Sectie K: Ter Heil

Sectie K  : Ter   Heil
Baggerveld De   Hongerkamp Aukemawaarveen
De oude   Bij De   Leeksterkamp Rhooder   Hoogeveen
De   Osseboer Het oude   Mannenkampje Het   Rhoonderhoogeveen
Bokkeveld De   Meerskamp Het   Hoogeveen
Bosgrond bij   Vagevuur Meintskamp Het   Kibbelveen
Maatlandsbosch Achterste   Santeekamp Sieveen
Achter ’t   Bosje Kamp aan de   Singel Vredeveen
Bovenveen De voorste   Tiddenskamp Gemeenteveld
Papenburg Tiddenskamp Veldgrond
Carslottingeslag   (1) Achterste   Tiddenskamp Heide
Dijkplaats Kielleegte Heide tegen de achterste   Veldkamp
Schapendijk De   Klaverkamp Achterste   Veldkampje
De   Leemdobben De   Kleidobben Groote   Veldkamp
De   Drietip Baggerveldslaan Veldstuk R.   Brink
De   Duivekamp Laan en   bos Veldstuk R.   Aukema
De voorste   Ganzenkamp Laan met opgaande   eiken Veldstuk
Veengrond Laan met opgaande eiken en   dennen Veldstuk   Noordkant
Heide bij   Bezema Krijthelaan Veldstuk   Zuidkant
Heide voor   Maris Uitrit laan naar   Leek Veld bij   Toutenburg
Heide bij   Rona Uitrit op de   Scheperijlaan Voortse   Zuiderveld
Korte   Hel Uitrit op laan   Toutenburg Zultherveld
De middenste Lange   Hel Land en bos en   laan Veningeslag
De lange   hel Bouwland Vagevuur
Hengstebroek Het   Brinkland Aukemawaar
De   Steenheuvel Hooiland, moeras en   bosch Barringewaar
Ter   Heyl Kapiteinscheland Crabbingewaar
Het   Rooderhooge Land en   laan Dyngewaar
Zultherhooge Maatlanden Eisingewaar
Behuizing Land van predikant   Meijer Hiddingewaar
Huis en   erf weiland Hooitingewaar
Heerenhuis Achter de   Reed Nyngewaar
Schathuis Rome Sikkingewaar
Huisingeslag De   Scheperij Veningewaar
de   Hut Mandeslag Ykingewaar
Jobstuk Stegemansslag Uitrit naar   Wijkswal
Oosterbouwkamp De   Stiekelkamp Weide en   Hakbos
Ezelskampen Sinningstuk Hoogveen   Zulte
Ganzekamp Zultherstuk
De achterste   Ganzenkamp Uitrit naar het Roomsche   Tiltje
De   Heerskamp Uiterlagen   Veen