider te Leek, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Harm Gerrit, geb. te Steenwijk [OV]op 29‑11‑1960, ged. ned.herv. te Steenwijk [OV], onderwijzer.
 2. Johan Alberto, geb. te Leeuwarden [FR]op 20‑03‑1965, ged. ned.herv. te Tietjerk [FR], account manager.

 

VIIae.     Jan Willem Fonk, (zn. van VIai), geb. te Roden [DR] op 03‑10‑1935 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 10‑05‑1936 (d‑m‑j), amanuensis/TOA, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑07‑1961, kerk.huw. (ned.herv.) te Roden [DR] op 19‑07‑1961 met Lambertha Boukien Scheepstra, dr. van Jan Scheepstra (landbouwer te Alteveer) en Jantje Nijnuis, geb. teAlteveer [DR] op 11‑11‑1938, ned.herv, winkelbediende.

Getuigen: Jan Fonk, 27 jr, onderwijzer te Steenwijk, broeder v.d. bruidegom. – Trientje Scheepstra, 21 jr, z.b. te Leutingewolde, zuster v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Janetta Alberta, geb. te Roden [DR]op 09‑02‑1963 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], verpleegkundige.
 2. Harm Jan, geb. te Roden [DR]op 05‑02‑1965 (d‑m‑j), ged. GG te Roden [DR], elektrotechn. medewerker, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] in 1989, kerk.huw. (GG) te Roden [DR] met Marjan Kuipers.
 3. Richard Jan, geb. te Roden [DR]op 04‑04‑1967, ged. ned.herv. te Roden [DR], landmeter.

 

VIIaf.      Harry Jan Fonk, (zn. van VIai), geb. te Roden [DR] op 25‑06‑1944, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 10‑09‑1944 (d‑m‑j), commercieel-directeur, ovl. te Leek [GN] op 09‑12‑1990 (d‑m‑j), otr. te Ureterp [FR], tr. (Burgelijke stand) te Ureterp [FR] op 10‑02‑1967 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Froukje Van der Ploeg, dr. van Harmen Van der Ploeg en Aaltje Heidsma, geb. teUreterp [FR] op 31‑03‑1942, lerares.

Getuigen: – Jan Fonk, 33 jr, onderwijzer te Emmen, broeder v.d. bruidegom. – Bareld van der Ploeg, 26 jr, z.b. te Wageningen, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Harmen, geb. te Sneek [FR]op 10‑07‑1969 (d‑m‑j), PG, verkoper.
 2. Bert, geb. te Leek [GN]op 15‑12‑1975, PG.

 

VIIag.     Jantinus Albertus Fonk, (zn. van VIai), geb. te Roden [DR] op 13‑08‑1948, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 19‑09‑1948, techn. rechercheur, otr. te Rolde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Rolde [DR] op 05‑04‑1968 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) te Rolde [DR] op 05‑04‑1968 (d‑m‑j) met Hendrikje Reinders, dr. van Reinder Reinders (winkelier/kapper te Rolde) en Jetske Middel (kapster), geb. te Rolde [DR] op 03‑11‑1948 (d‑m‑j), verkoopster.

Getuigen: – Jan Fonk, 34 jr, hoofd der school te Emmen, broeder v.d. bruidegom . – Hendrik Reinders, 76 jr, z.b. te Rolde, grootvader v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Harm, geb. te Groningen [GN]op 15‑07‑1969, ned.herv, militair.
 2. Jetske, geb. te Assen [DR]op 28‑04‑1971, PG.

 

VIIah.     Jantje Fonk, (dr. van VIai), geb. te Groningen [GN] op 15‑04‑1950, ged. te Roden [DR] op 11‑06‑1950 (d‑m‑j), otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑10‑1969 (d‑m‑j) ;dit huwelijk werd in 1997 ontbonden, kerk.huw. (ned.herv.) te Roden [DR] op 03‑10‑1969 (d‑m‑j) met Jans Alting, zn. van Roelof Alting (gemeentewerkman) en Annegien Nijborg, geb. teVries [DR] op 14‑11‑1946, administrateur.

Getuigen: – Harm Nijborg, 81 jr, z.b. te Vries, grootvader v.d. bruidegom. – Jan Fonk, 36 jr, hoofd ener school te Emmen, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Roelof Harm, geb. te Roden [DR]op 16‑09‑1970, ged. te Roden [DR].
 2. Jan Hendrik, geb. te Roden [DR]op 16‑08‑1971.

 

VIIai.      Johannes Eilander, (zn. van VIaj), geb. te Roden [DR] op 27‑12‑1927, ged. ned.herv. te Roden [DR], Constructeur techn.hoofdambt, otr. te Grootegast [GN], tr. (Burgelijke stand) te Grootegast [GN] op 11‑09‑1953 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) te Grootegast [GN] op 11‑09‑1953 (d‑m‑j) met Martje Oost, geb. te Grijpskerk [GN] op 11‑12‑1930 (d‑m‑j), ged. teGrijpskerk [GN].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Anne, geb. te Groningen [GN]op 20‑06‑1956, volgt VIIIai.
 2. Willem Oetse, geb. te Groningen [GN]op 16‑09‑1958, volgt VIIIaj.
 3. Oetse Willem, geb. te Groningen [GN]op 13‑06‑1964, journalist.

 

VIIaj.      Harmanna Aaltje Eilander, (dr. van VIaj), geb. te Opende [GN] op 25‑09‑1930, ged. ned.herv. te Opende [GN], otr. teGrootegast [GN], tr. (Burgelijke stand) te Grootegast [GN] op 01‑11‑1962 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) te Grootegast [GN] op 01‑11‑1962 (d‑m‑j) met Lammert Berends, geb. te Doezum [GN] op 07‑09‑1930 (d‑m‑j), ged. te Grootegast [GN], ambtenaar.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jantien, geb. te Doezum [GN]op 06‑07‑1964 (d‑m‑j).

 

VIIak.     Elizabeth Eilander, (dr. van VIaj), geb. te Opende [GN] op 23‑05‑1936, ged. ned.herv. te Opende [GN], otr. te Grootegast [GN], tr. (Burgelijke stand) te Grootegast [GN] op 23‑06‑1959, kerk.huw. (ned.herv.) te Grootegast [GN] op 23‑06‑1959 met AnneWieringa, geb. te Grootegast [GN] op 06‑07‑1935 (d‑m‑j), ged. te Grootegast [GN].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Willem Anne, geb. te Grootegast [GN]op 29‑01‑1961.
 2. Jantina Harmanna, geb. te Groningen [GN]op 03‑03‑1963, otr. te Drachten [FR], tr. (Burgelijke stand) te Drachten [FR]op 08‑08‑1983 met Martinus Wiersma, geb. te Oudega [FR] op 04‑02‑1956 (d‑m‑j).
 3. Andre Johan, geb. te Drachten [FR]op 16‑08‑1964.

 

VIIal.      Sjoukje Noorda, (dr. van VIal), geb. te Oldehove [GN] op 04‑11‑1918 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Oldehove [GN], ovl. teArnhem [GL] op 01‑12‑1981 (d‑m‑j), otr. te Oldehove [GN], tr. (Burgelijke stand) te Oldehove [GN] op 22‑04‑1942 met HendrikVelsema, geb. te Adorp [GN] op 04‑03‑1917 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Pieter Jan, geb. te Arnhem [GL]op 23‑08‑1942.
 2. Hendrikje Aaltje, geb. te Arnhem [GL]op 11‑03‑1947 (d‑m‑j).

 

VIIam.    Willem Noorda, (zn. van VIal), geb. te Oldehove [GN] op 25‑02‑1921, ged. ned.herv. te Oldehove [GN], ovl. te Oldehove [GN]op 04‑03‑1985 (d‑m‑j), begr. te Oldehove [GN], otr. te Ezinge [GN], tr. (Burgelijke stand) te Ezinge [GN] op 15‑01‑1945 metLudgerdina Eelkje Thedinga, geb. te Ezinge [GN] op 10‑11‑1921 (d‑m‑j), ged. te Ezinge [GN].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Pitronella H., geb. te Oldehove [GN]op 28‑07‑1949, volgt VIIIak.
 2. Gerard Jan, geb. te Oldehove [GN]op 21‑02‑1956, volgt VIIIal.

 

VIIan.     Gezina Sjoukje Titia Fonck, (dr. van VIam), geb. te Groningen [GN] op 15‑04‑1924, ovl. te Groningen [GN] ; Van Lenneplaan 173, 9721 PH op 24‑09‑1995, otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 09‑04‑1949 (d‑m‑j) met Cornelis Gerrit Laffra, geb. te Groningen [GN] op 06‑10‑1921 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Cornelis Abel, geb. te Groningen [GN]op 24‑11‑1951, volgt VIIIam.
 2. Abel Cornelis, geb. te Groningen [GN]op 22‑10‑1954.
 3. Ronald Wim, geb. te Groningen [GN]op 05‑07‑1960 (d‑m‑j).

 

VIIao.     Adriana Henderika Fonck, (dr. van VIam), geb. te Groningen [GN] op 09‑08‑1936 (d‑m‑j), otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 20‑08‑1963 met Pieter Meindert Doedens, geb. te Groningen [GN] op 16‑08‑1938, leraar.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Rinus Abel, geb. te Assen [DR]op 12‑12‑1964.
 2. Willem Gert, geb. te Assen [DR]op 08‑04‑1966 (d‑m‑j).
 3. Gesita Wilhelmina, geb. te Zuidlaren [DR]op 13‑11‑1970.

 

VIIap.     Bobby Andreas Fonck, (zn. van VIan), geb. te Singaradja [Indonesië] op 13‑06‑1940, bankwerker, otr. te ‘s Gravenhage [ZH], tr. (Burgelijke stand) te ‘s Gravenhage [ZH] op 30‑01‑1968 met Johanna Binnendijk, geb. te Den Haag [ZH] op 27‑05‑1948.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Patrick Maurice, geb. te ‘s Gravenhage [ZH]op 29‑07‑1968.

 

VIIaq.     Marijke Alida Bakker, (dr. van VIao), geb. te Glimmen [DR] op 13‑06‑1946, otr. te Haren [GN], tr. (Burgelijke stand) teHaren [GN] op 06‑08‑1965 (d‑m‑j) met Hendrik Jalving, geb. te Hoogeveen [DR] op 04‑11‑1936 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Cornelis Gerard, geb. te Zuidlaren [DR]op 04‑02‑1966 (d‑m‑j).
 2. Aaltje T., geb. te Zuidlaren [DR]op 25‑03‑1969.
 3. Gerard Hendrik, geb. te Zuidlaren [DR]op 18‑12‑1972.

 

VIIar.      Titia Alie Bakker, (dr. van VIao), geb. te Glimmen [DR] op 01‑04‑1952 (d‑m‑j), otr. te Haren [GN], tr. (Burgelijke stand) teHaren [GN] op 10‑05‑1973 (d‑m‑j) met Anno Evers, geb. te Norg [DR] op 02‑10‑1955 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Aaltje A., geb. te Venray [NB]op 25‑06‑1978.
 2. Geert Harrie, geb. te De Wijk [DR]op 25‑08‑1981.

 

VIIas.     Titia Van de Pavert, (dr. van VIap), geb. te Amsterdam [NH] op 29‑03‑1944, otr. te Amersfoort [UT], tr. (Burgelijke stand) teAmersfoort [UT] op 22‑10‑1963 met Robert De Jonge, geb. op 21‑03‑1933.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Erna Irene, geb. te Amersfoort [UT]op 08‑09‑1964 (d‑m‑j).
 2. Winke, geb. te Amersfoort [UT]op 29‑06‑1968.

 

VIIat.      Jannetje Van de Pavert, (dr. van VIap), geb. te Amsterdam [NH] op 18‑12‑1946, ovl. op 11‑12‑1983 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand)Nieuw Zeeland op 07‑08‑1977 (d‑m‑j) met Leo Tromer, geb. op 12‑05‑1947 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Marike, geb. te Amersfoort [UT]op 14‑09‑1980.

 

VIIau.    Willem Fonck, (zn. van VIaq), geb. te Glimmen [DR] op 29‑10‑1959, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 15‑05‑1987 met Carla Okkens, geb. te Tinaarlo [DR] op 21‑12‑1960.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jacolien Adriana, geb. te Vries [DR]op 23‑11‑1990.

 

VIIav.     Karst Hut, (zn. van VIar), geb. te Roden [DR] op 21‑06‑1936, ged. ned.herv. te Roden [DR], adj.dir. Mavo, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 25‑10‑1960 met Fokeltje Kuperus, geb. te Ureterp [FR] op 07‑03‑1936 (d‑m‑j), PG.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Frans Johan, geb. te Oldekerk [FR]op 02‑07‑1961 (d‑m‑j), wisk.drs, otr. te Wommels [FR], tr. (Burgelijke stand) teWommels [FR] op 21‑04‑1987 met Jetske Hoekstra, geb. te Hijlaard [FR] op 29‑01‑1963.
 2. Alex Andre, geb. te Harlingen [FR]op 08‑02‑1964 (d‑m‑j), econoom.
 3. Erna Alice, geb. te Grijpskerk [GN]op 25‑04‑1970.

 

VIIaw.    Harm Hut, (zn. van VIar), geb. te Roden [DR] op 23‑10‑1943, ged. ned.herv. te Roden [DR], militair, otr. te Grootegast [GN], tr. (Burgelijke stand) te Grootegast [GN] op 22‑08‑1969 met Lucia Greetje Hovinga, geb. te Deventer [OV] op 25‑04‑1946, PG.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Frans Christiaan, geb. te Kornhorn [GN]op 26‑01‑1971.
 2. Nicolaas Jan, geb. te Assen [DR]op 24‑04‑1973.
 3. Martin Alexander, geb. te Assen [DR]op 23‑06‑1976.

 

VIIax.     Harm Vogelzang, (zn. van VIas), geb. te Marum [GN] op 11‑08‑1933 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Marum [GN], drogist, otr. teDrachten [FR], tr. (Burgelijke stand) te Drachten [FR] op 13‑08‑1968 met Hielkje Anna De Boer, geb. te Smallingerland [FR] op 04‑05‑1937 (d‑m‑j), PG.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Aukje, geb. te Den Helder [NH]op 08‑08‑1969.
 2. Roelf Harm, geb. te Den Helder [NH]op 04‑05‑1971 (d‑m‑j).

 

VIIay.     Harry Vogelzang, (zn. van VIas), geb. te Marum [GN] op 20‑03‑1935, ged. ned.herv. te Marum [GN], adjudant Rijkspolitie, otr. teGrootegast [GN], tr. (Burgelijke stand) te Grootegast [GN] op 30‑12‑1957 met Johanna Postma, geb. te Grootegast [GN] op 24‑04‑1933, ged. PG te Grootegast [GN].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Roelof Harry, geb. te Nootdorp [NH]op 08‑03‑1960 (d‑m‑j), volgt VIIIan.
 2. Theo Machiel, geb. te Kollumerzwaag [FR]op 02‑03‑1962 (d‑m‑j), bloemist, otr. te Buitenpost [FR], tr. (Burgelijke stand) te Buitenpost [FR] op 10‑12‑1987 (d‑m‑j) met Janke Lourens, geb. te Twijzelerheide [FR] op 28‑08‑1967.
 3. Margaretha Janke, geb. te Kollumerzwaag [FR]op 12‑06‑1963 (d‑m‑j), beambte N.S.
 4. Jeannette J., geb. te Kollumerzwaag [FR]op 20‑01‑1969, adm.medew./kassière.

 

VIIaz.     Aaltien Vogelzang, (dr. van VIas), geb. te Marum [GN] op 12‑11‑1939 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Marum [GN], otr. teMarum [GN], tr. (Burgelijke stand) te Marum [GN] op 14‑12‑1967 met Jan Mulder, geb. te Elspeet [GL] op 30‑09‑1942, PG, beambte P.G.E.M.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Margaretha Jantina, geb. te Harderwijk [GL]op 24‑09‑1968, otr. te Nunspeet [GL], tr. (Burgelijke stand) teNunspeet [GL] op 06‑05‑1988 (d‑m‑j) met Peter Jansen, geb. te Harderwijk [GL] op 15‑02‑1965.
 2. Dirma G., geb. te Harderwijk [GL]op 23‑11‑1969.
 3. Harriette A., geb. te Harderwijk [GL]op 23‑11‑1969.
 4. Petra J., geb. te Harderwijk [GL]op 12‑06‑1972 (d‑m‑j).
 5. Hendrik Roelf, geb. te Harderwijk [GL]op 26‑05‑1977.

 

VIIba.     Jan Geert Vogelzang, (zn. van VIas), geb. te Marum [GN] op 25‑06‑1947, ged. ned.herv. te Marum [GN], gemeenteambtenaar, otr. te Marum [GN], tr. (Burgelijke stand) te Marum [GN] op 27‑06‑1969 met Wietske Hartholt, dr. van Jan Hendriks Hartholt (landbouwer) en Trijntje De Vries, geb. te Zevenhuizen [GN] op 26‑08‑1946, PG.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Roelf, geb. te Groningen [GN]op 25‑11‑1969.
 2. Johan, geb. te Balk [FR]op 19‑11‑1971.

 

VIIbb.     Pieter Vogelzang, (zn. van VIas), geb. te Marum [GN] op 28‑02‑1950, ged. ned.herv. te Marum [GN], bloemist, otr. teOldekerk [FR], tr. (Burgelijke stand) te Oldekerk [FR] op 27‑09‑1973 met IJnske Mulder, geb. te Oldekerk [FR] op 16‑08‑1951, PG.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Wiejanda, geb. te Steenwijk [OV]op 22‑03‑1974.
 2. Rogier, geb. te Steenwijk [OV]op 27‑07‑1976.
 3. Lois Eunice, geb. te Westerhaar [OV]op 06‑08‑1979 (d‑m‑j).
 4. Sergius Paulus, geb. te Westerhaar [OV]op 03‑06‑1988 (d‑m‑j).

 

VIIbc.     Dirk Wolters, (zn. van VIat), geb. te Hippolytushoef [NH] op 01‑05‑1935 (d‑m‑j), bouwvakker, otr. te Wieringerwerf [NH], tr. (Burgelijke stand) te Wieringerwerf [NH] op 15‑05‑1956 met Alberdina Brinkman, geb. te Wieringerwerf [NH] op 21‑01‑1938.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Jacob Egbert, geb. te Wieringerwerf [NH]op 24‑11‑1956.
 2. Egbert Anton, geb. te Wieringerwerf [NH]op 05‑03‑1958 (d‑m‑j).
 3. Anna J.J., geb. te Wieringerwerf [NH]op 08‑01‑1962 (d‑m‑j), volgt VIIIao.
 4. Dirk H.G.A., geb. te Wieringerwerf [NH]op 30‑06‑1965.
 5. Rene E., geb. te Wieringerwerf [NH]op 06‑07‑1966 (d‑m‑j).
 6. Edwin B.W.D., geb. te Wieringerwerf [NH]op 04‑02‑1969 (d‑m‑j).

 

VIIbd.     Harm Wolters, (zn. van VIat), geb. te Slootdorp [NH] op 27‑10‑1936, PG, otr. (1) te Medemblik [NH], tr. (Burgelijke stand) teMedemblik [NH] op 06‑09‑1963 (d‑m‑j) met Vera De Jong, geb. te Medemblik [NH].

gescheiden van Harm Wolters.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Kornelia A., geb. te Medemblik [NH]op 03‑11‑1964 (d‑m‑j).
 2. Jacqueline, geb. te Medemblik [NH]op 11‑06‑1967 (d‑m‑j), volgt VIIIap.
 3. Jeroen Harm, geb. te Medemblik [NH]op 09‑03‑1970 (d‑m‑j).

 

Harm Wolters, otr. (2) te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 16‑03‑1983 met Olga Weiler, geb. teAmsterdam [NH] op 05‑02‑1946 (d‑m‑j).

tweede vrouw van Harm Wolters.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIbe.     Eelke Wolters, (zn. van VIat), geb. te Slootdorp [NH] op 01‑11‑1938 (d‑m‑j), PG, landbouwkundige, otr. te Middelstum [GN], tr. (Burgelijke stand) te Middelstum [GN] op 09‑04‑1963 (d‑m‑j) met Trijntje Jonkman, geb. te Middelstum [GN] op 15‑03‑1941.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Bouwina J., geb. te Singapore [Indonesië]op 26‑02‑1964.
 2. Anna C., geb. te Singapore [Indonesië]op 26‑10‑1965.
 3. Ynskje C., geb. te Singapore [Indonesië]op 10‑06‑1969 (d‑m‑j).

 

VIIbf.      Pieter Wolters, (zn. van VIat), geb. te Slootdorp [NH] op 26‑01‑1943, ned.herv, landbouwer, otr. te Franeker [FR], tr. (Burgelijke stand) te Franeker [FR] op 06‑09‑1967 (d‑m‑j) met Anje Van Wier, geb. te Franeker [FR] op 13‑03‑1940.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jacob Jan, geb. te Slootdorp [NH]op 09‑09‑1968.
 2. Gerard, geb. te Slootdorp [NH]op 17‑03‑1971.

 

Generatie VIII

 

VIIIa.      Lodewijk Freerks Coopman, (zn. van VIId), geb. te Norg [DR] op 16‑04‑1929, ned.herv, ovl. te Norg [DR] ;crematie “De Boskamp” op 12‑03‑1999 (d‑m‑j), begr. te Assen [DR] op 17‑03‑1999, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 28‑07‑1949 met Jantje Hagedoorn, geb. te Een [DR] op 28‑02‑1929, ned.herv.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Freerk, geb. te Norg [DR]op 12‑12‑1949.

Freerk Coopman trouwde met Anneke Kok, geb. 24-06-1949; ze kregen een zoon Lodewijk Ype Coopman, geb. 23-01-1985 te Norg.

 1. Lutske, geb. te Norg [DR]op 22‑07‑1955.

 

VIIIb.      Joh. Van der Wiel, (zn. van VIIf), tr. te Groningen [GN] met C. Van Kesteren.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Monique, geb. te Groningen [GN].
 2. Carlo, geb. te Groningen [GN].

 

VIIIc.      E.H. Van der Wiel, (dr. van VIIf), otr. te Harlingen [FR], tr. te Harlingen [FR] met G.R. Posthumus.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Rein, geb. te Harlingen [FR].
 2. Sijtse, geb. te Harlingen [FR].
 3. Kees, geb. te Harlingen [FR].
 4. Hilda, geb. te Harlingen [FR].

 

VIIId.      Klaaske Ebeles Dieuwke Vogelzang, (dr. van VIIg), geb. te Drachten [FR] op 05‑02‑1942 (d‑m‑j), verpleegkundige, tr. (Burgelijke stand) te Vlaardingen [ZH] op 07‑05‑1965 (d‑m‑j) met Hendrik Bastiaan Kal, geb. te Vlaardingen [ZH] op 16‑01‑1943, radiobioloog te Maassluis.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Margaretha H., geb. te Vlaardingen [ZH]op 17‑12‑1966.
 2. Arnoud J., geb. te Vlaardingen [ZH]op 11‑11‑1967.
 3. Marjan H., geb. te Vlaardingen [ZH]op 18‑10‑1970.

 

VIIIe.      Dieuwke Klaaske Vogelzang, (dr. van VIIg), geb. te Drachten [FR] op 07‑05‑1944 (d‑m‑j), onderwijzeres, tr. (Burgelijke stand) in 12‑1968 met Nicolaas Reinier Van Dijk, geb. te Arnhem [GL] op 21‑06‑1936, econoom te Maassluis.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Geert, geb. te Maassluis [ZH].
 2. Margreet, geb. te Maassluis [ZH].
 3. Trudy, geb. te Maassluis [ZH].

 

VIIIf.       Jan Vogelzang, (zn. van VIIg), geb. te Opeinde [FR] op 03‑10‑1947 (d‑m‑j), ambtenaar, tr. (Burgelijke stand) te Zwolle [OV] op 26‑05‑1971 met Feikje De Groot, geb. te Workum [FR] op 13‑09‑1949.

in 1981 gescheiden van Jan Vogelzang.

huwelijk in 1981 ontbonden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jan, geb. te Emmeloord [FL]op 22‑02‑1973.
 2. Maria Petronella, geb. te Buitenpost [FR]op 19‑01‑1977.

 

VIIIg.      Geert Vogelzang, (zn. van VIIi), geb. te Groningen [GN] op 09‑07‑1954 (d‑m‑j), beambte Postbank te Leeuwarden, otr. teLeeuwarden [FR], tr. (Burgelijke stand) te Leeuwarden [FR] op 03‑09‑1976 (d‑m‑j) met Margaretha Sabina Van Houten, geb. teLeeuwarden [FR] op 15‑08‑1955, lerares economie.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Pauline, geb. te Leeuwarden [FR]op 29‑03‑1983.
 2. Rianna, geb. te Leeuwarden [FR]op 10‑10‑1985.

 

VIIIh.      Willem Hingstman, (zn. van VIIj), geb. te Groningen [GN] op 28‑09‑1957, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 24‑06‑1982 ; gescheiden op 24-12-1994. – met Annette Anja De Vries, dr. van Lucas De Vries en Wilhelmina Tjitske Sipma, geb. te Roden [DR] op 06‑06‑1959, ned.herv.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Marloes Wilhelmina, geb. te Groningen [GN]op 08‑01‑1987 (d‑m‑j).
 2. Robert Harm, geb. te Groningen [GN]op 12‑07‑1988 (d‑m‑j).
 3. Ellen Henny, geb. te Groningen [GN]op 13‑06‑1991.

 

VIIIi.       Wubbechiena S. Jonkman, (dr. van VIIk), geb. te Oosterwolde [FR] op 22‑04‑1943, otr. te Ooststellingwerf [FR], tr. (Burgelijke stand) te Ooststellingwerf [FR] op 24‑07‑1970 met Herman Wildschut, geb. te Hilversum [NH] op 10‑06‑1936 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Valentine E.M, geb. te Beirout [LI]op 18‑12‑1974.
 2. Mirjam G.N., geb. te Beirout [LI]op 20‑12‑1976.

 

VIIIj.       Jan H.G. Jonkman, (zn. van VIIk), geb. te Oosterwolde [FR] op 15‑02‑1946, otr. te Wedde [GN], tr. (Burgelijke stand) teWedde [GN] voor 1974 met Fenny I. Broekema, geb. te Wedde [GN] op 14‑03‑1945.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Marquerita M.C., geb. te Assen [DR]op 27‑05‑1974.
 2. Michiel C.H., geb. te Assen [DR]op 15‑01‑1978.
 3. Richard E.S.E., geb. te Assen [DR]op 09‑07‑1981 (d‑m‑j).

 

VIIIk.      Barend Jan Botter, (zn. van VIIl), geb. te Assen [DR] op 12‑04‑1950 (d‑m‑j), otr. te Schotland [Groot Brittanië], tr. (Burgelijke stand) te Schotland [Groot Brittanië] op 06‑08‑1975 (d‑m‑j) met Wout Ann Neill, geb. te Galsgow [Groot Brittanië] op 12‑06‑1953 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Annebelle F., geb. te Voorschoten [ZH]op 05‑10‑1980 (d‑m‑j).
 2. Kirsten A., geb. te Voorschoten [ZH]op 12‑12‑1982.
 3. Alan F, geb. te Gentofte [DK]op 14‑08‑1984.

 

VIIIl.       Johan Stoffers, (zn. van VIIm), geb. te Amsterdam [NH] op 14‑08‑1946, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) teAmsterdam [NH] op 03‑01‑1974 (d‑m‑j) met Corrie Lammers.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jeroen, geb. te Hoorn [NH]op 05‑01‑1975 (d‑m‑j).
 2. Eric, geb. te Bovenkarspel [NH]op 18‑02‑1976.
 3. Tanja, geb. te Bovenkarspel [NH]op 01‑02‑1980 (d‑m‑j).
 4. Sandra, geb. te Bovenkarspel [NH]op 11‑08‑1981 (d‑m‑j).

 

VIIIm.     Robert Stoffers, (zn. van VIIm), geb. te Amsterdam [NH] op 24‑05‑1948, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) teAmsterdam [NH] op 25‑07‑1973 met Nathalie Jonker.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Maurice, geb. te Amsterdam [NH]op 06‑02‑1976 (d‑m‑j).
 2. Kirsten, geb. te Amsterdam [NH]op 03‑09‑1978 (d‑m‑j).

 

VIIIn.      Annechien Haayema, (dr. van VIIp), geb. te Vries [DR] op 06‑10‑1932 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) teVries [DR] op 19‑04‑1952 met Koert Baas, geb. te Assen [DR] op 03‑07‑1932 (d‑m‑j), ned.herv, machinist NS.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jan Geert A., geb. te Assen [DR]op 24‑10‑1952, adj.dir.Soc.Dienst.
 2. Hendrik, geb. te Assen [DR]op 30‑11‑1955.
 3. Veronica K., geb. te Amsterdam [NH]op 25‑04‑1959, volgt IXa.

 

VIIIo.      Gerrit Haayema, (zn. van VIIp), geb. te De Punt [DR] op 16‑03‑1938, service monteur, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) teAssen [DR] op 08‑06‑1962 (d‑m‑j) met Trijntje Margje De Boer, geb. te Assen [DR] op 08‑01‑1942 (d‑m‑j), ned.herv.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hendrik, geb. te Yde [DR]op 28‑10‑1964.
 2. Geertje E., geb. te Yde [DR]op 11‑08‑1966 (d‑m‑j).
 3. Harmanna, geb. te Yde [DR]op 25‑09‑1973.

 

VIIIp.      Geert Adrianus Haayema, (zn. van VIIp), geb. te De Punt [DR] op 09‑02‑1943 (d‑m‑j), chauffeur, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 10‑03‑1972 (d‑m‑j) met Boukje Sikma, geb. te Tietjerkstradeel [FR] op 18‑02‑1954.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. IJbeltje, geb. te Haren [GN]op 19‑07‑1972.
 2. Harmanna, geb. te Haren [GN]op 02‑09‑1974 (d‑m‑j).

 

VIIIq.      Theodorus Sinkgraven, (zn. van VIIq), geb. te Vries [DR] op 26‑05‑1938, techn. medewerker, otr. te Eelde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Eelde [DR] op 11‑06‑1965 (d‑m‑j) met Henderika Kruims, geb. te Assen [DR] op 06‑07‑1936 (d‑m‑j), ned.herv.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jeanet, geb. te Eelde [DR]op 13‑05‑1966.
 2. Gerrit, geb. te Eelde [DR]op 28‑02‑1968.
 3. Hendrik Jan, geb. te Eelde [DR]op 21‑01‑1970.

 

VIIIr.       Annechien J.A. Hendriks, (dr. van VIIq), geb. te Eelde [DR] op 31‑07‑1948, otr. te Eelde [DR], tr. (Burgelijke stand) teEelde [DR] op 20‑07‑1973 met Albertus Dekker, geb. te Eelde [DR] op 17‑04‑1948, ned.herv, techn. medewerker.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Harold, geb. te Eelde [DR]op 21‑01‑1974.
 2. Anna, geb. te Eelde [DR]op 19‑05‑1976.

 

VIIIs.      Geert Adrianus Fonk, (zn. van VIIr), geb. te Vries [DR] op 06‑09‑1942 (d‑m‑j), hotel-restauranthouder, otr. te Tilburg [NB], tr. (Burgelijke stand) te Tilburg [NB] op 13‑05‑1977, kerk.huw. te Goirle [NB] met Cornelia M.A. Brok, geb. te Goirle [NB] op 06‑05‑1957 (d‑m‑j), ned.herv.

expl. hotel-cafe Hoving,Donderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Monique M.P.A., geb. te Groningen [GN]op 02‑12‑1977 (d‑m‑j).
 2. Jan Hendrik, geb. te Vries [DR]op 22‑03‑1979.

 

VIIIt.       Janke Jantina Fonk, (dr. van VIIr), geb. te Donderen [DR] op 02‑06‑1948 (d‑m‑j), otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) teVries [DR] op 18‑05‑1973 met Frederikus Tolner, geb. te Donderen [DR] op 14‑07‑1950, ned.herv, administrateur.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Linda Bea, geb. te Vries [DR]op 08‑02‑1976 (d‑m‑j).
 2. Janet Karin, geb. te Vries [DR]op 18‑05‑1978.

 

VIIIu.      Meintje Fonk, (dr. van VIIs), geb. te Haren [GN] op 17‑03‑1943, ned.herv, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR]op 11‑07‑1969 (d‑m‑j) met Jacobus De Kruyf, geb. te Harmelen [ZH] op 07‑06‑1945 (d‑m‑j), ned.herv, adj.dir.Scholengem.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Anton Peter, geb. te Katwijk [ZH]op 07‑01‑1970 (d‑m‑j).
 2. Pauline J., geb. te Leiden [ZH]op 19‑01‑1971.

 

VIIIv.      Gezina Warring, (dr. van VIIt), geb. te Vries [DR] op 10‑05‑1941 (d‑m‑j), otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 19‑01‑1960 met Roelof Ten Brink, geb. te Assen [DR] op 19‑02‑1935.

gescheiden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Hendrik Jan, geb. te Vries [DR]op 18‑08‑1960.
 2. Harry, geb. te Assen [DR]op 14‑04‑1965.

 

VIIIw.     Geertje Warring, (dr. van VIIt), geb. te Vries [DR] op 05‑12‑1946 (d‑m‑j), otr. te Zuidlaren [DR], tr. (Burgelijke stand) teZuidlaren [DR] op 28‑06‑1984 met Berend Boer, geb. te Zuidlaren [DR] op 18‑05‑1945, metselaar.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Harmanna, geb. te Zuidlaren [DR]op 13‑12‑1965, volgt IXb.
 2. Hendrik, geb. te Zuidlaren [DR]op 06‑02‑1968 (d‑m‑j).

 

VIIIx.      Pieja Vrijs, (dr. van VIIt), geb. te Vries [DR] op 21‑06‑1960, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 10‑09‑1982 (d‑m‑j) met Mathijs De Vries, geb. te Smilde [DR] op 19‑05‑1958, afdelingschef.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Janine, geb. te Vries [DR]op 29‑10‑1985.

 

VIIIy.      Jan Geerligs, (zn. van VIIu), geb. te Vries [DR] op 14‑04‑1948, ondernemer levensmiddelenbedr, otr. te Hoogezand [GN], tr. (Burgelijke stand) te Hoogezand [GN] op 14‑04‑1970 met Geertdina M.J. Speelman, geb. te Vlissingen [ZL] op 12‑08‑1949 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Albert, geb. te Vries [DR]op 12‑06‑1971 (d‑m‑j).
 2. Henk, geb. te Vries [DR]op 24‑02‑1973.

 

VIIIz.      Gerrit Geerligs, (zn. van VIIu), geb. te Vries [DR] op 09‑03‑1952 (d‑m‑j), rijschoolhouder, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 29‑04‑1975 met Lammechina Hendriks, geb. te Roden [DR] op 08‑03‑1953 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Bart, geb. te Vries [DR]op 16‑03‑1978.
 2. Minan, geb. te Vries [DR]op 25‑07‑1980.

 

VIIIaa.    Jans Assies, (zn. van VIIv), geb. te Aalten [GL] op 01‑03‑1947 (d‑m‑j), ged. GG te Aalten [GL], tr. (1) (Burgelijke stand) voor 1975 met Mieke Grobbink.

gescheiden.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Marion N., geb. te Paramaribo [Suriname]op 20‑08‑1975.

 

Jans Assies, otr. (2) te Paramaribo [Suriname], tr. (Burgelijke stand) te Paramaribo [Suriname] op 15‑11‑1978 met MarjolijnHendriksen, geb. te Amsterdam [NH] op 01‑04‑1949 (d‑m‑j), logopediste.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Alexander B., geb. te Breda [NB]op 17‑08‑1980.
 2. Floris R., geb. te Zevenbergen [NB]op 17‑03‑1983.

 

VIIIab.    Adrianus Henderikus Assies, (zn. van VIIv), geb. te Lichtenvoorde [GL] op 26‑09‑1948, ged. GG te Aalten [GL], techn.adm.beambte, otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 27‑08‑1970, kerk.huw. teGroningen [GN] met Jantje Catharina Reitsema, geb. te Groningen [GN] op 23‑05‑1944, ged. te Groningen [GN], apoth.assistente.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Anika E.B., geb. te Groningen [GN]op 16‑07‑1977.
 2. Allart F.V., geb. te Groningen [GN]op 25‑10‑1979.

 

VIIIac.    Markus Assies, (zn. van VIIv), geb. te Aalten [GL] op 19‑02‑1953, ged. GG te Aalten [GL], gemeenteambtenaar, otr. te’t Zandt [GN], tr. (Burgelijke stand) te ’t Zandt [GN] op 06‑06‑1980 met Gezina Anna Huizinga, geb. te ’t Zandt [GN] op 18‑06‑1951, ged. te ’t Zandt [GN], verpleegkundige.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Mark A., geb. te Zutphen [GL]op 10‑02‑1982 (d‑m‑j).
 2. Rick J., geb. te Zutphen [GL]op 29‑03‑1984.

 

VIIIad.    Jannie Tiesina Fonk, (dr. van VIIw), geb. te Enschede [OV] op 12‑06‑1950 (d‑m‑j), ged. GG te Enschede [OV], ovl. op 16‑12‑1996, otr. te Vlaardingen [ZH], tr. (Burgelijke stand) te Vlaardingen [ZH] op 19‑06‑1972, kerk.huw. (GG) teVlaardingen [ZH] met Peter Mathias Van Berden, geb. te Vlaardingen [ZH] op 23‑12‑1948, ged. te Vlaardingen [ZH], verzekeringsagent.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Mathias F.A.Van der Berden, geb. te Schiedam [ZH] op 21‑05‑1972.
 2. Alexander P.Van der Berden, geb. te Schiedam [ZH] op 25‑04‑1978.
 3. Josina E.Van der Berden, geb. te Rozenburg [ZH] op 02‑01‑1982 (d‑m‑j).

 

VIIIae.    Tiesina Jannie E. Fonk, (dr. van VIIw), geb. te Zuidwolde [DR] op 03‑06‑1953 (d‑m‑j), ged. GG te Zuidwolde [DR], otr. teGendringen [GL], tr. (Burgelijke stand) te Gendringen [GL] op 31‑10‑1975, kerk.huw. (GG) te Gendringen [GL] met ChristiaanVisser, geb. te Schiedam [ZH] op 29‑08‑1950, ged. te Schiedam [ZH], loodgieter.

Dit huwelijk is in 1985 ontbonden; Tiessina trouwde in 1987 met Johannes Bulthuis, scheepswerktuigbouwkundige.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Artjan C., geb. te Delfzijl [GN]op 20‑02‑1984.

 

VIIIaf.     Wietse Klaas Fonk, (zn. van VIIx), geb. te Groningen [GN] op 07‑11‑1953 (d‑m‑j), ned.herv, tr. (Burgelijke stand) voor 1977 metBernadet Van der Hoef.

gescheiden.

dit huwelijk is ontbonden.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Dewi, geb. op 11‑01‑1977 (d‑m‑j).

 

VIIIag.   Albert Jan Kamminga, (zn. van VIIz), geb. te Roden [DR] op 16‑03‑1947, ned.herv, ambtenaar Rijkspolitie, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑04‑1965 (d‑m‑j) met Jettie Berghuis, geb. te Roden [DR] op 07‑03‑1949 (d‑m‑j), ned.herv.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Aldricht E., geb. te Roden [DR]op 07‑06‑1969 (d‑m‑j).

 

VIIIah.    Jacobus Lodewijk Van der Velde, (zn. van VIIaa), geb. te Enschede [OV] op 11‑11‑1946, ned.herv, controleur Ford-Belgie, otr. teHeerhugowaard [NH], tr. (Burgelijke stand) te Heerhugowaard [NH] op 12‑11‑1970 (d‑m‑j) met Renate Wolters.

1987 gescheiden.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Mirca, geb. te Lommel [België]op 21‑06‑1971.

 

VIIIai.     Anne Eilander, (zn. van VIIai), geb. te Groningen [GN] op 20‑06‑1956, P.T.T.-beambte, otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 09‑04‑1988 (d‑m‑j) met Jantina Van der Heide, geb. te Groningen [GN] op 18‑03‑1956.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Johannes, geb. te Groningen [GN]op 09‑09‑1988.
 2. Frederik, geb. te Groningen [GN]op 11‑12‑1990 (d‑m‑j).

 

VIIIaj.     Willem Oetse Eilander, (zn. van VIIai), geb. te Groningen [GN] op 16‑09‑1958, bedrijfsleider, tr. (Burgelijke stand) op 23‑05‑1980 met Frouwina F. Pater ; dochter van Hendrik Pater en Johanna Henderika van Asselt, geb. te Sappemeer [GN] op 13‑02‑1958.

1987 gescheiden.
1990:relatie hersteld.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Johannes, geb. te Bedum [GN]in 1984.
 2. Martha J.H., geb. te Groningen [GN]op 04‑01‑1984 (d‑m‑j).
 3. Willem Oetse, geb. te Bedum [GN]op 14‑12‑1986.

 

VIIIak.    Pitronella H. Noorda, (dr. van VIIam), geb. te Oldehove [GN] op 28‑07‑1949, otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) teGroningen [GN] op 20‑06‑1973 met Tunnis R.P Van Grijfland, geb. te Beilen [DR] op 28‑07‑1947.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Colette F.Van Grijffland, geb. te Hoogeveen [DR].
 2. Marcel A.W., geb. te Hoogeveen [DR].

 

VIIIal.     Gerard Jan Noorda, (zn. van VIIam), geb. te Oldehove [GN] op 21‑02‑1956, otr. te Zuidhorn [GN], tr. (Burgelijke stand) teZuidhorn [GN] op 03‑04‑1980 (d‑m‑j) met Margrieta J. Jansma, geb. te Zuidhorn [GN] op 28‑09‑1956.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Antje, geb. te Oldehove [GN]op 07‑07‑1983.

 

VIIIam.   Cornelis Abel Laffra, (zn. van VIIan), geb. te Groningen [GN] op 24‑11‑1951, bedrijfsleider, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 19‑09‑1980 met Helana Van Ditmarsch, geb. te Utrecht [UT] op 14‑06‑1956.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Mark R., geb. te Nietap [DR]op 27‑03‑1985.
 2. Jolyne M., geb. te Nietap [DR]op 18‑12‑1986.

 

VIIIan.    Roelof Harry Vogelzang, (zn. van VIIay), geb. te Nootdorp [NH] op 08‑03‑1960 (d‑m‑j), econoom, otr. te Bergum [FR], tr. (Burgelijke stand) te Bergum [FR] op 14‑06‑1985 met Geertje Johanna De Boer, geb. te Sneek [FR] op 27‑08‑1959.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Erwin Harry, geb. te Arnhem [GL]op 28‑02‑1987.
 2. Marnix Jasper, geb. te Arnhem [GL]op 09‑05‑1988 (d‑m‑j).

 

VIIIao.    Anna J.J. Wolters, (dr. van VIIbc), geb. te Wieringerwerf [NH] op 08‑01‑1962 (d‑m‑j), otr. te Heerhugowaard [NH], tr. (Burgelijke stand) te Heerhugowaard [NH] op 17‑12‑1981 met Bernardus A. Van Zanten, geb. te Amsterdam [NH] op 29‑10‑1956.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Evelien N., geb. te Alkmaar [NH]op 12‑10‑1982 (d‑m‑j).
 2. Barry R., geb. te Alkmaar [NH]op 15‑09‑1984.

 

VIIIap.    Jacqueline Wolters, (dr. van VIIbd), geb. te Medemblik [NH] op 11‑06‑1967 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) voor 1987 met CornelisZwaan.

in 1988 gescheiden van Jacqueline Wolters.

in 1988 gescheiden.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Kristel Cornelia, geb. te Medemblik [NH]op 28‑02‑1987.

 

Generatie IX

 

IXa.        Veronica K. Baas, (dr. van VIIIn), geb. te Amsterdam [NH] op 25‑04‑1959, otr. te Ouderkerk [NH], tr. (Burgelijke stand) teOuderkerk [NH] op 11‑11‑1981 met Hendrik Visser, geb. te Duivendrecht [NH] op 08‑03‑1960 (d‑m‑j), marechaussee.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Mandy, geb. te Naarden [NH]op 09‑09‑1987.

 

IXb.        Harmanna Boer, (dr. van VIIIw), geb. te Zuidlaren [DR] op 13‑12‑1965, otr. te Zuidlaren [DR], tr. (Burgelijke stand) teZuidlaren [DR] op 28‑06‑1984 met Johannes W.M. Mittendorff, geb. te Steenwijksmoer [DR] op 23‑09‑1958, medew. levensm.bedrijf.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Geertje J., geb. te Groningen [GN]op 01‑01‑1985.
 2. Johannes B., geb. te Zuidlaren [DR]op 10‑03‑1987 (d‑m‑j).