Algemene Ledenvergadering 11 november 2023

Zaterdag 11 november jl. was de algemene ledenvergadering van onze vereniging.

Zo’n 80 mensen woonden deze hele bijzondere middag bij.

Er werd afscheid genomen van bestuurslid Jan Kemkers Wzn. en Jan Oosterhuis werd als nieuw lid bij het bestuur verwelkomt.

Na het officiële gedeelte dat werd geleid door de voorzitter Anne Ananias, kwam Burgemeester K. Smid compleet met ambtsketting binnen en naam het woord. Hij vertelde over de betrokkenheid en grote inzet van Anne Ananias als voorzitter van de Historische Vereniging Roon maar ook over het vele werk dat hij heeft gedaan voor de Rij- en Menvereniging “de Mensinghe Ruiters” alsmede de jurering bij vele Rodermarktparades. Een hardwerkend en bevlogen mens dus die bij deze gelegenheid werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De middag werd geëindigd met het vertonen van de film “Vereniging van Volksvermaken 40 jaar” uit 1978.


Foto’s: Allet Huttinga fotografie.


Ronermiddag 7 oktober 2023

Onze eerste Ronermiddag van het seizoen 2023/2024 vond plaats
op 7 oktober.

De voorzitter deed het openingswoord en besprak in het kort het programma voor het nieuwe seizoen, waarbij het ontbreken van de toneelvoorstelling naar voren kwam. Hij heeft uitleg gegeven over de reden van het stoppen met de toneelgroep. Verder bedankte hij onze afscheidnemende voorzitter van de redactie, dhr. Klaas Bruinsma, voor zijn jarenlange inzet met een lekkere fles wijn.

 

Johan Veenstra heeft ons deze middag vermaakt met verhalen uit het dagelijks leven van vervlogen jaren. Hij vertelde zijn verhalen in het Oost-Stellingwerfs, dat voor ons Drenten prima was te verstaan.

Zo had hij een hilarisch verhaal over Menne die onder valse voorwendselen door zijn vrouw Wietske werd meegenomen naar het indertijd populaire tv-programma van Catherine Keil. Een fietstocht van de plattelandsvrouwen kwam voorbij en een verhaal over een logeer partijtje van zijn moeder.
Zijn verhalen werden mooi opgebouwd en zeer beeldend verteld, waardoor het een boeiende middag werd.

Op 11 november staat onze jaarlijkse ledenvergadering op het programma met aansluitend de vertoning van een film met het thema “Feest in Roden”.

Ook deze middag vindt plaats in de Pompstee, aanvang 14.00 uur.

Rabo ClubSupport

De Rabobank Westerkwartier draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank ClubSupport speciaal voor verenigingen en stichtingen. Ook de Historische Vereniging Roon doet weer mee aan de Rabobank ClubSupport. Stem daarom op onze vereniging via de website van de Rabobank. Stemmen kan tot 26 september.

Stemmen kan alleen als u lid bent van de Rabobank.

Onthulling Postemastraat

De gemeente Noordenveld verving van 14 straten de borden, die naar oorlogsslachtoffers en verzetsrijders zijn vernoemd. In de loop van de jaren was de achtergrondinformatie van de naamgevers van de borden verdwenen.

Ella Postema, dochter van de omgekomen verzetsstrijder Jan Postema, wilde graag dat de informatie weer op de borden zou verschijnen. Cees van der Kooij, van de stichting Herdenken Noordenveld bracht de wens over naar de gemeente Noordenveld, met als resultaat dat straatnaamborden werden vervangen door borden met daarop méér informatie.

Op donderdagmiddag 6 juli 2023 vond op de hoek van de Woldzoom en de Postemastraat de onthulling van het nieuwe straatnaambord van de Postemastraat plaats door burgemeester Klaas Smid en Ella Postema.

op www.herdenkeninnoordenveld.nl/verzetsslachtoffers-uit-roden

en www.herdenkeninnoordenveld.nl/joodse-slachtoffers-uit-roden

Ronermiddag 15 april2023

Zaterdag 15 april j.l. was de laatste Ronermiddag van de Historische Vereniging Roon van het seizoen 2022/2023.
De vereniging had Gerrit Assies uitgenodigd een lezing te houden geheten:

”Van Drenthe naar Neuengamme”

Gerrit Assies vertelde o.a. over zijn familie uit Veenhuizen.
Aan de orde kwamen o.a. de 16 mannen die zijn vermoord in Trimunt. Eèn van hen was Berend Assies, een broer van Gerrit zijn opa. Berend zat in het verzet. Hij bracht zijn verloofde terug naar haar woonplaats Marum en werd daar opgepakt.
Markus, een broer van Berend, zat tevens in het verzet (onder de schuilnaam Max) en werd ook opgepakt en via Vught kwam hij terecht in Neuengamme waar hij op 6 juni 1944 overleed.
Na de oorlog kreeg Markus postuum een verzetskruis welke door koningin Juliana aan de weduwe van Markus werd uitgereikt.
De opa van Gerrit Assies, boswachter in Appelscha, zat ook in het verzet. In de tuin werd een joodse jongen verborgen gehouden. Gerrit ging op ziekenbezoek naar zijn vrouw in het ziekenhuis te Assen in een Duits uniform. Hij werd namelijk ook gezocht door de Duitsers. Gerrit heeft de oorlog overleefd.
Het Oorlogsmonument op de begraafplaats in Roden werd ook besproken.
Benjamin Jan Scharft, Jakob Geluk, Evert Reinder Aukema zijn allemaal met hetzelfde transport in het concentratiekamp Neuengamme op 16 januari 1945 aangekomen. Ze zijn allemaal in dit kamp overleden.
Bij Neuengamme was een steenfabriek waar de mannen te werk werden gesteld. In het kamp zijn tussen de 50 en 60 duizend mannen vermoord.
Jaarlijks organiseert de Stichting Vriendenkring Neuengamme een herdenkingsreis naar het concentratiekamp.
Meer info kunt u vinden op de website van de Stichting.

Het bestuur van de Historische Vereniging Roon kijkt terug op een geslaagd seizoen 2022/2023.

Boek Tale Zondag

Dinsdagmiddag 21 maart kregen we bezoek uit Amerika op het archief!
Ed Zondag kwam een boek aanbieden. Het boek is met de hand geschreven door zijn overgrootvader Tale Zondag.
Tale Zondag (1850 – 1941) was hoofdonderwijzer, koster, organist, voorlezer in de Hervormde Kerk, godsdienstonderwijzer in de zondagsschool, verzorger van extra bijlessen, boer, verkoper van kunstmest, voorvechter van de stoomtram, promotor van toerisme, bestuurder en schrijver van artikelen.
Er zijn in Roden een school (nu De Marke) en een straat naar hem vernoemd.

Foto: Ed Zondag overhandigt het boek aan onze voorzitter Anne Ananias.      Anne bedankte de heer Zondag voor zijn gift.

Toneeluitvoering 10 en 11 maart

De toneelgroep van onze vereniging heeft weer flink haar best gedaan met dit keer de voorstelling “Moeke an de rekstok”. Het stuk staat helemaal in het teken van meertmaond streektaolmaond en wordt dan ook in het Drents opgevoerd. Het is geschreven door Helmut Schmidt en bewerkt door Ben v.d. Velde. Het gaat over weduwe Fenna die sukkelt met haar gezondheid. Ze besluit om op aanraden van de huisarts naar een kuuroord te gaan en komt als een herboren mens terug. Dit tot grote ergernis van de beide schoondochters die azen op haar geld en bezittingen omdat ze in financiële nood zijn. Ze bedenken van alles om Fenna uit de weg te ruimen. Maar zoals het in ieder blijspel, gaat hier natuurlijk ook veel mis en Fenna is hun te slim af. Het is een hilarisch stuk en er werd dan ook veel gelachen in de volle zaal. En natuurlijk hoort bij een toneelvoorstelling een verloting. Velen gingen na afloop met een leuke prijs naar huis.

Gezellige Roner pubquiz

Eigen bestuursleden, archief- en andere medewerkers binnen de Historische Vereniging hebben voor de Ronermiddag van 11 februari een heuse pubquiz in elkaar gedraaid. De 100 aanwezigen moesten af en toe flink de hersenen laten kraken om de juiste antwoorden op het papier te krijgen. Er waren verschillende rondes van 10 vragen. Er werden foto’s van vroegere tijden getoond waarover vragen werden gesteld als ” waar of wie is dit”. Ook kwamen er Drentse woorden en bijnamen als Harm Non en Velleman aan bod.

Tiny Renkema en Roel Brink namen de presentatie voor hun rekening en Roel vertelde tussendoor leuke wetenswaardigheden en soms hilarische anekdotes.

Uiteraard werd er koffie en thee met koek of cake geserveerd. En bij de borrel konden we zelfs van een bitterbal genieten.

Wederom een zeer geslaagde middag.

Succesvolle Neijoarsvesite met de Troebadoers 14 januari 2023

Zaterdag 14 januari konden we iedereen gelukkig weer ontvangen op onze jaarlijkse Neijoarsvesite.

Bij binnenkomst werd iedereen persoonlijk door het bestuur, het beste gewenst voor 2023. Na het welkomstwoord van de voorzitter en een korte terugblik op 2022 konden we genieten van de liedjes van “De Troebadoers”. Deze drie Groninger mannen zingen hun zelf geschreven liedjes in het Gronings. In de pauze werden we getrakteerd op eigengebakken Nieuwjaarsrolletjes naar grootmoeders recept.

Al met al een zeer geslaagde middag met een volle zaal.

Fotograaf Allet Huttinga