Bakkerij in Roden

 

Gezicht op de zuidzijde van de Heerestraat omstreeks 1910.

Rechts het gespitste pand met aan de rechterkant de bakkerij.

Een bakkerij in Roden

Het is druk in de herberg van Albert Alberts op 3 november 1868. Daar zitten bijeen de erven van Albert Jans Thie, overleden in 1858. De familie heeft besloten aan hun zoon en broer Harm het huis ,erf en tuin, alsmede een akker bouwland, te verkopen. Harm kan het ontroerend goed kopen voor f.1150,-. Zo kan hij daar in 1868 een winkel en café beginnen. Ruim dertig jaar heeft hij daar een bekende kroeg en winkel gehad. Een jaar nadat zijn vrouw komt te overlijden is er in 1899 een publieke verkoping in zijn eigen herberg ten overstaan van notaris Ebbinge Wubben waarin de behuizing, schuur en tuin, bakkerijgereedschappen, inventaris van de winkel en café worden geveild. Het hoogste bod van f. 4247,- wordt uitgebracht door Freerk Hoeksema, voor zichzelf en als gemachtigde voor Hendrik Scheepstra, koopman te Leek. Hoeksema en Scheepstra besluiten reeds een half jaar later het bezit te splitsen in twee panden. Het oostelijke deel, bestaande uit behuizing, schuur en tuin, zou toekomen aan Hendrik Scheepstra. Het westelijke deel, bestaande uit behuizing, schuur en tuin en de overweg ten behoeve van Holthuis, aan Hoeksema, elk voor f. 2323,50. Het onderhoud van de stenen scheidingsmuur komt ten laste van Hoeksema. Maar een jaar later ontstaat er een nieuwe situatie. In opdracht van Pieter Mees Hetserus, bierbrouwer te Groningen en crediteur, wordt het pand van Scheepstra wegens wanbetaling geveild. En wie wordt de koper? Jawel, Freerk Hoeksema voor f. 1805,-. In 1906 verkoopt Hoeksema dit pand aan Ananias Datema voor de som van f. 2000,-. Lange tijd levert de bakkerij van Hoeksema ook maatschappelijk een belangrijke bijdrage in Roden. De meeste kinderen uit het grote Hoeksema gezin zijn begaafde tekenaars. Zoon Daan maakt er zelfs zijn beroep van. Landelijk bekendheid krijgt hij als een van de eerste striptekenaars en kinderboekenillustrator.

Daarnaast is hij reclametekenaar voor o.a Bussink Deventer koek, De Gruyter en de rijwielfabrieken Germaan, Union en Simplex. Maar ook zoon Arend kan de Roder bevolking op zijn eigen wijze telkens weer verrassen met grappige producten, zoals hazen van karton die hij in het knollenland zet. Ze zijn zo levensecht dat de jagers er op schieten. Dit veroorzaakt in het dorp veel hilariteit zodat er zelfs een lied op wordt gemaakt. Freerk Hoeksema overlijdt in 1921 en zijn tweede vrouw Janna Staal besluit in overleg met de kinderen de zaak te verkopen. De eerste die in aanmerking komt het bedrijf over te nemen is schoonzoon Willem van de Velde, getrouwd met dochter Trientje. De koopakte van 1921 vermeldt de overdracht van een huis, erf, bakkerij en schuur voor de som van f. 5500,- en f. 450,- voor de bakkerij- en winkelinventaris. Willem van der Velde heeft slechts twee jaar de bakkerij in bezit gehad. In 1923 koopt Menno van Lacum, bakker te Slochteren, ten overstaan van notaris Wouter de Baat de woon- en winkelruimte met bakkerij, schuur erf en tuingrond voor de prijs van f. 9000,- Voor de winkelopstand, broodwagen, bascule en bakkerij-inventaris betaalt hij nog eens f. 1000,-. Dit alles te aanvaarden op 1 mei 1924. Bakker Menno van Lacum bezit het bedrijf aan de Heerestraat tot 1940. Daarna neemt Gerrit Smid uit Roden, eveneens bakker en getrouwd met Aldina Linker, het bedrijf over voor f. 9500,- plus f. 1000,- voor de inventaris. Bakkerij Smid is evenwel geen lang leven beschoren. Gerrit Smid overlijdt in 1946 waarna zijn vrouw Aldina het bedrijf voortzet, tot in 1949 bij notaris Jacob Kuiper wordt overgegaan tot verkoop van het totale ontroerende goed voor f. 12000,- en de bedrijfsinventaris met o,a, een bakfiets voor f. 8000,-. Koper is banketbakker Daniél van Rijn, die samen met zijn vrouw Wipke Veenema jarenlang het bedrijf in stand houdt. Als in 1990 Daan van Rijn overlijdt, komt daarmee een einde aan een opmerkelijke bakkerij-historie in de Heerestraat te Roden.

Uit het archief van de Historische Vereniging ‘Roon’