Meulema

Stamboom van de familie Meulema, 12 generaties terug

Parenteel van Lukas Klaassens per generatie.

Generatie I

 1. LukasKlaassens ; zoon van Klaas Egberts, +1744, geb. vermoedelijk te Roden [DR] circa 1720, bakker te Roden, ovl. teRoden [DR] op 03‑05‑1791 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (NH) vermoedelijk te Roden [DR] circa 1750 met AnnechienLamberts ; dochter van Lambert Hindriks, +1777, en Jantien Stoffers, +1774, geb. vermoedelijk te Roden [DR] circa 1725, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 22‑01‑1803, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Klaas LucasMeulema, geb. te Roden [DR] op 17‑01‑1751, ned.herv, bakker te Roden, ovl. te Roden [DR] ;westeinde 228op 21‑11‑1826, begr. te Roden [DR].
 2. Jantien LucasMeulema, geb. te Roden [DR] op 13‑05‑1753, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] ; Zulte op 07‑11‑1816 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 3. Lambert LucasMeulema, geb. te Roden [DR] op 04‑01‑1756 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], commies der Holl. belastingen ;wonende in het West- en Noordeinde,no 228, ovl. te Roden [DR] op 19‑07‑1838, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑04‑1812 (d‑m‑j) met Jantje Klasens Reinders ; dochter van Klaas Reinders, hoofdbediende te Leek, +11-11-1789, en Trientje Luichies, +31-05-1800, geb. te Leek [GN] op 26‑01‑1783, ged. teLeek [GN], ovl. te Roden [DR] op 04‑03‑1848 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Egbert Lucas, 52 jr, arbeider te Zulte, broeder v.d. bruidegom. – Thyle Krijthe, 51 jr, brouwer/herbergier te Roden. – Geert Jans, 49 jr, brouwersknecht te Roden. – Hindrik Wybes, 36 jr, kleermaker te Roden. De drie laatste getuigen onverwant aan de partijen.

 1. Egbert LucasMeulema, geb. te Roden [DR] in 04‑1760, volgt II.

Generatie II

 1. Egbert LucasMeulema ;zoon van Lukas Klaassens en Annigjen Lammerts, (zn. van I), geb. te Roden [DR] in 04‑1760, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 17‑04‑1760, arbeider, ovl. te Nietap [DR] ; De Dobben, 88 op 19‑04‑1818, begr. te Roden [DR], tr. (NH) te Leek [GN] op 01‑02‑1801 (d‑m‑j) met Geertruid Reinders, geb. te Leek [GN] in 1779, ned.herv, arb. te Leek, ovl. teRoden [DR] op 11‑12‑1847 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Lukas Egberts, geb. te Roden [DR]; De Dobben 88 op 17‑05‑1801, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 24‑05‑1801, militair, ovl. te Rozendaal [NB] op 23‑12‑1838.

;ongehuwd.

 1. Klaas Egberts, geb. te Nietap [DR]op 08‑04‑1803 (d‑m‑j), volgt IIIa.
 2. Lammert Egberts, geb. te Roden [DR]; De Dobben 88 op 21‑04‑1805, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 05‑05‑1805, ovl. te Peize [DR] op 06‑11‑1843 (d‑m‑j) ;memorie van successie, cassette 28/3,opnamenummer 305, begr. te Peize [DR].
 3. Luichien Egberts, geb. te Roden [DR]op 29‑11‑1807, volgt IIIb.
 4. Reinder Egberts, geb. te Nietap [DR]; De Dobben 88 op 19‑05‑1811, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 02‑06‑1811 (d‑m‑j), schaapherder te Leutingewolde ;Reinder Meulema was in 1830 boereknecht bij Jan Roelfs Zuidema, landbouwer in het West- en Noordeinde,no 213, ovl. te Roden [DR] op 25‑10‑1847, begr. te Roden [DR].

;ongehuwd.

Generatie III

IIIa.        Klaas Egberts Meulema, (zn. van II), geb. te Nietap [DR] ; De Dobben 88 op 08‑04‑1803 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR]op 17‑04‑1803, schaapherder i/d Zulthe ;Klaas Meulema was in 1830 boereknecht bij Luitje Geerts Hofman, landbouwer in de Zulte, no 43; in 1840 was Klaas Meulema schaapherder en woonde in het West- en Noordeinde, no 223; in 1874 was Klaas Meulema, volgens de huwelijksakte van dochter Jebbechien arbeider te Lieveren, ovl. te Roden [DR] op 03‑04‑1863 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑05‑1838 met Hindrikje Jans Huberts, dr. van Jan Theodorus Huberts (schoenmaker) en Jebbechien Jans Brink, geb. te Roden [DR] op 29‑05‑1812, ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid te Ter Heijl.

Getuigen bij dit huwelijk waren: – Jan Eitens Westra, 55 jr, arbeider, wonend in de Zulthe, onverwant. – Jan Hindriks Holt, 42 jr, slagter, aangetrouwde neef v.d. bruidegom. – Roelf Alderts Stegen, 36 jr, landbouwer in Ter Heijl, onverwant. – Reinder Egberts Meulema, 26 jr, schaapherder, Leutingewolde, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Geertruida, geb. te Roden [DR]op 27‑09‑1839, volgt IVa.
 2. Egbert Klasens, geb. te Roden [DR]op 02‑12‑1841 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider Egbert Meulema vertrok 02-12-1866 naar Leek.
 3. Jan, geb. te Roden [DR]op 09‑06‑1843 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], boerenknecht Jan vertrok 18-06-1867 naar Haren.
 4. Jebbechien Klasens, geb. te Roden [DR]op 28‑11‑1845, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 05‑06‑1848 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 5. Lucas Klaas, geb. te Roden [DR]op 25‑09‑1848, ned.herv, landbouwer te Peize.
 6. Jebbechien, geb. te Lieveren [DR]op 16‑09‑1851, volgt IVb.

 

IIIb.        Luichien Egberts Meulema, (zn. van II), geb. te Roden [DR] ; De Dobben 88 op 29‑11‑1807, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 03‑01‑1808 (d‑m‑j), boerenknecht ;in 1830 bij Otte Roelfs Oosterhuis,landbouwer te Roderwolde,no 36; in 1852 was Luichien Meulema boerenknecht bij Feije Cazemier, landbouwer te Zulte, no 42. (BR 1852-1862), ovl. te Foxwolde [DR] op 19‑05‑1874, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 13‑05‑1850 met Eltje Alberts Kleveringa, dr. van Albert Egberts Kleveringa en Trijntje IJsebrants Borgmans, geb. te Leek [GN] op 15‑12‑1823, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 16‑09‑1897, begr. te Roden [DR], (Eltje Alberts otr. (2) te Roden [DR] op 11‑07‑1875 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]op 24‑07‑1875 met Geerd Ananias Brink, zn. van Ananias Geerts Brink (tapper/barbier) en Stijntje Jans Lap (dienstmeid te Lieveren).).

Getuigen bij het huwelijk: – Jan Jans Noord, 53 jr, veldwachter, onverwant. – Ananias Geerts Brink, 52 jr, tapper, onverwant. – Klaas Egberts Meulema, 47 jr, arbeider, broeder v.d. bruidegom. – IJsbrant Alberts Kleveringa, 23 jr, arbeider, broeder v.d. bruid.

Getuigen bij dit huwelijk: – Jacob Vogelzang, 43 jr,winkelier. -Jacob Siegers, 40 jr,arbeider. Beiden zwagers v.d. bruidegom. – Klaas Beuving, 42 jr,houtkoper. – Hindrik Beuving, 40 jr,wever. Beiden onverwant. Allen te Roden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Aukje Luichiens, geb. te Foxwolde [DR]in 1854, ged. ned.herv. te Roden [DR], naaister te Foxwolde, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑09‑1874 (d‑m‑j) met Jan Hendriks Ottens, zn. van Hindrik Wiefering Ottens (arbeider te Peize) en Trientien Jans Biemolt, geb. te Peize [DR] in 1848, ged. ned.herv. te Peize [DR], arbeider te Hoogkerk.

Getuigen: – Roelof de Vries, 48 jr, veldwachter te Roden, onverwant. – Geert Adrianus Fonck, 46 jr, schoenmaker, onverwant. – Hindrik Winter, 45 jr, logementhouder, onverwant. – Bareld Doedens, 32 jr, arbeider te Peize, zwager v.d. bruidegom.

 1. Geertruida Luichies, geb. te Roden [DR]op 03‑06‑1858 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 18‑12‑1860, begr. teRoden [DR].

Generatie IV

IVa.        Geertruida Meulema, (dr. van IIIa), geb. te Roden [DR] op 27‑09‑1839, ovl. te Roden [DR] op 03‑10‑1894 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 139, memnr. 6/7335, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑12‑1866 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Willem Beuving, zn. van Hindrik Lammerts Beuving (arbeider) en Gesien Kornelis Waayer, geb. te Peize [DR] op 18‑02‑1836, arbeider te Lieveren, ovl. te Roden [DR] op 05‑04‑1916 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk: -Jan Jannes Geersing, 55jr,tapper. -Albert Hindriks Polling, 44 jr,landbouwer. -Albert Alberts, 43 jr,landbouwer. Allen onverwant. -Jan Meulema, 23 jr,boerenknecht, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hinderkien, geb. te Lieveren [DR]op 02‑05‑1866 (d‑m‑j), volgt Va.
 2. Geessien, geb. te Roden [DR]in 1868, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 06‑12‑1921 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

ongehuwd.

 1. Kornelis, geb. te Lieveren [DR]in 1875, ged. ned.herv. te Roden [DR], timmerman te Lieveren, ovl. vermoedelijk teLieveren [DR].

IVb.       Jebbechien Meulema, (dr. van IIIa), geb. te Lieveren [DR] op 16‑09‑1851, ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid te RodenJebbechien Meulema vertrok 15-05-1868 naar Groningen, ovl. te Groningen [GN] na 1898, otr. (1) te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 02‑05‑1874 (d‑m‑j) met Roelof Harms Bathoorn, zn. van Harm Bathoorn (arbeider te Peize) en Grietien Harms Lodewijks (dienstmeid te Eelde), geb. te Peize [DR] op 15‑02‑1845, ged. ned.herv. te Peize [DR], arbeider te Peize, ovl. tePeize [DR] op 31‑12‑1888, begr. te Peize [DR].

Getuigen: – Willem Beuving, 38 jr, arbeider te Roden, zwager v.d. bruid. – Jan Meulema, 28 jr, arbeider te Roden, broeder v.d. bruid. – Harm Bathoorn, 26 jr, arbeider te Peize, broeder v.d. bruidegom. – Jan Alberts Thie, 35 jr, veldwachter te Peize, onverwant.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Grietje, geb. te Peize [DR]op 22‑02‑1875, volgt Vb.
 2. Harmtien Hendrika, geb. te Peize [DR]in 1885, ned.herv, z.b. te Groningen, otr. te Groningen [GN] op 16‑01‑1906, tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] in 1906, kerk.huw. (ned.herv.) met Berend Jans Rozema, zn. van Jan Hindriks Rozema (arbeider te Roden) en Jacobje Berends Oenes, geb. te Roden [DR] in 1878, ned.herv, arbeider te Groningen.

Jebbechien Meulema, otr. (2) te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 21‑05‑1892 met Hendrik Freerks Bathoorn;zoon van Frerik Bathoorn en Marchien Nijland, geb. te Peize [DR] op 29‑01‑1868, ned.herv.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie V

Va.        Hinderkien Beuving, (dr. van IVa), geb. te Lieveren [DR] op 02‑05‑1866 (d‑m‑j) ;zij was een voorkind van Geertruida Meulema, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Niehove [GN] op 26‑10‑1949, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑05‑1905 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jacob Willems Noord, zn. van Willem Jans Noord (verver) en Jantje Buiter, geb. te Roden [DR] op 18‑10‑1869, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer, ovl. te Lieveren [DR] op 07‑12‑1947 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jan Noord, 43 jr,landbouwer te Foxwolde,halfbroeder v.d. bruidegom .- Wybe Wiekema, 46 jr,landbouwer te Lieveren, zwager v.d. bruidegom. – Kornelis Beuving, 30 jr,timmerman te Lieveren, broeder v.d. bruid. – Lucas Meulema, 56 jr,landbouwer te Peize, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Geertruida, geb. te Lieveren [DR]op 23‑02‑1906, volgt VIa.
 2. Jantje, geb. te Lieveren [DR]op 03‑04‑1907 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 17‑06‑1933 met Hendrik Nieland, geb. te Niehove [GN] op 06‑11‑1906 (d‑m‑j), landarbeider, ovl. te Oldehove [GN] in 1972, begr. te Oldehove [GN].
 3. Geessien, geb. te Lieveren [DR]op 28‑01‑1910, volgt VIb.

 

Vb.        Grietje Bathoorn, (dr. van IVb), geb. te Peize [DR] op 22‑02‑1875, ned.herv, dienstbode te Roden, ovl. te Roden [DR] op 25‑07‑1958, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑08‑1898 met Jan Brink, zn. van Hindrik Jans Brink (arbeider te Roden) en Trientien Tonnis Barkhuis, geb. te Lieveren [DR] op 23‑12‑1869, boerenknecht te Lieveren, ovl. te Roden [DR] op 10‑12‑1942 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Tunnis Brink, 26 jr,arbeider te Steenbergen,broeder v.d. bruidegom. – Willem Beuving, 62 jr,arbeider te Lieveren. – Derk Bathoorn, 33 jr,arbeider te Peize. Ooms v.d. bruid. – Roelf Ananias, 56 jr,landbouwer te Lieveren, onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Trientien, geb. te Alteveer [DR]op 13‑11‑1898, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑05‑1925 met Roelof Bathoorn, zn. van Derk Bathoorn (arbeider te Norg en Peize) en Jantien Berends Brink (dienstmeid te Norg), geb. te Peize [DR] in 1902, landbouwer te Peize.

Getuigen: – Albert van Bergen, 34 jr,landbouwer te Bunne, zwager v.d. bruidegom. – Berend Luinge, 23 jr,landbouwer te Lieveren.

Generatie VI

VIa.        Geertruida Noord, (dr. van Va), geb. te Lieveren [DR] op 23‑02‑1906, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. te Zuidhorn [GN], tr. (Burgelijke stand) te Zuidhorn [GN] op 12‑04‑1934 (d‑m‑j) met Tekke Cruiming, geb. te Noordhorn [GN] op 22‑11‑1901, juwelier, ovl. te Zuidhorn [GN] op 05‑08‑1985 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Jannes, geb. te Zuidhorn [GN]op 10‑12‑1935 (d‑m‑j), Hoofd technische dienst, otr. te Beilen [DR], tr. (Burgelijke stand) teBeilen [DR] op 17‑04‑1962 met Harmke Brouwer, geb. te Beilen [DR] op 29‑09‑1939.
 2. Henderkien Geessien, geb. te Zuidhorn [GN]op 13‑12‑1936, volgt VIIa.
 3. Aukje Jacoba, geb. te Zuidhorn [GN]op 02‑12‑1938 (d‑m‑j), volgt VIIb.
 4. Jacoba Klaaske, geb. te Zuidhorn [GN]op 23‑06‑1940, volgt VIIc.
 5. Jacob, geb. te Zuidhorn [GN]op 19‑01‑1944, ovl. te Groningen [GN] op 21‑01‑1944, begr. te Zuidhorn [GN].
 6. Jacob Auke, geb. te Zuidhorn [GN]op 22‑05‑1945, volgt VIId.
 7. Klaaske Geertruida, geb. te Groningen [GN]op 14‑01‑1947, volgt VIIe.

 

VIb.        Geessien Noord, (dr. van Va), geb. te Lieveren [DR] op 28‑01‑1910, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. te Oldehove [GN], tr. (Burgelijke stand) te Oldehove [GN] in 1932 met Lubbert Venema, geb. te Niehove [GN] op 14‑06‑1902.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Tienco, geb. te Niehove [GN]op 17‑12‑1933, tr. (Burgelijke stand) circa 1960 met Martje De Vries, geb. op 23‑03‑1935.