Klaas Bruinsma Koninklijk onderscheiden

Op vrijdag 26 april kwamen de redactie en schrijvers voor het laatst in het seizoen bijeen. Zoals gebruikelijk werden de diverse artikelen besproken en werden er afspraken gemaakt voor het september nummer.
Jan Aukema trakteerde omdat het zijn laatste bijeenkomst was als eind redacteur en het werd steeds gezelliger.
Op enig moment werd er op de deur geklopt en kwam Anne Ananias binnen, die vroeg om even te mogen inbreken. Uiteraard mocht hij dat en aansluitend kwam burgemeester KlaasSmid, met ambtsketen binnen, gevolgd door Froukje, de vrouw van Klaas Bruinsma en hun kinderen en kleinkinderen.
En Klaas dacht: oh jee.
De burgemeester nam al snel het woord en somde alle activiteiten op, waarmee Klaas zich maatschappelijk heel actief had getoond.
Jarenlang eind redacteur van Roon (en nog steeds schrijver), voorzitter van Lijst Groen Noordenveld (LGN) en ook steun fractielid en al heel jong nam hij het voorzittersstokje over van zijn broer Tjitte van Muziekvereniging Oranje, dat hem bij zijn afscheid benoemde tot erelid.
Een lijst om heel trots op te zijn en als dank voor de inzet bij al die maatschappelijke verdiensten had de Koning besloten, Klaas een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen.
De redactiecommissie en ook het bestuur sluit zich daar heel graag bij aan. Klaas is een stille maar inhoudelijk fantastische kracht waar de vereniging hopelijk nog lang profijt van kan en mag hebben.
Klaas van harte gefeliciteerd namens de vereniging en draag de onderscheiding met heel veel trots.

Jan Kemkers.