Sectie C: Roderwolde

Sectie C  :   Roderwolde
Het aanwassen   Mat Het   Helsterland De   Russchen
De acht en drie   Grazen De   Hengstekamp Stobbenven
Achter   Braams Hengstenkampje De   Streep
achter de   Molen Hooge   Ma Streep bij de   Groef
Achter huis   Nieuwland Het Hooge   Stuk Streep   Oostzijde
Achter old   Kooi De Hooge   Tuin Streep   Westzijde
Achter   Oldkooi Hoolakker Stuk voor de   Groeve
Achter de oude   Kooi De   Hukjes Stukje aan   Tjerk
Achterste   Lubberskamp De   Kalverkamp de   Stukkies
De achterste   Weg Kampje achter de   Pastorietuin De   Swijnekampen
Achterste   weide Kerklaan Het Tipakkertje aan de   Kerklaan
Akker aan de   Kerklaan De   Kerkenlaan De trage   drie
Akker op de   Esch Kerk   sloot Twee Graas voor ’t   Kerkhof
akker van Tornga of   grootakker Klaverkamp De Tweegras voor de   Blauwvenne
Akker van   Weering Klein   Bovenland De Twee   Grazen
Akkertje   Kerklaan Kleine twee   grazen De Twee Grazen achter ’t   Kerkhof
Anderhalf Mat voor de   Dam Kooibosch De Twee Grazen over de   Dijk
De   Blauwven De korte   Akker De Twee grazen voor ’t   Kerkhof
De   Blouwkeen Korte   Ma De Twee groote   Matten
Blouwken De korte   Made De   Tweemat
de   Boertuin Kruiswegkampje Uiterma
De   Bokkekamp De   Loene Vennechie
Het   Bonsemaasland Mandebosch De Vier en een Half Mat voor de   Dam
Bossien Melkheem De vijfde halve   mat
Bouwland op de   Esch Het Middelste   Stuk De vijfde mat achter de   Kooi
Bovenland Middenste   Weidestuk Vijfmat
Bij Harm   Bartelswijk Olie- en   Korenmolen De Voorste   Ruschen
De dooden   Weg De   Oldehof Het Voorste   Stuk
De   Driegraas Oldkooi Voorste   Weidestuk
De Drie   Grazen Onland Watermolen
De Drie Grazen tegen ’t   Kerkhof Oosterakker De   Weepenven
De Drie Grazen tegen ’t Oude   Pastorijhof Oostereschakker De Weg bij de   Bokkekamp
Driemat De oostersche   Akker De Weg v¢¢r de   Bokkenkamp
Eendekooi Het Oostersche   Bovenland Westerakker
Es aan de   straat De Oostersche   Eschakker Westeresch   Akker
E‚n   Graas Oostersche   Streep Het   Westerkampje
De Eenentwintig   Graas Oosterstukkie Het Westersche   Bovenland
De 21 en 4   Grazen Het oude   Kooisterland De Westersche   Eschakker
Eschakker Oude   Pastoriehof Westersche   Streep
De   Eschakkers De oude   Toppenkamp Westersche   Stukkien
Gouwland Over de   Dijk Wiepenven
Grafplaats   Kerkhof Pastoorsland Woltzigt
Gras bij de   molen De   Pastorie De   Zevengraas
Groot   Bovenland Pastorielaan Zevengraas –   Stobbenven
Groote   Kerkakker De   Pastorietuin De Zevengraas in de   Polder
Het Groote   Stuk Polakker De zeven   grazen
Groote twee   grazen De   Reitboord Zwartstukkien
Halve Acht Graas en ’t   Hooge De   Riet
De   Harsens De   Roderwolderdijk
De   Heerenweg Het Roode   Hert