Sectie F: Lieveren

Sectie F  :   Lieveren
Achter de   Esch Peizerkamp Nijmaat
Achterhuis Veenkamp Achter   Nijlandsakker
Adderbroek De groote   Zeelakker Voorste akker op het   Nijland
Broekvorenakker Groote   Zielakker Het   Kibbelboschje
De   Mideschakker Zielhekakker Lieversche   Bosch
Feijesakker De   Zijlakker Het Noordsche   Bosch
De   Bedholtakker Beddekolkakker Bossien
Achterste   Kampakker Benpol Hooge   Breede
Groote   Kampakker Bentepol De   Broekjes
De   Kolfakker Blokakker Het   Broek
Kolkakker De achterste   Blokakker Broekje
De   Kwaadsakker het   Bolmat Bollebroeksakker
Modeschakker De kleine   Bollenbroek Bolbroek
De   Schippersakker Hakbosch bij   Bollenbroek Bollebroek
Smalakker Krom   Elboog Het   Bollenbroek
De   Staakakker Bos bij het   Broek Het   Broekdeel
De   Stoepakker Oortwijnsbos Brugstuk(ken)
Groote   Veldakker Het   Rondbosje De   Dollert
De Voorste   Veldakkers Bosstuk   (Boschstuk) De voorste   Doornakker
De achterste   Veldakker Zuidbos Doornakker
Veldakkers Het achterste   Zuidbosch Drift
De   Bloemvenakker Zuidbos van   Kymmell De breede   Ende
De   Venakker Lieverder   Zuidbos Hooge   Ende
Voorste   Akker Het middelste   Zuidbosch ’t Middenste   Ende
De   Wegakker Nieuwe   Zuidbos Noordenk
Weiakker voor ’t   bosch Veldje voor het   Zuidbosch Zuidenk
Wenakker Het voorste   Zuidbosch Eschakker
Goornakker Zuideschbosch Foom
De   Goren Het   Denneboschje Geerakker/Gaarakker(s)
Voorste   Goren Zuursche achter de   Veenkampen Goorn
Stobbegrond Hakbosch in de   Veenkampen De achterste Akker op het   Nijland
De achter   Groote De   Veenekamp Nijlandsakker
Noorsche   Groote De   Hoedekast Veldakker
Voorste   Groote Hoedekast Veldje voor het   Vastenavondsland
De groote   Akker Koeweide(n) Veldje bij de   Hozeband
Het Groote   Stuk De   Kolk Veld bij de Hooge   Breede
Handwijzersakker De   Beddekolk Veldje of weg o/d Nijlander   Esch
Hazematen Het   Kymmelsveld Veldje voor het   Hallig
Heemstuk Het   Laantje ’t Lege   Jonkersveld
Kleine   Heiakker Het   Vastenavondsland Achter   Jonkersveld
Groote   Heiakker Bouwland Voorste   Veldkamp
Heiakkers Huis en land tegenover   Ananias Veldje voor het eerste   land
Heideakker Middelste   Nijland Veldje voor de   Heeremaat
Heideveld tegen het   Nijland Midden in het   Nijland Veldje voor de   Zwijnemaat
Sielhek Weiland achter het   Holt Veld tegen   Nijland
de   Henke De Lange   Akker Veldje v/h hooiland b/h Nijlander Hek
Heywoud Lieverder   Noordbos Het Noordsche   Veld
Lange   Hinken De   Loed Noorseveld
Hoekkamp Loet Veld bij de drie   Schepel
Noordsche   Hoek Waterlossing Het   Veldstuk
Noordhoekje Munnekema Veldje v/h groen i/d Tusschenstukken
Noorse   Hoek Vastenavondsmaat Veld voor het   Weidestuk
Hoekstuk De   Heeremaat Veldje
Noordsche   Tiphoek Kolkmaat Venekampsbosch
Zuddehoek De   Munnekemaat De   Venekampen
Achter de Hof van   R.Arends Munnikkemaat in het   maatje De   Venne
Hof van Jans   Barels Nieuwe   Maat De groote   Vlakte
Het lege   Hofje Lieversche   Nijmaat Vlasveen
Achter ’t   Holt Noormaat Voorveen
Noordsche   Hoorn Noordmaat Smalvoort
De   Hor De   Schoenmakersmaat Hoijtingewaar, in de   Mandeslag
De   Hozeband Sintmaatje Sijbringewaar, in de   Mandeslag
Hulligt Zielmaatje Walakker aan   Oortwijnsbosch
Het   Hulligt De   Zwijnmaat Walakker
De   Hullig Weiland bij de   Zwijnemaat Kleine   Steilwand
’t   Hulling Het   Maatje Weg als   Heide
Hutakker Munnikkemade Weg achter het Veld tegen het Nijland
Jonkersveld Meer Weg bij   Voorveen
Jonkersveldakker o/h   Nijland Midesch Het   Zeijer
Kalkhoogten Het halve   Mudde Zeijer
Kampakker ’t Hooge   Mudde Zielakker
Voorste   Kampakker Mudeschakker Zuid   es
Kampakkers Het   Nijland Het Zuursche   Veld
De   Kwaadskamp Nijlandsveld De vier   Zwaden
Voorste   Nijkamp Nijland Het   Gaarzwat
Op de   Kamp Op (het)   Nijland Het Wilde   Zwijn