Sinninge

Stamboom van de familie Sinninge, 11 generaties terug

Parenteel van Luchien Willems Sinningh per generatie.

Generatie I

 1. Luchien WillemsSinningh ;zoon van Willem Sickens en Geesjen Hindriks van Lieveren, geb. te Lieveren [DR] op 22‑07‑1736, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 31‑12‑1813, begr. te Roden [DR], tr. (NH) teRoden [DR] op 02‑06‑1776 (d‑m‑j) met Marchien Cornelis, geb. te Haren [GN] in 1746, ged. ned.herv. te Haren [GN], ovl. teLieveren [DR] op 03‑06‑1798 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Willem Sickens en Geesjen Hindriks hadden drie kinderen: 1. Hindrik *22-04-1731 2. Sicke *18-10-1733, +_30-07-1798, ongeh. 3. Luigjen *22-07-1736.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Annechien LuichiesSinninge, geb. te Roden [DR] op 22‑08‑1779, volgt IIa.
 2. Aaltien LuichiesSinninge, geb. te Lieveren [DR] op 14‑09‑1783, volgt IIb.
 3. Geessien LuichiesSinninge, geb. te Lieveren [DR] op 24‑12‑1786, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 31‑12‑1786, ovl. teLieveren [DR] voor 1788.
 4. Geessien LuichiesSinninge, geb. te Lieveren [DR] op 16‑10‑1788, volgt IIc.

 

Generatie II

 

IIa.         Annechien Luichies Sinninge, (dr. van I), geb. te Roden [DR] op 22‑08‑1779, landb.sche, ovl. te Lieveren [DR] op 14‑08‑1839, begr. te Roden [DR], tr. (NH) te Roden [DR] op 18‑05‑1806 met Hindrik Jans Stel, zn. van Jan Hindriks en Harmtien Jansen, geb. te Lieveren [DR] in 10‑1774, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 23‑10‑1774, landbouwer te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 19‑03‑1847, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jan Hendriks, geb. te Lieveren [DR]op 30‑10‑1808, volgt IIIa.
 2. Lukas Hindriks, geb. te Lieveren [DR]op 17‑12‑1811, volgt IIIb.

 

IIb.         Aaltien Luichies Sinninge, (dr. van I), geb. te Lieveren [DR] op 14‑09‑1783, ged. ned.herv. te Roden [DR], landb.sche, ovl. teRoden [DR] op 11‑02‑1867 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑02‑1814 met Jan FeijesCazemier, zn. van Feije Abels Cazemier (landbouwer in de Zulthe) en Anje (Jantje) Jans, geb. te Roden [DR] in 1781, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer ; woonde in 1830 te Lieveren, no 1, ovl. te Roden [DR] op 09‑10‑1845 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

– Aaltien Sinninge woonde in 1852 te Lieveren, no 1; zij vertrok in oktober 1853 met haar drie kinderen, Lucas, Marchien en Feije naar Donkerbroek. -.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Lucas Jans, geb. te Lieveren [DR]op 23‑12‑1814, ged. te Roden [DR], ovl. te Lieveren [DR] ;huisno 1 op 02‑08‑1816 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Antje Jans, geb. te Lieveren [DR]op 16‑07‑1816, volgt IIIc.
 3. Lucas Jans, geb. te Roden [DR]op 10‑06‑1818 (d‑m‑j), volgt IIId.
 4. Marchien Jans, geb. te Roden [DR]op 02‑10‑1822 (d‑m‑j), ned.herv, Marchien Cazemier vertrok in oktober 1853 naar Donkerbroek. (BR.Roden 1852) Marchien Cazemier trouwde met Harm Gorter. kinderen: 1. Jan, landbouwer te Appelscha, 2. Klaas, landbouwer te Wolvega, 3. Aaltien, getrouwd met Hendrik Uithof, landbouwer te Lippenhuizen.
 5. Aukien Jans, geb. te Lieveren [DR]op 22‑09‑1824, ged. te Roden [DR], ovl. te Lieveren [DR] op 30‑03‑1829, begr. teRoden [DR].
 6. Feije Jans, geb. te Roden [DR]op 24‑08‑1828, ned.herv, landbouwer te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 11‑04‑1901 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 152, memnr. 7/7404, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑05‑1869 (d‑m‑j) met Annegien Hindriks Polling, dr. van Hindrik Jans Polling (landbouwer) en Antje Alberts Koenes, geb. te Roden [DR] op 10‑08‑1836 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teLieveren [DR] op 11‑03‑1901 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 152, memnr. 7/7258, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jan Hindriks Polling, 52 jr.. – Albert Hindriks Polling, 47 jr. Beiden broeders v.d. bruid. – Lucas Cazemier, 51 jr, broeder v.d. bruidegom. – Pieter Bronsema, 48 jr, neef v.d. bruidegom. Allen landbouwers en wonende te Lieveren.

 

IIc.         Geessien Luichies Sinninge, (dr. van I), geb. te Lieveren [DR] op 16‑10‑1788, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 26‑10‑1788, landb.sche, ovl. te Lieveren [DR] op 08‑12‑1876 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 29‑04‑1813 met Wolter Piers Bronsema ;zoon van Pier Wolters, schaapherder te Een, *Leek 1750, +Roden 16-12-1834, en Wemeltien Egberts,+ 28-02-1809. (memorie van successie Assen, inv. 8, mem.nr. 520.) Pier Wolters Bronsema was de zoon van Wolter Willems en Jeltje Piers, geb. te Vries [DR] ;Zeegse op 21‑03‑1784, ged. te Vries [DR], landbouwer ;in 1840 en 1852 te Lieveren,no 2. (B.R. Roden ); in 1809 was Wolter Piers boerenknecht bij Lambert Roelfs Oortwijn, landbouwer te Langelo, no 4. -, ovl. teLieveren [DR] op 20‑10‑1866 ;memorie van successie Assen, inv. 88, memnr. 3/266, begr. te Roden [DR].

De zuster van Wolter Piers Bronsema, t.w. Jeltje Piers Bronsema, *Donderen 12-08-1788, trouwde te Norg 26-11-1814 met Klaas Smeenge, *Smilde 08-01-1792, zoon van Jan Geerts Smeenge en Roelfje Willems.

Getuigen: – Zwier Koenes, 58 jr,kuiper te Roden. – Abel Hindriks, 48 jr, landbouwer te Lieveren. – Jan Tonnis, 35 jr,koopman. – Niklaas Lamberts, 28 jr,arbeider te Lieveren. Allen onverwant.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Lukas Wolters, geb. te Roden [DR]op 29‑10‑1817, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 09‑10‑1898 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 147, memnr. 7/3443, begr. te Roden [DR].
 2. Pieter Wolters, geb. te Lieveren [DR]op 29‑12‑1820, ged. te Roden [DR], ovl. te Lieveren [DR] op 12‑03‑1892 (d‑m‑j);memorie van successie Assen, inv. 134, memnr. 6/3166, begr. te Roden [DR],

ongehuwd.

 1. Wemeltien Wolters, geb. te Roden [DR]op 20‑10‑1828, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Lieveren [DR] op 20‑08‑1886 ;memorie van successie Assen, inv. 123, memnr. 5/4952, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 29‑06‑1873, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑08‑1873 (d‑m‑j) met Harm Jans Hofman ; zoon van Jan Hofman, landbouwer, en Eempien Rozema, zn. van Jan Hofman (landbouwer te Langelo) en Eempjen Harms Rosema, geb. teLangelo [DR] op 11‑09‑1834 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Norg [DR], landbouwer te Langelo, (Harm Jans otr. (2) teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑02‑1894 (d‑m‑j) met Roelfien Ananias Ananias, (dr. van IIIc).).

Getuigen: – Hindrik Barelds, 67 jr, landbouwer, oom v.d. bruidegom. – Jannes Barelds, 57 jr, landbouwer, oom v.d. bruidegom. Beiden te Langelo. – Pieter Bronsema, 52 jr, landbouwer te Lieveren, broeder v.d. bruid. – Aldert Steegen, 44 jr, timmerman te Lieveren, onverwant.

Getuigen: – Roelf Ananias, 51 jr, landbouwer te Lieveren, broeder v.d. bruid. – Lucas Ananias, 75 jr, landbouwer te Lieveren, oom v.d. bruid. – Itske Nuismer, 38 jr, gem.veldwachter te Roden, onverwant. – Jan Geersing, 35 jr, klerk te Roden, onverwant.

Generatie III

IIIa.        Jan Hendriks Stel, (zn. van IIa), geb. te Lieveren [DR] op 30‑10‑1808, ned.herv, landbouwer te Lieveren ; in 1852 op no 6, ovl. teLieveren [DR] op 19‑10‑1892, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑05‑1843 met Marchijn HindriksWichers ; dochter van Hindrik Wichers en Marchijn Jansen, geb. te Rolde [DR] op 10‑11‑1806 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. vermoedelijk te Roden [DR] na 1865.

Getuigen: – Jan Jans Noord, 46 jr, veldwachter te Roden, onverwant. – Jan Cornelis Kruims, 35 jr, landbouwer te Lieveren, onverwant. – Jan Jans Stel, 33 jr, landbouwer te Lieveren, neef v.d. bruidegom. – Hendrik Kolthof, 30 jr, arbeider, onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Annechien Jans, geb. te Lieveren [DR]op 14‑04‑1844, volgt IVa.
 2. Martha, geb. te Roden [DR]op 27‑05‑1846, volgt IVb.

 

IIIb.        Lukas Hindriks Stel, (zn. van IIa), geb. te Lieveren [DR] op 17‑12‑1811, ned.herv, landbouwer te Lieveren ; in 1852 huisnummer 4. -, ovl. te Lieveren [DR] op 28‑07‑1896, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑08‑1843 (d‑m‑j) met Roelfien Douwes, dr. van Douwe Jans Douwes (landbouwer te Leutingewolde) en Hillegien Geerts Boekema (landb.sche), geb. te Roden [DR] op 07‑03‑1814 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 18‑09‑1883 ;memorie van successie Assen, inv. 117, memnr. 5/1205, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Roelf Jans Middendorp, 40 jr,landbouwer te Sandebuur, aangetr. neef v.d. bruid. – Geerd Douwes, 31 jr,landbouwer te Leutingewolde, broeder v.d. bruid. – Lucas Jans Cazemier, 25 jr,landbouwer te Lieveren, neef v.d. bruidegom. – Lucas Wolters Bronsema, 25 jr,landbouwer te Lieveren, neef v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Hindrik Lucas, geb. te Lieveren [DR]op 10‑03‑1845 (d‑m‑j), volgt IVc.
 2. Douwe Lucas, geb. te Lieveren [DR]op 20‑12‑1848, volgt IVd.
 3. Jan Lucas, geb. te Lieveren [DR]op 17‑09‑1851, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Roden, otr. te Roden [DR]op 06‑01‑1878 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 24‑01‑1878 met Harmina Hindriks Elting, dr. van Hindrik Arends Elting (landbouwer te Roderwolde) en Geertien Alberts Boer (landb.sche), geb. te Roden [DR] op 29‑10‑1846, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roderwolde [DR] op 26‑06‑1909, begr. te Roderwolde [DR].

Getuigen: – Albert Elting, 51 jr, landbouwer. – Arend Elting, 48 jr, landbouwer. Beiden broeders v.d. bruid. – Hindrik Stel, 32 jr, landbouwer, broeder v.d. bruidegom. – Roelof de Vries, 51 jr, klerk, onverwant. Allen wonende te Roden.

 1. Geert Lucas, geb. te Lieveren [DR]op 30‑05‑1855, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Lieveren, ovl. teFoxwolde [DR] op 10‑12‑1906 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 16‑05‑1880, tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 10‑06‑1880 (d‑m‑j) met Jantien Roelfs Middendorp, dr. van Roelf Jans Middendorp (landbouwer te Sandebuur) en Roelfien Jans Douwes (landb.sche), geb. te Sandebuur [DR] op 17‑03‑1848, ged. ned.herv. teRoderwolde [DR], ovl. te Foxwolde [DR] op 09‑10‑1902 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 155, memnr. 7/9727, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Hendrik Stel, 35 jr, landbouwer te Leutingewolde, broeder v.d. bruidegom. – Douwe Stel, 31 jr, landbouwer te Lieveren, broeder v.d. bruidegom . – Jan Middendorp, 43 jr. – Gerrit Middendorp, 34 jr. Beiden landbouwers te Sandebuur, broeders v.d. bruid.

 

IIIc.        Antje Jans Cazemier, (dr. van IIb), geb. te Lieveren [DR] op 16‑07‑1816, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwersche, ovl. teLieveren [DR] op 26‑05‑1862 ;memorie van successie, kantoor Assen, inv. 83, mem.nr. 2/5012, begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR] op 18‑04‑1841, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑05‑1841 (d‑m‑j) met Ananias Roelfs Ananias, zn. van Roelf Ananias (landbouwer te Lieveren) en Roelfjen Karstens Sikkens (landb.sche), geb. te Lieveren [DR] op 28‑05‑1811, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer ; in 1852 te Lieveren, no 21. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Lieveren [DR] op 03‑01‑1892 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 134, memnr. 6/2869, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk waren:- Hindrik Jans Polling, 53 jr,landbouwer, – Jan Karst Wiering, 51 jr, landbouwer, – Jan Kornelis Cruims, 33 jr, landbouwer, – Gerrit Derks Doorn, 43 jr, wever. Allen te Lieveren en onverwant.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Roelf Ananias, geb. te Lieveren [DR]op 20‑05‑1842, volgt IVe.
 2. Aukien Ananias, geb. te Lieveren [DR]op 19‑10‑1844, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Lieveren [DR] op 05‑05‑1871 ;memorie van successie Assen, inv. 93, memnr. 3/5698, begr. te Roden [DR].
 3. Jan Feije, geb. te Roden [DR]op 08‑01‑1849 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Lieveren, ovl. teLieveren [DR] op 24‑09‑1921, begr. te Roden [DR].

ongehuwd.

 1. Roelfien Ananias, geb. te Lieveren [DR]op 01‑10‑1850 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Lieveren [DR] op 30‑05‑1902 ;memorie van successie Assen, inv. 154, memnr. 7/9143, begr. te Roden [DR], tr. met Harm Jans Hofman(zie IIc).
 2. Aaltien Ananias, geb. te Lieveren [DR]op 29‑09‑1852, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 24‑01‑1892;memorie van successie Assen, inv. 134, memnr. 6/2878, begr. te Roden [DR].
 3. Hindrik Ananias, geb. te Lieveren [DR]op 10‑10‑1855, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Lieveren, ovl. teGroningen [GN] op 11‑08‑1913 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 4. Jannes Ananias, geb. te Lieveren [DR]op 03‑04‑1859 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Lieveren [DR] op 21‑07‑1860, begr. te Roden [DR].

 

IIId.        Lucas Jans Cazemier, (zn. van IIb), geb. te Roden [DR] op 10‑06‑1818 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer te Lettelbert, ovl. teLieveren [DR] op 11‑09‑1910 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Leek [GN] circa 1845 met Janke Jans Berghuis, geb. vermoedelijk te Leek [GN] circa 1820, ned.herv.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jetske Lucas, geb. te Niebert [GN]in 1847, volgt IVf.

 

Generatie IV

 

IVa.        Annechien Jans Stel, (dr. van IIIa), geb. te Lieveren [DR] op 14‑04‑1844, ged. te Roden [DR], ovl. te Lieveren [DR] op 10‑11‑1912 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 10‑04‑1865 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 04‑05‑1865 (d‑m‑j) met Karst Karst Boer, zn. van Karst Geerts Boer (landbouwer) en Annechien Berends Brink (dienstmeid te Roderwolde), geb. te Roden [DR] op 17‑06‑1837, boerenknecht, ovl. te Lieveren [DR] op 25‑03‑1928, begr. te Roden [DR].

(zie bestand Holt,pers.nr.1617).

Getuigen bij het huwelijk waren: -Jan Jans Stel, 56 jr,neef v.d. bruid. – Geert Boer, 47 jr,landbouwer,broeder v.d. bruidegom. -Eite Polling, 32 jr,landbouwer,onverwant. -Derk Doorn, 25 jr,landbouwer,onverwant.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Marchien Karst, geb. te Lieveren [DR]op 01‑02‑1866 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid te Peize, ovl. teLieveren [DR] op 06‑05‑1920 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 25‑04‑1891 met Jan Alderts Ottens ; zoon van Aldert Ottens, landbouwer te Peize, en Annechien Ensing, geb. tePeize [DR] in 1865, landbouwer te Peize.

Getuigen: – Hendrik Polling, 45 jr, landbouwer te Lieveren. – Jan Alberts Thie, 52 jr, veldwachter te Peize. Beiden ooms v.d. bruid. – Klaas Luinge, 48 jr, landbouwer te Peize, oom v.d. bruidegom. – Reinder Gelmers, 47 jr, landbouwer te Peize, onverwant.

 1. Annechien Karst, geb. te Lieveren [DR]op 26‑05‑1868, volgt Va.
 2. Jantien Kars, geb. te Lieveren [DR]op 14‑08‑1870, ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 04‑08‑1882 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 3. Jan Karst, geb. te Lieveren [DR]op 10‑07‑1873 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Lieveren, otr. tePeize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 04‑05‑1900 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Grietje PopkesHoenderken ;dochter van Popke Hoenderken, landbouwer te Peize, en van Antje Huberts, geb. te Peize [DR] in 1879, ned.herv.

Getuigen: – Jan Ottens, 36 jr, tolgaarder te Peize. – Hendrik Kemkers, 30 jr, notarisklerk te Roden. Zwagers v.d. bruidegom. – Steven Veldhuis, 47 jr, voerman te Peize. – Hendrik Huberts, 38 jr, schoenmaker te Peize. Ooms v.d. bruid.

 1. Karsiena Kars, geb. te Lieveren [DR]op 14‑06‑1876, ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 06‑10‑1935 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 2. Martha Kars, geb. te Lieveren [DR]op 19‑08‑1879, ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 15‑09‑1980, begr. te Roden [DR].
 3. Karst Karst, geb. te Lieveren [DR]op 19‑09‑1882, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑12‑1904 (d‑m‑j) met Elizabeth Vrieling, dr. van Jan Vrieling (koopman te Haren) en Johanna Gerrits van Dalen (handwerkonderwijzeres), geb. te Haren [GN] op 27‑01‑1877, ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 05‑02‑1949 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

IVb.        Martha Stel, (dr. van IIIa), geb. te Roden [DR] op 27‑05‑1846, ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 17‑03‑1915, begr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑06‑1872 (d‑m‑j), kerk.huw. (PR) met Hindrik Polling, zn. van Jan Hindriks Polling (landbouwer te Lieveren) en Froukien Jans Roelfsema, geb. te Lieveren [DR] op 12‑12‑1845, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 03‑02‑1916 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Albert Polling, 49 jr, oom v.d. bruidegom. – Karst Boer, 35 jr, zwager v.d. bruid. – Jan Polling, 27 jr, broeder v.d. bruidegom. – Douwe Stel, 23 jr, neef v.d. bruid. Allen landbouwers te Lieveren.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jan, geb. te Lieveren [DR]op 12‑10‑1875 (d‑m‑j), volgt Vb.
 2. Vroukien, geb. te Lieveren [DR]op 03‑12‑1876 (d‑m‑j), volgt Vc.
 3. Roelfien, geb. te Lieveren [DR]op 27‑06‑1881, ned.herv, ovl. te Eelde [DR] op 09‑03‑1946 (d‑m‑j), begr. te Eelde [DR], otr. te Eelde [DR], tr. (Burgelijke stand) te Eelde [DR] op 20‑05‑1911 met Jan Harms ;zoon van Gerrit Harms en Luichien Rona, geb. te Eelde [DR] in 1876, ned.herv, landbouwer te Eelde.

Getuigen: – Albert Rona, 53 jr, kastelein te De Punt, oom v.d. bruidegom – Harmannus Harms, 30 jr, landbouwer te Donderen, broeder v.d. bruidegom – Jan Polling, 37 jr, landbouwer te Lieveren, broeder v.d. bruid – Wilte Ipema, 30 jr, landbouwer te Roderwolde, zwager v.d. bruid.

 

IVc.        Hindrik Lucas Stel, (zn. van IIIb), geb. te Lieveren [DR] op 10‑03‑1845 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Roden, ovl. te Leutingewolde [DR] op 23‑09‑1907, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]op 24‑01‑1872 met Janna Jans Schuring, dr. van Jan Cruims Schuring (landbouwer te Steenbergen) en Margien Jans Rademaker, geb. te Steenbergen [DR] op 15‑07‑1848, ovl. te Leutingewolde [DR] op 24‑02‑1902 ;memorie van successie Assen, inv. 154, memnr. 7/8644, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Tiem Hansen, 57 jr. – Frerik Zuideveld, 38 jr. Beiden neven v.d. bruid. – Kars Boer, 34 jr, neef v.d. bruidegom. – Douwe Stel, 23 jr, broeder v.d. bruidegom. Allen landbouwers, wonende in de gemeente Roden.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Roelfien Hendriks, geb. te Leutingewolde [DR]op 15‑01‑1873, volgt Vd.
 2. Martien Hindriks, geb. te Leutingewolde [DR]op 11‑01‑1874 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) tePeize [DR] op 04‑06‑1898 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Hendrik Ensing, zn. van Luinge Ensing en Aaltje Ebbinge, geb. te Peize [DR] in 1870, ned.herv, landbouwer te Peize.

Getuigen: – Geert Ensing, 31 jr, landbouwer te Bunne, broeder v.d. bruidegom. – Jan Arends, 37 jr, landbouwer te Peize, zwager v.d. bruidegom. – Douwe Stel, 49 jr, landbouwer te Lieveren, oom v.d. bruid. – Tunnis Willems, 32 jr, landbouwer te Steenbergen, zwager v.d. bruid.

 1. Hillechien Hindriks, geb. te Leutingewolde [DR]op 01‑09‑1875 (d‑m‑j), volgt Ve.
 2. Jan Cruims, geb. te Leutingewolde [DR]op 24‑10‑1877, ned.herv.
 3. Lucas, geb. te Leutingewolde [DR]op 24‑04‑1887, ned.herv, ovl. te Leutingewolde [DR] op 23‑02‑1942, begr. teRoden [DR].

 

IVd.        Douwe Lucas Stel, (zn. van IIIb), geb. te Lieveren [DR] op 20‑12‑1848, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 31‑10‑1931, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑05‑1881 met Annechien Bastiaans Bastiaans ; dochter van Bastiaan Arends Bastiaans en Trijntje Stevens Karstens, geb. te Een [DR] op 29‑04‑1845, ged. ned.herv. te Norg [DR], ovl. te Lieveren [DR] op 09‑02‑1927 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Hindrik Stel, 36 jr, landbouwer te Leutingewolde. – Jan Stel, 29 jr, landbouwer te Roderwolde. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Steven Bastiaans, 43 jr, landbouwer te Een. – Roelf Bastiaans, 40 jr, landbouwer te Een. Beiden broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Lucas Douwes, geb. te Lieveren [DR]op 14‑06‑1882, ned.herv, landbouwer te Langelo, ovl. te Langelo [DR] op 15‑03‑1933, begr. te Roden [DR].

 

IVe.        Roelf Ananias Ananias, (zn. van IIIc), geb. te Lieveren [DR] op 20‑05‑1842, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 23‑03‑1911, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑04‑1904 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Vroukien Polling, (dr. van IVb), geb. te Lieveren [DR] op 03‑12‑1876 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 10‑08‑1961 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR] (zie Vc).

Getuigen: – Jan Feije Ananias, 55 jr,landbouwer. – Hindrik Ananias, 48 jr, landbouwer. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Jan Polling, 30 jr,landbouwer, broeder v.d. bruid. – Jan Zuidema, 36 jr,landbouwer te Foxwolde, onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Lucas Feije, geb. te Lieveren [DR]op 18‑10‑1904, ned.herv, landbouwer te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 13‑08‑1985, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑05‑1930 (d‑m‑j) met Aaltje Van Zanten, dr. van Derk Van Zanten (landbouwer te Sandebuur) en Annegien Eitens, geb. te Sandebuur [DR] op 24‑01‑1909, dienstbode te Roderwolde.

Getuigen: – Roelf Eitens, 51 jr,landbouwer te Peize, oom v.d. bruid. – Hendrik Ananias, 22jr,landbouwer te Lieveren, broeder v.d. bruidegom.

 1. Hindrik, geb. te Lieveren [DR]op 29‑09‑1907, ned.herv, landbouwer te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 07‑06‑1990 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 23‑04‑1932 met Lammechien HarminaHoving, geb. te Donderen [DR] op 13‑09‑1912, ovl. te Lieveren [DR] op 30‑09‑1992, begr. te Roden [DR].

 

IVf.         Jetske Lucas Cazemier, (dr. van IIId), geb. te Niebert [GN] in 1847, ned.herv, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) teLeek [GN] op 10‑04‑1867 (d‑m‑j) met Willem Roelfs Meelker ; zoon van Roelf Meelker, landbouwer te Midwolde, en Jantje Scholtens, zn. van Roelf Abels Meelker en Jantien Hendriks Scholtens, geb. te Norg [DR] op 26‑07‑1842, ned.herv, landbouwer te Midwolde.

Getuigen: – Harm Abels Zwarts, 72 jr, z.b. – Willem ten Hoor, 49 jr, veldwchter. – Arent Luitjes Juursema, 37 jr, z.b. – Sjoert Piek, 45 jr, schoorstennveger. Allen te Leek en onverwant aan het paar.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Janke Willems, geb. te Midwolde [GN]in 1881, ned.herv, otr. te Leek [GN] op 17‑07‑1903, tr. (Burgelijke stand) teLeek [GN] in 1903, kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Jakobs Bos ;zoon van Jakob Bos en Roelfke Gorter te Niebert, geb. teNiebert [GN] in 1877, ned.herv, smid te Nietap en Tolbert.

 

Generatie V

 

Va.        Annechien Karst Boer, (dr. van IVa), geb. te Lieveren [DR] op 26‑05‑1868, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Lieveren [DR]op 16‑02‑1941, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑05‑1896 met Hindrik JansKemkers, zn. van Jan Hindriks Kemkers en Jantien Jans Piet (dienstmeid te Roden), geb. te Roden [DR] op 07‑01‑1871 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], notarisklerk te Roden, ovl. te Roden [DR] op 15‑01‑1929, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jan Kemkers, 28 jr, landbouwer te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Jan Ottens, 31 jr, tolpachter te Peize, zwager v.d. bruid. – Willem Ananias, 55 jr, brievengaarder te Roden, oom v.d. bruidegom. – Abel Piet, 50 jr, arbeider te Roderveld, oom v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jan Hindriks, geb. te Roden [DR]op 13‑05‑1901, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 26‑01‑1903, begr. te Roden [DR].
 2. Annechien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 21‑09‑1903, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 04‑06‑1905 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

Vb.       Jan Polling, (zn. van IVb), geb. te Lieveren [DR] op 12‑10‑1875 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 12‑03‑1947 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑05‑1895 (d‑m‑j) met Annegien HindriksPolling, dr. van Hendrik Hindriks Polling (landbouwer te Roden) en Trientje Egberts Heuker, geb. te Lieveren [DR] op 12‑03‑1870 (d‑m‑j), ovl. te Lieveren [DR] op 21‑03‑1947, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Albert Polling. 73 jr, landbouwer te Lieveren, oom v.d. bruid. – Jan Polling, 51 jr, landbouwer te Steenbergen, oom v.d. bruidegom. – Berend Heuker, 48 jr, landbouwer te Peize. – Willem Gunster, 33 jr, landbouwer te Peize. Beiden ooms v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Hinderkien Jans, geb. te Lieveren [DR]op 09‑12‑1899 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 04‑03‑1905 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Wiena Jans, geb. te Lieveren [DR]op 09‑02‑1903 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 21‑02‑1905, begr. teRoden [DR].

 

Vc.        Vroukien Polling, (zie IVe).

 

Vd.        Roelfien Hendriks Stel, (dr. van IVc), geb. te Leutingewolde [DR] op 15‑01‑1873, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑05‑1896 met Teunis Egberts Willems, zn. van Egbert Tonnis Willems (Landbouwer te Foxwolde) en Annechien Hindriks Rademaker (landb.sche), geb. te Foxwolde [DR] op 29‑01‑1866, landbouwer te Steenbergen, ovl. te Steenbergen [DR] op 12‑09‑1928 (d‑m‑j) ;Teunis Willems was echtgenoot van Roelfien Stel, begr. teRoden [DR].

Getuigen: – Hindrik Willems, 32 jr, landbouwer te Foxwolde, broeder v.d. bruidegom. – Jan Polling, 52 jr, landbouwer te Steenbergen, oom v.d. bruidegom. – Douwe Stel, 47 jr, landbouwer te Lieveren. – Jan Arends, 38 jr, landbouwer te Steenbergen. Beiden ooms v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Egbert Teunis, geb. te Steenbergen [DR]op 18‑02‑1902, ned.herv, landbouwer te Steenbergen, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑05‑1923, kerk.huw. (ned.herv.) met Roelfien Willems Boer, dr. van Willem Hindriks Boer (landbouwer te Roderwolde) en Aaffien Jans Krijthe, geb. te Roderwolde [DR] in 1903, ned.herv.

Getuigen: – Egbert Krijthe, 43 jr, landbouwer te Foxwolde, oom v.d. bruid. – Hindrik Willems, 59 jr, landbouwer te Foxwolde, oom v.d. bruidegom.

Daar de ouders van Roelfien reeds waren overleden moest grootmoeder Annechien Riemers voor dit huwelijk toestemming geven. Als voogd voor Roelfien trad op: Willem Boer, 49 jr, landbouwer te Roderwolde.

 1. Hindrik Teunis, geb. te Steenbergen [DR]op 21‑05‑1905, ned.herv, landbouwer.
 2. Annechien, geb. te Steenbergen [DR]op 05‑01‑1908 (d‑m‑j), volgt VIa.

 

Ve.        Hillechien Hindriks Stel, (dr. van IVc), geb. te Leutingewolde [DR] op 01‑09‑1875 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Leutingewolde [DR]op 06‑04‑1940 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑05‑1904 met Albert Egberts Willems, zn. van Egbert Tonnis Willems (Landbouwer te Foxwolde) en Annechien Hindriks Rademaker (landb.sche), geb. te Foxwolde [DR] op 28‑10‑1873, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Leutingewolde [DR] op 17‑09‑1959, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Egbert Alberts, geb. te Leutingewolde [DR]op 31‑10‑1906, ned.herv.
 2. Janna Alberts, geb. te Leutingewolde [DR]op 25‑02‑1909, volgt VIb.

 

Generatie VI

 

VIa.        Annechien Willems, (dr. van Vd), geb. te Steenbergen [DR] op 05‑01‑1908 (d‑m‑j), ovl. te Groningen [GN] op 18‑07‑1940, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑05‑1934 met Jacob Veendijk, zn. van Harm Oltkamp Veendijk (landbouwer te Paterswolde) en Geertien Winsingh, geb. te Roden [DR] op 09‑05‑1906 (d‑m‑j), ged. teRoden [DR], ovl. te Groningen [GN] op 19‑08‑1995, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Roelfien, geb. te Steenbergen [DR]op 02‑06‑1935 (d‑m‑j).

 

VIb.        Janna Alberts Willems, (dr. van Ve), geb. te Leutingewolde [DR] op 25‑02‑1909, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 31‑05‑1934, kerk.huw. (ned.herv.) met Tiem van der Schans, zn. van Hendrik Jans van der Schans (landbouwer te Roden) en Trientje Tiems Tiems (z.b. te Foxwolde), geb. te Foxwolde [DR] op 18‑11‑1901, ged. ned.herv. teRoden [DR], landbouwer.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Hillechien, geb. te Roden [DR]op 19‑01‑1936, ged. ned.herv. te Roden [DR].
 2. Hendrik, geb. te Roden [DR]circa 1940, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Leutingewolde.