Sectie B: Het Waal

Sectie B  : Het   Waal
De acht   grazen Het   Horntien Het Oude   Onland
Achter Geert   Belga Hurkemansland De   Overmaat
Achter het   Waal Ipenstuk De   Overvaart
De achterste   Blenken De   Jammer Padstuk
Achterste   Land Kampje aan de   weg het   Padstuk
Achterste   Tipblenken Kattenburg De   Reitbosch
Achterste   Vennegien Kerkenland Rietbosch
Achterwaalsche De kleine   Boterkamp Rietstuk
De   Achtgraas De Kleine   Bottersloot Scharfhoorn
Allenland De Kleine   Hoogehem Scharphoorn
Blankenveen Het kleine   Stuk Scherphoorn
de   Blenken De kleine   Vier Schipsloot
De   Blink De kleine   Zeven Steenbergerwaal
De   Blinken Knotsland Stoetenland
Bloemven de   Kodden Het   Stoetland
Bonekamp Het   Koestukje De   Streep
De   Bottersloot De   Kooi De   Streepen
Het   Bouwkampje Kooidijk stuk achter   Belga
Bouwland naast   Oosterhoff De   Kooihoogte Stuk voor de   Dobben
Bremerland De   Kreuzekamp Stukje achter Willem   Boer
De   Crintkamp Kreuzen Stukje tegen de   Kooi
Doolhof De   Kruisen Stukje voor de   Kooihoogte
De Dresden   (Dressen) Kuinders De Stukkies in ’t   Onland
Driemat De   Kwabbe De Tien   Grazen
De   Drietip Lage   Weekamp De   Tip
Het   Ellersveld Langeland Tip   Scherphoorn
Gracht Leemhorn
Grietmaat   (Greitmunt) Het Mat achter   E.Scheepstra Het   Vennegien
Grietmint   (Grietmunt) De   Meeuwenbult De   Viergraas
De Groote   Bottersloot De middelste   Vier De vier   Grazen
De Groote of Achterste   Hoogehem Het   Middelstukkien Vijfde   Halfgras
Het groote   Mat Modderven De   Vijfgras
Het Groote   Stuk Het   Molenstuk Vijfmat
De groote   Vier De   Molenstukken Vogelland
De groote   Zeven De   Mosterdpot Voor de   Horens
Het Grootstuk achter   Kleinwaal Munnikehem De voorste   Blenken
De Halve   Zevengraas Norger   onland Voorste   Vennegien
Hangeldenland De   Omloop Het   Waal
Harkemaasland Onland Watermolen
De   Haverven In ’t   Onland De   Wedekamp
De   Heemstede Onland langs de   Streek De   Weg
De hinkende   Wandel Onland van Martens en   Hoven Het   Weidestuk
Het   Hoendergras de   Onlandsdijk De Westelijke   Weekamp
De Hooge   Hemmen Onlanse   Weg De westersche   Zanden
Hooiland en weg bij de weduwe   Ipema De Oostelijke   Weekamp Wijkstuk
Hooiland in het   Onland Het   Oosterland De   Zanden
Hooiland van de weduwe   Iwema Osseweide De   Zevengraas
Zwaanhals (De   Zwanehals)