Kruims

Stamboom van familie Kruims, 9 generaties terug

 

Parenteel van Jan Harm Kruims per generatie.

Generatie I

 1. Jan Harm Kruims ; Cruims, geb. te PEIZE(?) [DR]  ovl. te Peize [DR] 8-5- 1807, begr. te Peize [DR], tr. (NH) vermoedelijk te Peize [DR] circa 1786 met Lookien Kemps, dr. Kemp Meinders en Zwaantien Geerts, geb. circa 1770, ned.herv, ovl. te Peize [DR] in 1817, begr. te Peize [DR].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Kemp Jans, geb. te Peize [DR]in 02‑1787, ged. ned.herv. te Peize [DR] op 11‑02‑1787 (d‑m‑j), ovl. te Peize [DR]voor 08‑1788, begr. te Peize [DR].
 2. Kemp Jans, geb. te Peize [DR]in 07‑1788, ged. ned.herv. te Peize [DR] op 03‑08‑1788 (d‑m‑j).
 3. Klaas Jans, geb. te Peize [DR]in 04‑1791, ged. ned.herv. te Peize [DR] op 17‑04‑1791, ovl. te Peize [DR] op 10‑05‑1856 (d‑m‑j).
 4. Geert Jans, geb. te Peize [DR]in 04‑1794, ged. ned.herv. te Peize [DR] op 27‑04‑1794, ovl. te Peize [DR] voor 06‑1795, begr. te Peize [DR].
 5. Geert Jans, geb. te Peize [DR]in 06‑1795, ged. ned.herv. te Peize [DR] op 14‑06‑1795, boerenknecht te Norg ;in 1844 arbeider te Lieveren, in 1852 was Geert Jans Kruims tapper te Lieveren, no 9. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR]op 12‑04‑1867 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 89, memnr. 3/689, begr. te Roden [DR], otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑05‑1830 (d‑m‑j) met Grietien Kornelis Hofsteenge, dr. van Cornelius Jans Cruims (landbouwer te Lieveren) en Marrechien Klaassens Hofsteenge, geb. te Lieveren [DR] op 14‑05‑1791, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Eelde [DR] op 22‑07‑1837.

Getuigen: – Klaas Hofsteenge, 41 jr, tapper te Roden, broeder v.d. bruid. – Hindrik Jans Kruims, 31 jr, arbeider te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Wolter Harms Buiter, 27 jr, wever te Langelo, zwager v.d. bruidegom. – Jan Cornelis Kruims, 22 jr, landbouwer te Lieveren, halfbroeder v.d. bruid. , otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 17‑04‑1844 met Hanna Jans Coers ; ( Koers), dochter van Jan Pieter Koers, +Noordlaren 03-07-1811, en Geertien Hansens. -, dr. van Jan Pieters en Geertien Hansens, geb. te Noordlaren [DR] op 13‑03‑1796, ged. ned.herv. te Noordlaren [DR], ovl. teLieveren [DR] op 23‑05‑1851, begr. te Roden [DR], (Hanna Jans otr. (1) te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR]op 15‑05‑1823 met Pieter Alberts Birze, zn. van Albert Arnoldus Birze (arbeider te Peize) en Janna Pieters Westerhof.).

Getuigen: – Jan Jans Noord, 47 jr,veldwachter. -Hindrik Kolthof, 31 jr, arbeider. – Hindrik Roelfs Ananias, 26 jr,landbouwer te Lieveren. – Jan Willems Ananias, 25 jr,landbouwer te Lieveren. Allen onverwant.

Getuigen: – Ringerius Eligius van Elfringhof, tapper. – Jan Ebbinge, 31 jr, landbouwer. – Jeremias van Diepenbrug, 27 jr, landbouwer. Allen te Peize en onverwant. – Hindrik Huiberts, 38 jr, schoenmaker te Peize, neef v.d. bruidegom .

 1. Hindrik Jans, geb. te Peize [DR]op 25‑02‑1798, volgt IIa.
 2. Meindert Jans, geb. te Peize [DR]in 03‑1802, ged. ned.herv. te Peize [DR] op 14‑03‑1802, boerenknecht te Roden.
 3. Zwaantje Jans, geb. te Peize [DR]op 04‑11‑1804 (d‑m‑j), volgt IIb.

 

Generatie II

 

IIa.         Hindrik Jans Kruims, (zn. van I), geb. te Peize [DR] op 25‑02‑1798, ged. ned.herv. te Peize [DR], boerenknecht te Roden ;in 1830 in het Oosteinde,no 174a. In 1850 woonde het gezin van Hindrik Kruims te Roden, no 217. (BR Roden 1852-1862), otr. teRoden [DR] op 08‑02‑1824 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 21‑02‑1824 met Antien Zwiers Kuiper, dr. van Swier Koenes (kuiper) en Marchien Koenes, geb. te Roden [DR] op 07‑12‑1789 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 20‑12‑1789, ovl. te Roden [DR] op 14‑03‑1860, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk waren: – Lute Koenens, 67 jr,landbouwer, oom van de bruid. – Eite Samuels Oosterhof, 58 jr, bakker, onverw. – Meindert Jans Kruims, 22 jr, boerenknecht te Roden, broeder van de bruidegom. – Geert Jans Kruims, 28 jr, boerenknecht te Norg, broeder van de bruidegom.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jan Hindriks, geb. te Roden [DR]in 1825, ged. te Roden [DR], arbeider ; in 1840 was Jan Kruims dienstknecht bij Eite Samuels Oosterhof, bakker te Roden, Zuideinde 158.
 2. Zwier Hindriks, geb. te Roden [DR]op 07‑05‑1826 (d‑m‑j), ged. PG te Roden [DR], arbeider ; Zwier Kruims was in 1852 boerenknecht bij Jan Willems Ananias, landbouwer te Lieveren, no 10. (BR Roden 1852-1862), otr. te Leek [GN] in 04‑1862, tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 03‑05‑1862 (d‑m‑j), kerk.huw. (PG) te Leek [GN] op 03‑05‑1862 (d‑m‑j) metCatharina Siertsema Fonck, dr. van Adrianus Henderikus Fonck (dagloner/schoenmaker) en Grietje Geerts Kok (inlands kramersche), geb. te Leek [GN] op 14‑10‑1825, ged. PG te Leek [GN].
 3. Lammechien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 04‑01‑1830 (d‑m‑j), volgt IIIa.
 4. Marchien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 05‑02‑1833 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 09‑03‑1837 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

IIb.         Zwaantje Jans Kruims, (dr. van I), geb. te Peize [DR] op 04‑11‑1804 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Peize [DR], dienstmeid te Langelo, ovl. te Langelo [DR] op 12‑09‑1838 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR], otr. te Roden [DR] op 13‑04‑1828, tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 05‑05‑1828 met Wolter Harms Buiter ; Buter, zn. van Harm Jans Buter (wever) en Aaltien Geerts Busema, geb. teDonderen [DR] op 20‑03‑1803, ged. ned.herv. te Vries [DR], wever te Langelo ; in 1828 wever te Lieveren, ovl. te Langelo [DR] op 02‑05‑1873 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR], (Wolter Harms tr. (2) (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 27‑08‑1840 met Jeigien HarmsVan der Veen, dr. van Harm Alberts Van der Veen (landbouwer in Ter Heijl) en Hinderkien Hindriks Ipema (landb.sche in Ter Heijl).).

Getuigen: – Geert Jans Sinninge, 53 jr, landbouwer te Lieveren, onverwant. – Meindert Jans Cruims, 26 jr, arbeider te Roden, broeder v.d. bruid. – Geert Harms Buiter, 32 jr, arbeider te Yde, broeder v.d. bruidegom. – Jan Harms Buiter, 28 jr, wever te Roden, broeder v.d. bruidegom.

Getuigen: – Klaas Riesing, 43 jr, landbouwer. – Jan Riesing, 48 jr, commissionair. – Albert de Jonge, 53 jr, landbouwer. – Martinus Bruining, 27 jr, gem. ontvanger. Allen te Norg en onverwant aan het bruidspaar.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Lammigje Wolters, geb. te Norg [DR]op 07‑05‑1829 (d‑m‑j), volgt IIIb.
 2. Aaltje Wolters, geb. te Norg [DR]op 11‑12‑1830 (d‑m‑j), volgt IIIc.
 3. Jan Wolters, geb. te Norg [DR]op 08‑10‑1832 (d‑m‑j), volgt IIId.
 4. Harm Wolters, geb. te Langelo [DR]op 18‑12‑1834, volgt IIIe.
 5. Geert Wolters, geb. te Langelo [DR]op 02‑10‑1837 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Langelo [DR] op 15‑05‑1851, begr. teNorg [DR].

 

Generatie III

 

IIIa.        Lammechien Hindriks Kruims, (dr. van IIa), geb. te Roden [DR] op 04‑01‑1830 (d‑m‑j), z.b.te Ter Heijl, ovl. te Lieveren [DR] op 20‑12‑1892 ;na 1888, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 15‑08‑1858, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑08‑1858 met Berend Jans Brink, zn. van Jan Berends Brink (arbeider te Roden) en Marchien Willems Stoffers, geb. te Roden [DR] op 15‑06‑1828, ged. ned.herv. te Roden [DR], boerenknecht te Steenbergen ; in 1860 te Steenbergen, no 24, ovl. te Lieveren [DR] op 28‑01‑1903, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: -Hindrik Alderts Stegen, 53 jr,landbouwer, onverwant. -Wilte Alberts Barels, 47 jr,landbouwer,onverwant. -Jan Jans Brink, 31 jr,boerenknecht,broeder v.d. bruidegom. -Jan Jans Zuidema,31 jr, arbeider,onverwant.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Marchien Berends, geb. te Roden [DR]in 1864, ned.herv, dienstmeid te Langelo, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 05‑05‑1888 met Hendrik Lammerts Ottens, zn. van Lammert van der Veen Ottens (arbeider te Peize) en Margaretha Hindriks Kemkers, geb. te Peize [DR] in 1857, arbeider te Norg.

Getuigen: – Pieter Mensinga, 46 jr,arbeider, oom v.d. bruidegom. – Hendrik Suurd, 38 jr,arbeider, zwager v.d. bruidegom. – Jan Holman, 28 jr, boereknecht te Steenbergen, neef v.d. bruid. – Pieter Krol, 24 jr,boereknecht te Langelo, onverwant.

 1. Antien Berends, geb. te Lieveren [DR]in 1866, volgt IVa.
 2. Jantien Berends, geb. te Lieveren [DR]op 18‑02‑1867, volgt IVb.
 3. Hinderkien Berends, geb. te Lieveren [DR]op 29‑07‑1870, volgt IVc.
 4. Lammechien, geb. te Lieveren [DR]op 03‑07‑1875 (d‑m‑j), volgt IVd.

 

IIIb.        Lammigje Wolters Buiter ; ( Buter ), (dr. van IIb), geb. te Norg [DR] op 07‑05‑1829 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Norg [DR] op 17‑03‑1902, begr. te Norg [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑05‑1856 (d‑m‑j) met Berend JansBaving, zn. van Jan Willems Baving (landbouwer te Steenbergen) en Roelfien Berends Nijboer, geb. te Norg [DR] op 25‑02‑1826, landbouwer te Steenbergen ; no 34. (BR 1852-1862), ovl. te Steenbergen [DR] op 31‑03‑1884 ;memorie van successie Assen, inv. 118, memnr. 5/1823, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Roelf Berends Nijboer, 55 jr, landbouwer, oom v.d. bruidegom. – Wilte Alberts Barels, 45 jr, landbouwer, onverwant. -Berend Hindriks Hessel, 43 jr, landbouwer, stiefvader v.d. bruidegom. – Jan Hindriks Polling, 39 jr, landbouwer, onverwant.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Roelfien Berends, geb. te Roden [DR]op 28‑03‑1857, volgt IVe.
 2. Wolter Berends, geb. te Roden [DR]op 01‑04‑1859 (d‑m‑j), volgt IVf.
 3. Zwaantien Berends, geb. te Steenbergen [DR]in 1865, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑03‑1892 met Jan Jans Buring ; Jan Buring en Jantien Hartlief, geb. te Eelde [DR] in 1864, ged. ned.herv. te Eelde [DR], schaapherder te Winde.

Getuigen: – Wolter Baving, 32 jr, boerenknecht te Steenbergen, broeder v.d. bruid. – Geerd Been, 55 jr, arbeider te Steenbergen, oom v.d. bruid. – Geert Zuurt, 48 jr, arbeider te Roderveld, zwager v.d. bruid. – Anne Leekstra, 24 jr, landbouwer te Bunne, neef v.d. bruidegom.

 

IIIc.        Aaltje Wolters Buiter, (dr. van IIb), geb. te Norg [DR] op 11‑12‑1830 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Norg [DR], dienstmeid te Langelo, ovl. te Norg [DR] op 13‑01‑1895, begr. te Norg [DR], otr. (1) te Norg [DR] op 13‑04‑1862, tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 10‑05‑1862 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Klaassens van der Spoel, zn. van Klaas Jans Van der Spoel (Wever te Roderwolde) en Geertje Geerts Vijfschaft, geb. te Roderwolde [DR] op 03‑07‑1821 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], boerenknecht te Westervelde, ovl. te Norg [DR] op 02‑01‑1900 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Egbert Egberts, 53 jr, landbouwer te Norg. – Herman Theodoor Nicolaas Schotsman, 37 jr, geneesheerte Norg. – Harm Suurd, 46 jr, veldwachter te Norg. – Hendrik Egberts, 29 jr, landbouwer te Norg. Allen onverwant aan het paar.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Wolter Jans, geb. te Norg [DR]in 1862, ged. ned.herv. te Norg [DR], arbeider te Norg, otr. te Norg [DR] in 06‑1891, tr.(Burgelijke stand) te Norg [DR] op 31‑07‑1891, kerk.huw. (ned.herv.) met Aaltje Wolters Buiter, (Aaltje Wolters tr. (1) metJan Klaassens van der Spoel.).

Getuigen: – Freerk Coopman, 44 jr, arbeider te Norg, oom v.d. bruidegom. – Jan Egberts, 35 jr, arbeider te Norg, zwager v.d. bruidegom. – Tiem Egberts, 32 jr, landbouwer te Norg, onverwant. – Jan Barels, 25 jr, klerk te Norg, onverwant.

 1. Geertien Jans, geb. te Norg [DR]in 1865, ged. ned.herv. te Norg [DR], dienstmeid te Norg, otr. te Norg [DR], tr.(Burgelijke stand) te Norg [DR] op 23‑07‑1886, kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Egberts Egberts, zn. van Egbert Hendriks Egberts (landbouwer te Westervelde) en Jantien Gerrits Middendorp (landb.sche), geb. te Norg [DR] in 1856, ged. ned.herv. te Norg [DR], boerenknecht te Westervelde.

Getuigen: – Hendrik Egberts, 38 jr, arbeider te Westervelde. – Gerrit Egberts, 35 jr, arbeider te Ide. – Tiem Egberts, 27 jr, landbouwer te Westervelde. Allen broeders v.d. bruidegom. – Wolter van der Spoel, 24 jr, bakkersknecht te Norg, broeder v.d. bruid.

 

Aaltje Wolters Buiter, tr. (2) met Wolter Jans van der Spoel, (zn. van IIIc).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IIId.        Jan Wolters Buiter, (zn. van IIb), geb. te Norg [DR] op 08‑10‑1832 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Yde [DR] op 08‑12‑1888 (d‑m‑j), begr. te Vries [DR], otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 21‑03‑1860, kerk.huw. (ned.herv.) met Geertien Arends Winters, dr. van Arend Winthers (landbouwer te Yde) en Hillechien Homan (landb.sche), geb. te Vries [DR] op 29‑08‑1835, ned.herv, ovl. te Vries [DR] op 15‑09‑1885, begr. te Vries [DR].

Getuigen: – Geert Winters, 31 jr, landbouwer te Yde, broeder v.d. bruid. – Ene Roelofs Staal, 40 jr, smid te Vries. – Thomas van Wijk, 34 jr, bakker te Vries. – Thomas Steen, 41 jr, veldwachter te Vries. De laatste drie getuigen onverwant aan het paar.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hillechien Jans, geb. te Donderen [DR]op 13‑04‑1860, ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Vries [DR] op 22‑12‑1936, begr. te Vries [DR].

Hillechien Buiter trouwde te Vries 09-051885 met Pieter Koops, *Donderen 11-02-1856, overl. Donderen 17-01-1920.

 1. Wolter Jans, geb. te Yde [DR]op 15‑01‑1865, volgt IVg.
 2. Arend Jans, geb. te Vries [DR]op 07‑01‑1870 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Vries [DR] op 01‑01‑1907, begr. te Vries [DR].

Arend Buiter trouwde te Vries 15-04-1899 met Willemtien Lammers, *Zeijen 17-03-1878, overl Vries 07-02-1922.

 

IIIe.        Harm Wolters Buiter, (zn. van IIb), geb. te Langelo [DR] op 18‑12‑1834, ged. ned.herv. te Norg [DR], schaapherder te Zuidvelde, ovl. te Norg [DR] op 11‑05‑1883 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR], otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 09‑12‑1870 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Annechien Jans Mulder ; dochter van Jan Hindriks Mulder, landbouwer te Norg, en Geesje Rademaker, geb. te Norg [DR] op 24‑10‑1845, ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Norg [DR] op 22‑01‑1927, begr. teNorg [DR].

Getuigen: – Asse Koers, 58 jr, landbouwer te Langelo, zwager v.d. bruidegom. – Hendrik Hansen, 40 jr, landbouwer te Langelo, zwager v.d. bruidegom. – Harm Suurd, 55 jr, veldwachter te Norg, onverwant. – Albert Wever, 30 jr, landbouwer te Zuidvelde, onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Zwaantje Harms, geb. te Norg [DR]op 03‑03‑1873, ned.herv, ovl. te Norg [DR] op 11‑07‑1873 (d‑m‑j), begr. teNorg [DR].
 2. Jan Harms, geb. te Norg [DR]op 04‑01‑1877 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer te Norg, ovl. te Norg [DR] op 06‑02‑1951 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR], otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 16‑05‑1903 metHenderkien Freerks Coopman, dr. van Freerk Lodewijks Coopman (arbeider te Langelo) en Geertje Wolters Buiter, geb. te Norg [DR] op 11‑05‑1882 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Norg [DR] op 09‑11‑1964 (d‑m‑j), begr. teNorg [DR].

Twee kinderen: Freerk en Harm.

Getuigen bij het huwelijk: – Hendrik Kuiper, 57 jr, landbouwer te Norg. – Wolter v.d. Spoel, 40 jr, arbeider te Norg, neef v.d. bruidegom. – Lodewijk Coopman, 28 jr, arbeider te Norg, neef v. bruidegom en bruid. – Bareld Barelds, 32 jr, vrachtrijder te Norg.

 

Generatie IV

 

IVa.        Antien Berends Brink, (dr. van IIIa), geb. te Lieveren [DR] in 1866, dienstmeid te Langelo, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑05‑1892 (d‑m‑j) met Abraham Lamberts Roede, zn. van Lambert Koenes Roede (arbeider te Roderveld) en Femmina Abrahams Vos (dienstmeid te Roden), geb. te Roden [DR] in 1864, arbeider te Langelo.

Getuigen bij het huwelijk: – Hindrik Brink, 51 jr,arbeider te Lieveren, oom v. d. bruid. – Jan Tunnis Brink, 50 jr,rietdekker. – Nicolaas Alberts, 33 jr, arbeider. -Beiden wonende te Roderveld en onverwant. – Jan Geersing, 33 jr, klerk, onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Lammechien Abrahams, geb. te Roden [DR]in 1893, ned.herv, otr. te Peize [DR] op 30‑04‑1915, tr. (Burgelijke stand) tePeize [DR] op 22‑05‑1915, kerk.huw. (ned.herv.) met Jannes Hendriks Wekema, zn. van Hendrik Wekema (arbeider te Peize) en Niessien Kregel, geb. te Peize [DR] in 1886, ned.herv, arbeider te Peize.

 

IVb.        Jantien Berends Brink, (dr. van IIIa), geb. te Lieveren [DR] op 18‑02‑1867, ned.herv, dienstmeid te Norg, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 10‑05‑1893 (d‑m‑j) met Derk Bathoorn, zn. van Roelof Bathoorn (bezembinder te Peize) en Geessien Belga (dienstmeid te Peize), geb. te Peize [DR] in 1865, ned.herv, arbeider te Norg en Peize, ovl. te Peize [DR].

Broer van no 3371.

Getuigen: – Jan Alberts Thie, 54 jr,veldwachter, onverwant. – Hendrik Ottens, 36 jr, arbeider, zwager v.d. bruid. – Arend Veninga, 30 jr,arbeider, onverwant. – Abraham Roede, 29jr,arbeider te Roden, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Roelof, geb. te Peize [DR]in 1902, landbouwer te Peize, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑05‑1925 met Trientien Brink, dr. van Jan Brink (boerenknecht te Lieveren) en Grietje Bathoorn (dienstbode te Roden),geb. te Alteveer [DR] op 13‑11‑1898, ned.herv.

Getuigen: – Albert van Bergen, 34 jr,landbouwer te Bunne, zwager v.d. bruidegom. – Berend Luinge, 23 jr,landbouwer te Lieveren.

 

IVc.        Hinderkien Berends Brink, (dr. van IIIa), geb. te Lieveren [DR] op 29‑07‑1870, ovl. te Lieveren [DR] op 19‑05‑1941, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑05‑1896 (d‑m‑j) met Hinderikus Roelfs Bathoorn, zn. van Roelof Bathoorn (bezembinder te Peize) en Geessien Belga (dienstmeid te Peize), geb. te Peize [DR] op 23‑11‑1870, boerenknecht te Bunne, ovl. te Lieveren [DR] op 12‑09‑1929 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Hindrik Brink, 25 jr,arbeider te Peize, neef v.d. bruidegom. – Albert Luinge, 56 jr,arbeider. – Douwe Stel, 47 jr,landbouwer. – Jannes Smit, 31 jr,koopman. De laatste drie getuigen wonende te Lieveren en onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Roelof Hinderikus, geb. te Lieveren [DR]op 14‑06‑1898, ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 22‑03‑1903, begr. teRoden [DR].
 2. levenloos, geb. te Lieveren [DR]op 30‑12‑1905, ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 30‑12‑1905, begr. te Roden [DR].

 

IVd.        Lammechien Brink, (dr. van IIIa), geb. te Lieveren [DR] op 03‑07‑1875 (d‑m‑j), ovl. te Lieveren [DR] op 20‑03‑1943, begr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 06‑05‑1899 (d‑m‑j) met Berend Alberts Luinge, zn. van Albert Luinge (arbeider te Peize) en Hinderkien Krans, geb. te Peize [DR] op 14‑10‑1873, landbouwer te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 09‑11‑1952 (d‑m‑j).

Getuigen: – Luink Luinge, 23 jr,dienstknecht te Roderwolde, broeder v.d. bruidegom. – Hindrik Ottens, arbeider te Peize, 42 jr,zwager v.d. bruid. – Derk Bathoorn, 31 jr,arbeider te Peize, zwager v.d. bruid. – Hendericus Bathoorn, arbeider te Lieveren, 28 jr,zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hinderkien, geb. te Peize [DR]in 1900, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 30‑06‑1928 metHinderikus Feringa ;zoon van Kornelis Feringa, landbouwer te Peize, en Sjoukje Hofman, geb. te Peize [DR] in 1897, landbouwer te Peize.

Getuigen: – Roelf Feringa, 28 jr,landbouwer te Langelo, broeder v.d. bruidegom . – Berend Luinge, 26 jr,landbouwer te Lieveren, broeder v.d. bruid.

 1. Berend, geb. te Lieveren [DR]in 1902, landbouwer te Lieveren.
 2. Albert, geb. te Lieveren [DR]in 1903, landbouwer te Lieveren, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑05‑1932 (d‑m‑j) met Margien Huberts, dr. van Willem Engberts Huberts (arbeider te Foxwolde) en Hendrika Roelfs Ploeg, geb. te Foxwolde [DR] in 1911.

Getuigen: – Engbert Huberts, 72 jr,Roderwolde, grootvader v.d. bruid. – Berend Luinge, 30 jr,landbouwer te Lieveren, broeder v.d. bruidegom.

 

IVe.        Roelfien Berends Baving, (dr. van IIIb), geb. te Roden [DR] op 28‑03‑1857, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. (1) teRoden [DR] op 16‑04‑1876, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 29‑04‑1876 met Hindrik Pieters Steenbergen, zn. van Pieter Steenbergen (arbeider te Peize) en Hillechien Talens, geb. te Peize [DR] in 1849, ged. ned.herv. te Peize [DR], boerenknecht te Steenbergen.

Getuigen: – Jan Cruims Schuring, 59 jr, landbouwer, onverwant. – Roelof de Vries, 49 jr, klerk, onverwant. – Geert Been, 38 jr, arbeider, aangetrouwde oom v.d. bruidegom. – Jan Wiltes Barels, 33 jr, landbouwer, onverwant. Allen wonende te Roden.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Lammegien Hindriks, geb. te Norg [DR]in 1878, ged. ned.herv. te Norg [DR], huishoudster te Roden, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 23‑06‑1899, kerk.huw. (ned.herv.) met Hendrik Harms Hulshof ; zoon van Harm Hulshof en Jantje Grutter, beiden +Norg v.1899, zn. van Harm Jans Hulshof (landbouwer te Langelo) en Jantje Roelofs Grutter (dienstmeid te Een), geb. te Norg [DR] in 1857, ged. ned.herv. te Norg [DR], landbouwer te Norg.

Getuigen: – Roelf Hulshof, 45 jr, landbouwer te Norg. – Harm Hulshof, 40 jr, landbouwer te Roden. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Evert Tegelaar, 43 jr, kleermaker te Norg, onverwant. – Gerrit Flonk, 41 jr, landbouwer te Norg, pnverwant.

 

Roelfien Berends Baving, otr. (2) te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 30‑03‑1887, kerk.huw. (ned.herv.) metGeerd Tjebbels Suurd, zn. van Tjebbel Reinders Suurd (arbeider te Roden) en Margaretha Goossens Van der Laan, geb. teRoden [DR] op 17‑04‑1844, arbeider te Roden, (Geerd Tjebbels otr. (1) te Roden [DR] op 16‑04‑1871, tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 08‑05‑1871 (d‑m‑j) met Fokje Klazens Hofman.).

Getuigen: – Reinder Zuurd, 47 jr, arbeider te Westervelde. – Jan Suurd, 39 jr, arbeider te Roden. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Wolter Baving, 27 jr, dienstknecht te Langelo, broeder v.d. bruid. – Jacob Postema, 56 jr, arbeider te Roden, oom v.d. bruid.

Getuigen: – Gerhardus Scheefhals, 53 jr, gep. mil, kostganger bij Geert Fonck, onverwant. – Jan Hofman, 38 jr, landbouwer te Een, broeder v.d. bruid. – Jan Schuil, 46 jr, logementhouder te Roden, onverwant. – Roelof de Vries, 45 jr, veldwachter te Roden, onverwant.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IVf.         Wolter Berends Baving, (zn. van IIIb), geb. te Roden [DR] op 01‑04‑1859 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Foxwolde, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑05‑1893 (d‑m‑j) met Annechien Huberts, dr. van Willem Engberts Huberts (wever te Foxwolde) en Martha Jans Noord, geb. te Roden [DR] op 12‑12‑1857, ged. ned.herv. te Roden [DR]op 28‑03‑1858.

Getuigen bij het huwelijk: – Geerd Zuurd, 49 jr,arbeider te Roderveld. – Jan Buring, 29 jr,schaapherder te Bunne. Beiden zwagers van de bruidegom. – Engbert Huberts, 33 jr, wever te Foxwolde, broeder v.d. bruid. – Jan Geersing, 34 jr, klerk, onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Berend Wolters, geb. te Foxwolde [DR]op 28‑07‑1894, ned.herv.
 2. Martha Wolters, geb. te Foxwolde [DR]op 02‑08‑1896 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 19‑07‑1924 met Roelof Lammerts Lubbers, zn. van Lammert Lubbers (landbouwer,voerman te Foxwolde) en Engelina Hindriks Raven (dienstmeid te Roden), geb. te Foxwolde [DR] op 28‑10‑1888, ned.herv, ovl. teRoderwolde [DR] op 11‑06‑1973 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR].

 

IVg.        Wolter Jans Buiter, (zn. van IIId), geb. te Yde [DR] op 15‑01‑1865, ged. ned.herv. te Vries [DR], ovl. te Yde [DR] op 31‑01‑1948, begr. te Vries [DR], otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 09‑05‑1890 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) metHillegien Albertus Winters, dr. van Albertus Arends Winters (landbouwer te Yde) en Annegien Abrahams (boerin), geb. teVries [DR] in 1870, ned.herv, landbouwster te Vries.

Wolter Buiter trouwde te Vries 09-05-1890 met Hillechien Winters, *Donderen 10-10-1869, overl. te Yde 12-10-1939.

Getuigen: – Geert Winters, 61 jr, landbouwer te Vries, oom v.d. bruidegom. – Jan Koerts, 31 jr, landbouwer te Vries, onverwant. – Harm Abrahams, 45 jr, landbouwer te Vries, oom v.d. bruid. – Pieter van der Velde, 29 jr, dienstknecht te Vries, onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jan Wolters, geb. te Vries [DR]in 1889, ned.herv, landbouwer te Yde, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) teVries [DR] op 30‑06‑1917, kerk.huw. (ned.herv.) met Lammechien Pieters Smeenge ;dochter van Pieter Smeenge en van Geesje Wieland, z.b. te Norg, geb. te Norg [DR] in 1892, ned.herv.

Getuigen: – Lucas Thijs, 45 jr, landbouwer te Donderen, oom v.d. bruidegom. – Jan Talens, 42 jr, landbouwer te Norg, onverwant.