MAANDAG 13 NOVEMBER 2017

Algemene ledenvergadering. Op deze avond worden o.a. het financieel verslag van 2016-2017 besproken en de begroting voor 2017-2018 voorgelegd.

Ali v.d. Dong-Kemkers is aftredend en niet herkiesbaar.

Harma Kleve-Kleefman is aftredend en niet herkiesbaar

Het jaarverslag en het verslag van de jaarvergadering van 2016 en het financiële verslag zijn op te vragen bij de secretaris en de penningmeester.

Op deze avond kunt u ook alvast kaarten kopen voor de Neijaorsveziete op 13 januari 2018.

Na de vergadering zal Egbert Meyers een lezing geven over “Flint, zwerver uit de oertijd”. Hierbij staat de “flint” (steen) en z’n vele toepassingen van architectuur tot grafsteen centraal.

MAANDAG 9 OKTOBER 2017

Dhr. H. Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum in Veendam,  zal een zeer interessante lezing houden met als titel “Groeten uit Riga”.

Via dia’s neemt hij ons mee naar het midden van de 19e eeuw. Na de vervening ontstond een grote behoefte aan o.a. hout. De veenkoloniale zeevaart kwam op gang. Herinneringen uit de Oostzeevaart.