BOEKEN EN FOTO’S

Bent u uw huis of die van uw ouders aan het opruimen en heeft u foto’s en boeken van Roden? Gooi ze dan niet weg. Waarschijnlijk heeft ons archief belangstelling. U kunt hierover contact opnemen met de secretaris tel. 0592-613180 , via secretaris@historischeverenigingroon.nl  of via archief@historischeverenigingroon.nl

GIFT UNIVÉ

Univé heeft besloten de Stichting UNIVÉ FEDOS ZORG na dertig jaar op te heffen en de gelden te verdelen. Het bestuur van de historische vereniging werd uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn. Tot onze grote verrassing werd onze vereniging verblijd met een leuk bedrag. We willen de directie van UNIVÉ heel hartelijk bedanken voor dit mooie gebaar.

Jan Aukema onderscheiden

Het heeft Zijne Majesteit behaagd onze schrijver en redactielid van het tijdschrift Roon, Jan Aukema te bevorderen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Naast zijn schrijverschap in ons blad heeft Jan een aantal boeken geschreven en is hij betrokken bij het 4 mei comité in Roden. Maar bovenal is hij voorzitter van de stichting JAS (Jan Aukema Stichting). Deze stichting heeft als doelstelling: het behoud van agrarisch natuurbeheer, de cultuurhistorie van Roden en ondersteuning van onderwijs in ontwikkelingslanden. Tevens is hij actief bij Actiecomié  Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking, Wereldwinkel Flevoland, jongerengroep Amnesty International en vrijwilliger bij stichting Bondeko. Wilt u meer weten over Jan Aukema? In ons tijdschrift van april 2021 staat een uitgebreid interview met hem.

Bevrijding van Roden 13 april 1945

 

Meester Troelstra

Gebeurtenissen op vrijdag 13 april 1945 in Roden

Van verschillende kanten komen berichten over naderende gevechtshandelingen. De Canadezen hebben Assen bereikt. De Duitsers en hun aanhangers nestelen zich in de stad Groningen en nemen zich voor daar stand te houden. Het is onrustig in Roden. De vorige dag zijn een groot aantal Duitsers, landwachters en NSB-ers uit Zuid-Drenthe door het dorp getrokken richting Groningen. De burgerij begint al gauw de landwacht hier en daar na te roepen en NSB-gezinnen voelen zich bedreigd. Er ontstaan spanningen die elk moment tot uitbarsting kunnen komen. De hoofden van de lagere scholen in Roden bespreken de toestand en stappen samen naar de burgemeester. Het hoofd van de Bijzondere School in de Kanaalstraat, meester Troelstra, weet dat de landwachters in de gemeente de laatste dagen en nachten herhaaldelijk hebben vergaderd. In die kringen heerst grote zorg over de veiligheid van hun vrouwen en kinderen. Het staat vrijwel vast dat dat een aantal vooraanstaande inwoners vermoord zal worden voor men Roden zal verlaten. Troelstra is van oordeel dat tijdig ingrijpen waarschijnlijk veel leed kan voorkomen. Op vrijdagmorgen 13 april om half tien gaat hij naar het gemeentehuis en vraagt om een onderhoud met burgermeester Spijkerman. Als deze hoort waar het over gaat roept hij ook gemeentesecretaris Kemkers erbij. Troelstra wijst er op dat er grote veranderingen plaatsvinden en voorspelt dat deze vrijdag voor Roden de dag der bevrijding gaat worden. Hij raadt de burgemeester en secretaris aan om zich vrijwillig terug te trekken. Alleen dan is er nog kans dat een bloedbad wordt voorkomen. Deze zijn van mening dat het zover nog niet is. Ze hebben de radioberichten beluisterd en geloven nog steeds in de eindoverwinning van de Duitsers. Als de burgemeester en secretaris echter merken dat Troelstra op de hoogte is van de plannen in NSB en landwachtkringen, zeggen ze zich naar zijn aanwijzingen te zullen gedragen. Ze zijn bereid een vergadering met de landwacht op het gemeentehuis te beleggen om gezamenlijk aan te horen wat Troelstra te zeggen heeft. Nog dezelfde ochtend vindt deze vergadering plaats. Aanwezig zijn de burgemeester, de gemeentesecretaris, boerenleider Hagenauw en groepsleider NSB Van der Veen. Troelstra neemt gelijk het initiatief en stelt het volgende voor: Verder lezen Bevrijding van Roden 13 april 1945

Toneelvoorstellingen gaan niet door

 

CORONAVIRUS

Omdat onvoorspelbaar is hoe de nabije toekomst er in verband de corona  uit gaat zien is in overleg met de toneelgroep besloten de uitvoeringen te verzetten naar vrijdagavond 12 maart en zaterdagmiddag 13 maart 2021.

Uw kaarten blijven uiteraard geldig. Mocht u uw geld terug willen dan kan dat uiteraard. Neemt u dan contact op met onze penningmeester Jan Klaren tel. 050-5018943 of via de mail penningmeester@historischeverenigingroon.nl. Met hem kunt u dan afspreken wanneer u de kaarten komt inleveren. 

Tot nader order zal ook het archief gesloten zijn. Via deze site melden we wanneer het weer geopend is.

We gaan ervan uit dat u begrip zult hebben voor deze maatregelen.

 

Roneravond 10 februari 2020

RONERAVOND IN HET TEKEN VAN DE HORECA ROND 1950-1960

“Alcoholgebruik is zeer verkeerd!

Tot welke verderfelijke gevolgen het misbruik van sterke drank kan leiden: degeneratie; tot allerlei ondeugden en misdaden; tot verziekten, ook voor tuberculose en krankzinnigheid en verwoest levensgeluk van velen, zelfs dikwijls nog van een volgende geslacht.

Door het alcoholgebruik wordt de koopkracht van ons volk, maar ook van de Drenthenaren, zeer verminderd.

Wanneer er in Drenthe niet meer gedronken zou worden zouden de slagers, bakkers, schoenmakers, kruideniers daarvan zeer profileren.”

Met bovenstaande citaat uit het boekje “Drenthe en de jenever” uit 1914 opende voorzitter Anne Ananias van de Historische Vereniging ROON de Roneravond die in het teken stond van de horeca in de oude gemeente Roden rond 1950-1960.

Verder lezen Roneravond 10 februari 2020

Neijaorsveziete 18 januari 2020

Met een uitverkochte zaal begon de Historische vereniging Roon op 18 januari het jaar 2020. Zo’n 350 aanwezigen vonden de weg naar de Pompstee om een middag te genieten van het Drents cabaretduo Harm en Roelof. De voorzitter heette iedereen welkom, keek terug op 2019 maar keek ook vooral vooruit naar de komende bijeenkomsten. Op 10 februari zullen bestuursleden middels foto’s en verhalen aandacht besteden aan de horeca rond 1950-1960 in de oude gemeente Roden. Op 13 en 14 maart voert de toneelgroep weer een hilarisch stuk op. Dan staat 20 april in het teken van oorlog, vrede en vrijheid in het kader van 75 jaar bevrijding. De heer Cees van der Kooij zal die avond aandacht besteden aan o.a. de april-mei staking in 1943. Het gemengd koor De Mensinghe Singers zullen liedjes over vrede en vrijheid ten gehore brengen.  Verder lezen Neijaorsveziete 18 januari 2020

Roneravond 11 november 2019

Maandagavond 11 november 2019 organiseerde de Historische Vereniging Roon haar 2e “Roneravond” van het seizoen.

Er werd zoals gewoonlijk in november met de Algemene Ledenvergadering begonnen. Dit jaar is er afscheid genomen van de voorzitter Dhr. Ep Krijthe en bestuurslid Dhr. Kees van der Meulen.

Ep Krijthe wenste Kees v.d. Meulen het beste en bedankte hem voor zijn inzet en hoopte dat hij nog het één en ander voor de vereniging kan betekenen

Ep Krijthe zelf werd aan het eind van de avond “uitgezwaaid” door de nieuwe voorzitter Anne Ananias. Anne memoreerde aan de “entree” en hoogtepunten van het voorzitterschap van Ep. Verder lezen Roneravond 11 november 2019