Sectie H: Roderes

Sectie H  : Roderes
Achter de   Akkers Harsmaat Ro“nderveld
De   Boschakker Hazematen Tip achter de   Scheuvelbaan
Akker op de   Esch Heide van   Thie Scholtin
Voorste Esch   Akker In de   Hoen Mandeslag
De   Hulseakker Achterste   Hoenakker De   Smeenkakkers
Kaartakker Voorste   Hoenakker De   Smidsakker
Groote   Kaatakker Groote   Hoenakker Stegemansslag
Kruimkampsakker Hoenakker Stoetenakker
De lage   Akkertjes Hoenbosch Het afgegraven   Stuk
De Noordelijke   Akker Het   Hogeland Telgenakker of   Hoogakker
Jan   Pietenakker Houwingsakkertje Tilmaat
Geert   Snijderakker Huisingeslag De   Toorn
Torenakker op de   Kaat De Hullen   (?) Twee   akkers
Akker aan   Veenstra De   Hullen Bij   Uilenberg
De   Wemelsakker Juffersven Oudevaartse   bos
Wemeltjesakker .. op de   Kaat Groot   veen
Westerakker aan het   Veld De   Kaatbosch Het   Hoogeveen
Westerakker bij   Veenstra Grote   Kaat Klein   veen
De Zeven   akkers Achterste   Tolhuiskamp Smidsveen
De Zuidelijke   akker Oudevaartskamp Veldakker(s)
Kamp achter   Alberts Weidekamp bij het   tolhuis Veldkamp in de   Hullen
Altever Kars   Lotinge Veldkamp bij het   Smidsveen
Voorste   Altever Kleine   Karslottingeslag Veldkamp bij   Venema
Achterste   Altever Willem   Krijtheakker Veld bij de   Loop
Albertbakkersakker De   Krijtheakker Mandeveld
Alteveerse   Blokken De kromme   Akker Rietsveld
Bollegien In   Kruimskamp Het   Rietveld
Boompjesakker De   Laak Het   Veldstuk
Keizerborg Bouwland Veningeslag
Gemeeentebos   (gemeintebozzie) Willem   Krijthesland De Voorste   Akkers
Pinksterbos   (pinksterbozzie) De Lange   Akker Voorste   Kamp
Wandelbos Lieverschemaat op de   Westakkers
Kruimkampsbosch De Karslottingeslag   (2) Westerakker
Kortbosch Grootmaat Tip op   Westerakkers
Korte   Bosch Markegrond Bosch achter   Westerakkers
De Breede   akker De   Mattenakker De lage   Westerakkers
De   Leemdobben De   Meerenakker(s) Westerakkerbosch
Duinakker De   Meeren De kleine   Westerakkers
De   Eikelakker Mensing   Waar De groote   Westerakker
Breed   Einde Molenbosakker Akker op de   Westerakkers
Ekkelakker Moltmakerstuk Op de   Westerakkers
De   Elfring Padakker Achter de   Westerakkers
Emomsakker De   Poepenboschakker De lange   Westerakker
Midden op de   Esch De   Polakker J.Winsingsakker
Voorste op de   Esch Akker op de   Pol Het oude Zodenslag   (Zoonslag)
Geert   Bakkersakker Het   Pollegien
Groenkampje Akker op de   Roonderesch