Sectie E: Roden

Sectie E  : Roden
De Achterste   Kamp Grootmunkehouten Achterste   Oosteindigerkamp
Assies   bos het   Halligt Oude   Kamp
Bergstuk Munnekehalten De   Ovenkamp
de   Bitse Heidekamp(je) De   Ovendkamp
Het Blauwe   Huis Hoge   hof De   Peerkamp
Boerderij   Zuidenveld Tegen ’t   Hof De   Peerdekamp
De   boonkamp Hoogholtster   bos De   Peeskamp
Keizerborg Het hooge   Holt De   Pierkamp
Nieuwe   bos Hoogholt Poepskamp
Oude   bos De nieuwe   Holthuizen De   Roggekamp
Teilsbos Het agterste   Munkeholt Schipslootskamp
Achterste   Brinksbosch Het middelste   Munkeholt Jacob Smits   kamp
De   Achterbrinkbosch Het groote   Munkeholt Teilskampen
IJmenbosch Het achterste   Munnekeholt Voorste Kamp bij de   Esch
Jan   Bezuinskampbosch De   Weehorst Voorste en Achterste   Kamp
Hooilandsboschje Hooghout de   Kampen
Bosch bij   Papenborg Het   Hulligt De voorste   Keizersborg
Bij het   Sterrebosch Hulligt De achterste   Keizersborg
Het   Thijlboschje De   Iembosch Paardekerkhof
Achterste   Brink Jonker(s)stuk De   Kiep
Klein   Stakebroekje Voorste   Jonkerstuk Het   Klaverkamp(je)
Brugstuk(ken) Kakelbosje De Voorste   Kleikampbosch
Joden   Brugstuk De   Kalverkamp Het   Kleihakbosch
Buskers   kamp Voorste   Adriaanskamp Het   Kleistukbosch
Carslottingeslag   (1) Achterste   Adriaanskamp De Achterste   Kleikamp
Klein   Dennen Alingkampen De Voorste   Kleikamp
’t   Diekien Voorste Jannes   Arendskamp Kleikampen
Het   Diekkien Achterste Jannes   Arendskamp Het   Kleistuk
Voorste   Dijkstuk De   Bargkamp Kleikamp
Het   Dijkstuk Bonenkamp Het kleine   Kampien
Doriskamp Voorste   Evertskamp Het   Koevenstukje
Eertappel- en   Ruschenkamp Achterste   Evertskamp Fledderuskoeven
De Eertappel- en   Pruiskekamp De   Gonsekamp De   Koevenstuk
Ekkelkamp De achterste   Munkeholtskamp Koevenskamp
Elzenslag Hoogholtsterkamp De   Koeven
Elzenstuk Jan   Bezuinskamp Koenenkamp
De achterste   Esch Jodenkamp Voorste   Koevenstuk
Voorste   Oosteresch Kebuitenkampje Het   Koopmansstukje
Achterste   Oosteresch De Middelste   Kleikamp Kymmels   kamp
De voorste   Esch De Kamp aan de   Laan De   Munnekeholtslaan
Euvelgunne Achterste lage   Kamp De   Peerkampslaan
Kampen van   Evers Voorste lage   Kamp Kleikampslaantje
Middenste   Evertskamp Hooilandskamp De Middelste   Kleikampslaan
Ganzekamp De lange   Kamp Peerdekamplaan
De Drie   Graas Munkeholtskamp Land bij het oude   Diepje
De groote   kamp Voorste   Oosteindigerkamp Het achterste   Legeland
Slichtland Nijstuk Het Achterste   Ruigstuk
Langkampje De   Paardekamp Het ruige   Stuk
de   Langekamp Papenburg Achterste   Koevenstuk
Langskamp Kampje van Jan   Pieters Middelste   Koevenstuk
Het voorste   Legeland De oude   plaats Talenkamp
Het lege   Land Reiger   bosje De   Tip
Tweede   Luingenstuk Kamp van   Reintjes De Tip in het   Hooghout
Luinge   stuk Roggen   Stukkie Tip der voorste   Kleikamp
Voorste   Luingenstuk De voorste   Roonderkamp(en) Voorste   kamp
De Maat an ’t   Diep De   Roonderkamp Weduwen   bosje
Singmaat Rozenkamp de   Weetel
De   Sinningemaat Het sligte   Land De lage   Weg
Wilpenmaat Het   Sligtland Weier
Wiltenmaat ’t   Slot De Wetel aan het   Dijkje
Huize   Mensinge Achterste   Brugstuk Wildernis
Kleinmunkehouten Het   Brukstuk Achterste   Wildernis
De voorste   Munnekeholtskamp Het groote Stuk achter de   Esch Voorste   Wildernis
De   Munnekeholtslaan Het   Koopmansstukje Wiltenmaat
Het middelste   Munnekeholt Het Laag Stuk in het   Hooghout Windgat
Muntkeholtsbosch Het lange   Stuk Zwijnkampje
Nijkamp Stukje bij   Papenborg
Nijekamp Het Voorste   Ruigstuk