Genealogie

Onze vrijwilligers hebben van een aantal families de stambomen uitgewerkt.

In het menu kunt u deze nalezen.

Het werkt als volgt:

De meest recente familie staat onderaan, de generatie het verst terug staat bovenaan.

Als voorbeeld de familie Smit:

De familie Smit heeft als meest recentste generatie (bij ons bekende) Harmanna Boer (geboren 1965), deze staan onderaan de pagina. Daarna gaat het per generatie naar boven tot de eerste generatie zijnde Harm Lucas (geboren 1715).

Hebt u vragen, verbeteringen of aanvullingen? laat het ons weten

Speciale dank gaat uit naar Jan Fonk die zeer veel tijd en energie heeft gestoken in de huidige op de website gepubliceerde families.