Op zoek naar

Wie kan iets vertellen over waar, wanneer en bij welke gelegenheid deze foto is gemaakt?

Van deze foto zijn wij op zoek naar de namen van de personen die op onderstaande foto staan. De foto is gemaakt in 1950 bij de eerste steenlegging van de Landbouwschool. (Geheel links staat dhr. Stellema)

Weet u wie er verder opstaan dan willen wij dit graag weten. Stuur de namen per mail naar Archief@Historischeverenigingroon.nl