De Vries

Stamboom van de familie De Vries, 13 generaties terug.

 

Parenteel van Jacob Freerks De Vries per generatie.

 Generatie I

 

 1. Jacob Freerks; ook wel Jacob Wolken De Vries, geb. te Esens in 1760, ned.herv, winkelier ;in 1830 in Zuideinde,no 124; in 1840 woonde Jacob de Vries als weduwnaar bij Jan Kornelis Kroon in het West- en Noordeinde, no 202b, ovl. te Roden [DR] op 20‑03‑1846, begr. te Roden [DR], tr. (NH) vermoedelijk te Leek [GN] circa 1795 met Mettien Geerts Toen, dr. van Geerd Harms en Martien Brink, geb. te Roden [DR] in 12‑1758, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 24‑12‑1837, begr. teRoden [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Harm Jacobs, geb. te Leegemeden [GN]op 24‑09‑1797, volgt IIa.
 2. Berend Jacobs, geb. te Oostwold [GN]op 09‑08‑1801 (d‑m‑j), volgt IIb.
 3. Hindrik Jacobs, geb. te Oostwold [GN]op 15‑01‑1805, volgt IIc.

 

Generatie II

 

IIa.         Harm Jacobs De Vries, (zn. van I), geb. te Leegemeden [GN] ;Lagemaden op 24‑09‑1797, koopman ;heeft gewoond te Sleen

Harm Jacobs de Vries woonde in 1830 te Roden,Oosteinde no 167, ovl. te Roden [DR] op 05‑04‑1856 (d‑m‑j), tr. (1) (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 30‑11‑1816, kerk.huw. (ned.herv.) met Aaltje Riemers Landt, dr. van Riemer Derks Landt (verver/glazenmaker te Leek) en Aaltje Jochums Vroom, geb. te Leek [GN] op 04‑03‑1798 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Leek [GN], dienstmeid te Nietap, ovl. te Roden [DR] op 02‑06‑1819 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Thijle Krijthe, 56 jr, brouwer/herbergier. – Willem Krijthe, 37 jr, landbouwer. Beiden te Roden en onverwant. – Roelf Jans Reitzema, 32 jr, landbouwer te Lettelbert. – Willem Pieters Winter, 23 jr, timmerman te Leek. Beiden zwagers v.d. bruid. ———————————————.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jacob Harms, geb. te Leek [GN]op 01‑03‑1817 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Leek [GN], gerechtsdienaar te Emmen, otr. teEmmen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Emmen [DR] op 28‑02‑1852, kerk.huw. (ned.herv.) met Anna Georges Hunter;dochter van George Hunter, kuiper te Willemstad (NB), en van Bartha van Duinen, geb. te Willemstad [NB] op 05‑12‑1822 (d‑m‑j), ned.herv, naaister te Emmen.

Getuigen: – Riemer Harms de Vries, 32 jr, koopman te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Hendrik Berkhoven, 50 jr, gerechtsdienaar te Emmen. – Jan Bakker, 36 jr, postbode te Emmen. – Geert Hovenkamp, 41 jr, timmerman te Emmen. De laatste drie getuigen onverwant aan de partijen. —————————————————.

 1. Riemer Harmsde Vries, geb. te Roden [DR] op 31‑10‑1818, volgt IIIa.

 

Harm Jacobs De Vries, tr. (2) (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 31‑03‑1826 met Lammegien Geerts Tooms, dr. van Geert Hindriks Tooms (landbouwer in de Zulte) en Hinderkien Tonnis, geb. te Roden [DR] ;De Zulte op 30‑12‑1798, ged. ned.herv. teRoden [DR] op 06‑01‑1799 (d‑m‑j), arb. te Roden, ovl. vermoedelijk te Roden [DR] na 1854.

Getuigen: – Ebbe Krijthe, 63 jr, landbouwer. – Eite Samuels Oosterhof, 59 jr, bakker. – Willem Roelfs Holthuis, 43 jr, landbouwer. – Jannes Busscher, 29 jr, koopman. Allen wonende in Roden en onverwant. ——————————————————————-.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Geert Harms, geb. te Roden [DR]in 1829.
 2. Marten Harms, geb. te Roden [DR]op 27‑10‑1830, volgt IIIb.
 3. Hindrik Harms, geb. te Roden [DR]op 04‑06‑1833 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 04‑06‑1833 (d‑m‑j) ;Memorie van Successie Assen; cassette 18/1. opnamenummer 384, begr. te Roden [DR].
 4. Hinderk Harms, geb. te Roden [DR]in 1839.

 

IIb.         Berend Jacobs De Vries, (zn. van I), geb. te Oostwold [GN] op 09‑08‑1801 (d‑m‑j), ned.herv, koopman te Roden, otr. (1) teNorg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 06‑11‑1824 (d‑m‑j) met Trijntje Reinders Kuiper ;dochter van Reinder Lucas en Aaltje Hendriks, geb. te Norg [DR] in 03‑1802, ged. ned.herv. te Norg [DR] op 04‑04‑1802, ovl. te Norg [DR] op 10‑04‑1844 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Reinderde Vries, geb. te Norg [DR] op 12‑06‑1830 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR]op 16‑05‑1855 met Alberdina Lunshof ;dochter van Lute Lunshof en Hazina Luinge, geb. te Anloo op 09‑08‑1829 (d‑m‑j), ned.herv.

 

Berend Jacobs De Vries, otr. (2) te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 05‑03‑1846 (d‑m‑j) met Matje GeertsLinker, dr. van Geerd Roelfs Linker (arbeider te Leutingewolde) en Jantien Roelfs, geb. te Roden [DR] in 1804, ned.herv.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IIc.         Hindrik Jacobs De Vries, (zn. van I), geb. te Oostwold [GN] op 15‑01‑1805, koopman te Roden, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑06‑1824 met Geesjen Geerts Tooms, dr. van Geert Hindriks Tooms (landbouwer in de Zulte) en Hinderkien Tonnis, geb. te Roden [DR] ;Zulte op 06‑10‑1801 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid te Roden.

Getuigen: – Jannes Krijthe, 65 jr, landbouwer. – Willem Alberts Meijering, 27 jr, bakker. Beiden onverwant. – Harm Jacobs de Vries, 26 jr, koopman. – Berend Jacobs de Vries, 23 jr, koopman. Beiden broeders v.d. bruidegom. —————————————–.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Metje, geb. te Roden [DR]in 1825, volgt IIIc.

 

Generatie III

 

IIIa.        Riemer Harms de Vries, (zn. van IIa), geb. te Roden [DR] op 31‑10‑1818, ged. ned.herv. te Roden [DR], kramer, ovl. teRoden [DR] op 22‑11‑1891, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑06‑1846 (d‑m‑j) met Jantje Alberts Geersing, dr. van Albert Geerts Geersing (tapper te Leutingewolde) en Harmtien Ananias, geb. teLieveren [DR] op 30‑09‑1821, ovl. te Roden [DR] op 21‑06‑1880 ;memortie van successie Assen, inv. 110, memnr. 4/8606, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Hindrik Eitens Schipper, 59 jr,slager. – Roelf Jans Aukema, 26 jr,landbouwer. – Lodeijk Coopman, 26 jr,timmerman. – Roelf Willem Holthuis, 25 jr,landbouwer. Allen wonende te Roden en onverwant. ——————————————————————-.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. HarmDe Vries, geb. te Roden [DR] op 26‑03‑1847, volgt IVa.
 2. AlbertDe Vries, geb. te Roden [DR] op 09‑02‑1849 (d‑m‑j), volgt IVb.
 3. Aaltien RiemersDe Vries, geb. te Roden [DR] op 09‑07‑1851 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. te Roden [DR]op 04‑06‑1876 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 24‑06‑1876 met Pieter Harkes Klinker ; zoon van Harke Klinker, timmerman te Zevenhuizen, en Jeltje Visser, geb. te Zevenhuizen [GN] in 1849, ned.herv, timmerman te Leek.

Getuigen: – Marten de Vries, 45 jr, timmerman te Roden, oom v.d. bruid. – Gerhard Mulder, 30 jr, timmerman te Veenhuizen, zwager v.d. bruidegom. – Harm de Vries, 28 jr, winkelier te Roden. – Albert de Vries, 26 jr, bakkersknecht te Roden. Beiden broeders v.d. bruid. ———————————————–.

 1. Harmtien RiemersDe Vries, geb. te Roden [DR] op 09‑04‑1854 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 29‑06‑1928, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 28‑04‑1883 met Onne Hindriks Winter, zn. van Hindrik Winter (timmerman te Nietap) en Antje Onnes Beukema (z.b. te Enumatil), geb. te Roden [DR] op 20‑09‑1860, timmerman, ovl. te Roden [DR] op 04‑03‑1954 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk: – Willem Winter, 24 jr,timmerman,broeder v.d. bruidegom. – Jan Geersing, 24 jr,klerk, onverwant. – Geert de Vries, 24 jr,koopman, broeder v.d. bruid. – Frens Kalter, 32 jr,gem.veldwachter,onverwant. ———————————————————————.

 1. Jantien, geb. te Roden [DR]op 29‑09‑1855, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 12‑11‑1856 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Jacob, geb. te Roden [DR]op 02‑11‑1857 (d‑m‑j), volgt IVc.
 3. Geert RiemersDe Vries, geb. te Roden [DR] op 22‑02‑1859, ned.herv, koopman.
 4. Jan, geb. te Roden [DR]op 30‑11‑1861, ned.herv.
 5. Mettien, geb. te Roden [DR]op 04‑02‑1864 (d‑m‑j), ned.herv.

 

IIIb.        Marten Harms De Vries, (zn. van IIa), geb. te Roden [DR] op 27‑10‑1830, ged. ned.herv. te Roden [DR], verver/timmerman, ovl. te Roden [DR] op 26‑10‑1914, otr. te Roden [DR] op 23‑04‑1854, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 30‑05‑1854 metHarmtien Teunis Brink, dr. van Teunis Hindriks Brink (arbeider) en Elsien Roelfs Mulder, geb. te Roden [DR] op 08‑11‑1834 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 30‑01‑1903.

Getuigen bij dit huwelijk: – Albert Roelfs Mulder, 47 jr,schoenmaker, oom v.d. bruid. – Riemer Harms de Vries, 36 jr, kramer, halfbroeder v.d. bruidegom. – Roelf Teunis Brink, 27 jr,arbeider, broeder v.d. bruid. – Roelf Klaassens Holtman, 25 jr, landbouwer, neef v.d. bruid. ——————————————————————.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Lammechien Martens, geb. te Roden [DR]op 08‑12‑1854 (d‑m‑j).
 2. Elsien, geb. te Roden [DR]op 04‑01‑1858 (d‑m‑j), ned.herv.
 3. Harm Martens, geb. te Roden [DR]op 09‑01‑1861 (d‑m‑j), volgt IVd.
 4. Hendrik, geb. te Roden [DR]op 05‑06‑1864 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 01‑03‑1865 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 5. Hindrik Martens, geb. te Roden [DR]op 15‑06‑1866, volgt IVe.
 6. Geert, geb. te Roden [DR]op 01‑11‑1869 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 23‑02‑1872, begr. te Roden [DR].
 7. Geertien Martens, geb. te Roden [DR]op 03‑02‑1873 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑02‑1903 met Derk Habing, zn. van Roelf Habing en Margje Nijboer, geb. te Norg [DR] in 1867, landbouwer te Roden.

Getuigen: – Harm de Vries, 42 jr,landbouwer te Roden, broeder v.d. bruid. – Hindrik de Vries, 36 jr,timmerman, broeder v.d. bruid. – Jan Brink, 61 jr, rietdekker, oom v.d. bruid. – Jan Geersing, 44 jr, klerk, onverwant. ——————————————————————–.

 1. Metje Harms, geb. te Roden [DR]op 20‑02‑1876, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 21‑04‑1900 met Roelof Henderikus Cazemier, zn. van Hinderikus Cazemier (grofsmid te Eelde) en Renske Willems Scheepstra, geb. te Peize [DR] in 1881, smid te Achtkarspelen ; in 1900 smidsknecht te Roden.

Getuigen: – Harm de Vries, 39 jr,landbouwer. – Hindrik de Vries, 33 jr,timmerman. Beiden te Roden en broeders van de bruid. – Albert Alberts, 77 jr,landbouwer, onverwant. – Kars Bruins, 40 jr,smid te Zuidlaren, onverwant. ——————————————————————-.

 

IIIc.       Metje De Vries, (dr. van IIc), geb. te Roden [DR] in 1825, ged. te Roden [DR], winkelier, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) teVries [DR] op 02‑05‑1845 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Hindriks Noord, zn. van Hindrik Jans Noord (landbouwer) en Jantien Jans Koops, geb. te Roden [DR] op 29‑09‑1814, ged. te Roden [DR], grofsmid In 1830 was hij boerenknecht bij Jannes Krijthe, Oosteinde 198 te Roden, ovl. te Assen [DR] op 01‑08‑1873 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 97, memnr. 3/8316, begr. te Assen [DR].

Getuigen: – Frans Carel van Liebenstein, 70 jr, politiebode. – Bate de Vries, 50 jr, brigadier veldwachter. – Jacob Alberts Polling, 40 jr, jachtopziener. – Pieter Havinga Brugmans, 26 jr, z.b. Allen te Vries en onverwant aan het paar. ———————————————–.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Hendrik, geb. te Assen [DR]in 1845, volgt IVf.
 2. Geesien, geb. te Assen [DR]op 02‑05‑1848 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 13‑06‑1848, begr. te Assen [DR].
 3. Geesien, geb. te Assen [DR]op 29‑04‑1849, ovl. te Assen [DR] op 27‑02‑1852 ;memorie van successie, cassette 35/2, opnamenummer 9. (Dr. archief), begr. te Assen [DR].
 4. Geziena, geb. te Assen [DR]in 1853, volgt IVg.
 5. Jantje, geb. te Assen [DR]op 20‑12‑1855, ovl. te Assen [DR] op 29‑11‑1894, begr. te Assen [DR], otr. (1) te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 30‑07‑1882 met Ludovicus Carolus Arnoldus Franken, zn. van Wilhelmus Alowisius Franken (koopman) en Carolina Adriana Van Orten, geb. te ‘s Hertogenbosch [NB] in 1839, Commies der Rijksbelastingen, ovl. te Assen [DR] voor 1886, otr. (2) te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 26‑05‑1886 met Hendrik Kramer, zn. van Harm Kramer (smidsknecht) en Kornelisje Blomsma, geb. te Smilde [DR] in 1854, bakker, ovl. te Assen [DR].
 6. Henderikus, geb. te Assen [DR]op 31‑01‑1858, volgt IVh.
 7. Johanna, geb. te Assen [DR]op 04‑02‑1862 (d‑m‑j).
 8. Johannes, geb. te Assen [DR]op 04‑02‑1865 (d‑m‑j), volgt IVi.

 

Generatie IV

 

IVa.        Harm De Vries, (zn. van IIIa), geb. te Roden [DR] op 26‑03‑1847, ned.herv, koopman, ovl. te Roden [DR] op 09‑06‑1909 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (1) (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 29‑05‑1873, kerk.huw. (PR) met Goitske Aardema ; dochter van Fokke Bastiaans Aardema, landbouwer te Nietap, en Jantje Meis Lammers, dr. van Fokke Bastiaans Aardema (landbouwer te Nietap) en Jantje Meis Lammers (landb.sch), geb. te Opsterland [FR] op 20‑02‑1850, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 08‑03‑1882 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Geert Geersing, 49 jr, arbeider te Leutingewolde. – Ananias Geersing, 47 jr, landbouwer te Langelo. – Roelof Brink, 46 jr, arbeider te Leutingewolde. – Marten de Vries, 42 jr, timmerman te Roden. Allen ooms v.d. bruidegom. ————————————————-.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Riemer, geb. te Roden [DR]op 10‑08‑1874 (d‑m‑j), volgt Va.
 2. Fokke, geb. te Roden [DR]op 15‑12‑1875, ned.herv, schilder ; in 1905 te Zevenhuizen, ovl. te Roden [DR] op 20‑05‑1958, begr. te Roden [DR], otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 25‑03‑1905 met Trijntje Palsma ; dochter van Erre Palsma, landbouwer te De Wilp, en Grietje Jager, geb. te Burum [FR] op 12‑02‑1883 (d‑m‑j), ned.herv, dienstbode te De Wilp, ovl. te Roden [DR] op 18‑03‑1946, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Siccobus Hermannus Johannes Tjassens, 67 jr, ambtenaar ter secretarie. – Harm Noord, 51 jr, gemeenteveldwachter. – Menko Kroeske, 39 jr, bierbotteler. – Jan Sijbolts, 30 jr, ambtenaar ter secretarie. Allen te Leek en onverwant aan het paar. ——————————————–.

Fokke en Trijntje kregen twee dochters, Grietje en Roelofje, die resp. trouwden met P. Knoop en J. Wesseling.

 1. Albert, geb. te Roden [DR]op 11‑04‑1877 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. vermoedelijk te Roden [DR] voor 1891.
 2. Bastiaan, geb. te Roden [DR]op 19‑11‑1879, ned.herv.
 3. Jan, geb. te Roden [DR]op 01‑03‑1882 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Vries [DR] op 07‑02‑1917 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) teVries [DR] in 02‑1917, kerk.huw. (ned.herv.) met Klaassien Geerts Arends ;dochter van Geert Arends, landbouwer te Zeijen, en van Aaltien Oosting, geb. te Zeijen [DR] in 1890, ned.herv.

 

Harm De Vries, tr. (2) (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑04‑1883 met Grietje Van der Veen ; dochter van Gerben van der Veen, schipper te Zevenhuizen, en Roelfke de Graaff, geb. te Dokkum [FR] op 26‑03‑1861, logementshoudster ; in 1883 naaister te Zevenhuizen, ovl. te Roden [DR] op 04‑06‑1939 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Albert de Vries, 34 jr, bakker. – Geert de Vries, 24 jr, koopman. – Jacob de Vries, 25 jr, koopman. Alle drie getuigen broeders v.d. bruidegom. – Jan Geersing, 24 jr, klerk, onverwant. Allen wonende te Roden. ——————————————–.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Gerben, geb. te Roden [DR]op 03‑01‑1884 (d‑m‑j), koopman te Roden, ovl. te Roden [DR] op 28‑10‑1948, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 17‑05‑1919 met Annechien HindriksScheepstra, dr. van Hindrik Tjerks Scheepstra (koopman/winkelier) en Jantien Jans Douwes, geb. te Roden [DR] op 07‑09‑1889 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 23‑08‑1958, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Riemer de Vries, 44 jr,koopman te Norg. Jacob de Vries, 34 jr,hoofd der school. Beiden broeders v.d. Bruidegom. – Willem Scheepstra, 30 jr,winkelier te Roden, zwager v.d. bruid. – Tjerk Scheepstra, 26 jr, winkelier te Roden, broeder v.d. bruid.

 1. Jacob, geb. te Roden [DR]op 04‑02‑1885 (d‑m‑j), volgt Vb.
 2. Roelof, geb. te Roden [DR]op 21‑03‑1888, volgt Vc.
 3. Jantje, geb. te Roden [DR]op 04‑05‑1890 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 19‑10‑1918, begr. te Roden [DR].
 4. Albert, geb. te Roden [DR]op 02‑05‑1891 (d‑m‑j), ned.herv.

Albert de Vries trouwde met Berendina Deelstra.

 1. Roelfina, geb. te Roden [DR]op 13‑05‑1895, ned.herv.

Roelfina de Vries trouwde met Eelse Bies.

 

IVb.        Albert De Vries, (zn. van IIIa), geb. te Roden [DR] op 09‑02‑1849 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], bakker, ovl. teRoderesch [DR] op 07‑05‑1929 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 12‑05‑1881 (d‑m‑j) metKorneliske Cazemier ;dochter van Hendrik Cornelis Zuiderhoek Cazemier en Janna Oosterhuis, geb. te Tolbert [GN] in 1858, ned.herv, ovl. te Roden [DR].

Getuigen: – Geert Geersing,37 jr,arbeider. – Roelf Brink,54 jr,arbeider. Beiden te Leutingewolde en ooms v.d. bruidegom. – Harm de Vries,33 jr, koopman te Roden. – Jacob de Vries,23 jr,koopman te Leutingewolde. Beiden broeders v.d. bruidegom. ————————————————————-.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Hindrik, geb. te Roden [DR]op 31‑05‑1882, ged. ned.herv. te Roden [DR], bakker te Roden, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑07‑1917 met Frederika Nijboer, dr. van Berend Nijboer (smid te Grollo) en Geertje Zuideveld, geb. te Norg [DR] op 26‑03‑1891, ovl. te Roden [DR].

Getuigen: – Johannes Zuideveld, 54 jr,timmerman te Norg, oom v.d. bruid. – Riemer de Vries, 33 jr,kastelein te Norg, broeder v.d. bruidegom. ——————————————————————–.

 1. Riemer, geb. te Roden [DR]op 31‑05‑1882, volgt Vd.
 2. Jan, geb. te Roden [DR]in 1886, ned.herv, commies Rijksbel. Workum ;in 1911 kommies te Geesteren/Tubbergen.
 3. Harm, geb. te Roden [DR]in 1887, volgt Ve.
 4. Jantje, geb. te Roden [DR]op 30‑04‑1891, ovl. te Groningen [GN] op 12‑10‑1950 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 28‑07‑1917 met Hindrik Van Zanten, zn. van Jannes Van Zanten (Winkelier in Foxwolde) en Janna Egberts Vogelzang, geb. te Foxwolde [DR] op 05‑01‑1889 (d‑m‑j), ned.herv, commies Rijksbel.Tubbergen, ovl. te Roderwolde [DR] op 27‑10‑1948, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jan van Zanten, 24 jr,winkelier te Foxwolde, broeder v.d. bruidegom. – Onne de Vries, 22 jr,onderwijzer te Nijkerk, broeder v.d. bruid.

– 2 kinderen: – Jannes en Corry. -.

 1. Onne, geb. te Roden [DR]in 1899, ned.herv, onderwijzer te Nijkerk.

 

IVc.        Jacob de Vries, (zn. van IIIa), geb. te Roden [DR] op 02‑11‑1857 (d‑m‑j), ned.herv, winkelier, ovl. te Leutingewolde [DR] op 13‑12‑1938, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 22‑04‑1882 met Geertien BerendsWoldhuis, dr. van Berend Cornelis Woldhuis (landbouwer) en Marchien Harms Bijker (dienstmeid te Roderwolde), geb. teLeutingewolde [DR] op 23‑02‑1854, ovl. te Leutingewolde [DR] op 05‑01‑1932 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Geert Geersing, 58 jr, arbeider te Leutingewolde. – Roelof Brink, 55 jr, arbeider te Leutingewolde. Beiden ooms v.d. bruidegom. – Geert de Vries, 23 jr, bakkersknecht te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Kornelis Woldhuis, 24 jr, landbouwer te Leutingewolde, broeder v.d. bruid. ——————————————–.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Marchien JacobsDe Vries, geb. te Leutingewolde [DR] op 22‑11‑1885, volgt Vf.
 2. Berend Jacobs, geb. te Leutingewolde [DR]in 1887, volgt Vg.
 3. Aaltien JacobsDe Vries, geb. te Leutingewolde [DR] op 07‑12‑1896 (d‑m‑j), volgt Vh.

 

IVd.        Harm Martens De Vries, (zn. van IIIb), geb. te Roden [DR] op 09‑01‑1861 (d‑m‑j), kastelein/timmerman,Roden, ovl. teRoden [DR] op 03‑03‑1936, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 12‑11‑1890 (d‑m‑j) met Aaffien HindriksAlberts, dr. van Hindrik Alberts (Landbouwer te Roden) en Lummina Jans Rademaker, geb. te Roden [DR] op 09‑05‑1851 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 20‑03‑1927.

Getuigen bij het huwelijk: – Egbert Roelfs Krijthe, 47 jr,landbouwer te Lieveren. – Jan Roelfs Krijthe, 45 jr,landbouwer te Lieveren. Beiden halfbroeders v.d. bruid. – Geert Rademaker, 68 jr, landbouwer, oom v.d. bruid. – Hindrik de Vries, 24 jr,timmerman,broeder v.d. bruidgom.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Albert Harms, geb. te Roden [DR]op 29‑04‑1891, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer, ovl. te Appelscha [FR] op 27‑12‑1931, begr. te Roden [DR].

;ongehuwd.

 1. Marten, geb. te Roden [DR]op 10‑06‑1892 (d‑m‑j), volgt Vi.

 

IVe.        Hindrik Martens De Vries, (zn. van IIIb), geb. te Roden [DR] op 15‑06‑1866, timmerman te Roden, ovl. te Roden [DR] op 16‑02‑1929, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑05‑1897 met Jantien Jans Van der Laan, dr. van Jan Goossens van der Laan (boerenknecht) en Pietertien Harms Riemers, geb. te Roden [DR] op 05‑07‑1868 (d‑m‑j), dienstmeid te Zulte, ovl. te Roden [DR] op 30‑01‑1966, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Harm de Vries, 36 jr,landbouwer te Roden,broeder v.d. bruidegom. – Geert van der Laan, 33 jr,dienstknecht te Westervelde,broeder v.d. bruid. – Eite Douwes, 36 jr,landbouwer te Leutingewolde, zwager v.d.bruid. – Albert Alberts, 74 jr,landbouwer te Roden,onverwant. ————————————————————.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Marten, geb. te Roden [DR]op 29‑05‑1899, volgt Vj.
 2. Pietertien, geb. te Roden [DR]op 01‑05‑1901 (d‑m‑j), ned.herv.
 3. Harmtien, geb. te Roden [DR]op 19‑06‑1902, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 03‑08‑1902 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 4. Jan, geb. te Roden [DR]op 14‑01‑1904, ned.herv.
 5. Harm, geb. te Roden [DR]op 23‑09‑1906, ned.herv.
 6. Harmannus, geb. te Roden [DR]op 15‑12‑1908, ned.herv.
 7. Harmtien, geb. te Roden [DR]op 03‑06‑1916 (d‑m‑j), ned.herv.

 

IVf.         Hendrik Noord, (zn. van IIIc), geb. te Assen [DR] in 1845, koopman/spekslagter, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) teAssen [DR] op 13‑11‑1872 met Geertruida Willemina De Roo, dr. van Jacob Simons De Roo (landbouwer) en Geertruid Grawers, geb. te Coevorden [DR] in 1842.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Jacobus Simon, geb. te Assen [DR]op 02‑03‑1873 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 04‑03‑1873 (d‑m‑j), begr. teAssen [DR].
 2. Metje, geb. te Assen [DR]op 02‑03‑1873 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 19‑04‑1873, begr. te Assen [DR].
 3. Jacobus Simon, geb. te Assen [DR]op 05‑03‑1874 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 09‑06‑1874 (d‑m‑j), begr. teAssen [DR].
 4. Jantina, geb. te Assen [DR]op 26‑07‑1879.
 5. Jan, geb. te Coevorden [DR]op 27‑01‑1884, ned.herv, tr. (Burgelijke stand) te Coevorden [DR] op 10‑07‑1908 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jantje Schuring, geb. te Diever [DR] in 1884, ned.herv.

 

IVg.        Geziena Noord, (dr. van IIIc), geb. te Assen [DR] in 1853, ovl. te Assen [DR] op 23‑02‑1929, begr. te Assen [DR], otr. (1) teAssen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 01‑05‑1878 (d‑m‑j) met Jouke Jans Oostingh, zn. van Jan Oostingh en Froukje Alberts Kromkamp, geb. te Ooststellingwerf [FR] in 1845, huisschilder.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. JohannaNoord (voorkind van Geesina Noord), geb. te Assen [DR] op 07‑09‑1875 (d‑m‑j).

 

Geziena Noord, otr. (2) te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 16‑11‑1898 met August Edlbeck, zn. van Margaretha Edlbeck, geb. te Munchen [DL] in 1846.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IVh.        Henderikus Noord, (zn. van IIIc), geb. te Assen [DR] op 31‑01‑1858, winkelier a/d Rolderstraat, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 25‑04‑1883 met Hendrikje Vos, dr. van Gerrit Vos (landbouwer) en Margje Vos, geb. te Smilde [DR] in 1864.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Maria, geb. te Assen [DR]op 19‑08‑1884.
 2. Margaretha, geb. te Assen [DR]op 25‑08‑1885.
 3. Jan, geb. te Assen [DR]op 18‑08‑1886.
 4. Hendrik, geb. te Assen [DR]op 18‑03‑1889.
 5. Sietsje, geb. te Assen [DR]op 28‑08‑1890.
 6. Johannes, geb. te Assen [DR]op 26‑03‑1892.
 7. Henderikus, geb. te Assen [DR]op 04‑01‑1894 (d‑m‑j).
 8. Hendrika, geb. te Assen [DR]op 08‑03‑1895 (d‑m‑j).
 9. Margina, geb. te Assen [DR]op 24‑09‑1902.

 

IVi.         Johannes Noord, (zn. van IIIc), geb. te Assen [DR] op 04‑02‑1865 (d‑m‑j), huisschilder te Assen, ovl. te Assen [DR], otr. teGieten [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 01‑04‑1885 (d‑m‑j) met Lina Ennen, dr. van Feitse Ennen (arbeider) en Janna Westerveld, geb. te Gieten [DR] circa 1865, ovl. te Assen [DR].

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Jan, geb. te Assen [DR]op 04‑07‑1885 (d‑m‑j).
 2. Feitse, geb. te Assen [DR]op 09‑02‑1887 (d‑m‑j).
 3. Betje, geb. te Assen [DR]op 29‑07‑1888, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 26‑04‑1911 met CentVisser, zn. van Rutgerus Visser (koopman) en Bartha Van Ginkel, geb. te Assen [DR] in 1888, sigarenmaker.
 4. Johanna, geb. te Assen [DR]op 18‑12‑1889, ovl. te Assen [DR] op 25‑05‑1891, begr. te Assen [DR].
 5. Jantje, geb. te Assen [DR]aan de Steendijk op 27‑04‑1891, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] op 03‑01‑1912 (d‑m‑j) met Willem De Roo, zn. van Petrus De Roo (Boekhouder) en Geertje Stevens, geb. te Assen [DR] in 1889, wegwerker, ovl. te Assen [DR].
 6. Hendrikus, geb. te Assen [DR]op 09‑01‑1893 (d‑m‑j).
 7. Johanna, geb. te Assen [DR]aan de Steendijk op 07‑05‑1895 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 10‑02‑1899 (d‑m‑j).
 8. Roelof, geb. te Assen [DR]aan de Groningerstraatweg op 25‑01‑1897, ovl. te Assen [DR] op 27‑12‑1898, begr. teAssen [DR].
 9. Johanna, geb. te Assen [DR]aan de Groningerstraatweg op 27‑03‑1899.
 10. August Gezinus, geb. te Groningen [GN]op 22‑04‑1906, volgt Vk.

 

Generatie V

 

Va.       Riemer De Vries, (zn. van IVa), geb. te Roden [DR] op 10‑08‑1874 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], koopman te Norg, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 18‑07‑1903, kerk.huw. (PR) met Lina Scheepstra, dr. van Willem Hindriks Scheepstra (winkelier) en Willempien Ananias (landb.sche), geb. te Roden [DR] op 14‑03‑1876, PR.

Getuigen: – Jacob de Vries, (4874), 45 jr,winkelier te Leutingewolde, oom v.d. bruidegom. – Kornelis Woldhuis, 45 jr, landbouwer te Leutingewolde. – oom v.d. bruidegom. – Hindrik Scheepstra, 53 jr, koopman te Donderen, oom v.d. bruid. – Hindrik Ananias, 50 jr, landbouwer te Lieveren, oom v.d. bruid. ——————————————————————-.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. levenloosde Vries, geb. te Roden [DR] op 29‑12‑1903, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 29‑12‑1903, begr. teRoden [DR].

 

Vb.        Jacob De Vries, (zn. van IVa), geb. te Roden [DR] op 04‑02‑1885 (d‑m‑j), hoofd der school te Nw-Roden, ovl. te Groningen [GN]op 13‑01‑1975, begr. te Roden [DR], otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 26‑10‑1912 met Geeske Eringa, dr. van Hendrik Kornelis Eringa (landbouwer te Een) en Jantje Oosterhuis, geb. te Leek [GN] in 1883, ovl. te Roden [DR] op 07‑08‑1943 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Riemer de Vries, 38 jr,koopman te Norg, halfbroer v.d. bruidegom. – Gerben de Vries, 28 jr,koopman/caféhouder te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Geerd Posthuma, 32 jr,landbouwer te Niebert, zwager v.d. bruid. – Jelte Eringa, 31 jr, landbouwer te Een,broeder v.d. bruid. ———————————————————.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Harmina Grietje, geb. te Roderveld [DR]op 04‑12‑1916 (d‑m‑j), ned.herv.
 2. Jantje Henderika, geb. te Nieuw‑Roden [DR]op 20‑01‑1923, ned.herv.

 

Vc.        Roelof De Vries, (zn. van IVa), geb. te Roden [DR] op 21‑03‑1888, ged. ned.herv. te Roden [DR], winkelier, ovl. te Roden [DR]op 08‑10‑1965 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑05‑1916 (d‑m‑j) metAnnechien Douwes ; dochter van Eite Douwes en Henderika van der Laan, dr. van Eite Jans Douwes (landbouwer te Leutingewolde) en Henderika Jans Van der Laan, geb. te Leutingewolde [DR] op 07‑02‑1893 (d‑m‑j), winkelierse, ovl. teRoden [DR] op 15‑03‑1971, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Grietjede Vries, geb. te Roden [DR] op 24‑09‑1916, ged. ned.herv. te Roden [DR], herbergierse te Eelde, ovl. teNeerwolde [GN] op 31‑12‑1995.
 2. Henderika Jantjede Vries, geb. te Roden [DR] op 10‑09‑1919 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR].

Riek was getrouwd met Evert Jan van der Molen, +30-05-1991 te Assen. -.

 1. Jantjede Vries, geb. te Roden [DR] op 19‑03‑1922, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Groningen [GN] op 27‑11‑1985.

– Jantje was getrouwd met Jaap Braak -.

 1. Eitina; (Tiny) de Vries, geb. te Roden [DR] op 17‑12‑1924, ged. ned.herv. te Roden [DR].

– Tiny woont in Münster -.

 1. Roelfinade Vries, geb. te Roden [DR] op 25‑12‑1926, ged. ned.herv. te Roden [DR].

– Finie woont te Paterswolde; zij was getrouwd met Jan Renkema, +14-04-1984. -.

 1. Eitede Vries, geb. te Roden [DR] op 05‑07‑1928 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], winkelier.
 2. Harm, geb. te Roden [DR]op 30‑06‑1934, ovl. te Assen [DR] op 15‑07‑1967, begr. te Roden [DR].
 3. Germbiena, geb. te Roden [DR]op 20‑07‑1940, ovl. te Groningen [GN] op 01‑02‑1969 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

Vd.        Riemer De Vries, (zn. van IVb), geb. te Roden [DR] op 31‑05‑1882, ged. ned.herv. te Roden [DR], kastelein te Norg ;in 1911 Kommies te Lonneker,Stad Hardenberg, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 10‑06‑1911 (d‑m‑j) met AaltjeHoff, dr. van Luite Berends Hoff (timmerman te Norg) en Trijntje De Vries, geb. te Norg [DR] in 1881, ned.herv.

Getuigen: – Hendrik de Vries, 29 jr,bakker te Roden. – Jan de Vries, 25 jr, kommies te Geesteren/Tubbergen. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Berend Hoff, 73 jr,gem ontvanger te Norg. – Jan de Vries, 48 jr,landbouwer te Leutingewolde. Beiden ooms van de bruid. ————————————————————–.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Luitede Vries, geb. te Norg [DR] op 24‑08‑1913, volgt VIa.

 

Ve.        Harm De Vries, (zn. van IVb), geb. te Roden [DR] in 1887, landbouwer, ovl. te Roden [DR], begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑07‑1917, kerk.huw. (ned.herv.) met Roelfke Oosterhuis, dr. van Tonnis Oosterhuis en Aaltien Hulshof, geb. te Tolbert [GN] in 1887, landb.sche, ovl. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Tonnis, geb. te Roderesch [DR]in 1920, ovl. te Roderesch [DR] op 16‑04‑1928, begr. te Roden [DR].
 2. Kornelia, geb. te Roden [DR]op 21‑07‑1921, volgt VIb.

 

Vf.         Marchien Jacobs De Vries, (dr. van IVc), geb. te Leutingewolde [DR] op 22‑11‑1885, ned.herv, ovl. te Leutingewolde [DR] op 05‑02‑1949 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 30‑07‑1910 met BerendDouwes, zn. van Jan Berends Douwes (boerenknecht o.d. Weehorst) en Jantien Jans Postema (dienstbode te Roden), geb. teRoderveld [DR] op 20‑12‑1883, landbouwer te Leutingewolde, ovl. te Roden [DR] op 27‑07‑1978, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jan Postema, 44 jr,koopman te Roden. – Jan Douwes, 32 jr,arbeider te Leutingewolde. Beiden ooms v.d. bruidegom. – Kornelis Woldhuis, 52 jr,landbouwer te Leutingewolde. – Onne Winter, 49 jr,timmerman te Roden. Ooms v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jan (Jans), geb. te Lieveren [DR]in 1913, ned.herv, vertegenwoordiger, ovl. te Roden [DR] op 26‑01‑2000, begr. teAssen [DR] ; crematorium “De Boskamp” te Assen op 31‑01‑2000.
 2. Jantje Berends, geb. te Roden [DR]op 03‑09‑1916 (d‑m‑j), ovl. te Vries [DR], otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑05‑1938 met Hendrik Boer ;zoon van Warner Boer en Klaassina Bebingh, geb. te Vries [DR] op 25‑11‑1912, slager, otr. (2) te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 17‑10‑1946 met Jannes Zielstra, geb. teGroningen [GN] op 23‑02‑1921, paardenslager.

Jannes Zielstra en Jantje Douwes vertrekken op 15-07-1947 naar Groningen, Billitonstraat.

 

Vg.        Berend Jacobs de Vries, (zn. van IVc), geb. te Leutingewolde [DR] in 1887, ned.herv, landbouwer te Leutingewolde, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 30‑11‑1912, kerk.huw. (ned.herv.) met Hillegien Klazes Venema, dr. van Klaas Martinus Venema (landbouwer te Peize) en Willemtien Luinge, geb. te Peize [DR] op 19‑05‑1891, ned.herv.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Geertien Berends, geb. te Leutingewolde [DR]op 30‑05‑1920, ned.herv, ovl. te Leutingewolde [DR] op 09‑06‑1920 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

Vh.        Aaltien Jacobs De Vries, (dr. van IVc), geb. te Leutingewolde [DR] op 07‑12‑1896 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑06‑1920 (d‑m‑j) met Reinder Zuiderveld, zn. van Sieger Zuiderveld (stoombootkapitein) en Ebeltje Heidema, geb. te Roden [DR] op 06‑04‑1895 (d‑m‑j), ned.herv, chauffeur te Winschoten.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Sieger, geb. te Westerlee [GN]op 21‑11‑1922, volgt VIc.
 2. Jacob, geb. te Winschoten [GN]op 23‑09‑1929, volgt VId.

 

Vi.          Marten De Vries, (zn. van IVd), geb. te Roden [DR] op 10‑06‑1892 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer/kastelein, ovl. te Roden [DR] op 29‑07‑1966, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑11‑1916, kerk.huw. (ned.herv.) met Jantien Douwes, dr. van Hindericus Douwes (landbouwer te Sandebuur) en Hinderkien Riemers (landb.sche), geb. teFoxwolde [DR] op 13‑06‑1891, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 01‑08‑1957 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hindericus, geb. te Roden [DR]op 24‑12‑1919, ned.herv, kastelein, ovl. te Roden [DR] op 13‑04‑1993, begr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Norg [DR] circa 1950 met Roelfien Rijks, geb. te Norg [DR]circa 1920.

 

Vj.          Marten De Vries, (zn. van IVe), geb. te Roden [DR] op 29‑05‑1899, aannemer, ovl. te Roden [DR] op 07‑05‑1982 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) circa 1921 met Annechien Thijs, geb. op 04‑01‑1900 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 15‑10‑1973, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Jantje, geb. te Roden [DR]op 25‑12‑1922, volgt VIe.
 2. Jantina, geb. te Roden [DR]op 28‑06‑1925, volgt VIf.
 3. Hindrik, geb. te Roden [DR]op 06‑12‑1927 (d‑m‑j), volgt VIg.
 4. Lucas, geb. te Roden [DR]op 17‑06‑1933, volgt VIh.
 5. Mariejan, geb. te Roden [DR]op 22‑07‑1943, volgt VIi.

 

Vk.         August Gezinus Noord, (zn. van IVi), geb. te Groningen [GN] op 22‑04‑1906, steenhouwer, ovl. te Assen [DR] in 1978, begr. teAssen [DR], otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR] circa 1935 met Roelfien Aukien Willems, dr. van Frans Willems en Hendrikje Suichies, geb. te Assen [DR] op 25‑09‑1913, ovl. te Assen [DR] in 12‑1988, begr. te Assen [DR].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Johannes, geb. te Assen [DR]op 18‑07‑1937, volgt VIj.
 2. Frans, geb. te Assen [DR]op 30‑03‑1942.
 3. Hendrikje, geb. te Assen [DR]op 29‑04‑1946.
 4. Lina, geb. te Assen [DR]op 17‑09‑1947.

 

Generatie VI

 

VIa.        Luite de Vries, (zn. van Vd), geb. te Norg [DR] op 24‑08‑1913, ned.herv, landbouwer te Norg, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑05‑1944 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Henderika Scheepstra, dr. van Jan Hindriks Scheepstra (winkelier te Roden) en Jantje Holman (winkelierse), geb. te Roden [DR] op 21‑01‑1923, ned.herv, ovl. te Norg [DR] op 26‑07‑1996, begr. te Assen [DR] op 31‑07‑1996 ; crematie.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jantje, geb. te Norg [DR]op 23‑12‑1944, volgt VIIa.
 2. Aaltje, geb. te Norg [DR]op 04‑07‑1946 (d‑m‑j), volgt VIIb.
 3. Riemer Thijs, geb. te Norg [DR]op 15‑12‑1948, ned.herv, otr. te Esens, tr. (Burgelijke stand) te Esens op 06‑06‑1994 metPetra Rinalda Janszen, geb. te Bork [DL] op 30‑08‑1949.
 4. Jan, geb. te Norg [DR]op 19‑02‑1952, ned.herv.

 

VIb.        Kornelia De Vries, (dr. van Ve), geb. te Roden [DR] op 21‑07‑1921, ned.herv, secretaresse, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] voor 1949 met Lammert Van Zanten, zn. van Tiem Van Zanten (landbouwer) en Luchien Niemeijer, geb. teRoden [DR] op 06‑02‑1921 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 30‑03‑1969, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Roelina Luchina, geb. te Roden [DR]op 20‑08‑1949.

 

VIc.        Sieger Zuiderveld, (zn. van Vh), geb. te Westerlee [GN] op 21‑11‑1922, ned.herv, Wachtmeester der Rijkspolitie ;te Oude Pekela, otr. te Winschoten [GN], tr. (Burgelijke stand) te Winschoten [GN] op 14‑09‑1948 met Henderika Menninga ;dochter van Jan Menninga en Geukea van der Veen, geb. te Winschoten [GN] op 05‑09‑1924 (d‑m‑j), ned.herv.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Reinder Jacob, geb. te Winschoten [GN]op 05‑05‑1950.
 2. Geukea, geb. te Oude Pekela [GN]op 07‑10‑1955 (d‑m‑j).

 

VId.        Jacob Zuiderveld, (zn. van Vh), geb. te Winschoten [GN] op 23‑09‑1929, ned.herv, Besteller v.e. wasserij ;te Winschoten, otr. teFinsterwolde [GN], tr. (Burgelijke stand) te Finsterwolde [GN] op 12‑07‑1952 (d‑m‑j) met Grietje Alles ;dochter van Jurjen Meindert Alles en Renske Jansen, geb. te Finsterwolde [GN] op 31‑01‑1932, ned.herv.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Renske, geb. te Finsterwolde [GN]op 19‑12‑1952.

 

VIe.        Jantje De Vries, (dr. van Vj), geb. te Roden [DR] op 25‑12‑1922, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 07‑11‑1946 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Tiemo Dolfin, geb. te Enumatil [GN] op 04‑07‑1920 (d‑m‑j), PTT-beambte.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Tiemo, geb. te Groningen [GN]op 21‑01‑1949, volgt VIIc.
 2. Marten Anne, geb. te Roden [DR]op 05‑10‑1952 (d‑m‑j), volgt VIId.
 3. Anita Christine, geb. te Emmen [DR]op 28‑11‑1961, volgt VIIe.

 

VIf.         Jantina De Vries, (dr. van Vj), geb. te Roden [DR] op 28‑06‑1925, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 24‑07‑1947 met IJfko de Boer, geb. te Steenbergen [DR] op 19‑09‑1922, landbouwer/wethouder.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Sietze Melle Geert, geb. te Roden [DR]op 20‑12‑1947, volgt VIIf.
 2. Annechiena Jacoba, geb. te Roden [DR]op 19‑06‑1950, volgt VIIg.
 3. Jacoba Annechiena, geb. te Roden [DR]op 12‑11‑1953 (d‑m‑j).

 

VIg.        Hindrik De Vries, (zn. van Vj), geb. te Roden [DR] op 06‑12‑1927 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) teNorg [DR] op 16‑04‑1955 met Brechtje Jennie Masselink, geb. te Norg [DR] op 13‑05‑1931, ned.herv.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Martende Vries, geb. te Roden [DR] op 09‑07‑1956 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 17‑07‑1956, begr. teRoden [DR].
 2. Martende Vries, geb. te Roden [DR] op 20‑10‑1957, volgt VIIh.
 3. Koosde Vries, geb. te Roden [DR] op 14‑08‑1961, ned.herv.

 

VIh.        Lucas De Vries, (zn. van Vj), geb. te Roden [DR] op 17‑06‑1933, ned.herv, tr. (Burgelijke stand) circa 1954 met Wilhelmina Tjitske Sipma, geb. op 14‑07‑1935, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 15‑03‑1996.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Marten, geb. te Rolde [DR]op 26‑02‑1955, volgt VIIi.
 2. Annette Anja, geb. te Roden [DR]op 06‑06‑1959, volgt VIIj.
 3. Marianne Henriët, geb. te Roden [DR]op 11‑04‑1964 (d‑m‑j), ned.herv.

 

VIi.         Mariejan De Vries, (zn. van Vj), geb. te Roden [DR] op 22‑07‑1943, ned.herv, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) teLeek [GN] op 02‑07‑1965 (d‑m‑j) met Seike Wiebiena Reijntjes, geb. te Leek [GN] op 15‑04‑1944, ned.herv.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Marten Cornelis Johannesde Vries, geb. te Groningen [GN] op 22‑09‑1966, volgt VIIk.
 2. Truida Annechien Trientjede Vries, geb. te Kraggenburg [FL] op 14‑02‑1971, ned.herv, otr. te Rhenen [UT], tr. (Burgelijke stand) te Rhenen [UT] op 30‑08‑1996 met Coenraad Leppers, geb. te Veenendaal [GL] op 13‑03‑1969, ned.herv.

 

VIj.         Johannes Noord, (zn. van Vk), geb. te Assen [DR] op 18‑07‑1937, rijksambtenaar, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) teAssen [DR] op 06‑06‑1963 met Hinke Ali Arentsen, dr. van Gerhardus Albertus Arentsen (horlogemaker) en Abeltje Bloemsma, geb. te Assen [DR] op 05‑03‑1942 (d‑m‑j), verpleegkundige.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Gerrie, geb. te Hoogkerk [GN]op 18‑06‑1966, tr. (Burgelijke stand) circa 1990 met Menno Martin Jacobs, geb. teGroningen [GN] op 09‑09‑1964, stuurman handelsvaart.
 2. Guus, geb. te Hoogkerk [GN]op 06‑06‑1968.

 

Generatie VII

 

VIIa.       Jantje de Vries, (dr. van VIa), geb. te Norg [DR] op 23‑12‑1944, ned.herv, secretaresse, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 28‑07‑1980 met André Haakmat ;zoon van Jacques E. Haakmat, *Suriname 05-02-1911, en Emma F. Seijmonson, *Suriname 13-05-1914, geb. te Suriname [Suriname] op 21‑03‑1939, advocaat.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. André Ludwinus, geb. te Amsterdam [NH]op 13‑10‑1976.

 

VIIb.       Aaltje de Vries, (dr. van VIa), geb. te Norg [DR] op 04‑07‑1946 (d‑m‑j), ned.herv, lerares, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 28‑05‑1968 met Paulus Benedictus Wigbertus Visser ;zoon van Pieter Visser, *06-07-1898, en van Antoinette Sluijter, *04-11-1898, geb. te Amsterdam [NH] op 13‑08‑1930, leraar en kunstschilder.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hieke, geb. te Amsterdam [NH]op 15‑10‑1968, ovl. te Amsterdam [NH] op 16‑12‑1968.
 2. Janneke, geb. te Amsterdam [NH]op 30‑10‑1969, volgt VIII.
 3. Riemer Jan, geb. te Amsterdam [NH]op 16‑05‑1971.

 

VIIc.       Tiemo Dolfin, (zn. van VIe), geb. te Groningen [GN] op 21‑01‑1949, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑06‑1973 (d‑m‑j) met Ebeltje van der Heide, geb. te Roden [DR] op 25‑03‑1951.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Ramon Eltjo Jan, geb. te Sevenum [NB]op 24‑07‑1975.

 

VIId.       Marten Anne Dolfin, (zn. van VIe), geb. te Roden [DR] op 05‑10‑1952 (d‑m‑j), vertegenwoordiger, ovl. te Hoogezand [GN] op 23‑12‑1993, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑09‑1991 (d‑m‑j) met Margrietha Jolanda de Vries, geb. te Leeuwarden [FR] op 17‑07‑1960.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Stephanie Iris, geb. te Roden [DR]op 11‑08‑1993 (d‑m‑j).

 

VIIe.       Anita Christine Dolfin, (dr. van VIe), geb. te Emmen [DR] op 28‑11‑1961, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Assen [DR]op 31‑03‑1995 met Gerardus Martina Marinus M. van de Langenberg, geb. te Klazienaveen [DR] op 24‑06‑1961, administrateur.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Robbert Marten, geb. te Assen [DR]op 02‑09‑1995 (d‑m‑j).

 

VIIf.        Sietze Melle Geert de Boer, (zn. van VIf), geb. te Roden [DR] op 20‑12‑1947, otr. te Roden [DR] in 1982 met Roelofje JeltjeBlaauw, geb. te Assen [DR] op 01‑07‑1953 (d‑m‑j).

Uit deze relatie 2 kinderen:

 1. Marieke, geb. te Roden [DR]op 01‑11‑1982 (d‑m‑j).
 2. Linda, geb. te Roden [DR]op 22‑12‑1983.

 

VIIg.       Annechiena Jacoba de Boer, (dr. van VIf), geb. te Roden [DR] op 19‑06‑1950, otr. te Roden [DR] op 22‑06‑1971 met AlbertBoskamp, geb. te Roden [DR] op 11‑11‑1946.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 1. Hendrik IJfko, geb. te Roden [DR]op 25‑10‑1971.
 2. Jolanda Jeannette, geb. te Roden [DR]op 22‑05‑1973.

 

VIIh.       Marten de Vries, (zn. van VIg), geb. te Roden [DR] op 20‑10‑1957, ned.herv, otr. te Zaltbommel [ZH], tr. (Burgelijke stand) teZaltbommel [ZH] op 08‑06‑1989 (d‑m‑j) met Sijgje Johanna Elizabeth Schipper, geb. te Rotterdam [@] op 12‑10‑1959 (d‑m‑j), ned.herv.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Floris Jesse, geb. te ‘s Hertogenbosch [NB]op 20‑05‑1990, ned.herv.
 2. Arne Lauren, geb. te Leusden [UT]op 15‑06‑1992, ned.herv.

 

VIIi.        Marten De Vries, (zn. van VIh), geb. te Rolde [DR] op 26‑02‑1955, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 23‑06‑1983 met Jantje Hendrikje Mol, geb. te Lochem [GL] op 14‑03‑1959.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Madelon Anoukde Vries, geb. te Groningen [GN] op 19‑07‑1988.
 2. Pascalle Nadinede Vries, geb. te Groningen [GN] op 20‑08‑1991.

 

VIIj.        Annette Anja De Vries, (dr. van VIh), geb. te Roden [DR] op 06‑06‑1959, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 24‑06‑1982 ; gescheiden op 24-12-1994. – met Willem Hingstman, zn. van Harm Hingstman en Hendrikje Wolfis, geb. te Groningen [GN] op 28‑09‑1957.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Marloes Wilhelmina, geb. te Groningen [GN]op 08‑01‑1987 (d‑m‑j).
 2. Robert Harm, geb. te Groningen [GN]op 12‑07‑1988 (d‑m‑j).
 3. Ellen Henny, geb. te Groningen [GN]op 13‑06‑1991.

 

VIIk.       Marten Cornelis Johannes de Vries, (zn. van VIi), geb. te Groningen [GN] op 22‑09‑1966, ned.herv, otr. te Rhenen [UT], tr. (Burgelijke stand) te Rhenen [UT] op 03‑09‑1993 (d‑m‑j) met Johanna Mari Roest, geb. te Rhenen [UT] op 28‑04‑1965, ned.herv.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jordan, geb. te Wageningen [GL]op 10‑03‑1995 (d‑m‑j), ned.herv.

 

Generatie VIII

 

VIII.        Janneke Visser, (dr. van VIIb), geb. te Amsterdam [NH] op 30‑10‑1969, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) teAmsterdam [NH] op 14‑02‑1996 met Bastiaan van Dijk ;zoon van Antonius J.E. van Dijk, *06-12-1943, en van Marianne Portegies Zwart, *30-03-1947, geb. te Amsterdam [NH] op 28‑12‑1968, physicus.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jelle, geb. te Amsterdam [NH]op 06‑06‑1996.
 2. Luut, geb. te Amsterdam [NH]op 25‑02‑1998.