EERSTE RONERMIDDAG NA CORONA GROOT SUCCES

Op 9 oktober was het eindelijk, na anderhalf jaar, weer mogelijk een Roner activiteit te organiseren. Deze middag ging specifiek over de Ronermaarkdag door de jaren heen. Wel moest men de QRcode of bewijs van vaccinatie meenemen. Gelukkig was dat voor niemand een probleem. De voorzitter kon 150 aanwezigen welkom heten. Hij memoreerde aan de onrust die er van het ene op het andere  moment ontstond bij het bestuur, toneelspelers en de Pompstee. Alles werd afgeblazen. De toneelspelers waren al onderweg voor het grimeren omdat die avond de eerste uitvoering zou zijn. Ze konden onverrichte zake huiswaarts keren. We zijn nu anderhalf jaar verder en het kan gelukkig weer. Gelukkig gingen de schrijvers door om ons tijdschrift gevuld te krijgen. Het archief is weer open en er kan weer bezoek ontvangen worden. De voorzitter kijkt ook even vooruit: op 15 januari hebben we weer onze Neijaorsveziete met de Bayboomer Blues met Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meijers. De toneelgroep is weer begonnen met het repeteren van een nieuw stuk voor de uitvoering in maart 2022. Op 9 april zal Cees v.d. Kooij aandacht besteden aan 75 jaar (nu 77 jaar) bevrijding.

Na deze mededelingen geeft hij het woord aan Tiny Renkema-Kemkers. Tiny introduceert het Bekketrekkerkoor dat enige liedjes over de Ronermaark ten gehore zal brengen. Het koor start met het Coronalied op de melodie van het Ronermaarklied. Dit lied is vorig jaar gezongen door de bestuursleden van de Vereniging van Volksvermaken omdat de markt niet door ging.

De Ronermaark kent een geschiedenis van 294 jaar. De eerste markt was in 1727. In al die jaren is de markt maar twee keer overgegaan, de laatste in 2020. Vroeger was er twee dagen feest, heden ten dage bijna een hele week met tal van activiteiten.

In het oorlogsjaar 1941 was er weinig aanvoer van paarden. Peter v.d. Velde, bekende Roner dichter en schrijver, heeft hier in september 1941 een gedicht over geschreven:

RONERMAARK

Ronermaark was zunner bollen,
Zunner kovvie, zunner schink
Mor d’r wazzen toch nog peerden
An de straot en op Schoulbink
Ronermaark was zunner schelvis,
Zunner euliekoukenkraom.
Mor d’r wazzen jutteperen
En dat was nou huil veurnaom
Alle boeren die d’r wazzen
Hebben kilo’s peren had.
Anerdaogs was d’r gien eine
Die niet vaok op ’t hoezie zat
Ronermaark was zunner zangers
En harmonikaomuziek,
En d’r wazzen niet veul peerden,
Mor d’r was wel veul publiek.
Ronermaark was zunner draaimeulen,
En ‘k zaag ok gien hoepla staon,
Mor d’r was een autoscooter
En d’r was een duvelsbaon.
Ronermaark is goud verlopen;
’t heb gien ongelukken heurd,
Mor misschien isser toch in duustern
’s aovends laot nog wat gebeurd.
Ronermaark was aans as aanders,
Mor ’t was toch een mooie dag ….
Jammer, dat bai elke Roner
Gien geel zaand om hoes tou lag.

In 1964 werd de eerste “Rodermarktbaby” geboren. Deze baby werd overstelpt met cadeaus van de middenstand.

Wie herinnert zich niet de Jennegiesmarkt op de zondag vóór de marktdag? Er zijn ettelijke echtparen gevormd op deze “markt”.

Veel inwoners probeerden een graantje mee te pikken door koffie en/of brood ter serveren voor hun huis of een een bewaakte fietsenstalling te creëren.

Wereldberoemd werd echter de kippesoep van Hecker. Hier zijn een aantal spreuken en gedichten op gebaseerd.

Weken van tevoren waren de caféhouders al bezig met de voorbereidingen van soep, brood, inslaan van koffie en drank. Voor deze mensen was (en is) het hard werken rond de marktdagen.

Tiny vertoonde prachtige (zeer) oude foto’s van de gebeurtenissen van de markt.

Na haar verhaal was er een interview met Roel Brink (ook een bekende (liedjes)schrijver), Albert Jeichinus Ananias en Jan Kemkers H.zn (oudwethouder). Zij haalden herinneringen over Ronermaark op uit hun jeugd.

Al met al een prachtige middag. De voorzitter bedankte iedereen voor hun inbreng met een bloemetje. Genoemd moeten ook Jaap Berends en Flip Kiemel. Zij hebben de foto’s verzorgd en achter elkaar gezet. Chapeau!

Rabo ClubSupport Campagne

Van 4 t/m 25 oktober kunnen leden van de Rabobank Noordenveld-West Groningen hun stem uitbrengen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Het door de Rabobank beschikbaar gestelde bedrag voor deze campagne wordt op basis van het aantal uitgebrachte stemmen per vereniging/stichting verdeeld.

 

Wie kunnen er stemmen?

Klanten (alleen natuurlijke personen) die lid zijn van Rabobank Noordenveld West Groningen kunnen hun stem uitbrengen. Ieder lid van de Rabobank ontvangt 3 stemmen die over verschillende verenigingen en instellingen verdeeld kunnen worden. Hoe meer stemmen, hoe meer financiele bijdrage vanuit de Rabobank.

U kunt stemmen op Rabo ClubSupport – Rabobank

Stemmen kan ook via de Rabo app !

 

We hopen veel stemmen van u te krijgen.

BOEKEN EN FOTO’S

Bent u uw huis of die van uw ouders aan het opruimen en heeft u foto’s en boeken van Roden? Gooi ze dan niet weg. Waarschijnlijk heeft ons archief belangstelling. U kunt hierover contact opnemen met de secretaris tel. 0592-613180 , via secretaris@historischeverenigingroon.nl  of via archief@historischeverenigingroon.nl

Bevrijding van Roden 13 april 1945

 

Meester Troelstra

Gebeurtenissen op vrijdag 13 april 1945 in Roden

Van verschillende kanten komen berichten over naderende gevechtshandelingen. De Canadezen hebben Assen bereikt. De Duitsers en hun aanhangers nestelen zich in de stad Groningen en nemen zich voor daar stand te houden. Het is onrustig in Roden. De vorige dag zijn een groot aantal Duitsers, landwachters en NSB-ers uit Zuid-Drenthe door het dorp getrokken richting Groningen. De burgerij begint al gauw de landwacht hier en daar na te roepen en NSB-gezinnen voelen zich bedreigd. Er ontstaan spanningen die elk moment tot uitbarsting kunnen komen. De hoofden van de lagere scholen in Roden bespreken de toestand en stappen samen naar de burgemeester. Het hoofd van de Bijzondere School in de Kanaalstraat, meester Troelstra, weet dat de landwachters in de gemeente de laatste dagen en nachten herhaaldelijk hebben vergaderd. In die kringen heerst grote zorg over de veiligheid van hun vrouwen en kinderen. Het staat vrijwel vast dat dat een aantal vooraanstaande inwoners vermoord zal worden voor men Roden zal verlaten. Troelstra is van oordeel dat tijdig ingrijpen waarschijnlijk veel leed kan voorkomen. Op vrijdagmorgen 13 april om half tien gaat hij naar het gemeentehuis en vraagt om een onderhoud met burgermeester Spijkerman. Als deze hoort waar het over gaat roept hij ook gemeentesecretaris Kemkers erbij. Troelstra wijst er op dat er grote veranderingen plaatsvinden en voorspelt dat deze vrijdag voor Roden de dag der bevrijding gaat worden. Hij raadt de burgemeester en secretaris aan om zich vrijwillig terug te trekken. Alleen dan is er nog kans dat een bloedbad wordt voorkomen. Deze zijn van mening dat het zover nog niet is. Ze hebben de radioberichten beluisterd en geloven nog steeds in de eindoverwinning van de Duitsers. Als de burgemeester en secretaris echter merken dat Troelstra op de hoogte is van de plannen in NSB en landwachtkringen, zeggen ze zich naar zijn aanwijzingen te zullen gedragen. Ze zijn bereid een vergadering met de landwacht op het gemeentehuis te beleggen om gezamenlijk aan te horen wat Troelstra te zeggen heeft. Nog dezelfde ochtend vindt deze vergadering plaats. Aanwezig zijn de burgemeester, de gemeentesecretaris, boerenleider Hagenauw en groepsleider NSB Van der Veen. Troelstra neemt gelijk het initiatief en stelt het volgende voor: Verder lezen Bevrijding van Roden 13 april 1945