TERUGBETALING KAARTEN TONEELUITVOERING

Helaas hebben ook de spelers van de toneelgroep moeten besluiten de toneeluitvoeringen niet door te laten gaan. De repetities kunnen niet op een veilige manier plaats vinden. Mocht u nog kaarten hebben van vorig jaar, dan krijgt u bij inlevering uiteraard uw geld terug.

Om uw geld terug te krijgen kunt u het volgende doen:

-De kaarten in een envelop met daarop uw naam, adres en banknummer bij de penningmeester in de bus doen of opsturen naar Jan Klaren, Zondagstraat 5, 9301 HL Roden. Het geld wordt dan overgemaakt.

-Als u het geld contant terug wilt kan dit alleen door eerst contact op te nemen met penningmeester Jan Klaren tel. 050-5018943.

U KUNT DIT DOEN TOT 1 APRIL 2022

Het geld kan alleen terugbetaald worden bij inlevering van de kaarten.

 

STEDENSPEL 1982

Weet u het nog? Roden deed in 1982 mee aan het televisieprogramma Stedenspel. De vereniging is in het bezit van cd’s van dit gebeuren. Als u belangstelling voor deze cd heeft, dan kunt u deze bestellen via onze website  of bestellen bij de penningmeester Jan Klaren tel. 050-5018943.

KALENDER 2022

Ieder jaar geeft de Historische Vereniging mooie kalenders uit. Helaas is de kalender van 2022 uitverkocht en dus niet meer verkrijgbaar. Wilt u graag een kalender van 2023 dan kunt u dit melden bij de secretaris. Zij zet u dan op de lijst.

Jaarvergadering november 2021

Op 8 november kon voorzitter Anne Ananias zo’n 40 aanwezigen verwelkomen. Het was duidelijk dat de toegenomen aantal coronabesmettingen een deel van onze leden heeft doen besluiten niet aanwezig te zijn.

In deze vergadering werd het jaarverslag voorgelezen door secretaris Hennie Lutjes. Dit verslag vindt u op onze site. Penningmeester Jan Klaren nam de financiële positie en de begroting van de vereniging door. Dit alles was gecontroleerd en de kascommissie stelde bij monde van Jan Oosterhuis de aanwezige leden voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Dit werd aangenomen. Wilt u inzage in de financiën dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Bestuurslid Ria Sindorf stelde zich opnieuw voor 4 jaar beschikbaar en de vergadering ging akkoord.

Na de vergadering gaf de voorzitter het woord aan Marcel Niekus. Hij vertelde over Neanderthalers. Een korte samenvatting vindt u hieronder.

Lezing nav het boek ‘De Neanderthaler in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld’ dat begin oktober 2019 is verschenen. In dit rijk geïllustreerde boek, geschreven voor een breed publiek, worden de oudste bewoners van het Drents-Friese keileemplateau voor het voetlicht geplaatst. Verder lezen Jaarvergadering november 2021

Jaarverslag Seizoen 2020-2021

JAARVERSLAG SEIZOEN 2020 - 2021

(1 SEPTEMBER 2020– 31 AUGUSTUS 2021) 

Oprichting

De Historische Vereniging Roon is opgericht d.d. 23 oktober 1978.

Bestuur

Het Bestuur start op 1 september 2020 met 7 bestuursleden.

De samenstelling is:

Anne Ananias voorzitter
Hennie Lutjes-Giezen secretaris
Jan Klaren penningmeester
Jaap Berends bestuurslid/techniek website
Ria Sindorf-Bathoorn bestuurslid, cont.persoon pers,redactielid/facebook 
Jan Kemkers W.zoon bestuurslid
Tiny Renkema-Kemkers bestuurslid

Verder lezen Jaarverslag Seizoen 2020-2021

Oproep mevr. Alke v.d. Velde

Mevrouw Alke v.d. Velde (98 jaar), echtgenote van de overleden schrijver, dichter Peter v.d. Velde schreef het bestuur van ROON een brief waarin zij vertelde over historisch speelgoed zoals snorrepiep, proppenschieter en pijl en boog. Wijlen Ep Willems uit Roderwolde maakte dat voor haar toen ze nog een kind was. Een beschrijving hiervan staat in het Groninger woordenboek volgens haar. Vraag van mevrouw Van der Velde: wie (van de ouderen) kan nog een snorrepiep voor haar maken? Als beloning krijgt hij/zij de gedichtenbundel “Trekwaark” geschreven door haar man.

EERSTE RONERMIDDAG NA CORONA GROOT SUCCES

Op 9 oktober was het eindelijk, na anderhalf jaar, weer mogelijk een Roner activiteit te organiseren. Deze middag ging specifiek over de Ronermaarkdag door de jaren heen. Wel moest men de QRcode of bewijs van vaccinatie meenemen. Gelukkig was dat voor niemand een probleem. De voorzitter kon 150 aanwezigen welkom heten. Hij memoreerde aan de onrust die er van het ene op het andere  moment ontstond bij het bestuur, toneelspelers en de Pompstee. Alles werd afgeblazen. De toneelspelers waren al onderweg voor het grimeren omdat die avond de eerste uitvoering zou zijn. Ze konden onverrichte zake huiswaarts keren. We zijn nu anderhalf jaar verder en het kan gelukkig weer. Gelukkig gingen de schrijvers door om ons tijdschrift gevuld te krijgen. Het archief is weer open en er kan weer bezoek ontvangen worden. De voorzitter kijkt ook even vooruit: op 15 januari hebben we weer onze Neijaorsveziete met de Bayboomer Blues met Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meijers. De toneelgroep is weer begonnen met het repeteren van een nieuw stuk voor de uitvoering in maart 2022. Op 9 april zal Cees v.d. Kooij aandacht besteden aan 75 jaar (nu 77 jaar) bevrijding.

Na deze mededelingen geeft hij het woord aan Tiny Renkema-Kemkers. Tiny introduceert het Bekketrekkerkoor dat enige liedjes over de Ronermaark ten gehore zal brengen. Het koor start met het Coronalied op de melodie van het Ronermaarklied. Dit lied is vorig jaar gezongen door de bestuursleden van de Vereniging van Volksvermaken omdat de markt niet door ging. Verder lezen EERSTE RONERMIDDAG NA CORONA GROOT SUCCES